Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Eğitim , öğretim ve kültür alanlarında devrimler Osmanlı döneminin kuruluş ve yükseliş devirlerindeki mükemmel medrese teşkilatları ilerleyen süreçte zayıflayarak önemli bir gerici etken durumuna gelmişlerdir.

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Eğitim, öğretim ve kültür alanlarında devrimler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Eğitim, öğretim ve kültür alanlarında devrimler

  Osmanlı döneminin kuruluş ve yükseliş devirlerindeki mükemmel medrese teşkilatları ilerleyen süreçte zayıflayarak önemli bir gerici etken durumuna gelmişlerdir. Bununla birlikte Osmanlı’nın son dönemlerinde eğitim ve öğretim kuruluşlarının, çağın gerisinde faaliyet gösteren eski düzene bağlı okullar; yeni modern okullar ve yabancı misyoner okulları olmak üzere bazı gruplardan oluşması, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde çok başlılığın ve düzensizliğin söz konusu olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

  İnkılâp sürecine giren ülkede eğitim-öğretim kuruluşlarındaki farklılıklar göz önüne alınarak, işlevlerini kaybetmiş ya da yerine getiremeyen tüm kurumlar tasfiye edilerek yerlerine modern, çağa uygun milli eğitim ve öğretim kuruluşlarının oluşturulması yoluna gidilmiştir.

  Eğitim ve öğretime Ankara’nın verdiği önem, Sakarya Savaşı’ndan önce, sahip olunan o şartlara rağmen Maarif Kongresi’ni toplamasından anlaşılmaktadır. Nitekim yurtta yaşanan gelişmelere uygun olarak 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak eğitim birleştirilmiş ve böylece Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarının önü açılmıştır. Yine aynı süreç içerisinde, İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri’nin hizmete girmesi ile medreselerin kapatılması doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda yapılan devrimler, 1933′te İstanbul Üniversitesi’nin; 1925′te kurulan Hukuk Mektebi’nin 1940′da fakülte olarak; 1936 yılında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin; Harp Okulları ve mühendislik fakültelerinin hizmete girmeleri ile devam etmiştir.

  Kültür alanında ise gerçekleştirilen en önemli hareket kuşkusuz Harf İnkılâbı’dır. 1 Kasım 1928′de, daha önce Türkçe’yi yazmak için kullanılan Arap harflerinin yerine, Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer verecek şekilde Latin esasına göre hazırlanan Türk harflerinin kullanılması, 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Arap alfabesinin kullanımdan kaldırılmasının çeşitli sebebleri vardır. Her şeyden önce bu alfabe Türk diline uymamakta dolayısıyla Türkçe için yetersiz kalmaktadır. Nitekim bu konuda Osmanlı döneminde de bazı çalışmalar yapılmışsa da bu girişimlerin sonuçları pek olumlu olmamıştır. Bununla birlikte Harf Devrimi’nin yapılmasının sebeblerini biraz Türk İnkılâbı’nın temel prensiplerinden milliyetçilik ilkesi içinde; birazda o dönemde Osmanlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne miras olarak bıraktığı ve toplumun gelişimini engelleyebilecek en büyük potansiyel tehlike durumunda bulunan gerici zihniyette aramak gerekir.

  Halkın, bilinç ve eğitim düzeyinin düşüklüğü; okuma-yazma oranının azlığı; Arapçayı bilmemesi; bunlara paralel olarak halkın kendi dinini tanımaması vs. unsurlar gerek Osmanlı’nın son 300 yılında gerekse Cumhuriyet’in ilk yıllarında, toplumun gerici zihniyeti temsil eden kesimler tarafından maddi-manevi yönlerden sömürülmesine ve Arap alfabesinin İslam dininden önce de var olmasına rağmen kutsal sayılması gibi yanlış anlayışların ortaya çıkmasına, hatta yerleşmesine neden olacaktır. Bu şartlar altında halk, bir türlü kutsal olanın Kur’an-ı Kerim ve dini itikatlar olduğunu anlayamayacaktır. Türk İnkılabı’nın çağdaş ve modern toplumu hedef olarak belirlemesi, ilk aşamada söz konusu gerici zihniyet ile mücadele edilmesi zorunluluğunu, dolayısıyla bir daha canlanmaması için bu zihniyetin başlıca simgelerinin dahi silinmesi gerektiği gibi, bazı radikal yaklaşımların ve yöntemlerin ön plana çıkmasına neden olacaktır. Bu açıdan yaklaşım, Harf İnkılabı ile laiklik ilkesinin ilişkisini de açıklamaktadır.

  Harf Devrimi’nin hemen öncesinde 20 Mayıs 1928 tarihinde, 1288 sayılı kanunla Arap rakamlarının kullanılmasına son verilmiş, milletlerarası rakamlar kullanılmaya başlanmıştır. Böylece alfabe ve rakam sistemlerinde yapılan değişiklikler ile Türkiye’deki Arap kültür emperyalizminin azınsanmayacak etkisi de kırılmaya çalışılmıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel yönden ele alınabilecek reformları tarih ve dil alanlarında da kendisini göstermiştir. 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Tarih Kurumu) açılması ile Türk Tarihi üzerindeki araştırmalar genişletilmiş, Türk Tarihi’nin sadece Osmanlı Tarihi’nden ibaret olmadığı görüşünden yola çıkılarak, ümmet tarihi anlayışından, millet ve toplum tarihi anlayışına geçilmiştir. Bu prensiplere dayanılarak yapılan araştırmalarla, “Türklerin sarı ırktan oldukları dolayısıyla medeni kabiliyetten ve istidattan yoksun oldukları; Batılıların Türk toprakları üzerindeki tarihsel kaynaklı iddiaları” gibi, XX. yy’ın ilk çeyreğinde Avrupa’da fazlasıyla geçerli olan ve bilimsel açıdan ele alınmaya çalışılan görüşler çürütülmüştür. 1932′de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) yaptığı çalışmalar vasıtasıyla Türkçe’deki yabancı kökenli kelimelerin temizlenmesine ve Türk dilinin geliştirilmesine gayret edilmiştir. Yapacakları araştırmalarla kültürel alt yapıyı hazırlamaları amacıyla kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti gibi teşkilatların yanında 1932 yılında yine aynı amaca hizmet etmek üzere Halkevleri açılmıştır.

  Güzel sanatların resim, opera, bale, tiyatro, heykel, müzik gibi dallarının temellerini atacak ve geliştirecek okullar açılarak; sergiler düzenlenerek; müzeler kurularak, kültür birliği ve canlılığı sağlanmaya çalışılmıştır.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Başbakanlığın Doğrudan Telefon Hattı Olan Alo 150 BİMER'e Eğitim, Sağlık, Adalet, Kültür V
 3. Kırsal kesimdeki eğitim öğretim ile büyük şehirlerdeki eğitim ve öğretim durumlarını eğiti
 4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler
 5. Kültür Alanındaki Devrimler
 6. Eğitim Alanındaki Devrimler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş