Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Eski Türklerde Yemek Kültürü nedir Eski Türk Mutfağı Türklerde Yemek Kültürü Eski Türklerde Yemek Kültürü Türk mutfağı dünyanın sayılı zengin mutfakları arasındadır Bazı görüşlere göre

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Eski Türklerde Yemek(mutfak) Kültürü

  Sponsorlu Bağlantılar
  Eski Türklerde Yemek Kültürü nedir
  Eski Türk Mutfağı
  Türklerde Yemek Kültürü

  Eski Türklerde Yemek Kültürü

  Türk mutfağı dünyanın sayılı zengin mutfakları arasındadır Bazı görüşlere göre,
  Çin ve Fransız mutfakları ile birlikte dünyanın en zengin üç mutfağından birisidir
  Türk mutfağının zenginlik sebepleri arasında yiyecek ve içecek maddelerinin bolluğu
  ve çeşitliliğinin yanı sıra, Türklerin eski bir tarihe sahip olmaları da sayılabilir
  Coğrafî, kültürel ve sosyolojik sebeplerle, Türkler, komşuluk münasebetlerinde bulundukları ve iç içe yaşamış oldukları farklı toplumlarla etnolojik anlamda hem etnikvericilik hem de etnik alıcılık yapmışlardır Bu alış-veriş, hiç kuşkusuz yiyecek ve içecekkültürü için de söz konusu olmuştur

  Türk Yemek Adetlerini araştırmış olan Mehmet Eröz, Türk töresinde yemeğin yerinin
  büyük olduğunu ifade etmiştir Bunu karakterize eden en açık örnekler olarak da
  yağmalı toylar, imece toplantıları, doğumlar, ölümler, düğünlerde yenilen yemekleri
  belirtmiştir Eröz’ün izahlarına göre, bu toplantılarda geleneğe göre sofralar hazırlanır,
  yemekler çıkarılır, bütün oymak, boy veya köy halkı birlikte yer, birlikte eğlenir veya
  acıyı paylaşılmaktadırAnadolu’da buna benzer gelenekler bugün de yaşamaktadır
  Yine ona göre, Türk dünyasında, “yemek” isminin yerine “aş” ismi kullanılmaktadır
  Göktürk Kitabeleri’nde de “yemek” bu anlamda kullanılmıştır Ölüm törenlerinde (üç
  hayrı, yedi hayrı, kırk hayrı), “ölü aşı” ve düğünlerde de bulgur pilavını etli olarak yaparlar
  Aynı yemekler bir dileği, adağı olan kimsenin söz konusu dileği gerçekleştiğinde
  de pişirilir Bu yemeklere Alevi Türkmenlerde “dede aşı” denir Malatya’da Akçadağ
  ve Hekimhan’da etli pilav pişirilerek “ölü aşı; kırk hayrı, üç hayrı, yedi hayrı şeklinde
  törenler” düzenlenir Bu törenlerde, Türk töresindeki oturma düzenine göre misafirlerin
  en şereflisinin baş köşeye oturtulduğu görülür

  Bir meclis şeklinde katılımcılığı öngören Anadolu’daki Hıdırellez şenliklerinde verilen
  yemekler, hayır dualarıyla yemeği veren ve yemeği yiyenin hayır sahibi olduğu
  inancı şeklindeki manzara, sadece tüketim yollarıyla yemek adabını değil, aynı zamanda
  bir çok kültür motifini gözler önüne sermektedir

  Türk hayatı ile Türk kültünün ana yiyecek maddelerinin başında süt ve et gelmek-
  tedir Çeşitli hayvansal ürünler Türklerin ana besin maddesi olmakla beraber, et ve süt-
  ten üretilmiş her türlü besin maddesini Türklerin icat etmiş olduğu söylenemez Bu tür
  bir yaklaşım, çok dar çerçeveli bir görüşle hareket etmek demek olur ki, bu son derece
  yanlıştır

  Türk töresinde yemeğin çok önemli bir yeri vardır Buna göre, sosyal hayatın hemen her aşamasında, sosyal münase-
  betlerin çoğunda yemek işin esası olmaktaydı Doğumlar, sünnet düğünleri, düğünler,
  bayramlar, yağmalı toylar, imece toplantıları ve ölüm hadiseleri hep yemekle birlikte
  qötürülmeye çalışılırdı Sofra hazırlanması, yemeklerin dağıtımı ve konukların ağırlan
  ma biçimi tamamen geleneğin belirlediği şekilde yapılmaktaydı Eröz’ün belirttiği bu
  yemek gelenek ve görenekleri günümüzde Anadolu’nun pek çok yerinde aynı şekilde
  hayatiyetini sürdürmektedir

  Eröz, yemek kültürünün insan hayatında ve kültürel etkileşimdeki önemini vurgu-
  ladıktan sonra, eski Türk yemeklerinden bazı önemli olanlarını açıklamıştır Bunlar:
  Akıtmaç, bulamaç, keşkek, höşmerim, mantı, samsa, tutmaç, yufka, yoğurt
  Eröz’ün belirttiği yemekleri kendi ifadelerine dayanılarak aşağıda sırasıyla şu şekil-
  de açıklamak mümkündür

  Akıtmaç:
  Yörük ve Türkmenlerin saç üzerinde yaptıkları hafif bir hamur yemeği Deve veya
  koyun sütünden yapılır Deve doğurunca alınan ilk süt, “ağın, ağız” dan yapılır Bu sü-
  tün unla karıştırılmasından saç üzerinde pişirilir

  Bulamaç:
  Un, yağ ve yoğurtla yapılır Kaşgarlı Mahmud’un Divan’ında “bula” pişirmek an-
  lamına geliyor

  Keşkek:
  En iyi buğdaydan ve etle pişirilerek yapılır, delikanlılar tarafından kepçelerle dövü-
  lür Lastik gibi olunca, üzerine kırmızı biberle eritilmiş yağ dökülür (üzerinde gezdirile-
  rek dökülür)Pek çok yerde buna herse de denilmektedir

  Höşmerim:
  Yörüklerin meşhur peynir tatlısıdır Yağ ve şekerden de yapılır Edremit ve Tekir-
  dağ’da tatlıcılar tarafından yapılıp satılır Rize taraflarında “Höşmerli” diye anılır31

  Mantı:
  Çok eski bir Türk yemeği olan mantıya, Orta Asya’da “Metni” adı verilmektedir
  Kayseri taraflarında çok meşhur olan bu yemeğe Anadolu’nun bazı yerlerinde “Tatar
  böreği” de denilmektedir Mantı, hamur içine kıyma veya başka türlü iç malzemesi
  konularak suda haşlanarak yoğurt içine konularak tüketimi yapılmaktadır

  Samsa:
  Uygur Türkleri, kuru bohça şeklindeki bir hamur yemeğine bu adı verirler Eröz,
  ninesinin bu yemeğe “yaylankı” adını verdiğini ifade eder Ayrıca, Türkiye’de Samsa
  tatlısının varolduğunu, Bulgaristan Türklerinin baklava dilimine “Samsa” adını verdik-
  lerini belirtir


  Tutmaç:
  Kaşgarlı Mahmut tarafından Türklerin meşhur yemeği olarak belirlenmiştir Yu-
  murtalı hamurdan yapılmış yufka, et, tereyağı ile yapılan bir yemektir Bulgar dağların

  da yaylıyan bütün Yörükler ve Konya Ereğlisi’nde oturan Bekdik oymakları, halen bil-
  mekte ve yapmaktadırlar

  Yufka:
  Yörüklerin, Türkmenlerin ekmeğidir Saç üzerinde yapılan mayasız ekmektir Eröz,
  Göktürk Kitabelerinde yufkanın “yufka” diye geçtiğini ifade ediyor

  Yoğurt:
  Eski bir Türk yiyeceğidir Her ne kadar Bulgarlar kendine mal etseler de, bu onlara
  Slavlaşmış Bulgarlardan geçmiş olmalıdır Kaşgarlı Mahmut aynı adla yoğurdu ifade
  etmektedir

  Netice olarak Eröz, kaybolan Türk geleneklerinin en seçkin olanlarından birisine
  sahip olmak konusunda kollektif bilinç oluşturmanın gerekliliğini ifade etmek istemiştir
  Bu ve tüm kaybolan geleneklerimize sahip çıkmada sorumluluğun en başta Türk aydı-
  nına düştüğünü belirtmiştir

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türklerde Su Kültürü Nasıldır?
 3. Türklerde Hamam Kültürü Nasıldır?
 4. Mutfak Sözlüğü, Yabancı Mutfak terimlerinin anlamları, yabancı mutfak yemeklerinin manalar
 5. Japon yemekleri isimleri,Japonya mutfak kültürü,japonya mutfak kültürü,Japon mutfağı yemek
 6. İspanyol Yemek Kültürü kısaca, İspanyol Yemek Kültürü Nasıldır
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş