Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin atık üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin c.ben din de “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Tehlikeli atıkların geçici depolanması

  Sponsorlu Bağlantılar
  Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni


  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin atık üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin c.bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda Valilikten izin almakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

  Buna göre ayda 1000 kg’dan fazla atık üreten atık üreticisi Valilikten Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadır.

  Bu izin için öncelikle Yönetmeliğe uygun şekilde atığı güvenli olarak depolayabilecek bir geçici depolama alanı oluşturması gerekir. Bu alan beton (ya da eşdeğeri) zeminli ve üzeri kapalı olmalıdır.

  Farklı atıklar için farklı bölümleri bulunmalı, atıklar, türüne göre uygun konteynır içerisinde muhafaza edilmeli ve konteynır üzerine atık kodu, miktarı ve atığın geliş tarihi gibi bilgiler yazılmalıdır.

  Ayrıca olabilecek sızıntılara karşı önlem alınması gerekir. Uygun şekilde atık geçici depolama alanının hazırlanmasını müteakip ilgili Valiliğe (il Çevre ve Orman Müdürlüğü) müracaat edilir.

  Ayda bin kilograma kadar atık üreten üreticisi ise;
  Biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

  29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(ÇKAGİLHY) kapsamında 01/04/2018 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

  Yönetmelik kapsamında çevre izin/lisans başvuruları 01.07.2018 tarihi itibariyle tüm illerde elektronik olarak uygulanmaya ve çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmeye başlanmıştır.  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. katı atıkların depolanması
 3. Tehlikeli atıkların taşınması
 4. Tehlikeli atıkların toplanması
 5. Tehlikeli Atıkların Ara Depolanması
 6. Tehlikeli atıkların bertarafı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş