Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Tehiri Icra Taleplidir Tehiri Icra Tehiri Icra Taleplidir Dosya Esas No: …/… Karar No: …/… YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak Üzere ANKARA 13. İŞ

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Tehiri Icra Taleplidir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Tehiri Icra Taleplidir

  Tehiri Icra
  Tehiri Icra Taleplidir

  Dosya Esas No: …/…
  Karar No: …/…
  YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
  Sunulmak Üzere
  ANKARA 13. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Y. V. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Tazminat
  TALEP KONUSU : Ankara 13. İş Mahkemesinin 20.06.2007 gün ve Esas 2005/1134, Karar 2007/341 sayılı ilamının bozulmasına karar verilmesi dileğidir.
  TEMYİZ NEDENLERİ:
  1- 19.06.2007 tarihli dilekçemiz ile ıslah talebine ve bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızla birlikte Sincan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/117 Esas sayılı dava dosyasının aynı gün duruşmasının olduğunu bu nedenle mazeretli kabul edilmemizi talep etmemize rağmen savunma hakkımız kısıtlanarak yokluğumuzda karar verilmiştir. Usule aykırıdır.
  2- Bilirkişi, sadece davacı tanığı T. Y.’nin beyanını esas alarak değerlendirme yapmıştır. Tanık T. Y. ifadesinde, davacıyı, işverenin işten çıkardığını davacının kendisinden duyduğunu, bazen işin durumuna göre fazla çalışma yapıldığını, haftada kaç saat mesai yapıldığını bilemediğini, davacının alamadığı ücret olup olmadığını bilmediğini ifade etmesine karşın sayın mahkemece bu tanığın çelişkili beyanlarını esas alarak hüküm kurmuştur. Diğer davacı tanığı Sinan ise ifadesinde, davalı iş yerinde 2001 yılının Mayıs ayında işe girdiğini ve 2004 yılı Mayıs ayında işten ayrıldığını ve davacı ile 1,5 yıl birlikte çalıştığını ifade etmekle, davacının Aralık 2002 yılında işe başladığı ifade edilmiştir. Kabul etmemekle beraber davacı tanığı S.’nin beyanına göre, davacının davalı işyerinde çalıştığı süre, 2 yıl 7 ay 13 gün olmaktadır. Davacı yanın dinletmiş olduğu iki tanığının da beyanları açıkladığımız gibi çelişkili olmasına karşın bilirkişi değerlendirmesini 3 yıl 2 ay 20 günü baz alarak hesaplama yapmış sayın mahkemede bu rapora göre karar vermiştir. Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin değerlendirme gerçek ve hakkaniyete uygun olmamıştır.Kaynakwh: Tehiri Icra Taleplidir
  3- Çalışma saati olarak da, sabah 08.00 den akşam 16.00 ya kadar ve akşam 16.00 dan gece saat 24.00 kadar iki vardiya şeklinde çalışıldığı anlatımlarla ifade edilmiş olup, bir işçinin sabah 08.00 den akşam 16.00 ya kadar yemek yemeden, mola vermeden kesintisiz çalışması, hele ki bu işçi, birinci sınıf bir restoranda bulaşıkçı ise bu kişiden verim almanın iş veren açısından mümkün olamayacağı ve haftada yedi gün ve günde 9. saat kesintisiz çalışmanın insan bedeni ve sağlığı açısından hayatın olağan akışı ile çelişen bir düşünce olup, bilirkişinin dokuz saatlik çalışma süresini baz alarak değerlendirme yapmasına ve sayın mahkemenin buna ilişkin kararına katılmak mümkün değildir.
  4- Davacı tanıkları T. ve S., müvekkilime karşı her ikisi de birçok dava açmakla hasım durumundadırlar. Sayın Mahkeme dinlenen davacı tanıkları S. ve T.’nin birbirini tutmayan beyanlarına rağmen sadece tanık T.’nin beyanlarını esas alarak hüküm tesis etmiştir. Diğer davacı tanığı Sinan’ın ve davalı tanıklarının beyanlarına itibar etmemiştir. Sadece bir tanığın beyanına göre hüküm tesisi hak ve adalete uygun olmamıştır.
  5- Yargılamada dinlenen tanıklarımız, davacının kendi isteği ile işe gelmediğini işi tek ettiğini ve işletmede çalışan H. A. ve E. A.’nın davacının işe dönmesi için aracı olmalarına rağmen davacının işe dönmediğini ifade etmiş olmaları, davacı tanığı T. ifadesinde davacının işten çıkarıldığını davacıdan duyduğunu, bunun haricinde bir bilgisinin olmadığını, diğer davacı tanığı S. Y.’nin davacının kendisinin mi işten ayrıldığı yoksa işveren tarafından mı işten çıkarıldığı hususunda bilgisinin bulunmadığını ifade etmesine karşın, somut delil olmadığı halde davacının iş akdinin işveren tarafından haksız olarak fesih edildiğini kabullüde usul ve esasa aykırı olmuştur.
  6- Davacı tanıkları, işverenin yemek verdiğini ifade etmelerine ve yine bu yemeğinde türü konusunda tanıklar tarafında herhangi bir açıklama yapılmamış olmasına karşın, bilirkişinin, birinci sınıf bir restoranda işçilere birinci kalite yemek vermenin mümkün olmayacağı gibi kendisine has bir sübjektif değerlendirme olup bu değerlendirmesine katılmıyoruz. Çünkü işçilerimiz iş yerinde hazırlanan yemeklerden istifade etmektedirler.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve incelemeleriniz sırasında re’sen görülecek nedenlerle Ankara 13. İş Mahkemesinin 20.06.2007 gün ve 2005/1134 Esas 2007/341 Karar sayılı ilamın lehimize BOZULARAK iadesine, hüküm kesinleşinceye kadar icranın ertelenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kiracıyım, dükkan sahibi tahliye için icra müdürlüğünden ihtar göndermiş ne yapabilirim
 3. icra dosyası kapak hesabı hakkında bilgi, icra dosyasında kapak hesabı nasıl yapılır
 4. Paylaş Facebook Twitter Google


 5. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş