Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

İnsan hakları ve demokrasi makale “İnsan hakları evrensel beyannamesinden” alıntı yaptığım 5 maddeyi siz okuyucularımla birlikte , bir kez daha gözden geçirmenin , daha uygun
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  İnsan hakları ve demokrasi makale

  Sponsorlu Bağlantılar
  İnsan hakları ve demokrasi makale

  “İnsan hakları evrensel beyannamesinden” alıntı yaptığım 5 maddeyi siz okuyucularımla birlikte, bir kez daha gözden geçirmenin, daha uygun olacağını düşündüm. Birlikte bir kez daha okuyalım.

  Madde 1: Bütün insanlar hakları ve onurları eşit ve özgür olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik duyguları ile davranmalıdırlar.
  Madde 2: Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal veya diğer bir inanç, ulusal ya da toplumsal köken, servet, doğuş ya da herhangi başka bir durumdan dolayı ayrıma uğramadan, bu bildiride ilan olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
  Dahası, insanlar arasında, uyruğu bulundukları ülkenin ya da bölgenin, bağımsız veya bağımlı, özerk ya da herhangi bir biçimde kısıtlı oluşuna bakılarak; o ülkeye ya da bölgenin siyasal, hukuki veya uluslararası konumundan dolayı ayrım yapılamaz.
  Madde 3: Yaşam, özgürlük ve kişisel güvenlik her insanın hakkıdır.
  Madde 4: Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü biçimi ile yasaktır.
  Madde 5: Hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez.

  Birleşmiş Milletler genel kurulunda, 10.Aralık.1948 tarihinde kabul edilen ve 30 maddeden oluşan beyannamenin ilk beş maddesinden de anlaşılacağı üzere, bütün insanlar eşit doğarlar. İkinci ve üçüncü maddelerde sayılan haklardan , ayrıma uğramadan yararlanma haklarına sahiptirler. Kölelik ve kulluk altında bulundurulamaz ve hiç kimseye işkence yapılamaz. İnsanlık onuru ile bağdaşmayan cezalarla cezalandırılamazlar.
  Oysa yaşadığımız dünyada ve de ülkemizde her gün, insan hakları ihlallerini okuyoruz veya görsel medyadan seyrediyoruz. İnsanlar bu hak ihlallerinden ne zaman kurtulacak? Ne zaman insan olmanın keyfi ile yaşayacaklar? İnsanların üzerindeki, bu baskılar, nasıl yok olacak?

  Temel insan hakkı olan inançları bir kenara bırakırsak, insanı insana kul ve köle yapan, insanların bizatihi kendileri tarafından yaratılmış ve kutsanmış, ideolojilerdir. Bu ideolojiler uğrunda, milyonlarca insan devrim gerçekleştirebilmek için can vermiştir. Bu kutsal ideolojiler bilahare kendi yandaşlarını ve taraftarlarını kul ve köle haline getirmişlerdir. Öyle ki, “Sovyet sistemi” 70 yıllık uygulamaları sonunda, bir başka ülkenin silahlı saldırısına maruz kalmadığı halde, kendi halkı tarafından, tarih sahnesinden silinmiştir. Çünkü, Sovyetler’ de kutsal olan ideoloji ve ideolojik devlet aygıtı idi. Oysa insanın kutsal sayılıp, devlet aygıtının, insanın her türlü insani ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olması gerekir. İnsanlar devlet için değil, devletler insanlar için var olmalıydı. İdeolojik devlet sistemlerinin en temel özelliği; İnsanını devletin ve de hakim ideolojinin sadık kulları yapmaktır. Kul olmamakta ısrar eden kim olursa olsun, devlet çarkının dişleri arasında, ezilmeye mahkum olur. Aynı yöntem, faşist ideolojiler tarafından oluşturulan tüm devletlerde de geçerlidir. Belki Sovyet sistemine göre

  faşist sistemlerde, insan hakları kat kat fazlasıyla çiğnenmiş ve halende çiğnenmeye devam etmektedir. Ülkemiz gibi yarı demokratik ülkelerde de, insan hakları konusunda bir çok sıkıntı ve insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır.

  Tüm bu kula kulluk üreten, her türlü ideolojik, katı devlet yapılarının, insana hizmet üretecek demokratik devlet yapılarına dönüştürülmesi gerekir. Öncelikle bize benzemeyen, etnik, dinsel, renk, dil ve düşünsel farklılıklarımızı, zenginlik sayarak, bir arada kardeşçe barış içinde yaşamayı kabullenmemiz gerekir. Birbirimizin farklılıklarını yok etmeye çalıştıkça, insanların en temel hakkı olan kardeşçe ve barış içinde yaşamanın yerini, düşmanlıklar ve savaşlar alacaktır. Tüm savaşların gerçek sebebi, insanlar arasındaki, ekonomik, etnik, din, dil düşünce ve ideolojik farklılıklardır. İnsanlar sayılan bu temel farklılıklar konusunda birbirlerine ne kadar çok katlanabilirlerse; o nispette “Demokrat” sayılacaklardır. Unutulmasın ki, demokratik yönetim sistemlerini, demokrat insanlar oluşturacaktır.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Demokrasi Ve İnsan Hakları Nedir
 3. İnsan Hakları Ve Demokrasi Ne Demek
 4. İnsan hakları ve demokrasi nin önemi
 5. İnsan Hakları ve Demokrasi Günü
 6. İnsan hakları ve demokrasi eğitimi
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş