Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Sanat Müziği Makamları - Türk Sanat Müziği Makam Bilgileri Türk Sanat Müziği Makamları Donanım : Anahtardan sonraki bölgeye verilen ad. Koma : Tabiatta d

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türk Sanat Müziği Makamları - Türk Sanat Müziği Makam Bilgileri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türk Sanat Müziği Makamları - Türk Sanat Müziği Makam Bilgileri

  Türk Sanat Müziği Makamları


  Donanım : Anahtardan sonraki bölgeye verilen ad.

  Koma : Tabiatta duyduğumuz en küçük ses aralığı

  Makamlar :

  A-Basit Makamlar :

  1-Rast Makamı :

  Durağı = Rast Perdesi
  Güçlüsü = Neva Perdesi
  Seyri = Çıkıcı
  Yedeni = Irak Perdesi
  Donanım = Segah(Si )ve Eviç(Fa#)
  Dizisi = Rast perdesinde Rast 5'lisine Neva perdesinde Rast 4'lüsünün eklenmesiyle olusur.  Seyri = Seyre Rast perdesinde baslar. Rast 5'lisinin ve Yegehtaki Rast 4'lusünün
  seslerinde dolaştıktan sonra Neva perdesinde Geçici olarak yarım karar yapılır. Nevadaki Rast 4'lüsü ve daha az olarak Gerdaniye üzerindeki Rast 5'lisinin inici nağmelerde Eviç perdesi yerine Acem perdesi kullanılır. Bu durumda Neva üzerindeki Rast çesnisi Buselik çesnisine donüşür.Rast 5'lisine Nevada Buselik 4'lüsü eklenmesiyle oluşan dizi Acemli Rast adını alır. Seyir esnasında Rast'ta Rast, Segahta Segah, Dügahta Uşşakli asma kalışlar yapılır. Kararsa çoğu zaman yedenli olur.

  Rast Örnek Seyir
  2-Uşşak Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Neva Perdesi
  Seyri = Çıkıcı
  Yedeni = Rast Perdesi
  Donanım = Segah perdesi (Si )
  Dizisi = Dügah perdesi üzrindeki Uşşak 4'lüsüne Neva perdesinde Buselik 5'lisinin
  eklenmesi ile oluşur

  Seyri = (Çıkıcı bir makam olduğu için durak veya civaından seyre başlar. Genelde
  genişleme bölgesinde olan Yegah'ta Rast 5'lisini gösterir. Uşşak 4'lüsü seslerinde
  dolaştıktan sonra,Neva perdesinde yanm karar yapılır. Daha sonra Neva perdesi
  üzerindeki Buselik 5'lisi gösterilir. Çargahta-çargahlı, Segahta-Segahlı, Dügahta-Uşşak
  ve Rastta-Rastlı asma kalışlar gösterir.Tekrar diziyi oluşturan seslerde dolaşılarak Dügah
  iizerindeki Uşşak 4'lüsiiyle karar verilir.

  Not= Uşşak'ın 1 tanini altında Rast, Kurdi'nin 1 tanini altında Buselik Buselik'in 1 tanini
  altında Çargah dizisi vardır.

  Uşşak Örnek Seyir:
  3-Beyati Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Neva Perdesi
  Seyri = Çıkıcı-Inici
  Yedeni = Rast Perdesi
  Donanım= Segah Perdesi
  Dizisi = Dügahta Uşşak 4'lüsüne Neva perdesinde Buselik 5'lisinin eklenmesiyle oluşur.  Seyri = Güçlü veya civanndan seyre başlar. Nevada-Buselik Dügahta-Uşşak gösterir.
  Neva Perdesinde yarım karar yapar. Çargahta-çargahlı, Nevada-Hicazlı,
  Çargahta-Nikrizli, Gerdaniyede-Buselikli asma kalışlar gösterir.

  Not-1 = (Çıkıcı seyirler pest bölgede genişleme gösterir. İnici seyirler tiz bolgede genişleme gösterir. İnici-çıkıcı seyirler hem pest bolgede hemde tiz bolgede genişleme gösterir.

  Not-2 = Nerde bir Hicaz varsa 1 tanini altmda mutlaka Nikriz 5'lisi vardır.  4-Buselik Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Hüseyni Perdesi
  Seyri = Çıkıcı-İnici
  Yedeni = Nim Zirgüle Perdesi
  Donanım = ---
  Dizisi = Dügahta Buselik 5'lisine Hüseynide Kürdi 4'lüsünün eklenmesiyle oluşur.

  Seyri = Genellikle Rast perdesi üzerinde Çargahla baslanır. Dügah perdesinde yedenli
  kaldıktan sonra güçlü belirtilir. Güçlü olan Hüseyni perdesi üzerindeki Kürdi, Hicaz ve
  Uşşak 4'lüleri gosterilerek yatım karar yapılır. Nevada Hicaz ve Ç'argahta Nikriz
  çeşnileriyle asma kalışlar görülür. Buselik makamı dizisine donülür ve yedenli tam karar
  yapılır.

  Buselik'e Örnek Seyir :
  5-Hüseyni Makamı:

  Durağı =Dügah Perdesi
  Güçlü =Hüseyni Perdesi
  Seyri =Cıkıcı-Inıcı
  Yedeni =Rast Perdesi
  Donanım = Segah(Si )ve Eviç(Fa#)
  Dizisi =Dügahta Hüseyni 5'lisine Hüseyni'de Uşşak 4'lüsünün eklenmesiyle oluşur.  Seyri = Güçlü veya civarında seyre başlar. Dügah Hüseyni, Hüseyni Muhayyer atlamaları sıkça yapılarak diziyi oluşturan 4'lü ve 5'lilerde dolaşılarak Hüseyni'de yarım karar yapılır.Dügahta-Hüseyni, Çargahta-Cargah, Muhayyerde-Hüseyni ve Buselik, Hüseynide-Kürdi yapıldıktan sonra tekrar diziye dönülüp tam karar yapılır.

  Hüseyni'ye Örnek Seyir :
  6-Muhayyer Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = İnici seyir özelliği gösterdiğinden güçlü 1. derecede Muhayyer 2.derecede Hüseyni'dir
  Seyri = Inici
  Yedeni = Rast Perdesi
  Donanım =Segah(Si)ve Eviç(Fa#)
  Dizisi = Dügahta Hüseyni 5'lisine Hüseyni'de Uşşak 4'lüsünün eklenmesiyle oluşur.  Seyri = Inici seyir özelliği olduğu için tiz durak (Muhayyer) veya civarında seyre başlar.
  Muhayyerde Buselikli ve Hüseynili kalışlar yapar. Hüseyni de yarım kararlı kalış yaptıktan
  sonra Nevada-Rastlı, Hüseyni'de-Uşşaklı,Çargahta-Cargah, Segahta-Segahlı ve Dügahta
  Hüseyni'li tam karar yapar.

  Muhayyer'e Ornek Seyir :
  7-Neva Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Neva Perdesi
  Seyri = Çıkıcı-Inici
  Yedeni = Rast Perdesi
  Donanım = Segah(Si)ve Eviç(Fa#)
  Dizisi = Dügah perdesi üzrindeki Uşşak 4'lüsüne Neva perdesinde Rast 5'lisinin
  eklenmesi ile oluşur  Seyri = Güçlü olan Neva veya civarında seyre baslar. Dügahta-Uşşak ve Nevada-Rast
  gösterir. Eviçte-Segahlı kalış gösterir. Muhayyerde-Buselik, Nevada-Rast,
  Nevada-Buselik, çargahta-çargahlı, Dügahta-Uşşaklı ve Rastta-Rastlı kalışlar gösterir.
  Tekrar diziye donülürve yedenli tam karar verir.

  Neva 'ya Ornek Seyir :
  8-Tahir Makamı:

  Durağı =Dügah Perdesi
  Güçlü =1.Derece Muhayyer 2.Derece Neva Perdesidir.
  Seyri =İnıcı
  Yedeni =Rast Perdesi
  Donanım = Segah(Si )ve Eviç(Fa#)
  Dizisi =Dügah perdesi üzerindeki Uşşak dörtlüsüne Neva perdesinde Rast beşlisinin eklenmesiyle oluşmuştur.

  Seyri = Tiz durak veya civanndan seyre baslar. Muhayyerde-Uşşakli ve Buselikli,
  Nevada-Rastlı, Dügahta-Uşşaklı, Nevada-Buselikli, çargahta-çargahlı,
  Segahta-Segahlı ve Rasta-Rast'a kadar iner. Daha sonra diziye donülür ve Dügahta
  karar verilir.

  Tahir'e Ornek Seyir :

  Hicaz Ailesi

  1-Hicaz Makamı:


  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Neva Perdesi
  Seyri = Çıkıcı - Inici
  Yedeni = Rast Perdesi
  Donanım = Dik Kürdi, Nim Hicaz ve Eviç
  Dizisi = Dügahta Hicaz 4'lüsüne, Nevada Rast 5'lisinin Eklenmesiyle Oluşur.

  Seyri = Durak veya güçlü civarında seyre baslar. Çesnilerde karışık gezinip
  Nevada-Rast'lı yarım karar yapar. Diğer Hicazlara asma kalışlı geçki yapılır.
  Rastta-Nikriz'li Yegahta-Rast gösterildikten sonra karar verilir.

  NOT:*Yegahtaki genişlemesiyle Basit Suzinak Makamı oluşur.

  *Pestteki genişleme Rast 5'lisiyle oluşur. Tizdeki genişleme Muhayyerde-Buselikli
  bundan dolayı Neva perdesinde Acemli Rast oluşur.


  2-Hicaz Hümayûn Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Neva Perdesi
  Seyri = Çıkıcı-Inici,Bazen Çıkıcı
  Yedeni = Rast Perdesi
  Donanım = Dik Kürdi ve Nim Hicaz
  Dizisi = Dügah perdesi üzerindeki Hicaz 4'lüsüne Neva perdesinde Buselik 5'lisinin
  eklenmesi ile oluşur  Seyri = Durak veya güçlü civannda seyre başlar. Nevada-Buselikli yarım karar yapılır.
  Rast perdesi üzerinde Nikrizli asma karar yapılır. Nim Hicaz ve Dik Kürdi perdesinde
  asma kalış yapılır. Hicaz çesnileriyle birbirine geçki yapılır. Bu geçkiler;Nevada-Rast,
  Hüseynide-Uşşak olabilir. Hicaz Humayun Makamında Nişaburlu Kalış, diğer Hicazlardan
  ayıran özelliktir. Genişleme bölgesi gösterildikten sonra Dügah perdesi üzerinde Hicaz
  4'lüsü ile karar yapılır.

  NOT: Dik Kürdi perdesi Buselik olarak basıldığında Nişaburlu yapı ortaya çıkar.

  Hicaz Humayun 'a Örnek Seyir :
  3-Hicaz Uzzâl Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Hüseyni Perdesi
  Seyri = Çıkıcı - Inici
  Yedeni = Rast Perdesi
  Donanım = Dik Kürdi, Nim Hicaz ve Eviç
  Dizisi = Dügahta Hicaz 5'lisine, Hiiseynide Uşşak 4'lüsüyle oluşur.  Seyri = Seyre Hüseyni civarında başlar .Diziyi olusturan tüm çeşnilerde gezindikten sonra
  Hüseynide yarım karar yapar. Rastla-Nikrizli, Nim Hicaz ve Dik Kürdi de asma kalışlar yapar,diğer Hicazlara geçki yapar. Nevada-Rastlı ve Buselikli kalış yapar, Dügahta-Hicazlı karar verir.

  UzzalMakamına Örnek Seyir :
  4-Zirgüleli Hicaz Makamı:

  Durağı = Dügah Perdesi
  Güçlü = Hüseyni perdesi
  Seyri = Çıkıcı-inici
  Yedeni = Nim Zirgüle Perdesi
  Donanım = Dik Kürdi, Nim Hicaz ve Nim Sehnaz. (Dik Acem).
  Dizisi = Dügahta Hicaz 5'lisine Hüseynide Hicaz 4'lusünün ekienmesiyle olusur.  Seyri = Güçlü veya civarında seyre baslanır. Hüseyni de-Uşşaklı, Nevada-Rastlı ve Buselikli, ve Acem Aşiranda Hicaz gösterir. Dik Kürdi ve Nim Hicazda çesnisiz
  kalışlar gösterir. Rastta-Nikrizli kalıs yapar.Dizinin tümünde dolaşılır ve
  Dügahta-Hicazlı karar verilir.

  Zirgüleli Hicaz'a Örnek Seyir :
  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türk Müziği'nde kaç "basit makam" vardır
 3. Türk Müziği makamları
 4. Çağdaş Çok Sesli Türk Müziği Nedir ? Çağdaş Çok Sesli Türk Müziği hakkında bilgi
 5. Türk sanat müziği nedir?
 6. Atatürk ve Türk Musikisi, Atatürk ve Türk Müziği, Atatürkün türk müziğine verdiği önem
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş