Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Oruç İle İlgili Ayet-i Kerime ve Hadis -i Şerifler Ramazan ve oruç la ilgili Kur’an-ı Kerim’deki ayeti kerimeleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadis i şeriflerini
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 5      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Oruç İle İlgili Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Oruç İle İlgili Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler


  Ramazan ve oruçla ilgili Kur’an-ı Kerim’deki
  ayeti kerimeleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisi
  şeriflerini derleyerek yayınlıyoruz.
  ::AYETİ KERİMELER::


  - Ey îman edenler! Sizden önceki
  (ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç
  tutmak yazıldı (farz kılındı). Olur ki bu sâyede takvâya
  erersiniz.
  Bakara – 183 – (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o
  günlerde) hasta veya seferde ise, tutamadığı günler
  sayısınca başka günlerde (oruç) tutar. (İhtiyarlığından
  veya tedâvisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı)
  oruç tutmaya gücü yetmeyenlere, (her güne karşılık) bir
  yoksulu (sabah-akşam) doyuracak bir fidye vermesi
  (gerekli)dir. Kim de gönülden gelerek (daha fazla) bir
  ihsanda bulunursa, bu, onun için daha hayırlıdır.
  Bununla beraber (zor da olsa), (işin önemini)
  bilirseniz, oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır.
  Bakara – 184  - (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, Kur’ân; insanlara
  hidâyet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu
  eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir
  gecesinde) indirildi. Sizden kim (mâzereti olmaksızın)
  bu ay(ın ilk hilâlin)e erişirse/görürse hemen orucunu
  tutsun, kim de hasta veya seferde (olup da yer) ise,
  tutmadığı günler sayısınca (câiz olan) başka günlerde
  (orucunu kazâ etsin). Allah sizin hakkınızda kolaylık
  ister, zorluk istemez. Bu da, o sayıyı (kazâ ile)
  tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah’ın
  yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki (düşünür de)
  şükredersiniz.
  Bakara – 185- Oruç (günlerinin) gecesinde eşlerinizle cinsî
  ilişki kurmanız size helâl kılındı. (Haramdan korunmak
  ve sükûnete kavuşmanız için) onlar sizin için bir
  elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah (onlara
  yaklaşmamakla) nefislerinizin arzularına karşı zâfiyet
  göstereceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul edip, sizi
  bağışladı. Artık bundan böyle onlara yaklaşın ve
  Allah’ın sizin için yazdığı (takdir ettiği) şey (nesl)i
  isteyin. Beyaz iplik siyah iplikten (fecrin aydınlığı,
  gecenin karanlığından) seçilinceye (tanyeri ağarıncaya)
  kadar yiyin, için, sonra da orucu akşam oluncaya (iftar
  vaktine) kadar tamamlayın. Fakat, mescidlerde i’tikâfa
  (ibâdete) çekilmiş iken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu
  (hükümler) Allah’ın sınırlarıdır; sakın sınırlara
  yaklaşmayın! Allah, sakınıp korunsunlar diye âyetlerini
  insanlara böyle açıklar.
  Bakara – 187- Haccı da, umreyi de Allah (rızâsı) için yapın.
  Eğer (bir engelle hac ve umreden) alıkonulsanız, o zaman
  kolayınıza gelen bir kurban (gönderin). Kurban, yerine (Minâ’ya)
  varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Aranızda hasta
  olan veya başından bir rahatsızlığı bulunan (traş olan)
  varsa ona fidye gerekir ki, o (fidye) de ya (üç gün)
  oruç tutmak, ya sadaka (altı fakire fitre) vermek, ya da
  bir kurban kesmektir. Güven içinde olduğunuz vakit hac
  zamanına kadar, umre ile faydalanmak isteyen kimseye (Hacc-ı
  Temettü yapana), kolayına gelen kurbanı kesmesi; kurban
  bulamayana da hac günlerinde (ihramlı olarak) üç gün,
  döndüğünüz zaman da yedi (gün) oruç tutması gerekir;
  bunlar tam on (gün) dür. Bu, ailesi Mescid-i Haram
  (civârın)da oturmayanlar içindir. Allah’ın emirlerine
  uygun olmayan davranışlardan sakının ve bilin ki,
  Allah’ın cezâsı çok şiddetlidir.

  Bakara – 196 – (O mü’minler tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd
  edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler,
  iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve
  Allah’ın sınırlarını (koyduğu hükümleri) koruyanlardır.
  (İşte, böyle) mü’minlere (cenneti) müjdele!


  Tevbe – 112- Şüphesiz ki, müslüman
  olan (Allah’ın emirlerine teslim olan) erkeklerle,
  müslüman kadınlar; îman eden erkeklerle,
  îman eden kadınlar itaat (ve ibâdet)e devam eden
  erkeklerle; itaat (ve ibâdet)e devâm eden kadınlar;
  doğru erkeklerle, doğru kadınlar; sabreden erkeklerle,
  sabreden kadınlar; alçak gönüllü (ve saygılı)
  erkeklerle, alçak gönüllü (ve saygılı) kadınlar; sadaka
  veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar; oruç tutan
  erkeklerle, oruç tutan kadınlar; mahrem yerlerini
  (haramdan) koruyan/hayâlı erkeklerle, mahrem yerlerini
  (ve görünümlerini haramdan) koruyan/iffetli kadınlar;
  Allah’ı çok anan erkeklerle (Allah’ı çok) anan kadınlar
  (var ya, işte) Allah, onlar için mağfiret ve büyük bir
  mükâfât hazırlamıştır.
  Ahzab – 35  - Feyzü’l Furkan Kur’an-ı Kerim ve
  Açıklamalı Meali

  ::HADİSİ ŞERİFLER::  - Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut,
  sahur yemeğidir.  (Müslim, 6, 60)-Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün
  tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir.


  (R. Salihin, 1259)- İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan
  başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve
  elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç
  tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

  (Tirmizi,
  İman 3, (2612) – Bir kadın Resulullah (sav)”a gelerek: “Ben haccetmek
  için hazırlık yapmıştım. Bana (bir mani) arz oldu ne
  yapayım?” Efendimiz,Ramazan”da umre yap, zira o ayda
  umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu.

  (Ebu
  Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95)- Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır,
  cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire
  vurulur.


  (Müslim, Sıyam 2, (1079)


  - Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı
  gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.


  (Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)- Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına,
  bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler. Büyük
  günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları
  affettirirler.
  (Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214)- Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş
  olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya
  bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete
  girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında
  zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de
  burnu sürtülsün!

  (Tirmizi, Daavat 110, (3539)- İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan
  başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve
  elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç
  tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
  (Buhari, İman 1; Müslim, İman 22 )


  - Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü
  söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine
  yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben
  oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın)


  (Müslim, Sıyam 164, (1161)- Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah
  onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını
  tutan bir hendek kılar.
  (Tirmizi, Cihad 3, (1624)- Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece
  oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır,
  kimse oradan giremez.” (Tirmizi”nin rivayetinde şu
  ziyade var: “Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.)

  (Tirmizi,
  Savm 5)- Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun
  sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun
  sevabından hiçbir eksilme olmaz.  (Tirmizi,
  Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)


  - Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse
  orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.


  (Müslim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721)- Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur.
  (Tirmizi, Savm 74, (797)- Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın
  kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç
  tutsa bu orucu kaza edemez.

  (Buhari,
  Savm 29; Tirmizi, Savm 27, (723)- Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah
  onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını
  tutan bir hendek kılar.


  (Tirmizi, Cihâd 3, (1624)


  - Resulullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazanın son on
  gününde i’tikafa girer ve şöyle buyururdu: “Kadir
  gecesini Ramazanın son on gününde arayın”.


  (Müslim, İ”tikaf 5, (1172)  - Resulullah (sav) “Kadir gecesi Ramazan’ın neresinde?”
  diye sorulmuştu. O,Ramazanın tamamında!” diye cevap
  verdi.

  (Ebu Davud, Salat, 824,
  (1387)
  - Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak
  ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.

  (Müslim, Müsafirin 174,
  (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)  - Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde
  ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi’l-maruf
  ve nehy-i ani’l-münker bu fitneye kefaret olur!


  (Müslim, Fiten 17, (144), Tirmizi, Fiten 71, (2259)


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Oruçla ilgili Hadisler, Oruç ile ilgili Hadis-i Şerifler
 3. Güzel Ahlakla İlgili Bir Ayet Meali Ve Bir Hadis
 4. Sabretmek - Sabretmekle İlgili Hadis-i Şerifler
 5. Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Hadis-i Şerifler
 6. Kurban İbadeti İle İlgili Hadis-i Şerifler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş