Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Üretim tüketim ve verimlilik hakkında bilgi A-ÜRETİMİ ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER 1.SERMAYE 2.İŞ GÜCÜ 3.TARIMSAL FAALİYETLER 4.TEKNOLOJİK GELİŞMELER 5.SANAYİNİN ETKİSİ 6.HAMMADDENİN ETKİSİ 1- SERMAYE D aha
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 27      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Üretim tüketim ve verimlilik hakkında bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Üretim tüketim ve verimlilik hakkında bilgi

  A-ÜRETİMİ ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER
  1.SERMAYE
  2.İŞ GÜCÜ
  3.TARIMSAL FAALİYETLER
  4.TEKNOLOJİK GELİŞMELER
  5.SANAYİNİN ETKİSİ
  6.HAMMADDENİN ETKİSİ
  1- SERMAYE Daha önceden üretilmiş ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeye sermaye denir.
  Sermaye iktisadi bir varlıktır. Sermaye ekonomide her türlü mal ve hizmet üretmede kullanılabilecek
  kaynakların tümüdür. ( Makine, bina, hisse senedi, patent, şöhret, itibar vb.) Sermaye bazen üretimi
  oluşturur. Bazen de verimliliği artırır.
  Sermaye Birikimi:
  Yapılmış olan yatırımların tümüdür. Sermayenin birikmiş hali veya stokudur. ( Ulaştırma, eğitim, sağlık,
  haberleşme enerji, konut, tarım, sanayi, turizm alanındaki yatırımlar gibi.)
  Bir ülkede sermaye birikiminin fazla olası o ülkenin üretim gücünün yüksek olması demektir. Çünkü
  sermaye, zenginlik ve verimlilik işaretidir. Sermaye daha kısa zamanda daha fazla, kaliteli ve ucuz üretime
  imkân verir.
  Beşeri uns. Üret. Dağ.
  Tük. Faaliyetlerine
  etkileri
  Üretimi etkileyen
  faktörler Dağıtımı etkileyen
  faktörler Tüketimi etkileyen
  faktörler
  Sermaye Birikimi
  İş gücü Kaynakları
  Tarımsal
  faaliyetlerin
  özelliği
  Teknolojik gelişme
  Sanayinin etkisi
  Ulaşım Modern pazarlama
  İnsan kaynakları İletişim
  Yerleşim
  özelliklerin etkisi
  Temel İhtiyaçlar
  Tanıtım ve reklâm,
  kitle iletişim araçları
  Gelir düzeyi
  Moda
  Teknolojik
  gelişmeler
  Hammaddelerin
  etkisi
  Her ülke sermaye birikimine önem verir. Bunun en önemli yolu tasarruf edilerek ve bunu yatırıma
  dönüştürerek sermaye artışı sağlanır.
  Sermaye, sanayi tesislerinin yapımında gerekli olan araç ve gereçlerin alınmasından, çalışanların ücretlerinin
  ödenmesine kadar birçok alanda en gerekli şarttır.
  Sanayi tesisleri büyük sermayelerle kurulmaktadır. Bu nedenle, sermayenin, yani paranın biriktiği veya fazla
  olduğu bölgelerde sanayinin kuruluşu daha kolay olmaktadır. Sermaye birikimi fazla olduğundan Marmara,
  Ege ve Akdeniz bölgelerinde sanayi yatırımları daha fazladır.
  Türkiye’de sanayi konusunda en büyük etken sermayedir.
  Sermayemiz yeterli olmadığından, ülkemizde yabancı sermayenin girmesi için kolaylıklar
  sağlanmaktadır. Bu da zaman zaman büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Ülkemizde tarımın gelişmiş
  ülkelere oranla geri kalmasında en önemli eksiklik sermaye yetersizliğidir Tarımla uğraşan çiftçi kesimi kendi
  gereksinimini zorlukla karşılamakta, çoğu kez elde ettiği gelir yeterli olmadığı için yaşadığı köyü terk ederek
  büyük kentlere göç etmektedir.
  Köylülerimizin bu gereksinimleri kendi düşük gelirleri ile karşılama imkânları yoktur.
  2- İŞGÜCÜ:Üretimde kullanılan insan gücüne emek denir. Emek olmadan diğer üretim faaliyetlerini üretime dönüştürmek
  mümkün değildir. Ekonomik anlamda emek; faydalı mal ve hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan
  bedensel ve zihinsel faaliyettir. Emeğin kaynağı insandır. Bunun kaynağı da nüfustur.
  Nüfusu çok olan ve genç bir yapıda olup, iyi eğitilmiş ülkeler işgücü kaynağı olarak avantajlı ülkelerdir.
  İşgücü ikiye ayrılır,
  1- Vasıflı İşgücü: Nitelikli, becerikli veya yetişmiş işgücüdür. Yani işinin ustasıdır.
  2-Vasıflı İşgücü: Niteliksiz veya belirli bir beceri gerektirmeyen işgücüdür. Bu tür işgücü üretimde fazla verimli
  değildir.
  Sanayi tesislerinin çalışması ve üretimin artması yönünden iş gücüne ihtiyaç vardır. Özellikle gelişen
  teknoloji ile birlikte sanayi tesislerinin büyümesi ve bu işyerlerinde makineleri kullanabilecek işgücü ihtiyacı
  artmaktadır. Sanayinin gelişebilmesi için konularında uzman nitelikli ve sürekli işgücünün olması gereklidir.
  Ülkemizde iş gücü ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilmekte, hatta dış ülkelere bile gönderilmektedir. Fakat
  ülkemizde bazı sanayi kollarında teknik eleman henüz tam olarak yeterli değildir.
  İşgücünün verimli olup olmamasını etkileyen faktörler:
  1-İşgücünün eğitim, uzmanlaşma ve iş bölümü durumu,
  2- Kullanılan hammadde ve malzemelerin kalitesi,
  ( Daha dayanıklı, üretimde daha az fire veren ve daha uzun ömürlü malzemeler olumlu katkılar yapacaktır.
  Örneğin dokuma tezgâhında sık sık kopan iplik olumsuz etki yapar.)
  3- Kullanılan teknolojinin düzeyi de emeğin verimini etkiler.
  4- Emeğin verimi ülkeler, bölgelere ve sektörlere göre de değişebilmektedir.
  ( Enerji, eğitim, sağlık, yol, su, haberleşme vb at yapı yatırımları tamamlanmış alanlarda emek daha
  verimlidir.)
  3- TARIMSAL FAALİYETLER:Tarımsal faaliyetlerin özeliği, tarımda kullanılan teknolojiler, üretim miktarları ve üretilen ürünlerin kalitesi,
  üretilen ürünlerin fiyatlanma durumu ve dünya piyansına uyguluğu üretim açısından önemlidir.
  Uygulanan Tarım Yöntemleri:
  1. İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu:Nüfusa göre ekili dikili alanların sınırlı olduğu ülkelerde uygulanır. Birim alandan alınan verim çok
  yüksektir. Örneğin Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail gibi ülkelerde bu tür tarım metodu
  uygulanmaktadır. Yurdumuzda ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde uygulanan seracılık faaliyetleri intansif tarım
  metoduna örnektir.
  2. Ekstansif (İlkel-Kaba- Yaygın ) Tarım Metodu:Nüfusa göre tarım alanlarının fazla olduğu ülkelerde uygulanan tarım metodudur. Birim alandan alınan verim
  düşüktür. Üretim miktarında iklimin etkisi vardır. İntansif tarım metodu ile ekstansif tarım metodu arasındaki
  en önemli fark birim alandan alınan verimdir.
  3. Nadas Tarım Metodu:Nadas, toprağın su ve mineral kazanmasını sağlamak amacıyla boş bırakılmasıdır. Verimi en düşük tarım
  metodudur. Tamamen iklime bağlılık gösterir. Yağışın az, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanır.
  4-TEKNOLOJİK GELİŞMELER:Teknolojik gelişmeler üretimin artırılması, kaliteli ve ucuza mal üretiminin gerçekleşmesinde önemlidir.
  Yeni gelişen teknolojilerle daha kaliteli, daha seri ve ucuza üretim gerçekleşmekte daha kaliteli ve nitelikli
  ürünler üretilebilmektedir.
  Ülkeler her geçen gün teknoloji yarışına girmekteler ve teknoloji harikası ürünleri sergileyerek dünya
  piyansına hâkim olma amacındadırlar. Bu yarışta geri kalan ülke ve firmaların ayakta kalmaları mümkün
  olamamaktadır.
  Örneğin ülkemizde tarımsal üretimde; Köylerimizde tarlalar pek çok yerde hala hayvan gücünden
  yararlanarak sürülmekte; çiftçilerimizin dünyadaki teknolojik gelişmelerden, yeni bitki türlerinden yeterince
  haberi dahi olmamaktadır Oysaki içinde bulunduğumuz çağ, bilim ve teknoloji çağıdır. Gelişmiş ülkeler ile
  rekabet edebilmek, tarımsal ürün çeşitliliğini ve kalitesini yükseltmek için; Tarım araçlarına, tarımsal üretimi
  arttırıcı girdilere (kimyasal gübre, sulama kanalları), Bilimsel verileri uygulayacak gelire (tohumlarının satın
  alınıp, yeni bitki türlerinin üretilmesi) gereksinim vardır

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. üretim tüketim ve verimlilik akrostiş şiiri
 3. Üretim tüketim ve verimlilik ile ilgili atasözleri
 4. Üretim tüketim ve verimlilik ile ilgili şiir
 5. Üretim tüketim ve verimlilik ile ilgili yazı
 6. Üretim tüketim ve verimlilik nedir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş