Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

İstihare Namaz ı Nedir? , İstihare Namaz ı Dua ları? , İstihare Namaz ı Hakkında Hayır dileme yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  İstihare Namazı Nedir?, İstihare Namazı Duaları?, İstihare Namazı Hakkında

  Sponsorlu Bağlantılar
  İstihare Namazı Nedir?, İstihare Namazı Duaları?, İstihare Namazı Hakkında

  Hayır dileme yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için
  İstihare Namazı Nedir?, İstihare Namazı Duaları?, İstihare Namazı Hakkında iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir işaret almak amacıyla uykuya yatma

  Bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur
  Hz Peygamber Ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu
  Câbir (ra)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

  "Resulullah (sas) bütün işlerinde Kur'an'dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi:
  "Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin:
  "Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim
  Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb
  Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi
  Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne Sümme ardihi bihi"
  (Buharî Teheccüt 25 Deavât 49 Tevhid 10; Tirmizi Vitr 18; İbn Mace Akâme 188; Ahmet b Hanbel III 344)

  İstihare duasının anlamı:
  "Allah'ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır Kudretinle senden güç istiyorumSenin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim
  Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez Sen bilirsin ben bilemem
  Sen şeyi çok iyi bilensin Allah'ım Eğer bu işi dinim yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl
  Eğer bu işi; dinim yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen onu benden beni de ondan uzak eyle Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur"

  Sa'd b Ebi Vakkas'tan Resulullah (as)'in şöyle buyurduğu rivayet edilir:
  "Âdem oğlunun Allah'tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir
  Allah'ın hükmüne razı olması da saâdetindendir Allah'tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır
  Allah'ın hükmüne razı olmaması da Âdemoğlunun bedbahtlığındandır"
  (Ahmed b Hanbel I 167; Tirmizi Kader 15)

  İstihâreden önce veya sonra gerekli istişareler yapılır ve o iş hakkında karar verilir Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

  "İş konusunda onlarla istişare yap İstişareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince artık Allah'a dayan ve güven" (Ali İmrân 3/159)
  İstihare hadisi İbn Mes'ud Ebû Eyyûb el-Ensârî Ebû Bekir Ebû Saîd el-Hudrî Sa'd b Ebi Vakkas Abdullah b Abbas Abdullah b Ömer Ebû Hureyre ve Enes b Mâlik gibi büyük sahabilerden nakledilmiş bu rivayetleri senetleriyle birlikte Buhârî şârihi Aynî "Umdetu'l-Kâri" adlı şerhinde tek tek zikredilmiştir
  Rivayetler arasında bazı metin farklılıkları vardır

  Enes b Mâlik'ten gelen rivayet istihâreyi teşvik eder Bu hadîs şöyledir: "
  İstihare yapan kimse hüsrâna uğramaz istihare eden pişman olmaz
  iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez"
  (Tecrid-i Sarih Tercümesi Ankara 1985 IV 135)

  İstihâre namazında nelerin okunacağı hadisle sabit değilse de birinci rekâtta Fatiha'dan sonra Kâfirun
  ikinci rekâtta ise İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmüştür
  Nevevî bunu müstehab görür İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereğinden İhya'da söz etmiştir

  İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "
  Resulullah (sas)'i bir ay süreyle izledim sabah namazının sünnetinde K
  âfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı Gazzâlî'nin bu gibi hadislerden mülhem olarak
  istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüğü söylenebilir

  İstihare namazından sonra istihare duası okunur ve istenilen şeye niyet edilerek
  Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır
  Böylece istihareye üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir
  Çünkü Hz Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettiği
  hatta Enes b Malik'e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduğu nakledilir
  (Tecrid-i Sarih Tercümesi IV 142 143)

  İstihâre iyiliği veya kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında sözkonusu olur
  Hayırlı ve sevaplı olduğu kesin olarak bilinen bir konuda istihâreye gerek kalmaz
  İstihâre namazı kerâhat vakitleri dışında her zaman kılınabilir
  Çünkü hadiste vakit belirtilmemiştir


  **********
  İstihare dua

  Yapılacak her işin iyi veya kötü olduğunu yahut hemen yapmanın mı
  yoksa ertelemenin mi daha uygun olduğunu anlamak için iki rek'at namaz kılınıp Allah'a duâ ederek işin sonunu kalbine ilham etmesini niyazda bulunmak sünnetir


  İstihare Duâsı Şudur;

  "Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm
  Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh
  Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih "

  "Allah'ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum kudretinden güç istiyorum senin büyük fazlını diliyorum
  Zira sen kadirsin ben kadir değilim sen bilirsin ben bilmem sen gizlileri bilirsin
  Allah'ım eğer sen bu işin benim dinim geçmişim sonum şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle kolaylaştır Eğer bu işim benim dinim geçimim sonum şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden beni de bundan çevir hayır nerede ise bana onu nasip eyle sonra beni onunla hoşnud eyle"

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İstihare Namazı Nasıl Kılınır? İstihare Duası Arapçası ve Meali
 3. İstihare Namazı Nasıl Kılınır, İstihare namazı nedir
 4. İstihare Namazı ve Duası Nasıl Yapılır,İstihare Duası ve Anlamı
 5. İstihâre Namazı nedir ve ne zaman kılınır
 6. İstihare Namazı ve Duası
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş