Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Trafik İşaretleri ve Anlamları Nelerdir? Trafik işaret levhaları , trafik kurallarının olmazsa olmaz parçalarından biridir. Araba kullanmakla ehliyetli herkes bu işaretleri bilmek ve bu işaretlerin
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 9      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Trafik İşaretleri ve Anlamları Nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantılar
  Trafik İşaretleri ve Anlamları Nelerdir?
  Trafik işaret levhaları, trafik kurallarının olmazsa olmaz parçalarından biridir. Araba kullanmakla ehliyetli herkes bu işaretleri bilmek ve bu işaretlerin anlamlarına uymak zorundadır. Bu işaretler otoyolların güvenliği için çok önemlidir.

  Trafik Tanzim İşaretleri

  Ada Etrafında Dönünüz
  Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksiişaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilkgeçiş hakkına sahip olduğunu bildirir.

  At Arabası Giremez
  At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  Azami Hız Sınırlaması
  Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hızlimitlerini hatırlatır. Sürücülerin levhada belirtilen hız sınırlarınıaşmamaları gerekir.

  Bisiklet Giremez
  Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
  Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğinibildirir (Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birdenfazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi.)

  Dingil Başına .... tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
  Dingil ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların buyola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Dingil ağırlığı fazlaolan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  Dur
  Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak gelişindedurulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlaraverildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.

  El Arabası Giremez
  El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  Geçme Yasağı Sonu
  Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir.Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracıgeçebilirler.

  Genişliği ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
  Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yolagirmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha geniş araçlarısürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
  Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındakiaraçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde,sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir.

  Her İki Yandan Gidiniz
  Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisimbulunması halinde, bunların önüne konulan bu levha, refüjün, adanınveya sabit cismin her iki tarafından da gidilebileceğini bildirir.

  Hız Kısıtlaması Sonu
  Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sonaerdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracıncinsine göre hızlarını arttırabilirler.

  İleri Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolugibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesinibildirir.

  İleri ve Sağa Mecburi Yön
  Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş adalarıyla korunmuş olması halindeveya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ilerive sağa gidilmesini bildirir.

  İleri ve Sola Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolugibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve solagidilmesini bildirir.

  Kamyon Giremez
  Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
  Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğinibildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksaöndeki araçları geçebilirler.

  Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
  Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekinigeçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasağısonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

  Karşıdan Gelene Yol Ver
  İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfezgeçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde darolduğu yönlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasınıbildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yoladevam edilir.

  Mecburi Asgari Hız :
  Otoyollarla ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altınainmeden kalkışını sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitininaltına inilemeyeceğini bildirir.

  Mecburi Asgari Hız Sonu
  Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir.

  Mecburi Atlı Yolu
  Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımınaayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunubildirir.

  Mecburi Bisiklet Yolu
  Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerinkullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalıolduğunu bildirir.

  Mecburi Yaya Yolu
  Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayalarınkullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalıolduğunu bildirir.

  Mopet Giremez
  Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunubelirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  Motorlu Taşıt Giremez
  Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yolagirmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motorlu taşıt sürücülerininbu yola girmemelri gerekir.

  Motosiklet Giremez
  Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
  Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosikletdışında) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtlarıngirmemesi gerekir.

  Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
  Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekinigeçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin geçme yasağı sonunakadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

  Öndeki Taşıt .... metreden Daha Yakın Takip Edilemez
  Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesininlevhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir. Sürücülerin buhususa uymaları gerekir.

  Otobüs Giremez
  Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

  Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez :
  İlgililerce belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı maddetaşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanatyapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

  Sağa Dönülmez
  Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir.

  Sağa Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolugibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa hareketedileceğini bildirir.

  Sağa ve Sola Mecburi Yön
  Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servisyolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve solagidilmesini bildirir.

  Sağdan Gidiniz
  Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yolplatformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, röfüjün,adanın veya sabit cismin sağından gidilmesini bildirir.

  Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
  Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevidışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücüleringereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir.

  Sola Dönülmez
  Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir.

  Sola Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolugibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola hareketedileceğini bildirir.

  Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez :
  İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici maddetaşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerininyasaklanmış olduğunu belirtir.

  Tarım Traktörü Giremez
  Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmışolduğunu belirtir. Bu tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  Taşıt Giremez
  Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabaları dışındaki araçlarınbu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Araç sürücülerininbu yola girmemeleri gerekir.

  Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
  Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir.

  Treyler Giremez
  Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin buyola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür araölarısürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  U Dönüşü Yapılmaz
  Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasınınyasaklanmış olduğunu belirtir. Sürücülerin burada geri dönüşyapmamaları gerekir.

  Uzunluğu ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
  Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yolagirmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha uzun araçlarısürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  Yaya Giremez
  Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yayaların bu yola girmemeleri gerekir.

  Yol Ver
  Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Anayoldan gelenaraçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağagirilir.

  Yüklü Ağırlığı .... tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
  Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yolagirmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yüklü ağırlığı fazla olanaraçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  Yüksekliği ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
  Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçların bu yolagirmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha yüksek araçlarısürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

  Zincir Takmak Mecburidir
  Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının gerekli olduğunu bildirir.

  Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
  Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Trafik İşaretleri Resimleri - Trafik İşaretleri Ve Anlamları Nelerdir?
 3. İngilizce Trafik İşaretleri Ve Anlamları Resimli
 4. İngilizce Trafik İşaretleri Ve Anlamları
 5. Trafik Tanzim İşaretleri Ve Anlamları
 6. 2018 Resimli Trafik Uyarı İşaretleri ve Anlamları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Tehlike Uyarı İşaretleri

  Açılan Köprü
  Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

  Anayol-Tali Yol Kavşağı
  İleride, anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir.Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

  Anayol-Tali Yol Kavşağı
  İleride, anayolla sağdan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunubildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

  Anayol-Tali Yol Kavşağı
  İleride, anayolla soldan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunubildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

  Bisiklet Geçebilir
  İleride, bisikletlilerin karayolunu kesip yol eksenine dik olarakkarşıya geçebileceklerini bildirir. Bu durum gözetilerek seyredilir.

  Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol
  Karayolunun bir nehir, göl ve başka bir deniz kıyısına gittiğinibildirir. Kıyıya paralel başka bir yola dönülmesi ve kıyıda son bulmasımümkündür. Yavaşlanıp durulur, yol durumuna göre hareket edilir.

  Dikkat!
  Tehlike uyarı işaretleriyle bildirilen tehlikeler dışında kalan diğertehlikeleri bildirir. Bu tehlikelerin ne olduğu ilave bir panel levhaile belirtilir. ( Figüre malzeme, düşük banket, kanal vs. ). Bildirilentehlikeye dikkat edilerek seyredilir.

  Dönel Kavşak Yaklaşımı
  İleride, trafiğin bir ada etrafında döndürülmek suratiyle diğer yollaradağıtıldığı dönel kavşak bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hızazaltılır, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araçlara verilir.

  Dönüş Adası Ek Levhası
  Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacıyladüzenlenen dönüş aralarında ve benzerlerinde kullanılan, ileri ve sağamecburi yön veya sağa ve sola mecburi yön levhalarının anlamını veetkinliğini arttırır.

  Ehli Hayvanlar Geçebilir
  Hayvan sürülerinin yol eksenine dik olarak karşıya geçme ihtimalininbulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir.

  Engel İşareti
  Yapım, bakım ve onarım yapılan yol kesimlerinde, trafiğe kapalı şeritveya şeritleri bildirir. Bu kesimlerden geçerken diğer işaretlerlebildirilen ve konulan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

  Gevşek Malzemeli Zemin
  Yolun bu kesiminde gevşek satıh malzemesinin trafik altında fırlatılmaihtimalinin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır ve diğer araçları takipmesafesi arttırılır.

  Gevşek Şev
  Yarma şevden yol üzerine akmış veya düşmüş malzeme bulunabileceğini bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir.

  Havaalanı (Alçak Uçuş)
  Havaalanı yakınındaki karayolu üzerinde uçakların iniş veya kalkış sırasında alçaktan uçtuklarını bildirir.

  İki Taraftan Daralan Kaplama
  İleride daimi(köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanınheriki taraftan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğerişaretlerle bildirilen hususlara (geçme yasağı, hız kısıtlanması,karşıdan geçene yol ver gibi) uyulur.

  İki Yönlü Trafik
  Genel olarak bölünmüş bir yoldan, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimineyaklaşıldığını bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak ikiyönlü trafiğe açılmış olduğunu da gösterir. Diğer işaretlerle konulmuşolan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

  Işıklı İşaret Cihazı
  Işıklı trafik işaret cihazlarıyla kontrollü (sinyalize) bir kavşağayaklaşıldığını bildirir. Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde dikkatleyaklaşılır.

  Kasisli Köprü Yaklaşımı
  İleride, kaplama seviyesiyle köprü seviyesi arasındaki kot farkınedeniyle, bir kasisin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğerişaretlerle bildirilen hususlara uyulur, köprüye uygun bir hızlagidilir.

  Kasisli Yol
  İleride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğunubildirir. Jız azaltırlır, arızalı yol kesimi uygun bir hızla geçilir.

  Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları
  Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veyademiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veyademiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareketedilir.

  Kaygan Yol
  Yağmur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldiğinibildirir. Hız azaltılır, bu kesimde etkili fren yapılmaz, direksiyonsert şekilde kırılmaz. (Kayganlık nedeni levhanın altında belirtilmişolmalıdır.)

  Kontrollü Demiryolu Geçidi
  İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi(hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğerişaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.Demiryoluna gelince ışıklı ve sesli talimatın vereceği DUR emrindedurulur.

  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi
  İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü olmayandemiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır,diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.Demiryoluna gelince durulur, demiryolu kontrol edildikten sonrageçilir.

  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az İki Hat
  İki veya daha fazla hatlı demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçişhakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir.

  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat
  Tek hatlı bir demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir.

  Kontrolsüz Kavşak
  İleride, polis veya ışıklı trafik işaret cihazıyla kontrollü olmayankavşağın bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilkgeçiş hakkına uyulur.

  Köprü Yaklaşım Levhası (Sağ-Sol)
  Köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monteedildiği için genişliği hakkında bilgi verir. Köprü korkuluğunungörünmesini sağlar.

  Okul Geçidi
  Okul geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağınauyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ilk geçişhakkı verilir.

  Refüj (Ayırıcı) Başı Ek Levhası
  Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, retüj başına koyulan"sağdan gidiniz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır.

  Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar
  İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesiminegirileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olangeçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

  Sağa Tehlikeli Viraj
  İleride sağa dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hızazaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hızkısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

  Sağdan Anayola Giriş
  Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akantrafiğe, bağlantı yoluyla sağdan dahil olduğunu bildirir. Bağlantıyolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

  Sağdan Daralan Kaplama
  İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle sağdan daralmış oldugunubildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.

  Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar
  İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesiminegirileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olangeçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

  Sola Tehlikeli Viraj
  İleride sola dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hızazaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hızkısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

  Soldan Anayola Giriş
  Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akantrafiğe, bağlantı yoluyla soldan dahil olduğunu bildirir. Bağlantıyolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

  Soldan Daralan Kaplama
  İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle soldan daralmış oldugunubildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.

  Tehlikeli Eğim (Çıkış)
  Çıkış eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Çıkış eğimli kesimirahat geçmek için uygun vitese geçilir, diğer işaretlerle bildirilenhususlara uyulur.

  Tehlikeli Eğim (İniş)
  İniş eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, inişeğimli kesimi çıkışta kullanılan vitese inmek için uygun vitesegeçilir.

  Tehlikeli Viraj Yön Levhası
  Daha önce tehlikeli viraj levhasıyla bildirilen ve görüş öesafesi kısa,yarıçapı dar olan dönemece girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir.Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmasını hatırlatır.

  Tünel Yaklaşımı
  İleride bulunan tünele yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğerişaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

  Vahşi Hayvanlar Geçebilir
  Vahşi hayvanların yol eksenine dik olarak geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir.

  Yandan Rüzgar
  Yol eksenine dik olarak esen rüzgarın, yoldaki trafiği etkileyebilecekşiddette olduğunu bildirir. Yarma, tünel ve orman çıkışları gibiyerlerde hız azaltılır, direksiyon sıkıca tutulur.

  Yaya Geçidi
  Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağınauyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkıverilir.

  Yolda Çalışma
  Yapım, bakım, onarım, asfalt ve benzeri çalışmaların yapıldığı yolkesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerlekonulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.
 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Bilgi İşaretleri

  Akaryakıt İstasyonu
  Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Ana Yol
  Bu levhanın hitap ettiği yolun anayol olduğunu bildirir ve bu yoldakiaraçların tali yoldaki araçlara göre ilk geçiş hakkına sahip olduğunuhatırlatır.

  Ana Yol Bitimi
  Levhanın hitap ettiği yolun anayol niteliğinin sona erdiğini bildirir.

  Bölünmüş Yol Öncesi Yol Levhası
  İki yönlü yol kesiminden bölünmüş yol kesimine yaklaşıldığını bildirir.Bölünmüş yolun gidişine ayrılan kısmına girilmesini hatırlatır.

  Çadırlı ve Karavanlı Kamp Yeri
  Karayolu kenarında, çadırlı ve karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Çayhane ve Kafeterya
  Karayolu kenarında çayhane ve kafeterya bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Çeşme
  Karayolu kenarında çeşme bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Coğrafi Bilgi Levhası
  Karayolu ile irtibatı olan geçit, göl, ırmak ve dağ gibi coğrafi unsurları yoldan yararlananlara tanıtır.

  Durak
  Kamu hizmeti gören yolcu taşıtlarına ait durak olduğunu bildirir. Bulevhaya her iki yönde 15 er metre mesafe içinde parketmenin yasakolduğunu hatırlatır.

  Gençlik Kamp Yeri
  Karayolu kenarında, gençlik kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Girişi Olmayan Yol Kavşağı
  Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

  Girişi Olmayan Yol Kavşağı
  Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

  Girişi Olmayan Yol Kavşağı
  Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

  Hastane
  Hastaneye yaklaşıldığını bildirir. Hastanenin giriş ve çıkışkapılarının heriki yönünde 5 m lik mesafe içinde park edilmesinihatırlatır.

  İleri Çıkmaz Yol
  Yolun ileride çıkmaz olduğunu bildirir. Bu yolla girildiği taktirde,geri dönmek için yapılacak manevraların tehlikeli olabileceğinianlatır.

  İleride Sola Dönüş Yasağı Bulunan Kavşak
  Sola dönüşlerin yasaklandığı bir kavşağa yaklaşan sürücülere bu yasaklamayı bildirir.

  İlk Yardım
  Karayolu kenarında, yaralı ve acil hastalara yapılacak ilk yardım istasyonunun bulunduğu yeri bildirir.

  İl Sınırı Levhası
  Levhada adı yazılı il sınırına girildiğini bildirir.

  Jandarma
  Karayolu kenarında jandarma karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Kamp Yeri
  Karayolu kenarında, kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Karavanlı Kamp Yeri
  Karayolu kenarında, karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Kavşak İçi Yön Levhası
  Sürücülere, kavşak öncesi yön levhasıyla verilen bilgileri kavşağa girdiklerinde teyid eder ve hatırlatır.

  Kavşak Öncesi Şerit Seçimi Levhası
  Çok şeritli yollarda kavşak yaklaşımlarında gidilecek yere göre uygun şeride girilmesini belirtir.

  Kavşak Öncesi Yön Levhası
  Kavşağa yaklaşan sürücülerin gitmek istedikleri yönü(yerleşimmerkezlerini) emniyetli bir uzaklıktayken seçmelerini sağlar, yolnumaralarını bildirir.

  Lokanta
  Karayolu kenarında lokanta bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Mesafe Levhası
  Takip edilen yol güzergahındaki en yakın meskun, mahal ile bu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan mesafeyi bildirir.

  Meskun Mahal (Yerleşim Birimi)
  Takip edilen yol güzergahındaki il, ilçe, bucak ve köy olarak meskunmahallere girildiğini bildirir, meskun mahal şartlarına uyulmasınıhatırlatır. Ayrıca girilen meskun mahali nüfusunu ve rakamını gösterir.

  Meskun Mahal Sonu
  Girilen meskun mahalden çıkıldığını ve meskun mahal şartlarının sona erdiğini bildirir.

  Meskun, Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası
  Meskun, mahal ve kavşak çıkışlarından sonra en yakın meskun, mahal ilebu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan uzaklığı ve yolnumaralarını bildirir.

  Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı
  Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun başlangıcını bildirir.

  Motorlu Taşıt Yolu Sonu
  Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun sona erdiğini bildirir.

  Okul Geçidi
  Okul geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkınınkarşıya geçen ya da geçmek üzere olan öğrencilere verilmesinihatırlatır.

  Önceliği Olan Yön
  İki yönlü yollarda, karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşan iki aracıneminiyetle geçemeyeceği dar kesimlerde karşılaşması haline; beyaz okyönünde hareket edenin karşı yönden gelene göre yolu önce kullanmahakkı olduğunu bildirir.

  Otel veya Motel
  Karayolu kenarında otel veya motel bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Piknik Yeri
  Karayolu kenarında piknik yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Polis
  Karayolu kenarında Trafik Polisi karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Şerit Kullanma Levhası (Tırmanma)
  Tırmanma şeridi bulunan yol kesimlerinde ağır araçların tırmanmaşeridini izlemelerini, orta şeridin diğer hafif araçlara bırakılmasını,en soldaki şeride geçilemeyeceğini bildirir.

  Şerit Kullanım Levhası (Başüstü)
  Gidişe ayrılan kısmı üç şeritli olan yollarda ağır araçların sağşeritten, hafif araçların orat şeritten yararlanmaları gerektiğini ensoldaki şeridin sadece geçişler için kullanılacağını bildirir.

  Şerit Kullanım Levhası (Yol Kenarı)
  Gidişe ayrılan kısmı üç şeritli olan yollarda kamyon, çekici, lastik,tekerlekli traktör, iş makinesi gibi ağır araçların sağ şerittenyararlanmaları gerektiğini; en soldaki şeridin sadece geçişler içinkullanılmasını bildirir.

  Tamirhane
  Karayolu kenarında, arızalanan araçların tamir edilebileceği yeri bildirir.

  Tek Yön
  Yolun ok yönünde tek yönlü olduğunu bildirir.

  Telefon
  Karayolu kenarında, kaza ve yol arızaları gibi hallerde telefonla haberleşme imkanbı bulunduğunu bildirir.

  Tünel Girişi
  Daha önce tünel yaklaşımı levhasıyla bildirilen tünele gelindiğinibildirir. Tünel aydınlatılmamışsa farlar yakılır, far yoksa diğerişaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

  Türkiye Devlet Sınırı Levhası
  Karayolu ile Türkiye' ye gelenlere sınır kapılarımıza geldiklerini bildirir.

  Yangın Tehlikesi
  Karayolunun, orman geçişleri gibi yangın tehlikesi bulunan kesimlerinibildirir. Yanan sigara ve kibrit gibi yakıcı cisimlerin araç dışınaatılmamasını hatırlatır.

  Yaya Geçidi
  Yaya geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkınınkarşıya geçen ya da geçmek üzere olan yayalara verilmesini hatırlatır.

  Yol Numarası
  Bir il sınırı içinde ikinci derece önemli olan ve şehir, kasaba, ilçe,bucak gibi merkezleri birbirine ve komşu illerdeki yakın ilçemerkezlerine, devlet yollarına, limanlara, havaalanlarına ve kamuihtiyacının gerektiği diğer yerlere bağlayan yollara ise il yolu denir.

  Yol Numarası
  Avrupa ülkeleri arası anlaşmasıyla yollara verilmiş olan numaralardır.Kavşak öncesi levhalarıyla meskun, mahal ve kavşak çıkışı levhalarındabu numaralar verilmek suretiyle takip edilecek yolun ve gidilecek yerinseçimini sağlar.

  Yürüyüş Başlangıcı
  Karayolu kenarında yürüyüş yolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

  Yüzme Yeri
  Karayolu yakınında bulunan suda yüzülebileceğini bildirir.

  Yüzülmez
  Karayolu yakınında bulunan yolda yüzülemeyeceğini bildirir. 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş