Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Damızlık güvercin nasıl tespit edilir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Suyun Sertliği Nasıl Tespit Edilir Damızlık güvercinin damızlık olduğunu nasıl anlarız Yumurtlama dönemini nasıl tespit
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Damızlık güvercin nasıl tespit edilir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Güvercin hakkında herşey

  GÜVERCİNLERDE KALITIM VE ISLAH
  Kalıtım
  bilimi (genetik) basitce, ana ve babanın özelliklerinin yavrulara nasıl
  aktarıldığını araştıran bilim dalıdır diye tanımlanır. Bu konunun iyi
  bilinmesi yanıt aradığımız bazı soruların acıklanmasını sağlayacaktır.
  Kalıtım konusunda bilinenler henüz sınırlıdır. Yinede, özellikle son
  yüzyılda bu konuda dev adımlar atılmıştır.


  Canlılarla uğraşan bütün dallarda olduğu güvercin yetiştiriciliği için de
  kalıtım ve ıslahı çok önemli bir konudur. Zira istenen özellikte kuşlar
  elde etmek için kalıtım kurallarını bilmek gerekir. Genellikle
  kuşcularımız arasında özelliklerin ana ve babadan yavrulara rastgele
  aktarıldığı fikri yaygındır. Bir yavrunun yedi göbek uzaklıktaki dede veya
  ninesine benzeyebileceği söylentisi bunun kanıtıdır. Halbuki her bir
  özelliğin ana ve babadan yavruya geçme yolu farklılık gösterir. Öyleki,
  biz bu konuları iyi kavrarsak bazı özellikler için yavruların göstereceği
  karakterleri tahmin edebiliriz. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için
  öncelikle tüm canlılar için geçerli olan kalıtım kurallarına kısaca göz
  atılmasında ve bazı terimlerin acıklanmasında yarar vardır.

  Bütün canlıların vücutları bilindiği gibi ancak mikroskopla görülebilen
  hücrelerden meydana gelmiştir. Bu hücrelerin her birinde, çekirdek adı
  verilen yapıların içerisinde o canlının planı bulunur. Her bir özelliği
  belirleyen ve kromozom adı verilen iplikcikler üzerinde bulunan bölümlere
  gen denir. Yani genler bir araya gelip kromozomları oluşturur. Kromozomlar
  hücre çekirdeğinde çiftler halinde bulunurlar. Bunların biri babadan,
  diğeri ise anadan gelir. Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu yere lokus
  adı verilir. Her canlı türünün kromozom sayısı farklıdır. Örneğin
  insanlarda 23 çift, sığırda 30 çift, köpekte 39 çift, arıda 16 çift ve
  güvercinde 21 çift kromozom bulunur.  DOMİNANT (BASKIN),
  RESSESİV (ÇEKİNİK)


  Avusturyalı bir papaz olan Mendel, geçen yüzyılda bezelyeler üzerinde bazı
  çalışmalar yapmıştır. Araştırdığı konuların değeri ölümünden sonra
  anlaşılmış ve klasik genetiğin babası


  olarak
  anılmaya başlanmştır.

  Mendel, düz ve buruşuk tohum yapılarına sahip iki bezelye varyetesini
  melezleyerek bunlardan meydana gelen yeni bitkilerin tohumlarının düz
  olduğunu görmüştür. Halbuki bundan önce bu tür çaprazlamalardan her iki
  özelliğin karışımı özellikler taşıyan canlılar elde edileceğine
  inanılıyordu.

  Burada görüldüğü gibi aynı özelliğin farklı olarak ortaya çıkmasını
  sağlayan genlere birbirinin alleli (eşgeni) denir. Mendel'in yaptığı
  deneyde görüldüğü gibi düz tohumluluk geni buruşuk tohumluluk geninin
  etkisini göstermesini engellemiştir. Bunun gibi herhangi bir özelliği
  etkileyen genin, o özelliği farklı yönde etkileyen allelinin etkisini
  göstermesini engelliyorsa, bu gen alleli üzerine dominanttır (baskındır).
  Diğer gen ise (bezelyelerde buruşuk tohumluluğa yolaçan gen) resesivdir
  (çekinik). Buna güvercinlerden örnek vermek gerekirse tepesizlik özelliği
  tepeliliğe göre dominanttır. Yani bir güvercin anasından tepesizlik
  genini, babasından ise tepelilik genini alırsa kendisi tepesiz olur.

  Bir genin birden fazla alleli olabilir. Aynı gen bu allellerinden
  bazılarına göre dominantken diğerlerine göre resesiv özellik gösterebilir.

  Genler genelde harflerle sembolize edilirler. Ancak bütün özelliklerin
  yabani formlarda görülen biçimini determine eden genler (+) ile
  gösterilirler.


  İNTERMEDİYER KALITIM


  Mendel'den sonra bazı araştırmacılar bazı özelliklerin bu kurallara
  uymadığını belirlediler. Bu araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda, ana ve
  babada farklı olan bir özelliğin yavrularda her ikisinin de çıkmadığını
  saptamışlardır. Bu şekilde yavrular bir özellik bakımından ebeveynlerin her
  ikisine de benzemiyor, ana ve babanın özelliklerinin karışımı bir durum
  gösteriyorlarsa buna intermediyer kalıtım adı verilir. Bu kalıtım şeklinde bir
  özelliği farklı yönde etkileyen allel genlerin etkisi eşittir.

  Bu tür bir kalıtıma İspanyol kökenli Andaluz ırkı tavuğun renk kalıtımında
  görmek mümkündür. Bu tavuklarda beyaz ve siyah tüy rengine sahip ebeveynlerden
  mavi tüy rengine sahip yavrular elde edilir. Yine güvercinlerden örnek verilmek
  istenirse, paçalı ve paçasız ana babadan tozluk yada yarım paça olarak
  adlandırılan ve parmakları tüysüz, ayağın diğer yerleri tüylü yavrular elde
  edilir. Aynı şekilde kafa ve kuyruğu renkli (siyah, mavi veya kırmızı olabilir)
  diğer yanları beyaz olan kelebek ırkı güvercinlerde de renk kalıtımı
  intermediyerdir. Zira ebeveynlerden biri siyah diğeri beyaz olan kuşların
  yavruları kafa-kuyruk tabir edilen renkte olurlar. Kafası ve kuyruğu renkli
  kuşlar birbirileriyle çiftleştirilirlerse yavrular 1/4 ihtimalle siyah, 1/4
  ihtimalle beyaz ve 2/4 ihtimalle kafa-kuyruk renkli yavrular elde edilir.  HOMOZİGOT ve
  HETEROZİGOT


  Mendel'in düz ve buruşuk tohumlu bezelyeleri çaprazlayarak yalnızca düz
  tohumlu bezelyeler elde ettiğini daha önce anlatılmıştı. Daha sonra bu yavru
  dölleri birbirleriyle çaprazladı. Bunlardan elde ettiği bezelyelerden ise 4'te
  birinin buruşuk tohumlu olduğunu gördü. Buradan ilk ebeveynlerde (düz ve buruşuk
  tohumlu bezelyeler) görülen

  özelliklerin ikinci generasyonda ortaya çıkabileceğini ortaya koydu.

  Yukarıda anlatıldığı gibi bir canlıda herhangi bir özelliği belirleyen
  genin alleli ile birlikte bulunması, o canlının ele alınan özellik bakımından
  heterozigot olduğunu gösterir. Bunun tersine yine bir özelliği belirleyen bir
  çift genin o özelliği aynı yönde etkileyen genler olması durumu ise homozigot
  olarak tanımlanır. Yani eğer bir özellik için ana ve babadan aynı yönde etkili
  genler gelirse, o yavru o özellik bakımından homozigottur denir. Aksi takdirde,
  yani anadan ve babadan bir özelliği farklı yönlerde etkileyen genler gelirse, o
  yavru o özellik bakımından heterozigottur.

  Güvercinlerde tepesizlik tepeliliğe dominanttır (baskın). Buna göre tepeli
  bir kuş ile tepesiz bir kuştan olma yavrular tepesiz olurlar ancak tepelilik
  özelliğini de taşırlar. Yani bu yavrular tepe özelliği bakımından
  heterozigotturlar. Bu yavruların aralarında çiftleştirilmeleri sonucu yavrular
  1/4 ihtimalle tepeli olur. Bu anlatılanlara dayanılarak herhangi bir özellik
  bakımından homozigot olan ebeveynlerden, o özellik bakımından farklı yavrular
  alınamaz. Yani tepesizlik özelliği bakımından homozigot olan kuşlardan tepeli
  yavru alınamaz.

  Tepeli bir güvercin (cr cr
  ile gösterilir) ile tepesiz (+ + ile gösterilir) bir güvercinin
  çiftleştirilmesi sonucu tüm yavrular tepesiz olurlar ancak tepelilik
  genini taşırlar (cr +).

  Sarı bir erkek ile kırmızı
  bir dişiden alınabilecek yavruların dağılımı (renk açma geni d ile,
  alleli ise + ile gösterilmektedir).
  TEMEL RENKLER


  Bir güvercinin rengi sahip olduğu şu genlere göre belirlenir:

  a) Temel renk geninin ne olduğu,

  b) Taşıdığı işaret geni,

  c) Bunların dışında renge etkili olan genler.

  Temel renklerden, diğerleri üzerinde baskın olanı posta güvercini
  kırmızısı olarak da isimlendirilir. İşaret bulunan kuşlarda (çakmak yada
  şerit), bu işaretlerin kırmızı, diğer kısımların gri olmasına yolaçar.
  İleride göreceğimiz renk yayma geni ile birlikte bulunması halinde
  güvercinin kuyruk ve el kanat teleklerinin rengi gri, diğer yerleri koyu
  bir kırmızı olur. Kırmızı şeritli kuşlar birçok yörede "şekeri" adıyla
  anılırlar. Bundan sonra bu renkten, diğer kırmızı ile karışmaması
  bakımından, baskın kırmızı (BA ile sembolize edilir) olarak
  bahsedilecektir.

  İkinci temel rengimiz ise siyahtır (+ ile sembolize edilir). Siyah,
  güvercinlerde en fazla karşılaşılan temel renktir. Mavi, çakmaklı,
  miske, sabuni, küllü, siyah galaça, siyah baska vb. güvercinlerin hepsi
  siyah temel rengini taşırlar.

  Üçüncü ve diğerlerinin her ikisine göre çekinik olan temel renk ise
  kahverengidir (b ile sembolize edilir). Birçok yerde bu renk çikolata
  olarak bilinir. Bu renge güvercinlerde nadiren rastlanır.

  Temel renkler cinsiyete bağlı bir kalıtım yolu izlerler.
  İŞARETLER


  İşaret sözcüğü ile mavi, sabuni ve baskın kırmızı renkli kuşların kanat
  üzerinde bulunan ve kuşcular arasında şerit, çubuk, kolon olarak
  isimlendirilen koyu renkli çizgiler ile


  çakmaklı
  ve miske kuşlarda yine kanat üzerinde bulunan pul şeklindeki koyu renkli
  tüyler anlaşılmaktadır. Bu iki işaret geninden pullar şerite baskındır.
  Her iki işarete göre ressesiv olan allelleri ise işaretsizlik genidir.

  Pulların yoğunluğu da farklı işaret olarak algılanır. Öyleki, bu
  pulların çok sık ve renklerinin çok koyu olması durumunda kuş siyah
  olarak algılanabilir. Bunlar gerçek siyah kuşlardan ancak kuyruğunun,
  özellikle yan teleklerinde maviliğin bulunması ile ayırt edilirler.

  Yukarıda belirtildiği gibi yoğun pul (yoğun çakmaklı, yoğun tekir; CT
  ile sembolize edilir) işareti diğerlerine göre dominanttır. Bu işareti
  taşıyan kuşlar hemen hemen siyah olurlar, Kanat ve telek tüyleri biraz
  daha açık renktedir. Bundan sonra normal pul (çakmaklı, tekir; C ile
  sembolize edilir) işareti, daha sonra şerit (+ ile sembolize edilir) ve
  bunların hepsine göre ressesiv olan allel, işaretlerin bulunmaması
  durumudur (c ile sembolize edilir).

  Bu lokusta bulunan işaret genleri dölden döle geçerken cinsiyete bağlı
  olmayan bir yol izlerler.  RENK YAYMA GENİ

  Dominant olan renk yayma geni S harfiyle sembolize edilir. İşaret
  genlerinden farklı bir lokusta olmasına rağmen bu genin varlığı
  işaretlerin etkisinin örtülmesini sağlar. Bir kuş renk yayma genini
  yalnızca anasından veya babasından dahi almış olsa, yani bu gen yeri
  bakımından heterozigot halde bulunması durumunda bile işaret ne olursa
  olsun (çakmak, şerit gibi) eğer temel renk siyahsa güvercin siyah olur;
  temel renk baskın kırmızı ise kuş kuyruk ve el kanat telekleri hariç
  kırmızı olur. Bu şekilde, bir özelliğin allel olmayan genlerce
  etkilenmesi yada allel olmayan genlerin birbirlerini etkilemesi
  genetikte epistasi olarak isimlendirilir.

  Ebeveynlerin yalnızca birisinden renk yayma genini almış, yani bu gen
  bakımından heterozigot durumda olan bir kuşun işaretleri belli belirsiz
  görülebilir. Birçok kuşun rengindeki matlık buradan kaynaklanmaktadır.  TEMEL RENK, İŞARET VE
  RENK YAYMA GENİ ÜZERİNE ÖRNEKLER


  Soru: Çakmaklı (tekir) dişi bir güvercin hangi temel rengi, ne durumda
  taşır?

  Yanıt: Temel renk cinsiyete bağlı bir kalıtım yolu izlediği için
  babasından aldığı bir tek siyah genini (Z+W) taşır. Ancak bunun
  karşılığı olmadığı için, yani anasından Z kromozomunu almadığından
  dolayı bu gen bakımından homozigottur.


  Soru: Aynı kuşun işaret
  geni nedir?

  Yanıt: Bu kuş ebeveynlerinden birinden pul işaretini (C) almıştır. Ancak
  diğer ebeveyninden ne aldığı, kuşun dış görünüşünden (fenotip)
  anlaşılamaz. Diğer gen şerit (+) veya işaretsizlik (c) olabilir.
  Ülkemizde yetiştirilen güvercin ırkları içerisinde işaretsiz kuşlara pek
  rastlanmamaktadır.

  Soru: Bu hayvan renk yayma geni bakımından ne durumdadır?

  Yanıt: Çakmaklı olduğuna göre, yani renginde pul işareti belli olduğu
  için bu kuş renk yayma genini taşımaz (+ +).

  Soru: Siyah erkek bir güvercin hangi temel rengi, ne durumda taşır?

  Yanıt: Siyah olduğu için mutlak surette ebeveynlerinin birisinden siyah
  temel renk genini almıştır. Diğerinden ise siyah genini de almış
  olabilir, kahverengi genini de almış olabilir. Yani bu gen bakımından
  homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğu anlaşılamaz.

  Soru: Kuşun işaret geni nedir?

  Yanıt: Kuş düz siyah renkli olduğu için hangi işaret genini
  taşıdığını bilemeyiz. İşaret genleri bakımından bütün olasılıklar
  geçerlidir.

  Soru: Renk yayma geni bakımından bu güvercin ne durumdadır?

  Yanıt: Kuşun renginin düz siyah olmasından, bu kuşta renk yayma geninin
  varlığını anlarız. Ancak renk yayma geninin dominant bir gen olması
  nedeniyle homozigot halde mi yoksa heterozigot halde mi olduğu
  anlaşılmaz.

  Buraya kadar anlatılanlara dayanılarak anaları ve babaları bilinmeyen
  mavi erkek bir güvercin ile baskın kırmızı (kanat ve kuyruk telekleri
  gri) dişi bir güvercinin çiftleşmesinden meydana gelecek yavruların
  olası renklerini tahmin etmeye çalışalım:

  Mavi erkek, temel renk olarak en azından birinden siyah renk genini
  almıştır. Tabiki, her iki ebeveynden de siyah renk genlerini almış
  olabilir. Bu erkek temel renk olarak yavrularına ya siyah rengini
  geçirecektir veya eğer diğer gen kahverengiyse bu rengi aktaracaktır
  (siyah temel rengi kahverengi temel rengine göre baskın olduğu için bu
  erkek kuş siyah temel rengi ile birlikte yalnızca kahverengi temel
  rengini taşıyabilir). Temel renkler cinsiyete bağlı bir kalıtım yolu
  izlediği için baskın kırmızı dişi kuş yalnızca babasından aldığı baskın
  kırmızı renk genini taşır. Zira anasından cinsiyet kromozomu almaz. Bir
  kuşun erkek olması için hem anasından hemde babasından cinsiyet
  kromozomunu alması gerekir. O halde baskın kırmızı dişi kuş erkek
  yavrularına baskın kırmızı renk genini geçirir. Bu renk geni diğer temel
  renklerin ortaya çıkışını engellediği için erkekler baskın kırmızı olur.
  Dişi yavrular babalarından ya siyah temel renk genini yada diğer
  bilinmeyen temel renk genini alacaklardır.

  Mavi erkeğin işaret özelliğini belirleyen genlerden birisi şerittir.
  Diğeri ya şerit genidir yada işaretsizlik genidir. Bu nedenle
  yavrularına ya şerit genini yada eğer diğeri işaretsizlik geni ise bunu
  geçirecektir. Dişi kuşun ise düz baskın kırmızı olması nedeniyle
  işaretleri bilinmez. Bu nedenle yavrularına hangi işareti aktaracağı da
  bilinimez. Bu nedenle yavruların işaret bakımından yarısının ne olacağı
  bilinemezken diğer yarısı şeritli olacaktır.  Mavi erkek bir güvercin ile baskın kırmızı dişi bir güvercinin renk
  genlerinin sembollerle gösterimi.

  EG: Erkek Güvercin DG:
  Dişi Güvercin EY: Erkek Yavru  DY: Dişi Yavru TRG: Temel Renk Geni  İG: İşaret Geni RYG: Renk Yayma Geni

  B: Baskın Kırmızı Geni S: Renk Yayma Geni

  +: Yabani Formu ?: Bilinmiyor anlamında  Erkek kuşta renk yayma geni bulunmaz. Zira eğer bir tane dahi bulunsaydı
  bu kuşun rengi siyah olmalıydı. Dişi kuş ise düz baskın kırmızı renkte
  olduğu için en azından bir tane renk yayma geni taşımaktadır.
  Yavrularına ise ya renk yayma genini geçirebilir yada, eğer diğer gen
  renk yayma geninin yabanisi ise bunu geçirebilir.

  Bu anlatılanlara dayanılarak ve yukarıdaki tablonun incelenmesinden de
  anlaşılacağı gibi erkek yavruların, baskın kırmızı şeritli (şekeri) veya
  düz baskın kırmızı, dişi yavruların ise mavi, kahverengi şeritli, düz
  kahverengi veya siyah olabileceklerini tahmin edebiliriz.
  ÇEKİNİK (RESSESİV)
  KIRMIZI  Taklacı güvercin ırklarında diğerlerine nazaran daha sık rastlanan bu
  renk baskın kırmızıdan bütün vücudunun kırmızı olması ile ayrılır. e
  harfi ile sembolize edilen bu gen homozigot halde bulunduğu zaman diğer
  renk ve renkle ilgili hemen hemen tüm genleri örter. Yani temel rengi,
  işareti, renk yayma geni ne olursa olsun e e genlerini taşıyan güvercin
  kırmızı olur. Aynı zamanda bu genleri taşıyan güvercinin gaga ve göz
  renkleri beyaz olur.

  Çekinik kırmızının kalıtımına tablo 5'de bir örnek verilmiştir.

  Kırmızı bir güvercin (e e)
  ile kırmızılık geni taşımadığı kesin olarak bilinen herhangi farklı
  renkli bir güvercinin (+ +) yavrularının tamamı kırmızı dışında bir
  renkte olurlar.

  Eğer bu yavrular aralarında çiftleştirilirlerse elde edilecek yavrular
  1/4 ihtimalle kırmızı 3/4 ihtimalle diğer renkten olurlar.

  Bu renkteki kuşların
  birçoğunda temel rengin siyah olduğu bilinmektedir. Ancak bu durum şart
  değildir. Yani kırmızı renkli bir güvercinin hangi temel renk genini,
  hangi işareti vb. genleri taşıdığı bilinemez. Ancak kırmızı renkli
  yavrular elde etmek için mutlaka ana ve babasında kırmızı renk geni
  bulunması gerekir. Yani tek bir kırmızı renk geni diğer renklerin
  etkisini örtmez.  RENK (TONUNU) AÇMA GENİ

  Bu gen ile birlikte çekinik kırmızı genlerini taşıyan kuşlar sarı
  olurlar. Aynı şekilde mavi kuşlar sabuni, çakmaklı kuşlar miske, siyah
  kuşlar ise zeytini rengini alırlar.

  Bu gen cinsiyete bağlı ressesiv bir kalıtım yolu izler. Bu geni taşıyan
  yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz tanınabilirler. Zira bunların hav
  tüyleri çok seyrektir.

  Bu gen ile ilgili bir örnek verelim. Zeytini bir güvercinin rengini
  belirleyen genler şunlardır:

  1. Temel renk siyah (erkekse + + veya +b, dişiyse +--)

  2. İşaret geni için bütün kombinasyonları taşıyabilir(CTCT, CTC,CT+, CTc,
  CC, C+, Cc, ++, +c, cc).

  3. Renk yayma genini homozigot veya heterozigot halde taşır (SS, S+).

  4. Çekinik kırmızı geni ya hiç bulunmaz yada heterozigot halde
  bulunabilir (++, e+).

  5. Renk açma geni homozigot durumda bulunur (erkekse dd, dişiyse d--).  BEYAZ

  Güvercinlerde beyaz rengin ortaya çıkmasında birçok farklı gen
  kombinasyonu rol oynar. Bu nedenle beyaz rengin kalıtımı hakkında
  bilinenler henüz pek yeterli değildir. Yine aynı sebepten beyaz bir
  güvercin ile farklı renkte bir güvercinin çiftleştirilmesinden ne renk
  yavruların alınabileceğini tahmin etmek çok zordur. Bu durum özellikle
  göz rengi de beyaz olan kuşlar için daha fazla geçerlidir.

  Ancak bunlardan farklı olarak ressesiv bir kalıtım yolu izleyen ve siyah
  göz ile birlikte ortaya çıkan beyaz rengin (zwh) diğer beyaz renklerle
  bir ilişkisi yoktur.  ALACALIK

  Beyaz güvercinlerin yanında farklı renklerde alaca renkli güvercinlerede
  rastlanmaktadır. Bu güvercinlerin üzerinde bulunan beyaz renk dışındaki
  renkler aynı daha önce anlatılan


  düz
  renkli kuşlardaki gibi dölden döle geçer. Ancak beyazlık hemen hemen
  herzaman bulunur.

  Renkli kafa, kanatlar ve kuyruk ve beyaz göğüs aynen siyah gözlü
  beyazlarda olduğu gibi çekinik (ressesiv) bir kalıtım yolu izler.

  Kelebek ırkı güvercinlerde görülen renkli kafa ve kuyruk (kara kuyruk,
  kara baş, altınbaş), intermediyer bir kalıtım yolu izlemektedir. Zira bu
  kuşlarda siyah ve beyaz renkli ana babadan, kafa, kuyruk renkli yavrular
  elde edilmektedir. Ancak beyaz renkli kuşların aralarında
  çiftleştirilmeleri sonucu yalnızca beyaz yavrular, siyahlardan ise
  yalnızca siyah yavrular alınabilir. Fakat kafa ve kuyruğu renkli
  kuşların aralarında çiftleştirilmeleri sonucu beyaz, siyah ve kafa,
  kuyruğu renkli yavrular elde edilebilir.

  Bunların dışında da farklı alaca renkli kuşlar bulunmaktadır. Bunların
  kalıtımı konusunun oldukca karmaşık bir yol izlediği tahmin
  edilmektedir.


  DİĞER ÖZELLİKLERİN KALITIMI
  GAGA


  Her ne kadar gaga uzunluğunun kalıtım yolu tam anlamıyla açıklanmamış
  olsa da bazı çalışmalar ve gözlemler gaga uzunluğunun birden fazla gene
  bağlı olduğunu göstermektedir. Bunun gibi tek başına etkileri küçük
  ancak bir araya geldiklerinde belli bir özelliği determine eden genlere
  eklemeli genler, bu kalıtım biçimine ise çok genli kalıtım adı verilir.

  Buna göre kısa gagalı bir güvercin ile uzun gagalı bir güvercinin
  yavrularının gagaları orta uzunlukta olur. Bu yavruların aralarında
  çiftleştirilmeleri sonucu ise farklı uzunlukta gagaya sahip yavrular
  elde edilir.

  Gaga uzunluğunu 6 çift genin etkilediğini varsayalım. Kısa gagalı kuşu
  aabbcc ile sembolize edelim ve bunun gaga uzunluğunu 5 mm olduğunu
  düşünelim. Uzun gagalı kuşları ise AABBCC ile sembolize edelim ve
  uzunluğunun 17 mm olduğunu varsayalım. Bunların çiftleştirilmelerinden
  AaBbCc genetik yapısında yavrular elde edilir ve gaga uzunlukları 11 mm
  olur. Buradan her baskın genin (A, B, C) gaga uzunluğuna 2 mm etkide
  bulunduğunu görebiliriz. Bu yavruların çiftleştirilmelerinden ise
  alınacak yavruların gagalarının uzunlukları aşağıdaki tablodan da
  görülebileceği gibi 1/64'ü 17 mm, 6/64'ü 15 mm, 15/64'ü 13 mm, 20/64'ü
  11, 14/64'ü 9 mm, 7/64'ü 7 mm ve 1/64'ü de 5 mm olur.  TÜY ŞEKİLLERİ


  Kuyruk şekli ve kuyruk telek sayısının da gaga uzunluğunda olduğu gibi
  kalıtımı tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Tavus ırkı
  güvercinlerle normal kuyruklu güvercinlerin çiftleştirildiği bazı
  araştırmalarda elde edilen melez (F1) yavruların kuyruk telek
  sayılarının ebeveynlerin telek sayılarının ortalaması olduğu, yani
  intermediyer bir kalıtım yolu izlediği bildirilmektedir.  Üç farklı yerde bulunan 6 genin etkili olduğu bir özellikte, bu üç
  lokusta da heterozigot genotipte bulunan iki bireyin çiftleşmesinden
  meydana gelecek genotipler (aynı sayı ile belirtilen genotiplerin etkisi
  eşittir).

  Paçanın intermediyer bir
  kalıtım yolu izlediğini biliyoruz. Ancak paça şekil ve büyüklüklerinin
  farklı bir kalıtım yolu izlemektedir. Paça büyüklüğü üzerinde iki genin
  etkili olduğu ve bunların tek başına bir kuşta bulunması normal bir
  paçaya, her ikisinin de bulunması halinde ise büyük paça meydana
  gelmektedir.

  Tepe özelliği çekinik bir kalıtım yolu izlemektedir.
  DİĞER BAZI ÖZELLİKLER

  Güvercinlerde takla atmanın genetik mekanizması üzerine yapılan
  araştırmalar bunun cinsiyete bağlı olmayan ve çekinik (ressesiv) bir gen
  tarafından meydana getirildiği tezini desteklemektedir. Ancak taklacı
  güvercin ırklarında (Mardin, Tekirdağ Yerli Taklacısı, İzmir Taklacısı
  vb.) görülen takla çeşitliliğine, takla atmayı determine eden genin
  yanında farklı lokuslarda yer alan başka genlerin de etkili olduğu
  görülmektedir.

  Kanatların kuyruk üzerinde toplanması ve kuyruküstünün (kuyruğun
  üzerinde yer alan yağ bezesi) bulunması özellikleri cinsiyete bağlı
  olmayan baskın bir kalıtım yolu izlerler. Bunların tersi, yani
  kanatların düşürülmesi ve kuyruküstünün bulunmaması çekinik bir kalıtım
  yolu izlemektedir.
  KANTİTATİF ÖZELLİKLER


  Kantitatif özellik dendiğinde ölçülebilen, görünümü yani fenotipi
  yalnızca genlere bağlı olmayan, ortaya çıkışı çevre koşulları tarafından
  etkilenen özellikler anlaşılmaktadır. Bu özelliklere güvercinlerden
  örnek vermek gerekirse, boyları, ağırlıkları, takla yoğunlukları,
  uçuculuk özellikleri, yavrularının yeme düşme süresi gibi birçok özellik
  sayılabilir.

  Kantitatif özellikler genellikle birden fazla gen tarafından determine
  edilirler. Bu nedenle yavrulara geçme mekanizmaları da oldukca
  karmaşıktır. Bu özellikleri determine eden genlerin durumunu doğrudan
  bilmeye şu an olanak olmadığı için, bu konudaki çalışmalar bilimsel
  tahmin yöntemlerine dayanır. Bu tahmin yöntemleri uygulandığında istenen
  bazı kantitatif özelliklerin istediğimiz yönde iyileştirilmesi
  mümkündür.
  GENETİK ISLAHIN TEMEL YÖNTEMLERİ


  Arzulanan kalitatif veya kantitatif özelliklerin kuşlarda bir araya
  getirilmesi, yanı genetik ıslaha ilişkin günümüzde hayvancılıkta
  kullanılan bazı yöntemler bundan sonraki konularda verilecektir.
  Güvercinin doğal olarak diğer hayvanlardan farklı olan biyolojisinin
  (beslenmesi, kuluçka süresi, eşleşmesi gibi özellikler biyolojisini
  oluşturur) gereği bazı yöntemler önerilecektir. Ancak verilen yöntemler
  anahtar niteliğindedir. Her yetiştirici bu anahtarları kendi koşullarına
  göre istediği şekilde kullanabilir. Bunları iyi kavrayıp, kendi
  koşullarına uydurup, en iyi şekilde uygulayan yetiştirici bunun yararını
  çok kısa bir süre içerisinde görecektir.  SELEKSİYON

  Kelime anlamı seçmek demek olan seleksiyon, hayvancılıkta gelecek
  generasyonun ana ve babalarının (ebeveylerini)
  belirlenmesi demektir. Genetik ıslahta başarılı olabilmek için rastgele
  hayvanların seçilmemesi gerekir. Bu bağlamda bütün hayvanlardan yavru
  almak da uygun değildir. Başarı için ikinci kural ise hedefin iyi
  belirlenmesidir. Bir diğer kural da ıslah edilecek materyalin (kanarya,
  muhabbet kuşu, güvercin vb.) iyi tanımasıdır. Özellikle materyalin
  ırkını veya iyileştirmek istediğimiz özelliğini iyi bilmemiz gerekir.
  Ayrıca o özelliğin kalıtım yolunun da belirlenmesi gerekir.

  Genetik ıslahda seleksiyon başlıca şu şekillerde uygulanır.

  1. Hayvanların kendi özelliklerine göre,

  2. Hayvanların ana ve babalarının özelliklerine göre (soykütüğüne göre),

  3. Hayvanların yavrularının özelliklerine göre,

  4. Aile (familya) özelliklerine göre.

  Kuşculukta güvercinler genellikle kendi özelliklerine göre
  değerlendirilirler. Halbuki yukarıda sayılan uygulamaların da dikkate
  alınması başarıyı arttırır. Hatta mümkünse belirtilen bu dört
  uygulamadan da yararlanmak gerekir.

  Bu uygulamalar içerisinde anılan aile özelliklerine göre seleksiyon
  akraba kuşların özelliklerinin ortalamalarına göre seleksiyon
  yapılmasıdır. Buna göre ele alınan özellikler bakımından ortalaması en
  iyi olan birbirine akraba kuşların tümü, iyi veya kötü olmalarına
  bakılmaksızın damızlığa ayrılırlar. Eğer bu şekilde yapılan seleksiyon
  sonucu elinizde fazla sayıda kuş bulunursa, o takdirde aileler
  içerisindeki en iyi kuşları damızlıkta kullanınınz.

  Öncelikle bir çift genin etkili olduğu özelliklerin kuşlarımızda
  sabitleşmesi için hangi yolları kullanabileceğimizi görelim.  CİNSİYETE BAĞLI OLMAYAN BASKIN (DOMİNANT) BİR GEN LEHİNE SELEKSİYON

  Olumlu ve yetiştiriciler açısından önemli birçok özellik cinsiyete bağlı
  olmayan baskın bir kalıtım yolu izlemektedir. Böyle özelliklerin
  fenotipten (dış görünüş) homozigot halde mi yoksa heterozigot halde mi
  olduğunu tahmin etmek mümkün olmadığı için, bu tür özelliklerin herhangi
  bir hayvan sürüsünde veya grubunda fikse edilmesi (sabitlenmesi) oldukca
  güçtür. Baskın özelliklerin genotipte heterozigot halde mi yoksa
  homozigot halde mi olduğunun belirlenebilmesi ancak test çiftleştirmesi
  sonucu mümkündür.  Test
  çiftleştirmesi, cinsiyete bağlı olmayan baskın gene sahip bir güvercin
  ile aynı özelliğe farklı bir yönde etki eden çekinik (ressesiv) bir gene
  sahip güvercinin çiftleştirilmesidir. Eğer bu çiftleştirmeden elde
  edilen yavrulardan birinde dahi çekinik özellik görülürse, baskın gene
  sahip ebeveynin bu gen bakımından heterozigot durumda olduğu anlaşılır.
  Tersi durumda, yani yavrulardan hiçbiri çekinik özelliği göstermezse
  baskın gene sahip kuşun bu gen bakımından homozigot halde olduğunu
  anlarız. Cinsiyete bağlı olmayan baskın özelliğe sahip güvercinleri
  damızlığa ayırırsak, kümesimizde üzerinde çalıştığımız geni sabitlemiş
  oluruz.

  Ancak yukarıda anlatılan yol oldukca zaman alıcıdır ve ayrıca kesin
  değildir. Zira bir kuştan heterozigot halde olduğu halde test
  çiftleştirmesi sonucu tesadüfen yalnızca baskın özelliğe sahip
  yavruların alınması mümkündür. Bu nedenle baskın özelliğin
  sabitleştiğine inandığınız bir sırada kümesinizde çekinik özelliğe sahip
  bir yavrunun görülmesi olasılığı herzaman vardır. Test çiftleştirmesinde
  elde edilen yavru sayısı arttıkca başarı da artar.

  Her ne kadar kesin bir sonuç vermese de, bu tür bir yöntemle çekinik
  genin kuşlarınızın yavrularında ortaya çıkma olasılığını
  azaltabilirsiniz. Biz buna bilimsel olarak bir genin frekansının
  düşürülmesi diyoruz.

  Aynı kalıtım mekanizmasına sahip bir özelliğin yetiştirdiğiniz güvercin
  ırkında bulunmaması durumunda ise başka bir ırktan bu özelliğin alınması
  oldukca kolaydır. Bu durumda yapacağınız tek şey kendi yetiştirdiğiniz
  ırktan, o ırkın özelliklerini en iyi temsil eden kuşlarla, farklı ırktan
  ancak istediğiniz ve cinsiyete bağlı olmayan baskın bir kalıtım yolu
  izleyen özelliği taşıyan kuşları çiftleştirmektir. Bunlardan alacağınız
  yavruların (eğer farklı ırktan olan kuş bu özellik bakımından homozigot
  durumda ise) hepsi istediğimiz özelliği taşırlar. Alınan bu yavrular
  (F1) tekrar yetiştirdiğiniz ırk kuşlarla çiftleştirilirler. Bunlardan
  ise 1/2 oranında ırkınıza katmak istediğiniz geni taşıyan yavrular elde
  edilir. Bu yavrular melezlerin, yani F1'lerin geriye çiftleştirilmesi
  sonucu elde edildikleri için G1 ile sembolize edilirler. G1'lerin tekrar
  yetiştirdiğiniz ırk kuşlara verilmesinden ise G2 ile sembolize  Cinsiyete bağlı olmayan baskın bir kalıtım yolu izleyen tepesizlik
  lehine seleksiyon (bu özellik birçok ırkta zaten sabit durumdadır, ancak
  örnek olarak alınması konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak içindir).  edilen yavrular elde edilir. Böylece 5-6 kuşak (G5 veya G6) devam
  edilirse, tamamen yetiştirdiğiniz ırkın özellikleriyle beraber, ayrıca
  başka ırklarda bulunupta kendi yetiştirdiğiniz ırkta olmasını
  arzuladığınız özelliği de taşıyan kuşlar elde edebilirsiniz. Bu yöntem
  uygulanırken elde edilen G1, G2, G4, G5, G6 kuşağındaki kuşlardan,
  yetiştirdiğiniz ırka taşımak istediğiniz özelliği göstermeyen kuşlar
  damızlıkta kullanılmamalıdır. Ancak bu çiftleştirmelerden elde edilen
  kuşların tamamen kendi yetiştirdiğiniz ırkın özelliklerini
  kazandıklarına inandığınız zaman istediğiniz kuşu damızlığa ayırırsınız
  veya damızlıktan çıkarırsınız.
  CİNSİYETE BAĞLI BASKIN (DOMİNANT) BİR GEN LEHİNE SELEKSİYON


  Kuşlarda, bu tür bir kalıtım yolu izleyen genler dişilerde mutlak
  surette homozigot halde bulunurlar. Zira, daha önce de anlatıldığı gibi
  dişi kuşların cinsiyet kromozomları birbirinden farklıdır. Bu
  kromozomlar birbirinin homologu (eşi) değildir. Bu tür bir kalıtım yolu
  izleyen özelliğe ait genin kromozom üzerinde alleli ile beraber
  bulunmasına olanak yoktur. Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı
  gibi söz konusu geni kuşlarımızda sabitlemek için istediğimiz özelliği
  taşıyan dişi kuşlarla işe başlamak tavsiye edilir.

  Bilindiği gibi şekeri rengi cinsiyete bağlı bir kalıtım yolu izler. Bu
  rengi kuşlarınıza vermek için şekeri renkli dişi bir güvercini kendi
  damızlıklarınızın en iyisi ile çiftleştirmelisiniz. Bu çiftleştirmeden
  elde edilen tüm erkek yavrular şekeri olurlar. Dişi yavrular ise erkek
  kuşun rengindedirler ve şekeri rengini taşımadıkları için amaça uygun
  değldirler. Bu
  nedenle damızlıkta kullanılmazlar. Erkek yavruları ise tekrar kendi
  kuşlarınızın dişilerinin en iyisi ile çiftleştirmelisiniz. Bu
  çiftleştirmeden ise elde edilen yavruların tahminen yarısı şekeri renkli
  olur. Yine şekeri yavruları kendi kuşlarınızın en iyileri ile
  çiftleştiriniz. Bu çiftleştirmede eğer yalnızce dişileri kullanırsanız
  şekeri renkli erkek yavrular elde edersiniz. 5.-6. Generasyon sonunda
  elde ettiğiniz şekeri erkek ve dişileri artık birbirleriyle
  çiftleştirebilirsiniz. Zira bu kuşların diğer özellikleri hemen hemen
  tamamen sizin kuşlarınıza benzer.

  Dişi kuş ile başlamanın yalnızca tavsiye olduğunu unutmayınız. Elbette
  erkek bir kuş ile de başlayabilirsiniz. Ancak bu takdirde bu erkek kuşun
  istediğiniz özelliği homozigot halde mi yoksa heterozigot halde mi
  taşıdığını bilmenizde yarar vardır. Elbette ki bu özellik bakımından
  homozigot olan erkek bir kuş ile başlamanız, ilk çiftleştirmede tüm
  yavruların istediğiniz özelliği taşıması bakımından avantajlıdır.  CİNSİYETE BAĞLI OLMAYAN ÇEKİNİK (RESSESİV) BİR GEN LEHİNE SELEKSİYON

  Ön tepe (bazı yörelerde bu özelliğe gül adı verilir) cinsiyete bağlı
  olmayan çekinik bir kalıtım yolu izler. Kuşlarınıza bu özelliğin
  katılması için, kuşlarınıza çok benzeyen ön tepeli dişi veya erkek bir
  kuş ile kendi kuşlarınızı çiftleştiriniz. Bu çiftleştirmeden elde
  edilecek tüm yavruların ön tepesiz olmalarına rağmen bu özelliği
  taşırlar. Alınan bu yavruların aralarında çiftleştirilmeleri sonucu
  dörtte bir oranında ön tepeli yavrular elde edilir. Alınan bu ön tepeli
  yavruları tekrar kendi kuşlarınızın en iyileri ile çiftleştirmelisiniz.
  Bu şekilde devam ederek diğer özellikleri kendi kuşlarınıza benzediğine
  inandığınız yerde ön tepeli kuşları aralarında çiftleştirerek devam
  edersiniz. Bu yöntem diğer yöntemlere nazaran hedefe varmak için dahu
  uzun bir süre gerektirir.  CİNSİYETE BAĞLI ÇEKİNİK (RESSESİV) BİR GEN LEHİNE SELEKSİYON

  Daha önce değinildiği gibi bazı açık renklerin meydana gelmesini
  sağlayan ve renk açma geni olarak isimlendirilen gen cinsiyete bağlı,
  çekinik bir kalıtım yolu izler. Buna göre kırmızı olan kuşlarınıza sarı
  rengini kazandırmak istediğinizi vasayın. Bu takdirde sarı bir erkek ile
  işe başlamak en iyisidir. Zira sarı bir erkek kuş ile kırmızı bir
  dişiden elde edilecek dişi yavruların tümü sarı renkli olurlar. Bu sarı
  dişi yavruların kırmızı erkeklere verilmelerinden yalnızca kırmızı
  renkli yavrular elde edebiliriz ve bu yavruların yalnızca erkekleri renk
  açma geninin taşıyıcısıdırlar. Bu nedenle dişi yavrular sonraki aşamalar
  için değersizdirler. Erkek yavruların tekrar kendi kuşlarınızın
  dişilerine verilmelerinden ise alınacak dişi yavruların yarısı sarı
  renkli olur. Böylece sürdürülecek olan işlemler sonucunda birkaç
  generasyon sonra istediğiniz özellikleri taşıyan sarı renkli kuşlarınıza
  kavuşabilirsiniz.  KANTİTATİF ÖZELLİKLERİN ISLAHI

  Kantitatif özelliklerin ortaya çıkışının yalnızca genlere bağlı
  olmadığını biliyoruz. Bu özellikler, az yada çok çevre koşullarından
  etkilenirler. Örneğin uçucu bir güvercin ırkından elde edilen yavrular
  zamanında ve yeterli süre uçurulmazlarsa, uçuculukları ebeveynleri kadar
  iyi olmaz. Bunun gibi birçok örnek verilebilir. Bu durumun tam tersi de
  sözkonusudur. Zamanında ve yeterince uçurulmadığından dolayı kötü uçucu
  olarak bilinen kuşlardan çok iyi uçucu yavrular elde edebiliriz.

  Bu
  nedenle anılan özellikler bakımından kuşlarımızın en iyisini seçmek
  oldukca zordur. Kantitatif özellikler için kuşlarınızın hangisinin daha
  iyi olduğuna karar vermek için öncelikle hepsinin aynı koşullarda
  yetiştirilip yetiştirilmediklerini bilmeniz gerekir.

  Kantitatif bir özellik yönünden sürünüzün nasıl iyleştirilebileceğini
  bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Örneğin kuşlarınızın uçuculuğunu
  geliştirmek istiyorsunuz. Bunun için iyi uçtukları bilinen güvercinlerle
  başlamak en iyisidir. Ancak elinizde bulunan kuşlarda da bu özellik
  açısından yeterince varyasyon (farklılık) olması her zaman muhtemeldir.
  Öncelikle aldığınız yavruların hepsinin mümkün olduğunca eşit koşullarda
  büyütülmelerini sağlayın. Aynı yaşta uçurmaya başlayın. Uçurma işlemi
  için hepsine aynı zamanı ayırınız. Bu takdirde bunların içerisindeki iyi
  uçucuların, iyi uçma özelliklerinin genlerinden kaynaklandığı sonucuna
  varabiliriz. Burada unutulmaması gereken en önemli konulardan birisi,
  hedefe bir an önce varmak için mümkün olduğunca çok sayıda yavru
  arasından mümkün olduğunca az sayıda yavru seçilerek bunların damızlıkta
  kullanılmasıdır. Unutmayın ki vasat kuşların damızlıkta kullanılması
  istenen ilerlemeyi yavaşlatır. Bu nedenle çok yavru alacağım diyerek
  istenen özellikleri taşımayan kuşların damızlıkta kullanılması gereksiz
  yere vasat kuşların sayısının artmasına neden olacaktır. Halbuki, eğer
  vasat kuşlarınıza damızlığa ayırdığınız kuşların yavrularını
  baktırırsanız, hem iyi kuşlar yetiştirmiş olursunuz, hemde gelecek yıl
  içlerinden en iyilerini seçebiliceğiniz yeterli sayıda yavru elde etmiş
  olursunuz.


  SELEKSİYON YÖNTEMLERİ
  TEKSEL SELEKSİYON YÖNTEMİ

  Bu yöntemde, adından da anlaşılacağı gibi ıslahına çalıştığımız
  özellikler tek tek ele alınır. Örneğin öncelikle kuşlarımızın uçuculuk
  özelliklerini geliştirmeye çalışırız. Bu konuda belli bir ilerleme
  kaydettikten sonra renk konusunu ele alabiliriz.

  Yöntem, özellikle tek bir özellikte ilerleme istediğimizde çok
  etkilidir. Eğer birden fazla özelliği ele alıyorsak o takdirde yöntem,
  hedefe ulaşmak için çok uzun bir süre gerektirmesi bakımından
  dezavantajlıdır. Diğer bir dezavantajı ise, seçim tek bir özelliğe
  bakılarak yapıldığı için, damızlığa ayrılmayanlar içerisinde başka
  özellikler bakımından çok iyi durumda olan kuşların da bulunabileceği
  olasılığıdır. Böylece diğer özellikleri bakımından çok iyi olan kuşlar,
  ele aldığımız özellik bakımından yetersiz oldukları için damızlık dışı
  bırakılacaklardır.  BAĞIMSIZ AYIKLAMA YÖNTEMİ

  Bu yöntemde iyileştirilmesi düşünülen tüm özellikler aynı anda dikkate
  alınır. Damızlığa ayrılacak kuşlarda, her bir
  özellik için belli bir alt sınır tespit edilir. Alt sınırı aşan kuşlar
  damızlığa ayrılırlar. Böylece aynı anda birden fazla özellikte ilerleme
  görülecektir. Ancak özellik bazında görülecek ilerleme, teksel yönteme
  nazaran daha yavaş sağlanacaktır.

  Bu yöntemin önemli bir dezavantajı vardır. Her bir özellik için belli
  bir alt sınır belirlendiği için, bir özellik bakımından çok iyi olan,
  hatta listenin en başında olan bir kuş, diğer bir özelliği açısından
  yetersizse damızlık dışı kalacaktır.

  Bunun yanında öyle özellikler vardır ki birbirleriyle ters
  ilişkilidirler. Yani, özelliğin birinde yeterli ilerleme sağlanırken
  diğerinde gerileme olabilmektedir. Bu olumsuz durum başarıyı baltalayan
  en önemli faktörlerden biridir.  SELEKSİYON İNDEKSİ
  (PUANLAMA) YÖNTEMİ


  Yöntem, bundan önce anlatılan diğer iki yöntemin olumsuz taraflarını
  bertaraf etmek için geliştirilmiştir. Yönteme göre, ele alınan
  özelliklerin öncelikle ağırlıkları belirlenir. Yani özelliğin hangisinin
  öncelikli ele alınması gerektiği, hangisinin daha az önemli olduğu
  belirlenir. Bu özelliklere belli bir katsayı verilir. Özellikler
  puanlanır ve bu katsayılarla çarpılırlar. Daha sonra çıkan sonuçlar
  toplanır ve bu değer kuşun damızlık değeri olarak isimlendirilir. Kuşlar
  bu damızlık değerlerine göre sıralanırlar ve yukarıdan aşağıya doğru
  belirlediğimiz sayıda hayvan damızlığa ayrılır. Örneğin yetiştirdiğiniz
  kuşların en fazla takla özelliklerine önem verdiğinizi farzedelim. Bu
  özelliği 100 üzerinden puanlayabilirsiniz. Bundan sonra sırasıyla iyi
  uçuculuk özelliği 80 puan üzerinden, renk özelliği 50 üzerinden, döl
  verimi (bu özellik için çok yumurtlama, yavruların yumurtadan kolayca
  çıkması, yavrulara iyi bakım gibi birden fazla kriter ele alınabilir) 25
  üzerinden puanlanabilir. Bu puanlama yapılırken mümkün olduğunca
  tarafsız olmak gerekir. Bunun sonucu tüm özelliklerin puanları toplanır.
  Her kuşun toplam puanları, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama
  erkek ve dişi kuşlar için ayrı ayrı yapılmalıdır. Sıralama sonucu,
  örneğin kendinize 10 çift damızlık ayıracaksanız, sıralanmış olan
  puanlara göre en yüksekten başlanarak 10 dişi ve 10 erkek kuş
  ayırmalısınız.  YETİŞTİRME SİSTEMLERİ

  Yetiştirme sistemleri, kuşlarınızın genetik ıslahında hedefe varmanızı
  kolaylaştıracak uygulamalardır. Hangi sistemi sececeğiniz hedefinize
  bağlı olarak değişir. Bu sistemlerin dahilinde uygulanacak seleksiyon,
  istediğiniz özellikte kuşları elde etmenizi sağlayabilir.  SAF YETİŞTİRME

  Saf
  yetiştirme aynı ırka sahip hayvanların çiftleştirilerek üretilmesidir.
  Hatta aynı ırk içerisinde birbirine en fazla benzeyen kuşların
  çiftleştirilerek üretilmesidir. Birçok kuşcumuz bu sistemi zaten
  uygulamaktadır. Yine bu sistemde sürüye mümkün olduğunca aynı ırktan
  bile olsa dışarıdan başka kuşlar sokulmamaya çalışılır. Ancak bu
  takdirde de kuşlarınız arasında akrabalık derecesi artacaktır. Akrabalık
  derecesindeki bu artış bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Bu durumu
  önlemek için zaman zaman dışarıdan alınan kuşlarla kendi kuşlarınızı
  çiftleştirmelisiniz. Bu duruma kan katma adı verilir.

  Saf yetiştirme sistemi ikiye ayrılır. Bunlardan birisi akrabalı
  yetiştirmedir. Diğeri ise akraba dışı yetiştirmedir.

  AKRABALI YETİŞTİRME

  Akrabalı yetiştirme adından da anlaşılacağı gibi birbirine kan bağı olan
  kuşların çiftleştirilmesidir. Bu yetiştirme yönteminin iki şekli vardır.
  Ana-oğul, baba-kız ve kardeşlerin çiftleştirilmesi yakın akrabalı
  yetiştirme, büyük ebeveyn-torun, amca-yeğen, kardeş çocukları vb.
  çiftleştirilmesi ise uzak akrabalı yetiştirme olarak anılır. Akrabalı
  yetiştirme daha önceki konularda üzerinde durulan homozigotluğun
  artmasına neden olur. Bu yöntemle, kuşlarımızda bulunan iyi özelliklerin
  yavrularında muhafaza edilmesini sağlayabiliriz.

  Bu yetiştirme sistemi özellikle az sayıda, yani seleksiyon yapacak
  sayıda güvercine sahip olmayan yetiştiricilerin ellerinde bulunan iyi
  birkaç kuşun genlerinin yavrularında toplanmasını sağlar. Fazla sayıda
  güvercin yetiştirmeye olanakları elverişli olmayan yetiştiriciler için
  en iyi genetik ıslah yöntemlerinden birisidir. Böylece iyi kuşları
  dışarıda aramak zorunda kalmazsınız. Üstün özelliklere sahip bir
  güvercinin kendi yavrularıyla çiftleştirilmesi sonucu onun özelliklerini
  ikinci kuşak yavrularda toplayabiliriz. Zira bu kuşun genlerinin yarısı
  zaten yavrusunda bulunacaktır. Tekrar yavrusu ile çiftleştirilmesi demek
  bu kez yavrularda üstün özelliklere sahip kuşun genlerinin %75'inin
  biraraya gelmesi demektir.

  Bu yöntemin diğer bir kullanma sahası posta güvercini
  yetiştiriciliğidir. Posta güvercinlerinde akrabalı yetiştirilmiş hatlar
  elde edilir. Daha sonra farklı hatlardan kuşlar birbirleriyle
  çiftleştirilirler. Alınan yavrular çoğu durumda ana ve
  babalarından üstün olurlar. Bu duruma melez azmanlığı yada heterosis adı
  verilir. Farklı saf ırktan kuşların çiftleştirilmeleri sonucu da bazı
  özelliklerde heterosis görülme olasılığı yüksektir. Heterosis daha çok
  yaşama gücü (yumurtaların döllülük oranı, yavruların yumurtadan çıkış
  gücü, hastalıklara dayanıklılık vb.) ile ilgili özelliklerde görülsede,
  tüm kantitatif özelliklerde görülme olasılığı vardır. Ancak akrabalı
  yetiştirilmiş hatlar arası çiftleştirmelerden elde edilen bu üstün
  yavruların aralarında çiftleştirilmeleri sonucu açılma olacağından
  beklenen üstün verimli kuşlar elde edilmez. Yani üstün yetenekli kuşlar
  elde etmek için her seferinde akrabalı yetiştirilmiş ana ve babalar
  kullanmak gerekir. Bu konuda başarı akrabalı yetiştirmenin derecesine
  göre artar Bu durum kuşların tekrar tekrar akrabaları ile
  çiftleştirilmeleri sonucu artar. Örneğin baba-kız çiftleştirilmesinden
  elde edilen yavruların akrabalı yetiştirme dereceleri %25'dir. Bu
  yavruların tekrar ana veya babalarıyla çiftleştirilmelerinden elde
  edilen yavrularda ise akrabalı yetiştirme derecesi %50 olur. Aynı
  şekilde devam edilmesi ile akrabalı yetiştirme derecesi sırasıyla %75,
  %87.5, %93.75 vb. olur.

  Akrabalı yetiştirme aynı zamanda zararlı çekinik genlerin etkilerinin
  yavrularda ortaya çıkmasına da neden olabilir. Böylece zararlı genlere
  sahip kuşlar tespit edilmiş olur ve bunlar damızlıktan çıkarılırlar.
  Zira akraba dışı çiftleştirmelerde bu tür zararlı genler ortaya çıkmadan
  generasyonlar boyunca taşınabilir. Ancak belli bir noktada ortaya
  çıktıklarında bu zararlı genleri sağlam kuşlarınızın hangilerinin
  taşıdığını bilemezsiniz.

  Akrabalı yetiştirmenin yukarıda anılan yararları yanında olumsuz bir
  yönü bulunmaktadır. Akrabalı yetiştirmenin derecesinin artması döl
  verimi ve yaşama gücü ile ilgili özelliklerin gerilemesine sebep
  olabilir. Bunlar yumurtalamada bozukluklar, erkeklerin dölleyememesi,
  yavruların yumurtadan çıkamamaları, yavrulara iyi bakmama, hastalıklara
  direncin azalması vb. olumsuzluklara yol açabilir. Ancak akrabalı
  yetiştirilme derecesi çok yüksek olmayan kuşlarda bu olumsuzlukların
  görülme olasılığının düşük olması ve yukarıda sayılan yararları
  nedeniyle gerektiği yerde bu yola başvurmanın hiçbir sakıncası yoktur.  AKRABALAR DIŞI
  YETİŞTİRME


  Aynı
  ırk içerisinde, ancak birbirleriyle akraba olmayan kuşların
  çiftleştirilmesidir. Bu yetiştirme sistemine kuşlarınızın özelliklerini
  yeterli bulmadığınız zaman başvurmalısınız. Bu amaçla dışarıdan, yani
  elinizde bulunan kuşlarla akraba olmayan ancak yetiştirdiğiniz
  kuşlarınızın ırkından ve üstün özellikli kuşları kendi kuşlarınız ile
  çiftleştirmelisiniz. Bu durumda yabancı kuşun üstün genlerini kendi
  sürünüze katmış olursunuz. Bundan sonra daha önce anılan genetik ıslah
  yöntemlerinden birini uygulayabilirsiniz. Bu durum da bir nevi kan
  katmadır.  MELEZLEME

  Melezleme farklı iki ırktan hayvanın çiftleştirilmesidir. Kuşculuk
  dilinde bu tür çiftleştirmeden meydana gelmiş güvercinlere kırma, kırık,
  azma, azman gibi isimler verilmektedir. Kuşculukta melezleme pek
  istenmeyen bir yöntemdir. Her ne kadar saf kan kuşların yetiştirilmesi
  istense de istek dışı birçok melezlenmeler olmaktadır. İstek dışı
  melezlenmeler genellikle farklı ırktan kuşların birarada yetiştirildiği
  kümeslerde daha çok görülmektedir.

  H
  albuki genetik ıslahta melezleme bazı özelliklerin "iyileştirilmesi"
  için bir araçtır. Ve yeni ırklar meydana getirilmesi için en iyi
  yöntemdir.

  Melez hayvanların aralarında çiftleştirilmelerinden meydana gelen
  yavrular genellikle birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olurlar.
  Ancak bu yavrular içerisinde istenen veya hoşa giden özellikleri taşıyan
  yavruların seçilerek aralarında çiftleştirilmeleri suretiyle, birkaç
  generasyon sonunda nispeten homojen (benzer) yapıda kuşlar elde
  edilebilir.

  Hazırlayan: Doç. Dr. Türker Savaş
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş