Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Seçimin günlük yaşamda , devlet yönetimindeki önemi nedir , hakında bilgi verirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Toprağın Devlet Yönetimindeki Yeri Ve Önemi Hakkında Neler
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Seçim

  İnsanlar topluluklar biçiminde yaşa*dıkları, birlikte hareket ettikleri ya da çalış*tıkları zaman genellikle içlerinden bazılarının tüm topluluk adına kuralları belirlemesi ve işleri yürütmesi gerekmiştir. Yani yasa ya da kuralları yapacak ve yürütmeyi ya da yöneti*mi üstlenecek kişilere gerek duyulmuştur. Bu topluluk bir işyeri, bir okul ya da bir ulus olabilir.


  Bireylerin yasa yapma ve uygulamasını denetleme gücünü elde etmelerinin çeşitli yolları vardır. Hükümdarlar bu gücü genellik*le atalarından kendilerine geçen bir hak olarak kazanırlardı. Bazen iktidara el koyan askeri ya da başka bazı güçler zor kullanarak ya da korku salarak halkın kendilerine baş eğmesini sağlarlar. Bu tür yönetimlere "diktatörlük" denir. Demokratik bir ülkede ise iktidarın ve sorumluluğun kime verileceğini ulusun bi*reyleri belirler. İki ya da daha fazla adaydan birini "seçme" işlemine "seçim" denmektedir.


  Demokrasi, seçilen yasa koyucuların halkı temsil etmelerini gerektirir. Bu da ancak adil seçimlerle gerçekleştirilebilir. Seçimler dürüst ve yarışmalı, yani birden çok partinin ve adayın katılımıyla yapılmalı; sonunda kaza*nanlar, halkın çoğunluğunun seçmek istediği kişiler olmalıdır. Seçimlerde kimlerin oy vere*bileceğini, kimlerin aday olabileceğini, seçim*lerin nasıl yapılacağını ve kimin kazandığının nasıl belirleneceğini gösteren kurallar anaya*sa ve seçim yasalarında belirtilmiştir.

  Oy Hakkı  Bir seçimde kimlerjn oy kullanabileceğinin yanıtı hiçbir zaman kolay olmamıştır. Bugün demokratik ülkelerde "genel oy hakkı" var*dır. Buna göre belirli bir yaşın üzerinde (genellikle 18 ya da 21 yaş) olan her yurttaş oy kullanma hakkına sahiptir. 19. yüzyılda ise yalnızca müîk sahibi ya da belli bir miktarın üzerinde v-ıgi ödeyen erkeklerin oy kullan*masına izin veren "sınırlı oy sistemi" yaygın*dı. Çeşitli ülkelerde ve zamanlarda yoksul erkekler, zengin ya da yoksul bütünkadınlar, farklı ırkı ya da dinsel inancı olan kişiler oy verme hakkından yararlandırılmazlardı.Bu durum bazı ülke*lerde 20. yüzyıl başlarına kadar sürdü.  Oy kullanma yaşına ek olarak, seçmenler genellikle, seçimin yapıldığı ülkenin yurttaşı olmak ve bir seçim bölgesindebelirli bir süre oturmak zorundadır. Seçimlerde oy verme hakkı olan herkesin oy verebilmesini sağla*mak için düzenli kayıtlar tutulur. Oy kullan*ma hakkı olanlar "seçmen" olarak adlandırı*lır. Çoğu ülkede halkın oy vermesi zorunlu değildir; bu ülkelerde oy verme bir görev değil, bir haktır. Ama Avustralya ve İsviçre gibi bazılarında ise oy kullanma yasal bir görev olarak kabul edilir ve oyunu kullanma*yanlar para cezasına çarptırılabilir. 1983'ten sonra Türkiye'de de böyle bir uygulama başlatılmıştır.  Adayların Seçimi  Seçilmek için başvuran kişilere "aday" denir. Adaylarda da yaş ve yurttaşlık koşulları ara*nır. Seçilmek için ciddi olarak çalışacak aday*ların başvurmasını sağlamak amacıyla bazen belirli bir miktar para da istenir. Bu para, aday seçimi kazanır ya da oyların belirli bir bölümünü alırsa kendisine geri ödenir. Günü*müzde adaylık daha çok bir siyasal partinin listesinde yer almak biçiminde ortaya çıkar. Bağımsız adayların oranı oldukça düşüktür. Bir partiden aday olmak isteyenler genellikle parti içi bir ön elemeden geçirilirler. İlke olarak, bu elemeyi siyasal partilerin yerel örgütleri yapar. Adaylık için çok kişinin başvurması durumun*da parti içinde bir önseçim yapılması gereke*bilir. Partilerin genel merkezleri de çoğu kez merkez kontenjanından aday gösterme olana*ğına sahiptir. Siyasal partilerin katılmadığı bazı seçimler de vardır. Örneğin Türkiye'de muhtar seçimlerinde partiler aday göste*remez.  Seçim Kampanyası  Oyların kullanılmasından kısa bir süre önce her aday ya da siyasal parti, halkı kendisine oy vermeye ikna etmek için bir kampanya yürütür. Seçimler genellikle, yasayla sapta*nan bir takvime göre yapılır. Bazı ülkelerde kampanya sırasında harcanabilecek para mik*tarını sınırlayan, adayların seçmenlere oyları karşılığında rüşvet vermesini ya da çıkarsağlamasını engelleyen yasa hükümleri de vardır. Genellikle, adaylar seçimde kendisine yardımcı olacak ve bağlı bulunduğu siyasal partinin öbür üyelerinin desteğini sağlayacak bir seçim bürosu ya da komitesi kurar. Aday*ların propaganda yöntemlerinin başlıcaları radyo ve televizyon konuşmaları, miting ve toplantılar, afiş ve el ilanları ile ev vemahalle ziyaretleridir. Bayraklar, toplu yürüyüşler, şarkılar ve bandolar bir seçim kampanyasında önemli rol oynar. Ama günümüzde asıl etkili propaganda alanı adayların kendi kişiliklerini ve görüşlerini seçmenlere yansıttıkları radyo ve televizyon yayınlarıdır. Çoğu ülkede, rad*yo ve televizyon yayınlarında adaylara eşit süreler verilmesini öngören kurallar vardır. Kampanya sırasında harcanacak paranın ya*salarla sınırlandırılmadığı ülkelerde, gazete ve televizyon reklamları için çok büyük mik*tarlarda para harcanır.  Oy Pusulası  Oy vermek için kullanılan kâğıt parçasına oy pusulası denir. Daha önceleri oylar açıkta kullanılır, böylece kimin kime oy verdiği açıkça bilinirdi. Seçimlerin gizli oyla yapılma*sının amacı, herkesin özgürce ve hiçbir baskı altında kalmadankişisel seçimini yapabilme*sini sağlamaktır. Günümüzde ülkelerin ço*ğunda, oy pusulaları yerel ya da ulusal yöne*tim tarafından ve seçim yapılacak bölgedeki kayıtlı seçmen sayısı kadar bastırılır. Oy pusulası üzerinde her aday ya da partiye ayrılan yerin rengi, büyüklüğü, biçimi ve tasarımı aynıdır.  Oy pusulaları değişik biçimlerde düzenle*nebilir. Bazı oy pusulalarında çeşitli partiler*den adaylar görev yerlerine göre aynı liste içinde sıralanır ve adayların bağlı olduğu parti, adayın adından sonra yazılır. Bazısında ise her parti için ayrı bir sütun vardır ve adayların adları kendi partilerinin altına liste olarak yazılır.  Bazı ülkelerde oy pusulasının üzerinde adayların adı bulunmaz ve seçmen istediği partiyi işaretler. "Tercihli oy" pusulası ise seçmene her görev yeri için birinci, ikinci ve üçüncü tercihini belirleme olanağı verir. Bu tür oy pusulası Avrupa ve Avustralya'da çok kullanılır.  Hangi oy pusulası türünün kullanılacağı çoğunlukla o ülkedeki parti sistemine bağlı*dır. Partiler arasındaki farkların çök büyük olmadığı ABD'de, adayların kimliği önemli*dir ve seçmenler genellikle partiden çok kişileri seçmeye yöneldiği için oy pusulaları da buna uygun olarak düzenlenir. Birçok Avrupa ülkesinde ise her partinin farklı prog*ramı vardır. Seçmenler de adayın kimliğinden çok, programını beğendikleri parti için oy kullanırlar.  Seçim gününün sonunda bütün oylar görev*liler tarafından ve isteyen herkesin izleyebile*ceği bir biçimde sayılır. Dolayısıyla oy verme*de gizlilik, oyların döküm ve sayımında ise açıklık ilkesi geçerlidir.  ABD'de oy kullanma makinelerinden yay*gın olarak yararlanılmaktadır. Bu makineler, hızları ve hatasız çalışmaları nedeniyle başka ülkelerde de, özellikle çok fazla oy kullanılan büyük kentlerde giderek yaygınlaşmaktadır.  Oy kullanma makineleri oyun gizliliğini korur ve birden fazla oy kullanmayı olanaksızlaştırır.

 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş