Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

nevruz bayram ıyla ilgili yazılar eklermisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Anlamli sozler düşünmeyi sağlayan yazılar, manalı yazılar, duygusal yazılar, arşivi Bir anlık düştür hayat,

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Nevruz Bayramıyla ilgili Yazılar

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Nevruz konulu kompozisyon


  Tabiat ile iç içe kucak kucağa yaşayan toprağı "ana" olarak vasıflandıran Türk'ün düşünce sisteminde "baharın gelişi" elbette önemli bir yere sahip olacaktı

  Nevruz Türk dünyasının kuzeyinden güneyine batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır Bütün bayramların dinî ve millî bir inanıştan o toplumu ilgilendiren ortak bir hatıradan geleneklerden duygulardan ve tabiatın insanlara tesir eden bir olayından doğduğuna inanılır

  Tabiat ile iç içe kucak kucağa yaşayan toprağı "ana" olarak vasıflandıran Türk'ün düşünce sisteminde "baharın gelişi" elbette önemli bir yere sahip olacaktı Çünkü insan vücudu baharda uyarıldığı kadar kışta uyarılmaz İç karartıcı yeknesak günlerin ardından doğan hareketli pırıl pırıl güneşli kuş ve hayvan sesleriyle kurulmuş ilâhî orkestranın musikisi insan hayatını canlandırır Ayrıca ortaya çıkan rengârenk tablo kıştan bahara geçişi ne de güzel tasvir eder: "Bir yanda her tarafı kaplayan soluk mat ve daha çok beyazın hakim olduğu renkler diğer yanda yeşilin değişik tonları arasında baş veren bin bir renk cümbüşü Birisi hareketsiz şekilsiz; diğeri kıpır kıpır şekil şekil çiçek çiçek Kış sağır ve dilsiz; ilkyaz duygulu coşkulu kulaklara fısıldadığı nağmelerle cazibeli Birinde tabiat hayat dolu diğerinde donmuş yeniden doğmak üzere uyuşmuş kalmış

  Genellikle Nevruz yani Farsça "Yeni Gün" adını taşıyan bahar bayramıinsan ruhunun tabiattaki uyanışıyla birlikte kutladığı bir bayramdır Böyle bir bayramın yani mevsimlerin değişikliğinden doğan özel günlerin başka başka adlar altında birçok milletin sosyal hayatında yer aldığı da bilinmektedir Mesela Hıristiyan âleminin dinî muhteva ile şekillendirerek ve Noel Baba sembolü ile karlar ülkesinden geyiklerin çektiği kızaklarla neşe ve ümitleri taşıdığı "Noel Bayramı" bunun farklı bir örneğini teşkil eder Bu kutlamalarda yine bahara duyulan özlem "çam ağacı" motifi etrafında şekillendiriliyor Aynı zamanda bir takvim değişikliğini de ifade eden bu kutlamalara baktığımızda Türk' ün kutladığı "bahar bayramı"nın da bir takvim değişikliğini yansıttığı görülüyor Burada dikkati çeken husus "baharın başladığı zaman"dır Türk bu takvim değişikliğini "toprağın uyandığı gün" ile özdeşleştirmiştir Kışın ortasında baharı kutlamaz Türklerde bir tabiat varoluş diriliş bayramı niteliğinde olan Nevruz'un ruhî atmosferini ve eskiliğini anlayabilmek için kültürümüzün yıpranmış tozlu ve pek okunmayan eski sayfalarına bir göz atmamız gerekiyor Bu coşkuyu Türk kamları dualarında niyazlarında şöyle ifade ediyorlar:

  " Yüce Göktanrı'nın ilk defa gürlediği yağız yer altmış türlü çiçeklerle ilk defa bezendiği altmış türlü hayvan sürülerinin ilk defa kişnediği ve melediği zaman sen (Türk'ün Atası) yaradıldın!"

  Bu sözler Türk'ün yaratılış felsefesinin inancının hayat tarzının ifadesidir Bütün bayramların dinî ve millî bir inanıştan o toplumu ilgilendiren ortak bir hatıradan geleneklerden duygulardan ve tabiattan doğduğundan bahsetmiştik İşte millî bir bayram olan Nevruz da Müslüman olan ya da olmayan çeşitli Türk toplulukları arasında kamların dua ettikleri asırlar öncesinden günümüze kadar farklı farklı şekillerde ama aynı ruhla hâlâ kutlanmakta Bu bayram İslâmiyet'i kabul etmiş olan ilk Müslüman konargöçer Türk topluluklarında; sürgün avıtoy şölen yuğ vb gibi İslâmiyet'le çatışmayan âdetlerden biri olarak devam edegelmiştir Böylece bu ananeler günümüz Türk dünyasına ortak kültür mirası olarak intikal etmişlerdir Gelenekler tarihini kesinlikle tespit edemediğimiz dönemlerden kalmadır Neden niçin nasıl gibi sorular sorulmadan atadan oğula kalmıştır Gelenekler bu özelliğiyle millet bağını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir Baharın gelişinin kutlandığı bugün de böyle bir gelenektir

  Nevruz çeşitli kültür çevrelerinde farklı etnik gruplarda farklı bir muhtevaya ve anlama sahip olmuştur Kültürler arasındaki iletişim sonucunda çeşitli kültürlere girmiş ve benimsenmiştir Eldeki tarihi kaynaklardan hareketle en eski Türk adetlerinden bayramlarından biri olduğu kesinleşmiştir Yeni yılın başlangıcı yenilik coşku canlanma gibi nitelikler hiç değişmeden günümüze kadar yaşadığı uçsuz bucaksız coğrafyalarda görülmektedir

  Çin kaynaklarından Kutadgu Bilig'e Kaşgarlı Mahmud'dan Bîrûnî'ye Nizâmü'ı Mülk'ün Siyasetname’sinden Melikşah'ın takvimine kadar Akkoyunlu Uzun Hasan Bey'in kanunlarına kadar gelen bir çizgide Nevruz ile ilgili kayıtlar eldedir Diğer taraftan Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed Safevi Türkmen Devletinin kurucusu Şah İsmail (Hataî) Osmanlılarda Sultan I Ahmed ve Sultan Dördüncü Murad gibi hükümdarların Mustafa Kemal Atatürk'ün; din adamlarımızdan Kazasker Bâki Efendi ve Şeyhülislam Yahya Efendilerin şairlerimizden Kuloğlu Pir Sultan Abdal Kaygusuz Abdal Şükrü Baba Hüsnü Baba Fuzulî Nev'î Efendi Nef'î Nedim Hüseyin Suad ve Namık Kemal gibi şairlerimizin Fatih devri vezirlerinden Ahmed Paşa'nın; büyük Azeri şairi Şehriyar'ın ve büyük Türkmen şairi Mahdumkulu'nun uzun bir tarih boyunca Nevruz bayramının gelişini "Nevruziye" veya "Bahariye" denilen şiirlerle kutladıklarını da biliyoruz

  Ayrıca Nevruz'un Türk musikisinin en eski mürekkep makamlarından biri olarak da kültürümüzde yedi yüzyıldan fazla bir maziye sahip olduğunu da biliyoruz Bu makam ilk defa Urmiyeli Safıyûddîn Abdulmü'mîn Urmevî (1224–1294) tarafından kullanılmıştır Bu şekilde elimizde yirminin üzerinde makam bulunmaktadır

  Nevruz geleneği ne Sünnilikle ne Alevilikle ne Bektaşilikle doğrudan doğuş bağlantısı olmayan İslâmiyetten çok öncelere giden bir gelenektir Yani bir dinin veya mezhebin bayramı değildir Bu yüzden de herhangi bir şekilde bir mezhep adına bir din adına bir etnik menşe adına bağlı gösterilmesi istismar edilmesi bir ayrılık unsuru olarak takdim edilmeye çalışılması yanlıştır Tarihin ve kültürün bütün gerçeklerine aykırıdır

  1990 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri'nde Kırgızistan Kazakistan Özbekistan Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan 21 Mart Ergenekon/Nevruz Bayramı'nı "Milli Bayram" olarak ilan etmişlerdir Bu günün coşkuyla kutlanmasına büyük önem vermektedirler Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon/Nevruz bayramı her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş ananevi ve temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır Türkiye'de de 1991 yılında Türk Dünyası ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir

  Nevruz; Türk insanını birbirine kenetleyen bağlayan Ergenekon'dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan bir ateştir Bu ateş hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak "ortak kültür ocağı"nda binlerce ruhu ısıtacaktır Avrasya’nın Türk âleminin Nevruz toyu kutlu olsun Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın..

  ....

  Nevruz ile ilgili Kompozisyon, Nevrula ilgili Kompozisyonlar

  Her milletin hafızasında yer etmiş, silinmez mürekkeple yazılmış önemli günler mevcuttur. Öyle ki bu günler, bir milleti oluşturan bütün fertlerin acılarını, sevinçlerini, heyecanlarını bir başka deyişle söz konusu milletin kültürünü yansıtırlar. Milli bayramlar, bu izaha uygun olan belirli ve önemli unsurlardır. “Nevruz” da milli bir bayramdır.

  Nevruz köken itibarıyla Farsça bir kelime olup; “yeni” manasına gelen “nev” ile “gün” anlamına gelen “rûz” kelimelerinin birleşimi neticesinde oluşmuş “yenigün”manasına gelen birleşik bir kelimedir. Kültürler arası etkileşimin doğal bir sonucu olarak; Türkler, Farslar, Kürtler, Arnavutlar, Gürcüler ve Afganlarca benimsenmiştir. Bu milletlerce sahiplenilmiş olan Nevruz Bayramının başlangıcı milattan önceki yıllara dayanmaktadır. Nevruz Bayramı olarak kutlanılan gün Türklerin inancına göre “Asena”adlı dişi bir bozkurt rehberliğinde etrafı dağlarla çevrili Ergenekon denilen yerden çıktıkları gündür. Orta Asya Türklerinde baharın gelişi önemli bir yere sahipti. Kışın gelmesiyle birlikte her taraf sakinleşir, doğa alabildiği en sade şeklini alır. Baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açar, çayırlar yeşerir, göz alabildiğine her yer renk cümbüşüne döner. Bu sefer doğa kışın aksine alabildiği en canlı şeklini alır. Bu hâdise Türklerin yaşadığı coğrafyadan dolay 21 Mart’a tekabül ederdi. Türkler bu canlılığın, hareketliliğin getirdiği o sevinçle, heyecanla 21 Mart gününü bahar bayramı olarak kutlanmaktadır. Yakın tarihten Osmanlı Devletinde de kutlanan Nevruz “Nevruziye”adı verilen şenliklerle, coşkuyla kutlanırdı. Osmanlı sarayında Nevruz günü Hekimbaşı özel macun kaynatır, başta padişah olmak üzere akabinde devlet büyüklerine ikram edilirdi. Nevruziye adı verilen bu macun hala Manisa’da 21 Mart’ta yapılmaktadır. Nevruz’un Türk Edebiyatı’nda göz ardı edilemeyecek bir yeri vardır. Türk Edebiyatına Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem, Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Ayrıca Türk Destanlarından biri olan Ergenekon Destanı’nda da bahsi geçmektedir. Tüm bunlar Nevruz’un Türk Kültürüne olan katkısının somut delilleridir.

  Nevruz şu anda Asya Kıtasının büyük bir bölümünde Mart ayının gelmesiyle birlikte coşkuyla kutlanmaktadır. Birçok milletin kültür değerlerinde önemli bir yere sahip olan Nevruz Türklerde de bugüne kadar nasıl önemini kaybetmeden kutlanmışsa bundan sonra da aynı hazla kutlanacaktır.

  İbrahim KILIÇBAY 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş