Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

nesli tükenmekte olan hayvanlar için alınan önlemler nelerdir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar İçin Ne Yapmalıyız Nesli tükenmekte olan hayvanlar
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 24      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  nesli tükenmekte olan hayvanlar için alınan önlemler

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Yapılması Gerekenler

  Yabani Hayvanların biz insanlarlakontrollü ortak yasam alanlarını paylaşım geleneği çok eskilere dayanmaktadır. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi bir geçmişi olan bu ilişkiyi gerek yabani hayvan barınakları ve gerekse hayvanat bahçelerinin (ZOO) yaptıkları birçok araştırmadan biliyoruz.

  Bunlar arasında Cin`deki "intelligentia park i" en tarihi olanı unvanına sahiptir ve bunun dışında eski mısırdaki hayvan barınakları ve Romalılar döneminde "Campagna"lardaki fil yetistiriciligi de bu mana da önemlidir. Ve daha sonralari yeni cagla birlikte bugünkü hayvanat bahcelerinin de temellerini olusturan bir çok yabani hayvan bahcesi ve zoo kuruldu.
  Yani yabani hayvan bakimi günümce ait bir oluşum değildir Hatta "homo sapiens" dönemine kadar uzanan bir geçmişten söz etmek bile mümkündür; kal diki evcilleştirilme tarihini de başka türlü izah edemeyiz.

  Bugünkü ev hayvanlarının atalarının da yabani hayatta ait oldukları gerçeği kendi basına bizi böyle bir yoruma ***ürür. Eğer biz hayvanat bahcelerini insan - yabani hayvan ilişkileri ikileminde ele alırsak yabani hayvan bakımının 10.000 yıllık bir tarihi geçmişinin olduğunu söyleyebiliriz.
  Ancak günümüz hayvanat bahcelerinin amacı ile "homo sapiens" dönemindeki yabani hayvan bakımının amacı arasında tamamen tersi bir durum vardır. Modern Zoo`larda "homo sapiens" dönemden günüce kadar süregelen insan menseli bu anlamdaki olumsuzlukları tersine çevirme amaçlanmaktadır diyebiliriz. Yani yetiştirme alanında yapılan çalışmalarNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı genetik variabilitenin azami seviyeye çıkarılmasına yönelik çalışmalar ve de her türlüsünden evcilleştirmenin yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar bugünkü modern Zoo`laf için en önemli öncelliktir.

  Hayvanat bahceleri (Zoo) dün olduğu gibi bugünde önemlerini korumaktadırlar. Onların yabani hayati anlama/anlatma fonksiyonları ve yabani hayvanları tanıma ve onlarla ilgili insanda oluşmuş önyargıları yok etme eylemliliği çok önemli bir değerdedir.
  19 yüzyılda daha çok hayvanlar alemini merak temelinde perspektiflere sahip olan Zoo`lar gecen yüzyıllık süre içerisinde özellikle Hedigerin 1942 yılında biyolojiye kazandırdığı "Hayvanat bahceleri biyolojisi; (Tiergartenbiologie)" kavramı bu konuda radikal görüşler ortaya çıkardı. Özellikle ikinci dünya savasından sonra nesli tükenmekte olan hayvanlar ve hayvanat bahcelerinin görevleri gibi kritik belirlemeler masaya yatırıldı. 1970`in ortalarından itibaren bu konudaki tartışmalar legislativ tarzda ele alınmaya başlandı Ve bunların neticesinde Washington çeşitliliği (hayvan ve bitki türleri) koruma anlaşması (WA) ratikative (vücut bulmak vs.) edildi.

  Ve daha sonralari CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) olarak değiştirildi ve birçok uluslararası hayvanat bahceleri yöneticisi ve derneklerNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı ve de uzman kurum ve organizasyonların aktif çalışmalarıyla karara bağlanan birçok kararname ve yönetmelikler devletleri bağlayıcı tarzda kanunlaştırıldı ve nihayetinde AB normları bünyesinde birlik üyesi ülkeleri de bağlayıcı kanunlar ve yönetmelikler (EU-Zoorichtlinie). Olarak yasalarda yer aldı.

  Tabiî ki bütün bunlara paralel olarak hayvanat bahcelerime amaç ve tüzüklerine anlamına uygun olarak değiştirip kendi birlik ve organizasyonlarını güçlendirdiler. Ve birçok resmi kurum ve kuruluşlarla olan organik bağlarını güçlendirip NGO`larla (Non- Governmental Organization) çok sıkı işbirliklerine girdiler.
  Hayvanat bahceleri maceramız yolculuğuna devam ederken doğadaki tür ceşitlliğindeki erimede hızından bir şey kaybetmiyor ve adeta tehlike canlarını çalmaya devam ediyor. Ve sırf emational (duygusal) anlamdaki önlemlerde türlerin çeşitliliğini korumaya yetmiyor. Yapılan birçok tartışmalar daha çok emationel bir muhtevaya sahip ve faktiv (reel) önlemlerden uzak ve antropomorph bir karekter tasimakta. Ve bundan dolayda uygulanabilirlikleri reel olmaktan çok uzak kalıyor.

  Burada asil ihtiyaç duyulan daha çok bilimsel araç ve gereç ve de bilgi alışverişini koordine eden daha aktif organizasyonlar ve de kamuoyunu bilgilendiren geniş kapsamlı enformasyon ağları temel ihtiyaç olarak bu günden yarına pratiğe geçmelidir

  Ebetteki şimdiye kadar sergilenmiş birçok değerli çabayı görmezlikten gelemeyiz bilakis onların pratik uygula marina kendi penceremizden her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tabiî ki burada AB hayvanat bahceleri yasalarını (EU- Zoorichtlinie) görmezlikten gelemeyiz bilakis bunlar yabani hayatin en önemli kazanımlarıdır. Burada sorun bunların pratikte işlevsel kılınmasıdır. Ve biliyoruz ki böyle bir durumda vitrin vazifesi gören hiçbir hayvanat bahcesi isletme izni alamayacak sadece yabani hayati kurtarmayı kendilerine amaç edinen Zoo`lar mevcudiyetini koruyacak. Yani tür çeşitliliğinin mazi olduğu gün geldiğinde sadece aşağıdaki 4 temel prensimi kendilerine amaç edinmiş hayvanat bahceleri hayatımızdaki varlıklarını sürdürüyor olacaklar

  1. Eğitim: İnsanlar yabani hayvanNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yabani hayat ve biotope gibi konularda süreklilik arz eden bicimde bilgilendirilmelidir.
  2. Dinlenme
  3. Tür çeşitliliğini koruma: Nesli tükenmekte olan ya da olma tehlikesi ile karsı olan yabani hayvanları bünyesine almayı temel ilke edinmeli buna uygun bakim sistemlerini oluşturup geliştirmelidir.
  4. Araştırma. İn-site anlamdaki projeler araştırılmalı ve de böylesi bilimsel çalışmalar desteklenmelidir. Hayvan bakim koşullarının maksimum seviyede tutulması için aktuel araştırmaların ışığındaki bir sürekliliği içleştirmelidir.

  Tabii olarak bu amaçların gerçekleşmesinde küçük hayvanat bahceleri yetmezlikler yasayacaklar ve de yasıyorlar. Bu anlamda tam da bu noktada kendilerini tür çeşitliliğinin korunmasında yetkinNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı sorumlu gören her organizasyon (Mesela: EAZA "European Association of Zoos and **uaria"Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı EEP "European Endangered Species Programmes" gibi...) bu anlamdaki çalışmalara aktif destek sunmalıdırlar.
  Kaldı ki bu tür organizasyonların sorumlulukları RIO Konventionunda ayni yönde acık seçik tanımlanmış ve bağlayıcılığı vurgulanmıştır. Ebetteki bunlarda yeterli değil. Öyleci hayvanat bahceleri adeta cehre ve çevrelerini radikal anlam da değiştirme sorumluluğu ve de zorunluluğu ile karsı karşıyalar. Yani "sırf koleksiyoncu zihniyet" artik "state of the art" olmaktan çıkmıştır. Belki ziyaretçi çekme amaçlı (ekonomik amaçlı) böyle bir şeyi kendisini halen dayatıyor olabilirNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı fakat bu Zoo`lari canlılar müzesine dönüştürmeyi hakli kılmaz. Yani hayvanat bahcelerine alınacak hayvanlar herşeyden önce Zoolarin ihtiyacından değil yabani hayatin korunmasına yönelik bir amacı önüne koymalıdır. Böylesi bir durumda hangi hayvan türü? Ve neden? alınacak tür nasıl ve nerede bakılacak? Gibi sorular olmaksa olmazından bilimsel olarak cevaplandırılması gereken temel kritikler olmalıdır
  Ben burada "statü of THA art" kavramını öneminden dolayı biraz açmak istiyorum. Yani hayvanların konulacağı acık ve kapalı alanların etnolojikNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı çevreyle ilgiliNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı genetikNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı fizyolojik vb. bilimsel değeri olan verilere uygunluğu tartışmaya yer vermeyecek açıklıkta uygun olmalıdır. Günümüzdeki bilimsel değerlerin yol göstericiliğinde yaban hayvanlarının hayvanat bahcelerinde de olsa onların doğal ortamlarına gerek botanik ve gerekse de büyüklük (hacim) anlamında uyumluluk içerisinde olması gerekir. Günümüzde bazı Zoo`larin bu tespitlere uygunluk arz eden mevcudiyetice bu planlama ve tespitlerin uygulanabilirlik derecesini artırmaktadır.

  Fakat bu; yabani hayvan bakimi şartlarının sadece "Disney Touch" olacağı anlamına gelmez bilakis yabani yasam ortamının bazı Sünni yapıilanmalarla da giderilebileceği imkânlarda göz ardi edilmeyecektir. Burada temel amaç hayvanların repertoirel davranışlarını yasayabilecekleri doğal yasam ortamlarının maksimum dereceye getirilebilme perspektifinin olmasıdır.
  "State of the art" kavramı ayni zamanda klasik anlamdaki Zoo anlayışını da mahkûm etmektedir. Yani Zoo`lar artik bireysel agiere olma durumlarını terk etmeliler. ZoologlarNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Biyolog lar artik kendilerini enternasyonal işbirliği ve bilgi alışverişi kollektivismusuna entegre etmeliler ve bu anlamda dünya çapında bir perspektifin sahibi olarak hayvan biyolojisi merkezli işbirliklerine hazır olmalılar ve de botanik bahceleriNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı üniversitelerNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yabani hayati araştıran birimler vs. birçok kurum ve kuruluşla kooparativ çalışmaları önlerine koymalıdırlar. Ve hatta bu anlamda Zoo`lar neden kendi projelerini "in - situ" olarak ele almasınlar

  Elbette şimdiden birçok -botanik bahceleri ve hayvanat bahceleri kombinasyonlu- Zoo`lar umut veren basarîli çalışmalar yürütmektedirler. Mesela: Wilhelma in StuttgartNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Paignton in EnglandNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Zoo Singapur bunlardan sadece bir kaçıdır. Zoo Zürich deki Masoala eviNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı ya da Tiergarten Schönbrunn deki Regenwald evi Botanik - Zoologie Kombinationunun en verimli yenilikleri olarak görülebile Çünkü bu projelerde arka plandaki en temel amaç hayvan ve bitki ortak yaşamının yabani hayati tanıma ve realize etme yönündedir.
  Kaldı ki hayvan bitki koevolutiv kombinasyonunun evolutiv yasamın motoru olduğu gerçekliği de göz önüne alındığında ve de insanların da ziyaretçi statüsünde bu kombinationda yerini aldığıca eklendiğinde bu tür projelerin önem ve ehemmiyetleri kesin kez ortaya çıkacaktır.

  Zoo`lar amaçlarına uygun gelişim ve değişimi yasamak zorundalar. Burada New YorkNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı CincinattiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı VancouverNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Emmen gibi yerlerde doğa-tarihi müzesi - Zoo kooperasyonları amacına uygun basarîli çalışmalar yürüten hayvanat bahceleri olarak gösterebiliriz. Bunlardan New York takı Bronx Zoo daki Kongobölümü görülmeye değer çok basarîli bir synthese hayat vermiş. Bu kombination`un yarattığı efekt büyük bir çeşitlilik göstermektedir:
  Mesela:
  BilgiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı canlı hayvanlarNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı bitkiler ve de exponativ müze kooperatif ahengi insani adeta başka bir âleme ***ürüyor ve insana biotop anlamda dün ve yarınlarda nelerin kaybedildiğini bir film şeridi gibi gözler önüne seriyor. Adeta interaktivitet bir sanat yaratılmış. Ziyaretçiler gördükleri karsısında geleceği kurtarma amaçlı ekonomik destek olma duygusu bile yasıyorlar. Yabani hayati teşvik anlamında ki gerekliliği tüm çıplaklığı ile ziyaretçilere göstermektedir Tabii ki yukarıda anlatmaya çalıştığım bazı doğruya evirilme basarîsi göstermiş projelerinNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı küçük hayvanat bahcelerinin vasıflarını yitirdiği ya da yitireceği seklindeki bir sonuca yorumlanması yerinde bir belirleme olmayacaktır. Çünkü yabani hayati yasamaNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yaşatma ve koruma anlamında her türden irili ufaklı yabani hayvan birimleri kendi kaynakları ölçüsünde büyük isler başarabilirler. Benim burada izahatını yapmaya çalıştığım şey amaç ve amaçlara uygunluk prensipleridir.

  Bizler hepimiz bu çerçevede sorumluluklar ve zorunluluklar sahibi olma durumundayız.
  Mesela nesli tükenmekte olan hayvanları korumaya almak yabani hayvanlar ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak ve de onların yasam koşullarını insanlara (ziyaretçi) hissettirmek yapabileceklerimizin en asgarisi olmalıdır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Yani ister küçük olsun ister büyük olsun her hayvanat bahcesi yukarıda bahsini ettiğim 4 temel sorumluluğu benimsemeli ve gereklerini yerine getirmenin çabasını sergilemelidir. Burada kendisine ekolojik-sistem temelinde stratejiler oluşturmuş olan WAZA - (World Association of Zoos and **uariums - Conservation) yabani hayvanlarla uğrasan her birimin kendine rehber edineceği bilimsel bir organisation olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu birimle olan organik ilişkilerin yabani hayat anlamında teşvik edici motifler yaratacağı faktiv bir olgudur. Bu temelde gerek in-situ ve gerekse ex- situ bicicilerinde yaban Hayvanlarını koruma projeleri mevcut bilimsel veriler ışığında optimal ize edilmelidir. Ayni şekilde yabani yasama hazırlama ve katkı amaçlı yaban hayvani yetiştirme programları WAZA felsefesi merkezli yürütülmesi çok önemlidir.
  2.) Yabani Hayat ve Yasam Alanları

  2.1.) Yasam Alanları

  Yabani hayvanlar daha çok vahşi ormanlarda yasamaktalar. Yani insanların dokunamadığıNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı giremediği alanlar güvenlikli yasam alanları olarak tercih edilmektedir. Ne yazık ki insanlar tarafından islenmişNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı kendi ihtiyaçları temelinde sekil verilmiş arazilerin Ergün çoğalarak büyümesi beraberinde yabani hayvanların yasam alanlarını küçültmekte ve bunun sonucu olacakta yabani hayvanların gerek tür gerekse sayısal anlamdaki popülasyonları azalmakta ya da yok olmaktadır.. Bundan dolayıdır ki yabani hayvanların yasam alanları ile ilgili ihtiyaçları temelindeki proje ve araştırmalar yoğunluk kazandırılmalıdır. Her şeyden önce onları düşmanlarından koruyacakNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı gıda ihtiyaçlarına yanıt olabilecekNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı üremelerine olanak sağlıyacak yasam alanları yaratılmalıdır.

  2.2) Yabani Hayat Etimolojisi ve Tanımı

  2.2.1.) Genel Bilgiler

  İlk olarak 15 yüzyılda değişik tanımlamalarla izahatı yapılmaya başlanan yabani hayat kavramına 17 yüzyıl ile birlikte cofrayadan cografyaya ve hatta kültürden kültüre farklılık gösteren tanımlamalar geliştirilmeye çalışıldı. Mesela; „terk edilmiş alanlar“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı "issizlikNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı çöl“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı "insansız yerler“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı „vahşi ormanlar“ gibi kavramlarla izah edilmeye çalışıldı.
  Günümüzde daha çok „bozkır“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı „çölNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı sahra“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı balta girmemiş orman“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı „fundalık“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı „bataklık“ gibi kavramlarla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bazı negatif tanımlamalar da yapılmıyor değil mesela; „verimsizlik“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı issizlik“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı „faydasızlık“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı „sürgün“Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı „kültürsüzlük“ vb gibi…
  1872 yılındaki bilimsel tanımlama ihtiyacı ortaya çıkıncaya kadarki sürede çok değişik tanımlamalar yapıldı. Günümüzde bu anlamdaki mevcut önyargılara yanıt olma temelinde bazı etimolojik tanımlamaları burada zikretme gereği duymaktayım.

  AcımasızNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı karışıkNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yabanileşmişNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yolunu sasırmış hayat (Luther); Orman kanunlarının ve kargaşanın hâkim olduğu hayat (Schambach); Huşu ve dehşet arasındaki gerilimNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı şaşkınlık ve ürpermeNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı tutku ve telaşNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı özlem ve korkuNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı esenlik ve çaresizlik. (Wolfgang Scherzinger) ya da aldatıcıNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yanıltıcı maddelestirme (Roderik Nash)
  Yaban hayati ile ilgili tarihsel negatif / pozitif tanımlamalardan anlıyoruz ki biz insanların yabani hayata karşıtlık temelindeki duruşumuz çok derin tarihi köklere sahip. Öncüllerimiz yabani hayati kültürlü olmanın zıt anlamlısı tehlikeli ve kontrol edilemeyen yasam sahaları olarak görmek ve tanımlamak istemişler.
  Günümüzde bir çok insan yaban hayati görsel yazılı basından tanıdığı için böylesi manupulasyonlara oldukca yatkin bir yapi icerisinde. Kaldı ki yabani hayata çıkarlar temelinde karşıt pozisyondaki insan kaynaklı birimlerin hakim mevcudiyetleri de hesaba katıldığında bu konudaki çalışmaların pozitif evirilme anlamındaki basari şanslarıda o anlamda zor olacaktır.

  2.2.2.) Yabani hayatla ilgili bazı bilimsel tanımlamalar

  - Convertion International`a göre Yabani Hayat:
  Başlangıçtaki vejetasyonunun %70 den fazlasını koruyabilmişNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yüzölçümü 1000.000 ha dan fazla olanNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı bir km² sinde 5 insandan az yasayan yasam alanları yabani hayat yasam alanları olarak tanımlanır. Bu tanıma göre dünyada toplam 37 yabani yasam alanı mevcuttur.
  - International Union of Conservation Natüre göre Yabani Hayat:
  Asli karakterini koruyabilmişNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı biyolojik çeşitliliği mevcutNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı bozulmamış yasam alanları dinamiğine sah----sli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı sürekli yerleşkelerle morfolojik yapisi değiştirilmemiş olan ve koruma ve menecment programlarla karakteri korunabilen genişNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı aslına uygun ya da çok az değişim göstermiş alanlar yabani yasam alanları olarak tanımlanır.

  2.2.3.)Yabani Hayat ile ilgili çalışmalar

  Yabani hayatin mevcut yapisi ve kategorisine göre primler ve sekunder olarak iki bölüm altında inceleme yapmanın anlaşılır olmayı kolaylaştıracağını düşünüyorum.

  1.) Primler yabani hayat:
  Burada amacı asmama anlamında sadece bazı genel konu baslıklarını vermekle yetineceğim
  - Kalite kontrol çalışmaları: Yerleşkelerin durumuNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı vejetasyonNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı faydalılık değerleri…
  - Indigene nüfus tespit ve araştırmaları
  - Kullanım alanları ve değerleri
  - Tehlike altında oluşlarına göre verilendirme çalışmaları
  - Koruma alanları: Antarktika (Southern Ocean Whale Sanctuary)Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Asya (Great Arctic Zapovednik)Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Avrupa (LaponiaNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Nationalpark Sarek und Naturreservat Sjaunja)
  - ...
  2.) Sekunder Yabani Hayat:
  - Doğayı koruma konseptleri
  - gelişim süreçlerini kontrol programları
  - gerçekleştirilebilen projelerin tespiti: doğal orman rezervleriNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı toplam rezervler…
  - yabani hayat geliştirme alanları


 5. 2.2.4.) Yabani Hayat ve Ekoloji
  Burada amacı asmama adına kısaca ekoloji kavramına açıklık getirmenin doğru olacağına inanıyorum.
  2.2.4.1.) Genel bilgiler
  Ekoloji (yunanca: mikos) 1866 yılında Ernest Haeckel tarafından organizmaların kendi aralarinda ve abiotik çevreleriyle ilişkilerini inceleyen ve de biyoloji biliminin bir dalı ve matematik biliminin de çok güçlü bir kolu olarak tanımlanmıştır. Ve daha sonralari Haeckel`in bu tanımlamasındaki anlamına uygun olarak geoekoloji ve bioekoloji tanımlamaları geliştirilmiştir.
  20 yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen cevre bilinciyle birlikte cevre korumaya hizmet anlamında daha çok doğa bilimleri (biyoloji...) kategorisinde yerini almıştır.
  2.2.4.2.) Biyolojide Ekoloji kavramı
  Ekoloji biliminin kurucuları olarak; darvinizm sempatizanlığı ile tanınan Haeckel den başka; Justus von LiebigNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Charles DarvinNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Karl August MöbiusNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Aldo LeopoldNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Ellen Swallow RichardsNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Arthur George Tansley ve August Thienemann sayılabilir. Ancak günümüzdeki ekoloji tartışmalarına damgasını vuran Danimarka asilli ünlü botanikçi Johannes Eugenius Bulow Warming`tir.
  Değişik dönemlerde ihtiyaçlar temelinde değişik kategorilerde ele alınan ekoloji kavramı günümüz ders kitaplarında ki tanımı itibariyle (SchroedelNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı 2005):
  "Ekoloji abiotik ve biotik faktörlerin birbirleriyle ve ekolojik-sistem içerisindeki karstiklikli etkileşimlerini inceleyen bilim koludur" Yani canlıların varılma sıklıkları ve yasam kalitelerinin değişim-ilişki bilimsel normları cercisinde ele alan bir kavram olarak genel bir tanımlamayla genel kabul görmektedir.
  2.2.4.3.) Populüst anlam itibariyle ekoloji kavramı
  UNESCO` nun bu anlamdaki çalışmaları (Man and Biosphere-Programm ve Uluslararasi Biyoloji yılı gibi) ve ekolojik araştırmaların yaygınlaşması bu konudaki populüreteyi artirmistir. Mesela 1960 li yillarda amerikali biyolog Rachel Carson` nun cevreyi koruma temelinde öncülügünü ettigi hareketin DDT gibi cevre zehiri etkisindeki ilaclarin kullaniminin yasaklanmasinin global etkileri zamanla ekoloji kavraminin iceriginin de genislemesini beraberinde getirmistir. Böylece günümüz ekolojik hareketlerin temeli olusmustur. Ve karsimiza Öko-CiftliklerNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Öko-SehirlerNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Öko-EnerjiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Eko-Elektrik. Gibi birçok kavramlar seklinde çıkmıştır.
  Ebetteki bu hızlı gelişim paralelinde politik ve ekonomik çıkarlara dayalı suistimaleri de ortaya çıkardı. Ki bunlar günümüzde doğrulara ulaşmada çok büyük sorunlar olarak önümüzde durmaktalar.
  2.2.4.4.) Araştırma malzemesi olarak ekoloji kavramı
  Biotik ve abiotik faktörlerin sistematik fonksiyonel ilişkileri çerçevesinde eko-sistem kavramı temelinde ekotop (Biotop + Biozönos)Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı tür popülasyonları ve interdisipliner araştırmalar gibi kavramlarla içi doldurulmaya çalışıldı Ve böylece EvolutionbiolojisiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı GenetikNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı CoğrafyaNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı KlimatolojiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı EkonomiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı JeolojiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı EtnolojiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı PsycholojiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Cevre ve Tür farklılıklarını koruma gibi bilim dalları eko-sistemi korumanın olmazsa olmazları olarak kendisini dayattı
  2.2.4.5.) Ekolojinin sınıflandırılması
  Klasik anlamda ekoloji:
  1.) Autökoloji
  2.) Populationekoloji
  3.) Synekoloji
  İlgi alanlarına göre ekoloji:
  1.) HayvanNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Bitki ve Mikroplar Ekolojisi
  2.) MarineNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı Limnoloji ve Terrestik Ekoloji
  3.) Geoekoloji
  4.) Toprak Ekolojisi
  5.) Moleküler Ekoloji
  6.) Human Ekoloji
  7.) Sivilisation Ekolojisi
  8.) Arazi Ekolojisi
  9.) Agrar ve Urban Ekolojisi
  10.) Davranış Ekolojisi
  11.) Kimyasal Ekoloji
  12.) Eko-Toksikoloji
  13.) vb. gibi
  Gelişim aşamalarına göre ekoloji:
  1.) Neoekoloji
  2.) Paleoekoloji
  2.3.) Yasam Alanları Menecment- Yabani Hayvanlar - Uluslararası Sorumluluklar
  Doğanın bir bütün olarak düşünülmesi ve korunmasıNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı - globalizm pratik realitesinin (gerçekliğinin) kabulü ve yeryüzü topluluklarının ortak hareket etmesi temelinde - globus (yerküre) eksenli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki hiçbir birim tek başına biyolojik çeşitliliği ve doğal yasam alanlarını koruyacak yetkinlikte ve güçte değil.
  İnsanların doğa ve yabani hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin national (ulusal) ve kültürel boyutları ile sınırları zorlayan bir tarzda artış eğilimi göstermesi; günümüzde tepkisel anlamdaki bir çok uluslararası cevre konventionu (sözleşmesi) çerçevesindeNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı - çerçevesi doğru çizilmiş çözümlemelerle -Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı özellikle göçebe hayvan türlerinin (su kuşlarıNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı memeli hayvanlar…) korunmasını prioritet (öncelikli…) sorumluluklar anlamında bir çok farklı organizasyonlar sahsında aktif pozisyon alma anlamında zorunluluk haline getirmektedir.
  Ancak devletler hukuku ve tek tek ülke sınırları; mevzuatlar ve pratik uygulamalar temelinde bazı düzenleme ve çalışmaları zaman zaman zorlaştırmaktadır. Mesela Lynx lynx adli yırtıcı kedilerin bu gün bir çok Avrupa ülkesindeki sinir hatlarında revirlerini oluşturmuş olmaları ve bunların yasam sahalarının ihtiyaçlar temelinde düzenlenmesi (yiyecek ihtiyacıNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı tehlikesiz hareket alanları vb) mutlak bir international işbirliğini zorunlu kılmaktadır.
  Yabani hayvan popülâsyonlarının etkin ve yararlı bir formda enternasyonal sözleşmeler (CBD ve IUCN gibi) çerçevesinde korunması ve ressourclerin (doğal kaynakların) symbiose bir anlayışla ele alınması; en önemli mantıklı regülâsyon (düzenleme…) metotları olarak kabul edilmelidir. Örneğin avcılığın böylesi bir çerçevede düzenlenmesi sadece popülasyonların korunmasında değilNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı ayni zamanda ekonomik getiriler temelinde de faydaya dönüşecektir.
  Böylesi çerçeve çalışmalarının incelenmesiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı islenmesi ve Realsize edilebilirliliği yaklaşık 80 dünya ülkesinde etkinliği olan CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation) adlı organizasyonun en önemli asli görevi olarak tanımlanmış ve böylece çalışmaların / projelerin yönetimiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı araştırma birimleri ve avcılık örgütlerinin düzenlemesi ve de tek tek bireylerin bu anlamda eğitilmesi asli görevler olarak karsımıza çıkmaktadır.
  Yani ekosistemin korunmasında ve düzenlenmesinde ya da başka bir deyişle hayvan ve bitkilerin çeşitlilik anlamındaki negatif etkileşimleri; insanların özel ihtiyaçları temelindeki yönelimler eksenli olduğu gerçeğinin kabulü; böylesi çerçeve programları hazırlanırken ilk etapta dikkate alınması gereken nokta olmalıdır.
  Bu anlamda tasları yerli yerse oturtmak nasıl olacak gibi can âlici sorular çözümlemeler temelinde çok önemsenmelidir. Yani bir yandan kültür arazilerinin insanların ihtiyaçları temelinde düzenlenmesi gerekirken öbür yandan bilinçli ve aktif çalışmalarla yabani hayvanların bu birimlere integrationunu (bütünleşme…) kolaylaştırıcı önlemler geliştirilmelidir. Başka bir deyişle; insanların ve hayvanların birbirleri ile tek taraflı çıkarlara dayalı konfliktlerini (çelişki…) en asgariye indirmeye yönelik girişimler etkin ve aktif hale getirilmelidir. Böylesi projelerde; doğal interaktionlarin (ortak noktaların…) daha iyi görülüp değerlendirilmesi etkin düzenlemelere ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
  Uluslararası kabul gören bazı Integration stratejileri:
  Değişik alanlardaki arazi kullanım amaçlarının kesin ve acık tanımı yapılmalıdır. Habitat – Yabani Hayvan Menecment koordinasyonu sağlanmalıdır. Arazi kullanım planları oluşturulurken yabani hayvanlar etkin bir yan faktör olarak hesaba katılmalıdır (ormancılıkNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı tarımNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı turizmNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yol yapımı…) Popülâsyon kontrollerini amaçlayan avcılık anlayışının oluşturulmasını hedefleyen düzenlemelerde yerel birimlerdeki zarar ve toleranslar hesaba katılmalıdır (vejetasyonNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı hayvancılık…) Yaptığım bir takim statiksel yerel çalışmalarda; böylesi projelerde geleneksel bazı kalıplarında gözerdi edilmemesi gerekliliği ortaya cıktı. Mesela: avcı – ormancı çelişkisinin gerçekte traditional (geleneksel) karakterli olduğunun tespiti gibi.
  Yani kompetenz (yeterlilikNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı yetkinlik…) anlamadaki ayrışmalar geleneksel karakterli ve avcı -ormancı çelişkisini yaratmaktadır. Bu nedenle amaca yönelik yasal düzenlemeler ve eğitim çalışmaları çok önemsenmelidir. Ve hatta modern ulusal parklar menecmenti çalışmalarında böylesi çelişkilerin kendisini sorun olarak dayatmaması Gerçekliğini bu temelde yorumlamak bazı şeyleri anlaşılır kılacaktır. Yani böylesi projelerde asli aktörlerin çıkarsal işbirliğini gözeten bir duruş sahibi olmak gerekir.
  Yabani hayvan menecmenti projelerindeki realisation ve buna uygun yasal düzenlemeler yabani hayat bölgesel verilendirmelerinde (WÖRP) çok önemli instrumentler (faktörler…)olarak görülebilmelidir.
  Özellikle doğru temelde ele alınan yerel - politik planlamalar; bu anlamda çok olumlu sosyal sorumluluklar ortaya koyabilmekte ve yabani hayvanlarının yasadıkları yerlerde uygun yasam alanları sahibi olmaları gerektiği perspektifinin ortaya konulmasında çok etkili olabilmektedir.
  Yani doğa koruma ve politik duruşların ayni amaca hizmet temelinde kombinasyonu ile birçok sivil çalışma gruplarının çıkarlarınınNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı kamusal çıkarlarla yasal zemindeki uyumu oluşturulabilir.
  Ayrıca böylesi uzun soluklu yönelimler ulusal sınırların da dışına tasan (EU Natura 2000 ) bir takim önlem ve infra strüktürel planlamalarla etkinlik ve yetkinlik anlamında pozitif sonuçlar vermek suretiyle değişik birimler (ormancıNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı avcıNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı çiftçiNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı turizmNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı doğa korumacılarNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı resmi birimler…) arasındaki çelişkileri azamiye indirme temelinde uyumlu bir durusu ortaya koyabilmektedir.
  Yabani hayvanlar için yasam alanları planlanırken onların ayni zamanda aktif faktör olarak görülmesi ve hesaba katılması çok önemli. Mesela olası göç yolları anlamındaki passiv yerleşke konumları göz önüne alınmalıdır.
  Yine insan kaynaklı olası müdahaleler önceden tespit edilmeli ve bunlara yönelik önlemsel projeler ve çalışmalar (özellikle Yabani Hayvan-Habitat) önceden sonuç verici bir program ve hedefe sahip olmalıdır ve karşılıklı sınırlara saygıyı esas alan prensipler nihayet olmalıdır.
  Yabani hayvan – insan çelişkilerindeki tarihsel nedenleri gözeten programlar flexibel (esnek…) olmalı ve integrativ sorunların çözümüne amaç edinmeli ve de her türlü relevant arazi kullanıcılarını göz önüne alan bir anlayış sergilemelidir. Yani bir bütün olarak var olmanın gerekçeleri önceden anlatılabilmeli yoksa bekle gör temelinde bir planlama kesinlikle yapılmamalıdır.
  Kesinlikle tüm etkili ve yetkili birimlerden oluşan yapılanmaların ortak konsensüsleri temelinde hareket edilmelidir. (Avcı-Belediye gibi). Ancak böylesi bir yönelimle ortak çıkarlar eksenli bir içice geçiş sağlanmış olur ki bu da basarîyi daim ve mantıklı kılacaktır.
  Söz konusu alanlar arasındaki harmonim denge (Balance) sosyo-ekonomikNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı politik – administrativ ve ekolojik dengesel ihtiyaçlar gibi önemli kriterleri gözeten önlemlerle mümkündür.
  Zaten CIC program ve ilkesel yaklaşımlarında da çözüm anlamındaki bütünlüksel yaklaşımların gerekliliğine işaret edilmekte ve insan – yabani hayvan – cevre balansının sosyo-ekonomik ve ekolojik sistem eksenli dinamikle sağlanacağı TESİD edilmektedir.
  Yani sonuç olarak yaşanabilir bir cevre ideali; büyük ölçekli yabani hayat – çevrebilim – arazi planlamaları ve bunların bütünün bir parçası olarak tüm gelişim safhalarında yerelNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı bölgeselNesli Tükenmekte Olan Hayvanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? Nesli Tükenen Canlı ulusal ve international katılımlı projelerle desteklenmesi ve ortaya konulması ile oluşturulabilir


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş