Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

sosyal gelişimle ilgili sorular lazım bana bu konuda yardım edermisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Sosyal gelişim ile ilgili makale Sosyal gelişim ile ilgili kavramlar
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 13      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  sosyal gelişim ile ilgili sorular

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  KPSS'de Çıkmış Gelişim Soruları

  1
  Ergen bir kızın "Benim üzerimde ne varsa, herkes bana bakıyor!" demesi ergenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? (2004)

  a. Rol karmaşası

  b. Kimlik bunalımı

  c. Kimlik karmaşası

  d. Rol karmaşası

  e. Benmerkezcilik
  2

  Bir çocuk doktor olan ablası gibi giyinmiş ablasının steteskopunu boynuna takmıştır. Bu çocuğun ablası gibi davranması aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2004)


  a. Taklit

  b. Yüceltme

  c. Özdeşim

  d. Yansıtma

  e. Baskı
  3

  Aşağıdakilerden hangisi Piaget'e göre bilişsel gelişim dönemlerinden ''somut işlemler dönemi'' ne ait bir özelliktir? (2003)


  a. Üst düzeyde sınıflama yapma

  b. Nesnenin sürekliliğini kazanma

  c. Bilimsel yöntemle problem çözme

  d. Başlangıçtaki ben merkezlilikte giderek azalma

  e. Değer ve inanç sistemini yapılandırma
  4

  Piaget'ye göre bilişsel gelişimin son aşaması hangi dönemde tamamlanır? (2002)


  a. Yaşlılık dönemi

  b. Üniversiteye giriş yılları

  c. Okula başlama yıllan

  d. 11. yaşın sonu

  e. Ergenliğin sonu yetişkinliğin ilk yılları
  5

  Çocuk gelişim sürecinin belirli dönemlerinde, belli tür öğrenmeleri daha yoğun gerçekleştirir'' ifadesinde gelişimle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?(2002)


  a. Kritik dönem

  b. Büyüme

  c. Yaş

  d. Gelişme

  e. Zaman
  6

  Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre, kişilik gelişimi aşağıdakilerden hangilerine bağlı olarak ortaya çıkar? (2002)


  a. Ahlak gelişimi-psikoseksüel temeller

  b. Psikoseksüel temeller-biyolojik temeller

  c. Kişisel deneyimler- fiziksel çevre "~ ,

  d. Kişiler arası ilişkiler- fiziksel çevre ,,,

  e. Biyolojik temeller-sosyal çevre
  7

  Aşağıdakilerden hangisi temel gelişimsel ihtiyaçlardan birisi değildir? (2003)


  a. Sosyal ihtiyaçlar

  b. Fiziksel ihtiyaçlar

  c. Güvenlik ihtiyacı

  d. Disiplin ihtiyacı

  e. Saygınlık ihtiyacı
  8

  Ergenlik dönemine erken giren için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2002)


  a. Arkadaşları tarafından lider olarak kabul edilirler

  b. Sosyal gelişim düzeyleri yaşıtlarından farklılaşır

  c. Cinsel rol kimliklerini kazanmaya başlarlar

  d. Zeka düzeyleri yaşlılarından daha yüksektir

  e. Kimlik gelişimi ile ilgili karmaşalar başlar
  9
  Önceleri şişenin kapağını açamayan bir çocuk, belli bir süre sonra şişenin kapağını açıp içine ince çubuklar koyup tekrar kapatmayı başarmıştır? Çocuğun önceleri şişenin kapağını açmayıp sonradan açabilmesi aşağıda verilen kavramların hangisiyle açıklanabilir? (2004)


  a. Büyüme

  b. Olgunlaşma

  c. Yaşantı

  d. Güdü

  e. Dürtü
  10

  Birbirine eşit iki dilim pastayı iki kardeşe vermek isteyen anne küçük çocuğun yerken dökebilme ihtimaline karşı pastayı daha büyük bir tabakta, büyüğüne ise normal tabakta vermiştir. Küçük çocuk abisinin pastasının daha büyük göründüğünü görmüş ve itiraz etmiştir. Bu örneğe göre küçük çocuk bilişsel gelişim dönemlerinden hangisine henüz geçememiştir? (2003)


  a. Soyut işlemler

  b. Duyusal motor

  c. Somut işlemler

  d. Sezgisel dönem

  e. işlem öncesi 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. 11

  Beyinde elektriksel etkinlikler meydana gelir; Bir çok refleks gelişir; Kalp atışı düzenlidir ve yetişkinler duyabilir. Yukarıda işlevi belirtilen doğum öncesi gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? (2003)


  a. Ekdoderm

  b. Fetus

  c. Mezoderm

  d. Embriyo

  e. Endonerm
  12

  (2-7) yaşları arasında bir çocuk annesinden biraz su istemektedir. Annesi ona iki eşit miktarda su bulunan bardak göstermiş fakat çocuk aynı olmasına rağmen ince ve uzun bardaktaki suyu çok diye içmiştir. Piaget'in bilişsel kuramına göre bu çocuk hangi dönemdedir? (2004)


  a. Somut işlemler

  b. Psiko-motor

  c. İşlem sonrası

  d. Soyut işlemler

  e. İşlem öncesi
  13

  (20) yaşında bulunan Ayşe hanım hayatta kendini yalnız hissetmekte hiçbir zaman yakın ilişkiler kuramamaktadır. Ayşe hanım'ın bu durumu Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramında hangisine örnektir? (2004)


  a. Girişimciliğe karşı suçluluk

  b. Üretkenliğe karşı durgunluk

  c. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

  d. Yakınlığa karşı yalıtılmışlık

  e. Temel güvene karşı güvensizlik
  14

  Erikson'un gelişim kuramına göre, ergenlik döneminde sürekli yüksek beklentilerle karşılaşan gencin Üzerinde, bu beklentinin nasıl bir etki yapması beklenir? (2002)


  a. Olumsuz bir kimlik belirlenmesi

  b. Toplumsal rol\eri konusunda karmaşa yaşaması

  c. Zihinsel süreçlerinin çok hızlı gelişmesi

  d. Cinsel kimlik arayışında karmaşa yaşaması

  e. Temel güven duygusu gelişiminin engellenmesi
  15

  Yaşam süreci içerisinde yer alan gelişim sorunlarını en iyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? (2001)


  a. Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunların çözülmesi çok zordur.

  b. Yetişkinlik yıllarında biyolojik sorunlar azalır, Psikolojik sorunlar artar.

  c. Ergenlik dönemindeki gelişimsel sorunların çoğu öğrenme ile ilgilidir.

  d. Orta yaş döneminin gelişimsel sorunları, yaşlılık döneminde de devam eder.

  e. Yaşamın farklı dönemlerinde farklı nitelikte gelişimsel sorularla karşılaşılır.
  16

  Bir çocuk önceleri önüne gelen topu tüm vücuduyla beraber yakalamaya çalışırken daha sonraları sadece ellerini kullanarak topu yakalamaya çalışmıştır. Bu durum gelişimin hangi özelliğini yansıtmaktadır? (2004)


  a. Gelişim baştan ayağadır

  b. Gelişim genelden özele doğrudur

  c. Gelişim bir bütündür

  d. Gelişim nöbetleşe devam eder

  e. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır
  17

  M. Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözü Erikson'un hangi gelişim dönemine aittir? (2004)


  a. Özerkliğe karşı utanç-kuşku

  b. Temel güvene karşı güvensizlik

  c. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

  d. Girişimciliğe karşı suçluluk

  e. Üretkenliğe karşı durgunluk
  18
  İki yaşında bir çocuk kaydıraktan kaymak istemekte, kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir. Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir? (2001)


  a. Üretkenlik

  b. Özerklik

  c. Başarı

  d. Yakınlık

  e. Merak
  19

  Zihinsel gelişim açısından "kritik dönem'' hangi anlama gelir? (2001)


  a. Problem çözme ve soyut düşünme becerisinin en üst düzeye ulaştığı dönem

  b. çocuğun, cinsel farkların ve kendi cinsiyetinin ayrımına vardığı dönem

  c. Yaşlanma yüzünden bireyin kendisini yetersiz hissettiği dönem

  d. çevresel uyarıcıların öğrenme üzerinde en çok etkili olduğu dönem

  e. Çocuk kimliğinden ergen kimliğe geçilen dönem
  20

  Mehmet duygusal bir film izlediğinde göz yaşlarını tutamamaktadır. Bu yüzden de rkadaşları tarafından ''fazla duygusal ve kız gibi davranmakla'' suçlanmaktadır.Buna göre Üniversite çüncü sınıfta olan Mehmet'in karşı cinsle duygusal ilişkiler kurmakta başarılı ve kendi sinsinden sosyal arkadaşlıkları olduğu da düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2002)

  a. Homoseksüel eğilimlere sahiptir

  b. Kadın cinsel rol kimliği gelişmiştir

  c. Erkek cinsel rol kimliği gelişmemiştir

  d. Androjen cinsel rol kimliğine sahiptir

  e. Kendini kontrol edemeyen bir yapıdadır


 5. 21

  Ergen, aşağıda verilen gelişim görevlerinden hangisini daha sonra kazanır? (2004)


  a. Değerler ve ahlak sistemini edinme

  b. Erkeksi ve kadınsı sosyal role erişme

  c. Bedeni kabul etme ve etkili şekilde kullanma

  d. Üst düzey zihinsel beceri kazanma

  e. Arkadaşlara yönelimin artması
  22

  (I) Kategorik algılama; (II) Tek sözcük; (III) iki sözcük; (IV) Anlamlı konuşma. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 0-5 yaş çocuğunun ''ikinci yılda'' gösterdiği özelliklerdendir? (2003)


  a. II ve III

  b. III ve V

  c. I ve III

  d. I ve II

  e. III ve IV
  23

  Aşağıdakilerden hangisi Kolhberg'in ahlak gelişim kuramında yer alan ''gelenek öncesi düzey'' içerisinde yer alan aşamalardan biridir? (2003)


  a. Evrensel ahlak eğilimleri

  b. Araçsal ilişkiler eğilimi

  c. Kanun ve düzey eğilimi

  d. Kişiler arası uyum eğilimi

  e. Sosyal sözleşme eğilimi
  24

  (1,5) yaşında bulunan bir çocuğa Erikson'a göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? (2004)


  a. Bütün kekleri dilim dilim bölmek

  b. Çocuk bağcığını bağlarken onu beklemek

  c. Çocuğa giysilerini giydirmek

  d. Çocuğa yapamadığı için bağırmak

  e. Çocuğun kendi başına yapabileceği davranışı onun için yapmak
  25

  Gelişimsel bağlamda ''olgunlaşma'' hangi anlama gelmektedir? (2001)


  a. Toplumsal olayları objektif bir biçimde ele alma becerisini kazanma

  b. Çocukluk döneminde gözlenen hızlı zihinsel büyüme

  c. Bedensel büyüme ve gelişimin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması

  d. Toplum tarafından kabul gören ve görmeyen davranışların öğrenilmesi

  e. Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
  26

  Altı aylık bir bebek önceleri haberi olmadan rasgele beşiğin üzerindeki çubuğu çekmiş ve müzik çalmıştır, bu durum çocuğun hoşuna gitmiştir. 1,5 yaşına gelen bebek artık bu çubuğu bilerek çekmiştir. Piaget'e göre bu çocuk aşağıdakilerden hangisini kazanmıştır? (2004)


  a. Korunum

  b. Uyumsama

  c. Ben merkezcilik

  d. Nesne sürekliliği

  e. Tersine çevrilebilirlik
  27

  Freud'un psikoseksüel gelişim kuramının ''Gizil'' dönemi, Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramının hangi evresine karşılık gelmektedir? (2003)


  a. Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik

  b. Başarıya karşı aşağılık duygusu

  c. Temel güvene karşı güvensizlik

  d. Girişkenliğe karşı suçluluk

  e. Kimlik kanmaya karşı rol karmaşası
  28

  Bir çocuk annesinden su isterken "Anne su'' diyor .Çocuğun bu sözü, dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2001)


  a. Özne, yüklem, bağlaç, ek vb. öğelerin bazılarını kul\anmama

  b. Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi

  c. Kural\arı yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kul\anma

  d. Duyular yoluyla alınan bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlaması

  e. Kural\arı, ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara genel\eme eğilimi
  29

  Sınıf arkadaşlarına göre kısa boylu olan bir 7 . sınıf öğrencisini, ''Ufaklık gel buraya'' diye çağıran bir öğretmenin bu davranışının, gelişim psikolojisi açısından olumsuz olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2001)


  a. Öğrencilerin özellikleriyle ilgilenmediğini göstermesi

  b. Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması

  c. Okul başarısını etkilemeyen bir özelliği vurgulaması

  d. Ergenlikte ortaya çıkan fiziksel farklılıklara dikkat çekmesi

  e. Bireysel farklılığı. öğrenciyi incitebilecek şekilde kullanması
  30

  Ali ileride doktor olmayı istemektedir fakat Ali'nin annesi öğretmen olmasını, babası da mühendis olmasını istemektedir. Ali ne olacağına karar verememektedir. Erikson'a göre Ali'nin yaşadığı durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2004)


  a. Kimlik gölgelenmesi

  b. Kimlik karmaşası

  c. Olumsuz kimlik

  d. Olumlu kimlik

  e. Benlik bütünlüğü


 6. 31
  Çocuk gelişimi uzmanı 12 aylık bir çocuğun annesine "Bu aylarda onunla sık sık konuşmalısınız. Bu dönem onun sözcük dağarcığının gelişeceği bir dönemdir'' demiştir. Bu sözler, gelişim açısından aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? (2002)


  a. Olgunlaşma

  b. Kritik dönem

  c. Uyarıcı zenginliği

  d. Deneyim

  e. Çevre
  32

  Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde, bedensel değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkabilecek durumlardan değildir? (2002)


  a. Dış görünüşlerinin iyi olmadığına ilişkin kaygılar oluşması

  b. Gençlerin ayna önünde geçirdikleri zamanın artması

  c. Bedensel değişimin sakarlıklara neden olması

  d. Reddedilme korkusuyla sosyal etkinliklerden kaçınma

  e. Kendine özgü bir değerler ve kavramlar sistemi oluşturma
  33

  Sebebi ne olursa olsun savaş her koşulda yanlıştır. İnsanlara hiçbir şekilde yarar sağlamaz, anlaşmalarla sorunlar çözülmelidir'' düşüncesi Kohlberg'in anlak gelişim kurumanın hangi evresindedir? (2002)


  a. Evrensel ahlak ilkeleri

  b. iyi Çocuk eğilimi

  c. Saf çıkarıcı eğilim

  d. Geleneksel ahlaki değerler

  e. Kanun ve düzen eğilimi
  34

  Diğerleri kadar iyi okuyamayan öğrencisine, "Senin de yakında çok iyi okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarılısın. Bunu da yapabilirsin." Diyen bir öğretmen Erikson'un ''Psikososyal Selisim Kuramı''na göre, öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna çözüm bulmaya çalışmaktadır? (2001)


  a. Kimliğe karşı rol karmaşası

  b. Üretkenliğe karşı durgunluk

  c. Girişkenliğe karşı suçluluk

  d. Başarıya karşı rol karmaşası

  e. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
  35

  İlköğretim beşinci sınıftaki Ayşe ile onun beş yaşındaki kardeşi Ahmet'in bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (2002)


  a. Somut işlemler(Ayşe) duyusal motor (Ahmet)

  b. Somut işlemler (Ayşe) işlem öncesi(Ahmet)

  c. İşlem öncesi(Ayşe) duyusal motor (Ahmet)

  d. Soyut işlemler(Ayşe) işlem öncesi (Ahmet)

  e. Soyut işlemler(Ayşe) somut işlemler (Ahmet)


 7. Misafir Üye

  sosyal gelişim ile ilgili sorular


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş