Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

azerbaycan çocuk ları nasıl oynar ne ile beslenir nasıl giyinir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Alman çoçukları ne yer nasıl giyinir hangi oyunları oynar azerbaycan
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 10      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  azerbaycan çocukları nasıl oynar

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları

  Arkadaşlarımızla veya tek başına oyun oynarken bu oyunların nasıl, ne zaman, kim
  tarafından yaratıldığını kendimize hiçbir zaman sormayız. Yaşamımızdaki birçok şey gibi
  bazı oyunların da kesin bir başlangıç tarihi ve yeri yoktur. Oyunların bu günkü biçimine
  gelmesi için uzun yıllar geçmiş ve ilk ortaya çıkış biçimine birçok özellikler eklenmiştir.
  Kültürel ve ahlaki değerlerin yansımasında önemli bir yere sahip olan oyunlar Türk
  toplumunda da kuşkusuz önemli bir yere sahiptir.
  Bu çalışmadaki oyunlar kaynak kişilerle yapılan görüşmelerden ve değişik
  kaynaklarda yer alan oyunların taranmasından elde edilmiştir. Birçok oyun Azerbaycan’ın
  farklı illerinde değişik adlarla bilinmekte olduğundan bu söyleniş biçimlerinden
  tarayabildiklerimizi oyun adları dizini bölümünde verdik. Bu oyunlar genelde gençlerin ve
  çocukların tercih ettiği oyunlardır.
  Çocukluğumuzun hatta gençlik yıllarının bize armağanı olan oyunlardan bazıları
  zaman geçtikçe bir yarış biçimi alarak değişim, gelişim geçirmiştir (okçuluk, atçılık, güreş,
  kement atma, satranç, dama, vb.). Bu oyunların zamanla yerini bilgisayar oyunlarına
  bırakarak yok olmaya yüz tutmuş olmaları, geleneksel oyunları kaydetmeyi daha önemli hâle
  getirmektedir.
  “Yarış” ve “oyun” kelimelerinin anlamları Türkçe Sözlük’te ve Azerbaycan Dilinin
  İzahlı Lüğeti’nde şöyle verilmiştir:
  Türkçe Sözlük’te yarış, “1. Yarışma... 2. Yarışma, rekabet...”,1 Azerbaycan Dilinin
  İzahlı Lüğeti’nde “bir işde üstünlük gazanmaq üçün bir-birini keçmeye çalışma // İdmanın her
  hansı bir növü üzre birinciliyi qazanmaq üçün çalışmaq.”2
  * İlhama Jafarova
  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, İstanbul.
  ijafarova@yahoo.com
  1 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s. 2138.
  ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi
  Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com
  Yıl 2, Sayı 1, Ocak 2018 “Kültür Tarihimizde Yarış”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun
  İlhama Jafarova, “Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi,
  II/1, Ocak 2018 “Kültür Tarihimizde Yarış”
  245
  Oyun kelimesinin anlamı için de Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi
  Sözlüklerinin ilk maddesinde hemen hemen aynı açıklamalar yapılmıştır. Azerbaycan Dilinin
  İzahlı Lüğeti’nde oyun “1. Eylenmek ve vaxt keçirmek üçün bir neçe adamın (esasen uşaq)
  arasında icra olunan müxtelif eylence, meşğele Qaçdı tutdu oyunu 2 Stolüstü idman növü
  Şahmat oyunu, ...”3 Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe Sözlük’te oyun için “1. Vakit
  geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale
  oyundur. 2. Kumar... 3. Şaşkınlık uyandırıcı hüner... 4. Tiyatro veya sinemada sanatçının
  rolünü yorumlama biçimi. 5. Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü... seslendirilmek
  veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. 7. Bedence ve kafaca yetenekleri
  geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. 8. Güreşte rakibini yenmek
  için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. 9. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı
  kazanmasıyla elde edilen sonuç. 10. Hile, düzen, desise, entrika...”4 şeklinde tanımlanmıştır.
  Görüldüğü gibi oyun sözünün Türkiye Türkçesindeki kullanımı ile Azerbaycan Türkçesindeki
  kullanımı aynı anlam ve şekildedir. Türkçe Sözlük’te oyun için yapılan “Bedence ve kafaca
  yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma” tanımı aslında
  kültürümüzün zenginliklerinden biri olan “oyun”ların özelliklerinden biridir.5 Bir zamanlar
  eğlence olarak yapılan oyunlar sosyal hayatla geniş ölçüde birleşerek halk arasında geniş
  rağbet görmüştür. Eğlence amaçlı yapılan oyunların zamanla bir yarış özelliği kazanması
  bundan olsa gerek.
  Aynı kültür tarihini paylaşan bu iki toplumun günümüz gençleri ve çocukları
  bilgisayar oyunları dışında eğlenmek, vakit geçirmek için genelde aynı oyunları tercih
  etmektedirler: Aşık, ağaç kapmaca, beş taş, bilye oyunu, çelik çomak, cirit, el el üstünde,
  elma saklama, saklambaç, kedi fare oyunu, körebe, mendil saklama, menekşe, ortada sıçan,
  seksek, yumurta tokuşturma, yüksekte durmak, satranç, dama...
  Günümüzün yetişkin bireyleri için oyun eğlenme, dinleme, boş zaman etkinliği gibi
  anlamlar ifade etse de çocuklar için dünyayı, insanları tanıma ve anlama aracıdır. Kısaca
  oyun, belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak
  gerçekleştirilebilen, her durumda çocuğun veya gencin isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı,
  2 Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti, C. II, Çıraq, Bakı 1999, s. 82.
  3 age., s. 327.
  4 Türkçe Sözlük, s. 1526.
  5 age., s. 1526.
  İlhama Jafarova, “Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi,
  II/1, Ocak 2018 “Kültür Tarihimizde Yarış”
  246
  fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve
  çocuk ve genç için en etkin öğrenme süreci, biçiminde tanımlayabiliriz.6
  Oyun zevk için yapılan bir eylem olmanın dışında kuralı ve ciddiyeti, belli mekanları
  ve zamanı olan bir özelliğe sahiptir. Türk ve dünya araştırmacıları oyunun tanımı ve yapıları,
  özellikleri, çeşitleri bakımından birçok araştırmalar yapmıştır.
  Kültürden önce oluşan oyunun yapılan araştırmaların çokluğu ile önemi bir kez daha
  ortaya çıkmaktadır. Çeşitli olmasından dolayı yapılan açıklamalar ve sınıflamalar da farklıdır.
  Pertev Naili Boratav, Yüz Soruda Halk Edebiyatı adlı çalışmasında halk oyunlarını şu
  şekilde sınıflamıştır:
  I. Sadece çocuklara özgü oyunlar
  a) Büyüklerin küçükler için çıkardığı oyunlar,
  b) Çocukların söz oyunları,
  c) Takım hâlinde, danslı, türkülü oyunlar ve basit taklit oyunları,
  II. Talih, kumar, fal, niyet oyunları; büyülük ve törelik oyunlar
  d) Talih oyunları,
  e) Kumar oyunları,
  f) Niyet ve fal oyunları,
  g) Törelik ve büyülük oyunlar,
  III. Beceri ve güç oyunları,
  h) Asıl beceri oyunları,
  i) Utmalı/ kazanmalı beceri oyunları,
  j) Jimnastikli ve ritmik oyunlar,
  k) Asıl güç oyunları,
  l) Güç ve beceri oyunları,
  IV. Zekâ oyunları,
  m) Aldatmaca, yutturmaca oyunları, 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Azerbaycan Halk Oyunları

  Kafkas Halk Dansları yüzyıllardır, Kafkasya insanının günlük yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Düğünlerde, bayramlarda, evdeki şenliklerde, konuk ağırlamada-uğurlamada, kış ve yaz gecelerinde, arkadaş toplantılarında dans, günlük yaşamın bir parçasıdır. Danslar oynanmış, unutulmuş; yerine yenisi gelmiş, anlamını, biçimini değiştirmiş ama Kafkasyalının yaşamındaki önemini bugün de yitirmemiştir. Birçok dansın etnografik geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin, çok tanrılı dönemlerde Kafkasya'da oynanan "TSOPPAY" dansı Ateş Tanrısı'nın ateşi etrafında af dilemek için dönen bir kurbanı canlandırırken, İslamiyet'in kabulünden sonra yine ateşin etrafında dönerek Gazavat'a çıkacak olanların sevdikleriyle vedalaşma dansı, günümüzde ise "WUIG" ya da "SİMD" adıyla halk arasında düğünlerin ilk açılış dansı olmuştur. Kafkas Halk Danslarında, Kafkasyalının bütün bir karakteri görülür. Kadına olan saygısını, kadınla birlikte oynadığında gösterdiği ciddi, gururlu ve dengeli hareketlerinde görebiliriz. Arkadaşları ile birlikte bulunduğunda da çevik, sert ve savaşçı kişiliğini, bir o kadar estetik davranışlarını ve cesaretini görebiliriz.

  Maral Oyunu

  Bu oyun ormanda ava çıkan avcılar ile Maral(geyik)'ler arasında geçen olaydan esinlenmiştir. Avcılar tüfeklerini gizleyerek arkaarkaya marallara doğru yaklaşmaya çalışırlar (yaklaşma çeşitli figürlerleanlatılmaya çalışılmaktadır. Avcılar bir masal (geyik) sürüsüne yaklaşırlar:Avlarını avlama hırsı ve sevinci içinde bulunan avcılar gözlerine inanamayacaklarıbir olay vuku bulur. Maralların (geyik) hepsi beyaz gelinlikler içinde süzüle süzüleortaya çıkan birer kız görünümünü alırlar. "Maral sözü Iğdır veçevresinde genelde kadınlar ve kızlar için kullanılan bir kelimedir. Maral olaraktabir edilen, çok güzel, eşi ve benzeri tarif edilemeyen biri olarak tanımlanır).Avcılar bu durum karşısında büyülenir her avcı birer genç kızı (maral) alarakeşleşirler, birlikte değişik figürlerle buluşmanın sevincini yaşarlar. Derkendüğün hazırlıkları başlar.

  Gelin Havası

  Bu oyun özellikle düğünlerin sonunda gelinimasadan alıp götürmeleri sırasında çalınır. Oldukça ağır hareketlerle oynanır.Bu oyun sırasında damatın akrabaları ve ailesi gelinin ailesine sataşmak amacıyla vesevinçlerini dile getirmek isteğiyle ellerine aldıkları kap ve kaşıkları birbirinevurarak müziğe eşlik ederler. Grup şeklinde hem oynanır hem de gelini damatın evinegötürmek amacıyla yürünür. Damat tarafları coşkulu bir şekilde etrafa şekerlerdağıtır. Gelin ailesinde, kızlarının evlerinde ayrılacağı için büyük birhüzün vardır. Damadın ailesinde ise büyük bir sevinç ve coşku vardır. Bu oyunundiğer bir adı da "mirzeyim vağzalı"dır. Bu oyun ve müzikte değişikduyguların hepsi bir anda yaşanır.Ayrılık ve kavuşma gibi...[/color

  Şeyh Şamil Oyunu

  Şeyh Şamil Oyunu Türk'ün direnmegücüdür. Kafkasya'da yapılan uzun savaşlar içinde Türk Kahramanı Şeyh Şamil'indireniş gücünü belirtmek için bu adı aldığı söylenmektedir. Oyun bir kaçbölümde oynanmaktadır. Dua bö1ümü hüzünlü müzikle oynanmakta ve sahnede kız veerkek yerlerini almaktadır. Oyunun doğuşu şöyle anlatılır. Şeyh Şamil'in Ruslarlasavaşın son dönemlerinde yakınlarından bazıları savaşın bitmesini Rusların yalandolu iknaları ve vaatleriyle istemektedirler.Bu olayı Şeyh Şamil'e ancak anasıdiyebilir diye düşünüp ve annesini ikna ederek Şeyh Şamil'e gönderirler. ŞeyhŞamil olaya büyük tepki gösterir ve annesine a1tmış kırbaç cezası verir. Ancakcezayı kendisine de uygulattırır.Kırbaçlar Şamil'e vuruldukça halk acı vehüzünden kıvrılarak çeşitli hareketler yaparlar. Daha sonra bu olay oyun halinegetirilir.
  Diğer bir bü1üm bıçak atma olayıdır ve oyun esnasında kız oyuncu göğsünde birtahta parçası ile yere uzanır. Erkek ağzındaki bıçakları but tahtaya ağzıylasaplar. Bu oyunun doğuşu ise şöyle anlatılır. Şamil ve arkadaşları tutsakdüştüklerinde bir gemi ile sürgüne gönderilirken, Rus askerlerinin eğlencelerebaşladıkları ve Şamil'in arkadaşlarını ortada oynattıkları, Şamil'i de oynatmakistediklerini ancak Şamil bıçaksız oynamayacağını bildirmesi üzerine bıçaklarverildiği, bunlarla oynadığı zaman bıçakları arkadaşlarını önüne sapladığıve bir işaret üzerine bıçakları alarak döğüşe geçtikleri ve kurtulduklarınıanlatılmaktadır.

  Kıskanç

  Üç kişi ile oynanan bir oyundur. Bazen topluolarak da oynanır. Genelde iki kız bir erkekten oluşur. Kızların aynı erkeğe tutkunolmaları ötekinin kıskanıldığının gösteren bir açılışla kızla birlikte,alanın ters köşelerine doğru giderler. Oğlan oyunu tek ve beceri sergileyen birbiçimde sürdürür. ikisini de aynı sevgi sunuşları iletir. ikisinin de gönlünüyapar, geldiklerinde oyun üçlü görünüşünde sürdürülür. Hızlı melodisivardır.

  Vağzalı

  Son derece zarif melodisiyle, ince yumuşakhareketler bu oyunun halk arasında daha geniş yayılmasına neden olmuştur. Herdüğün töreninde vazlığının cazip edası işiti!ir. Vazlağının düğüntörenlerinde gelin oyununun ritmiyle bütünleştirdiği zarif, sade, ahenklifigürleriyle sergiler.

  Gazağı

  En eski oyunlardan birisidir. Oldukça çabuk,hareketli, coşkun bir oyundur.Blindiğine göre bir savaşçı oyunudur. Oyunu harbegidenler oynardı. Oyunda çeşitlilik ve teknik açıdan hareketler çoktur. Oyungüzellik, yapı ve incelik bakımından zengindir.

  Tamara

  Adını, Azerbaycan oyunlarını sergileyenmeşhur Salyanlı Reğgase Tamara'nın şerefine onun adı verilmiştir. Oldukçaçazibedar, lirik oyundur. Esasen kadınlar çoğu zaman da erkekler beraber oynanır.Oyunda rengarenk ritmik vurgular vardır

  Terekeme

  Bu oyun çok eski zamanlarda Azerbaycan'damesken kurmuş olan kabilenin adıdır. Terekemeler hayat tarzı olarak ayrı göçebe birhayat yaşayan kabile idi. Aynı müziğe sahip olan Terekeme oyunu iki variantdaoynanır. Birinçi variantda onu yalnız 'kadınlar oynar. ikinci variantda daha çevik,oynaklı ve kırık sesli geniş hareketli oyundur. Bunu kadınlar ve erkekler oynarlar

  Ayşat

  Oyun Aras Nehri'nin akışına bakarak sudakihareketlerden esinlenerek ifa edilir. Kızın hareketleri suyun dalgalanmasını, erkeğindönüşü ise girdapları andırır.

  kafkas danslarında bıçak...

  Anlatıldığı kadarıyla çeçen kartalı şeyh şamil arkadaşlarıyla beraber rusların esiri olur.Çeçenistandan rusyaya doğru götürülürken rus askerleri yoruldukları için mola verme gereği duymuşlar.Rus askeri bu yanından içkisi eksik olmaz tabi,içerler kafalaı biraz hoş olunca da şeyh şamilden onları eğlendirmeleri istenir.Koca kartal oyunuylada meşhurdur,oynamaya başlamadan önce kıvrak zekasını kullanarak kurtulma planı yapmaktadır.Rus askerlerinden oynun içeriği dolayısıyla bıçak ister bu isteği ruslarda hemen kabul eder..Koca kartal başlar oynamaya ve elindeki bıçakları teker teker arkadaşlarına atar ve arkadaşlarıda durumu anlayarak bağlarını çözer oracıkta rus askerlerini etkisiz hale getirirler...
  İşte kafkas oyunlarında bıçak kullanılmasının aslında oyun gereği değilde o an ki plan doğrultusunda kullanıldığı ama bunun zamanla oyuna eklendiği bilinmnektedir...


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş