Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

asit ve bazlar ile nötürleşme tepkimesi ile konu arıyorum yardımcı olursanız sevinirm.... Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Asitler Ve Bazlar Nelerdir, Asit Ve Bazlar Nedir
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 7      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Red face asit ve bazlar ile nötrleşme tepkimesi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Baz kavramı, her zaman, asit kavramına bağlı kalmıştır. Baz, asidin karşıtıdır; ama baz olmadan hiçbir asit tepkimesi gerçekleşemez. Bazların asitlerle tepkimeye girmesiyle, gene önemli bir bileşik sınıfı olan tuzlar ve su oluşur. Bu bir nötrleşme (yansızlaşma) tepkimesidir; çünkü tepkime ürünü olan tuz artık ne asit, ne de baz özelliği taşıyan nötr ya da yansız bir bileşiktir.

  Yansız bir bileşik haline getirir.

  A) ÖZELLİKLERİNE GÖRE :

  1. Yanma Tepkimeleri

  • Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
  Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir.
  Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
  • Organik bileşikler yanarlar.
  Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır.
  • Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.  CS2’de C ve S olduğundan ürünler CO2 ile SO2’dir.C4H10’da C ve H olduğundan ürünler CO2 ve H2O’dur.C4H10 ile C4H10O3’ün yanma ürünleri aynıdır.Ancak oksijenin bir kısmı bileşik tarafından karşılandığından C4H10O3’ü yakmak için daha az miktarda oksijen yeterli olur.
  • Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir.  2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri

  Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz.


  3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

  Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır  4. Yer Değiştirme Tepkimeleri

  • Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.
  • Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.
  Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.  Çökelme:

  Nötrleşme:

  • Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.  5. İyonik Tepkimeler

  Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi deni

  B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE:

  1. Ekzoterm Tepkimeler

  Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ısşık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir.  2. Endoderm Tepkimeler

  Oluşumu sırasında dışarıdan enerji alan tepkimelerdir.


  • Isı bakımından bir kapta ekzoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında artış olur; endoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında azalma olur.

  C) MADDELERİN FİZİKSEL DURUMUNA GÖRE:

  1. Homojen Tepkimeler

  Tepkimeye girenlerle ürünler aynı fazdadır.

  2. Heterojen Tepkimeler

  Tepkimedeki maddeler farklı fazlardadır.


  D) ELEKTRON ALIŞVERİŞİNE GÖRE:

  1. Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri

  Bu tür tepkimelerde elektron alışverişi ve değerlik değişmesi vardır


  2. Redoks Olmayan Tepkimeler
  Bunlarda elektron alışverişi, değerlik değişmesi yoktur.


  E) GERİ DÖNÜŞÜNE GÖRE

  1. Tersinir Olmayan Tepkime

  Girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkimelerdir.Organik maddelerin yanması, çökelme, kuvvetli asit ve bazların nötrleşmesi böyle tepkimelerdir.Tek yönlü olarak gösterilirler.


  2. Tersinir Tepkime

  Ürünlerin kendi aralarında etkileşip girenleri oluşturduğu tepkimelerdir. Çift yönlü olarak gösterilirler.
  F)VERİMLERİNE GÖRE:

  1. Artansız Tepkime

  Tepkimeye giren maddelerin tümü tamamen tükenir

  2. Tüm Verimler Gerçekleşen Tepkime

  Tepkimeye giren maddelerin en az biri tamamen tükenir.Böyle tepkimelerde tepkimeye giren maddelerden ortamda daha düşük oranda bulunan tamamen tükenir.Artansız tepkimeler tam verimle gerçekleşen tepkimelerdir.

  3. Düşük Verimle Gerçekleşen Tepkime

  Tepkimeye giren maddelerin hepsinden artar.

  Nötrleşme Tepkimesi

  Bir asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşurduğu tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir.

  Asit + Baz Tuz + Su

  Asitlerdeki negatif yüklü iyon ile bazlardaki pozitif yüklü iyon bir araya gelerek tuz oluşturur.
  Hidroklorik asitin tuzuna klorür; sülfürik asitin tuzuna sülfat; nitrik asitin tuzuna nitrat tuzu denir.
  Amonyağın sulu çözeltisi baz ile tepkimeye girerek, amonyum hidroksiti oluşturur.
  Amonyum hidroksit sülfürik asit ile nötrleşerek amonyum sülfat tuzunu meydana getirir.

  Amonyum hidroksit + Sülfürik asit Amonyum sülfat + Su


  Sodyum klorür elde etmek için hidroklorik asit ile sodyum hidroksit reaksiyona sokulur.

  Hidroklorik asit + Sodyum hidroksit Sodyum klorür + Su

  HCl(suda) + NaOH(suda) NaCl(suda) + H2O(s)

  İlk olarak asitin ne kadar baz ile nötrleneceğinin bulunması gerekir.
  Erlenmayer içindeki baza birkaç damla indikatör (örneğin fenolftalein) damlatılır
  Bazlarla tepkimeye girerek pembe renk oluşturur. Daha sonra yavaş yavaş çözeltiye asit ilave edilir. Fenolftalein asitlerle tepkimeye girmez.
  İndikatörün rengi değişmeye başladığında, nötrleşme tepkimesi gerçekleşmiş demektir.
  Büret üzerinde kullanılan asitin hacmi okunur. Elde edilen tuzlu su çözeltisi ısıtılırsa su buharlaşır geriye beyaz renkli tuz kristalleri kalır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş