Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Hiperaktivite Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Çocuklarda hiperaktivite belirtileri nelerdir Over kanseri nedir, belirtileri nelerdir,Yumurtalık kanseri tedavisi,Yumurtalık kanserinin Körlüğün Nedenleri

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Hiperaktivite Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  KKAT EKSİKLİĞİ NEDİR HİPERAKTİVİTE NEDİR NASIL TEDAVİ EDİLİR


  1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nun temel özelliği, dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve aşırı hareketliliktir.

  Bunun sonucu olarak çocukta gelişimsel olarak aşağıdaki 3 temel sorun ortaya çıkmaktadır:

  Kısa dikkat süresi

  Yetersiz dürtü kontrolü

  Aşırı hareketlilik

  Tanı düzenli öğrenim için gerekli dikkat süresi ve yoğunlaşmasının gelişmesinin beklendiği ilkokul yıllarında konulmaktadır. DEHB nüfusun yaklaşık %3-6?sında gözlenir. Erkek / Kız oranı 3/1 ?dir.

  2. DEHB?nun en sık belirtileri nelerdir? Aşırı hareketlilik

  Yerinde oturmada güçlük

  Çok konuşma

  Dikkatini sürdürmede güçlük

  Dikkatin kolay dağılması

  Sıklıkla bir şeyler kaybetme

  Sınıfta sorulara sırasını beklemeden cevap verme

  Yönergeleri takip etmede güçlük

  Sessizce oynamada güçlük

  Oyunlarda sırasını beklemekte güçlük

  Bir etkinlikten diğer etkinliğe kayma

  Sıklıkla araya girme, sözünü kesme

  Sıklıkla ne söylendiğini dinlememe

  Tehlikeli etkinliklerle uğraşma

  3. Nasıl DEHB tanısı konur?

  Tanı koyarken 2 ana yaklaşım var:

  DSM-IV (APA, ABD)

  ICD-10 (WHO, Avrupa)

  ICD-10 öncelikle dikkat üzerine yoğunlaşmaktadır. Tanıda DSM-IV kriterleri daha sık kullanılmaktadır.

  DSM-IV kriterlerine göre DEHB?nun 3 tipi vardır:

  Dikkat eksikliği baskın tip

  Kombine tip

  Aşırı hareketlilik ve impulsivite baskın tip

  Tanı için gözlenen belirtilerin ev ve okul gibi en az İKİ ORTAMDA gözlenmesi gereklidir.

  4. DEHB bir hastalık olarak düşünüle bilinir mi?

  Evrimsel görüşe göre DEHB bir kişilik tipi veya başa çıkma şeklidir. DEHB olanlar farklıdır fakat hasta değildir şeklinde varsayılmaktadır.

  5. Yeni bir hastalık mı?

  Hayır, tıbbi literatürde yüzyıldan daha öncesinde saptanmıştır. Ünlü Alman öykü yazarı Hoffman çocuklar için yazdığı bir şiirde DEHB olan bir çocuğu tanımlamaktadır.

  6. Başka hangi isimlerle bilinir?

  Minimal beyin disfonksiyonu (MBD) ve hiperaktivite.

  7. Nedenleri (etiyoloji) nelerdir?

  Kanıtlanmış kesin bir neden gösterilemiyor. Bazı olası nedenler şunlardır:

  Genetik nedenler

  Beyin hasarı

  Nörotransmitterler

  Gıda ve katkı maddeleri

  Psikososyal etkenler

  8. Genetik etiyolojiyi açıklar mısınız.

  Şu anda en fazla kabul gören varsayımdır. Frajil-X, fötal alkol sendromu, çok düşük doğum ağırlıklı çocuklar ve daha seyrek olarak ta genetik kökenli tiroid bozuklukları gibi durumla DEHB belirtileri gösterirler. Ancak böylesi olgular tüm DEHB olan çocukların çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.

  Genetik çalışmalarda, özellikle birinci ve ikinci dereceden akrabalarla yapılan aile çalışmaları hiperaktif çocukların ailelerinde antisosyal kişilik bozukluğu, histeri, alkolizm ve madde kullanımının daha sık olduğunu ortaya koymaktadır. Genetik konkordans monozigot ikizlerde %51, dizigot ikizlerde %33 olduğu bildirilmektedir. Bu noktada bulunmuş belirli bir gen yoktur, fakat araştırmalar sürmektedir. DEHB ve Tourette Bozukluğu olan çocuklar ve aileleri ile yapılan bir çalışmada genetik geçişin serotonin metabolizması ile ilgili gen ile yarı resesif yarı dominant olarak geçebileceği ileri sürülmüştür.

  9. Beyin Hasarı etiyolojisini açıklar mısınız.

  Perinatal dönemde gizli ya da açık minimal derecede MSS (merkezi sinir sistemi) hasarı olduğu belirtilmektedir. Bu hasara yol açan toksik, metabolik, mekanik ve dolaşımla ilgili nedenler olabileceği gibi MSS?yi etkileyen enfeksiyonlar da söz konusu olabilir. Silik nörolojik belirtiler ve daha az olmakla birlikte bazı öğrenme bozukluklarının olması ve özgün olmayan EEG bozuklukları ve epilepsi gelişme olasılığının normalden daha yüksek olması bu hasarı kanıtlar niteliktedir.

  Davranım bozukluğu, DEHB ya da iki tanının birlikte bulunduğu ve davranış sorunları nedeniyle hastanede yatan çocukların rutin EEG?lerinin tarandığı bir araştırmada, olguların %9?unda yavaşlama ya da paroksismal deşarjların olduğu EEG sonucu elde edilmiştir. Bu konuda yapılan diğer araştırmalarda da DEHB çocuklarda yaygın özgül olmayan EEG değişiklikleri ve yavaş dalga etkinliğinde artma bildirilmiştir. Ancak hiperaktif çocuklarla normal kontrollerin karşılaştırıldığı bir araştırma da ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Klinik olarak nörolojik bozukluk kanıtının olmadığı davranış sorunlarında rutin EEG taramasının sınırlı bir değeri olmaktadır. Çeşitli araştırmalar da bildirilen EEG sonuçlarının DEHB?na özgül olmadığı, bu çocuklarda MSS?nin olgunlaşmasındaki gecikmeyi gösterebileceği kabul edilmektedir.

  DEHB olan çocuklarda silik nörolojik bulgular sık görülmektedir. Çocukların önemli bir bölümünde MSS?de yapısal hasara ilişkin bir belirti yoktur. BBT sonuçları tutarsızdır. Korpus kallosumun iki ön bölgesi olan rostrum ve rostral cismi DEHB olan çocuklarda kontrollerden belirgin derecede küçük bulunmuştur. Bu bulgular DEHB?nda frontal lob gelişimi ve işlevinde bozukluk olduğu kuramını desteklemiştir. Korpus kallosumun splenial bölgesinin normal gelişim gösteren kontrollerden daha küçük olması dikkatsizliği açıklayabileceği ileri sürülmektedir. DEHB?de temel eksikliğin dürtülerin engellenmesindeki zorluk olduğu, bunun da prefrontal korteksin dorsolateral kısmının dışı ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir. SPECT çalışmalarında sitriatumda bölgesel kan akımında azalma, duyu ve motor bölgelerde ise artma olduğu gözlenmiştir. PET çalışmalarında DEHB olan çocukların frontal loblarında beyin kan akımı ve metabolik hızda azalma olduğu gözlenmiştir. Nörofizyolojik çalışmalarda frontal lobun daha alt merkezleri baskılayıcı etkisinin bozulduğu ya da olmadığı ve retiküler aktive edici sistemin dikkat merkezi üzerindeki etkisinin azalmasından söz edilmektedir.

  Nörobiyolojik beyin farklılıkları: Zametkin?sin 1990 çalışmaları ve çoğu çalışmalarda frontal lobda deprese aktivite ileri sürülmektedir. Şimdiki teorilerden birinde ?alınan mesajları durdurmada ve sıraya koymada? problem yaşamayla ilgili görülmektedir.

  10. Nörotransmitterler ile ilgili varsayımlar nelerdir?

  Tedavide kullanılan ilaçların etkilerinden yola çıkarak nörotransmitterler de irdelenmektedir. En sık kullanılan ilaçlar olan amfetaminler hem dopamin hem de norepinefrini etkilediğinden her iki sistemde de işlev bozukluğu olabileceği ileri sürülmüştür. Ancak genelde süreçten sorumlu tek bir nörotransmitter belirlenememiştir.

  11. DEHB?nu etkileyen Psikososyal etkenler nelerdir?

  Bozukluğun gelişmesinde temel bir etkiden çok hazırlayıcı ve ortaya çıkışını hızlandırıcı etkilerden söz edilebilir. Bozukluğu olan çocukların sıklıkla parçalanmış ailelerden geldiği, anne babanın sürekli geçimsizliği ve anne babada sürekli bozukluk ile tek ya da ilk çocuk olma oranının kontrollerden daha fazla olduğu bildirilmektedir. Yetiştirme yurdundaki çocukların dikkat sürelerinin kısa ve aşırı hareketli oldukları gözlenmiş, bunun uzun süre duygusal yoksunlukla ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür.

  12. DEHB için Riskleri özetler misiniz:

  Annenin gebelik öncesi ya da gebelik sırasındaki: tıbbi durumu

  duygusal zorluğu

  sigara içmesi

  alkol alması

  doğum komplikasyonları

  Çocuğun öyküsünde:

  orta derecede kafa travması (belirgin ilişki)

  gelişmede gecikme

  öfke nöbetleri

  enürezis

  tikler

  düşük doğum ağırlığı

  13. Uzun süreli gidişi nasıldır?

  Geçmişte DEHB?nun zaman içinde azalarak ergenlik döneminde iyileştiğine inanılırdı. İzlem çalışmalarında bunun doğru olmadığı görülmüştür. Bozuklukta 3 gidişten söz edilmektedir:

  Gelişimsel gecikme (developmental delay) (%30): Genç erişkinliğin erken döneminde belirtilerin kaybolduğu gruptur.

  Devamlılık (continual display) (%40): Belirtiler çeşitli sosyal ve duygusal güçlüklerle erişkin dönemde de sürer.

  Gelişimsel bozulma (developmental decay) (%30): DEHB bulguları yanı sıra alkolizm, madde kullanımı ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi psikopatolojilerinin oluştuğu gruptur. Bu kötü gidişin en güçlü belirleyicisi çocukluk döneminde DEHB?na komorbid olarak davranım bozukluğunun olması ve aile içi çatışmaların olmasıdır.

  Hiperaktivite yaşla birlikte azalmakta, ancak dikkatsizlik ve dürtü denetim sorunları kalıcı olabilmektedir. Genellikle ilk kaybolan aşırı hareketlilik, en son kaybolan ise dikkat eksikliğidir. Remüsyonun 12 yaşından önce seyrek olduğu, genellikle 12 ile 20 yaşlar arasında görüldüğü bildirilmektedir. Ancak olguların önemli bir bölümünde bozukluk kısmi remüsyona girmekte ve duygu durum bozuklukları ile antisosyal ve diğer kişilik bozukluklarının ortaya çıkışı kolaylaşmaktadır. Öğrenme sorunları sıklıkla sürmektedir.

  14. DEHB ile komorbidite gösteren bozukluklar var mıdır?

  Evet.:

  Davranım bozukluğu %30-50

  Karşı gelme bozukluğu %50

  Mental retardasyon; Metilfenidat (MPH)?dan zeka düzeyi düştükçe faydalanma azalır.

  Otizm: MPH stereotipik hareketlerde artış yapabilir. Yüksek işlevli olguların faydalandığı düşünülmektedir.

  Tourette sendromu (DEHB?luların %20?si tik bozukluğuna, tik bozukluklarının ise %40-60?ı DEHB?una sahiptir).

  Fragil-X (%73 DEHB)

  Öğrenme bozuklukları

  15. Ayırıcı tanıda nelere dikkat etmeliyiz?

  3 yaşından küçük çocuklarda, aşırı hareketlilik ve dikkatsizlik gibi temel belirtilerin DEHB?nda sıklıkla gözlenen görsel-motor ve algı ile ilgili yetersizliğe mi, yoksa normalde tam olarak gelişmemiş sinir sisteminin klinik görünümüne mi bağlı olduğunun ayırımını yapmak oldukça güçtür.

  Öğrenme bozuklukları

  Zeka geriliği

  Davranım bozukluğu

  Yaygın anksiyete bozukluğu

  Bipolar bozukluk

  16. DEHB için tedaviler var mıdır?

  Basit bir tedavisi yoktur. Multi-modal yaklaşımlar içerir:

  Tıbbi tedavi

  Anne-baba eğitimi

  Davranış terapileri

  Özel eğitim ortamı

  Diyet araştırmaları

  17. İlaca karşı olanlar var mı?

  Non-drug kimyasal Pycnogenol, etkinliği hakkında yeterli araştırma yok.

  Diyet girişimi (Kesin bilimsel kanıt yok)

  Mega-vitamin ve mineral desteği (yüksek doz) (Kesin kanıt yok)

  Anti-Motion Sickness medikasyon: Bunu ileri sürenler DEHB ile iç kulak arasında ilişkiyi ileri sürmektedir (Kesin bilimsel kanıt yok).

  Candida Yeast (mayası): Bu görüşe inananlar mayalar tarafından oluşturulan toksinlerin arttığı ve bağışıklık sistemini zayıflatarak DEHB benzeri mental problemlere yol açtığını iddia etmektedirler (Kesin bilimsel kanıt yok).

  EEG Biofeedback: Bu görüşü ileri sürenler dikkatin sürdürülmesi için beyin-dalga aktivitesinin artırılması alıştırmaları yapmaktadırlar (Kesin bilimsel kanıt yok).

  Optometrik görme çalışmaları: Öğrenme bozuklularındaki okumanın görsel problemlerle ilişkili olduğu ileri sürmektedirler (Kesin bilimsel kanıt yok).

  18. Diyet davranışlar üzerinde etkili midir?

  Bazı çocuklarda faydalı olmaktadır. Bazı çalışmalarda Feingold diyetinin etkinliği gösterilmiştir (suni boyasız, belli koruyucuları olmayan). Bazı kişilerde salisilatların alınmamasını önermektedir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş