Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

20.08.2005 yılında çalıştığım firmadan ayrıldım işsizlik maaşı için başvuruda bulundum maaşımı 2 ay aldım 3. ay askere gittim.Dağıtım iznime geldiğimde 3. maaşımı da aldım maaşımı
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  işsizlik maaşı ve askerlik

  Sponsorlu Bağlantılar
  20.08.2005 yılında çalıştığım firmadan ayrıldım işsizlik maaşı için başvuruda bulundum maaşımı 2 ay aldım 3. ay askere gittim.Dağıtım iznime geldiğimde 3. maaşımı da aldım maaşımı iptal için her hangi bir iptal de vermedim askerden sonra bir daha araştırmadım da şimdi ben bu parayı araştırsam alabilirmiyim yani benim adıma bir hesap görünürmü sistemde yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Özürlü Maaşı Sorgulama - Engelli Mağdur Maaşı Öğrenme
 3. işsizlik maaşı alabilirmiyim nasıl başvuruda bulunabilirim
 4. işsizlik maaşı
 5. Askerlik Tecil ve Erteleme Yazıları (Konusu, Meslekî Açıköğretim Lisesi Öğrencilerinin Ask
 6. Askerlik nedeniyle iş akdi feshedilen kişi işsizlik maaşı alabilir mi?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

  İşsizlik sigortası nedir?
  İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.
  İşsizlik sigortasının potansiyel faydaları nelerdir?
  İşsizlik sigortası, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal gelişmenin sağlanması ve gelirin toplumda adil ve dengeli bir biçimde paylaştırılmasını amaçladığı için sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir.
  Ülkeler, işsizliğin sonuçlarını giderici, geçici gelir kayıplarını tazmin edici politikalar uygulamak zorundadırlar.
  Bu politikaların temel araçlarından birisi de işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası aşağıdaki potansiyel faydaları sağlayabilmektedir.
  1- İşsiz kalınan süre içinde; sigortalı işsizlerin gelir kaybı bir ölçüde işsizlik ödeneği ile karşılandığından, sigortalı işsizler niteliklerine daha uygun işler arayacaklardır. Bu işgücü verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, işsizlerde ve aile fertlerinde gelir kaybı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar bir ölçüde önlenecektir.
  2- İşsizlik sigortası sağladığı gelir güvencesiyle, işsizlerin alım güçlerini belli ölçüde koruduğundan toplam talep üzerinde olumlu etki yapacaktır.
  3- İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için sigortalı çalışanlar ahlak ve iyi niyet kurallarına daha fazla sadakat göstermek zorunda kalacaklarından verimlilik artacak ve işgücü devri azalacaktır.
  4- İşsizlik sigortası kapsamında verilecek olan eğitimler ile sigortalı işsizlerin nitelikleri artırılacaktır.
  5- Kayıt dışı istihdamın kayda alınmasında etkili olacaktır.
  6- İşgücü piyasasına yönelik (iş-çalışan-işyeri) veri tabanı oluşturulmasına olanak sağlayıp, doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi sağlanacak ve böylelikle verimlilik ve çalışanların mutluluğu artacaktır.
  7- İşsizlik sigortası gelirleri ile oluşturulan Fon, üretken alanlarda, istihdam artışı sağlayan ve bölgelerarası dengesizliği giderici yatırımlara yönlendirildiğinde, ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.
  Kimler işsizlik sigortası kapsamındadır?
  İşsizlik sigortası aşağıda sayılan çalışma gruplarını kapsamaktadır.
  * 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar,
  * 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar,
  * Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiye\'de sigortalı olarak çalışan yabancılar,
  * 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun\'a göre çalıştırılan koruma bekçileri,
  * Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar,
  Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar,
  * Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar,
  * Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar,
  * Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar,
  * Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar,
  Kimler işsizlik sigortası kapsamı dışındadır?
  * 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 3 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılmayanlar,
  * Tarım işlerinde çalışanlar (Kamu sektörüne alt tarım ve orman işlerinde ücretle, özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak, tarım sanatlarına ait islerde, tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde, tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar hariç)
  -İşverenin ücretsiz çalışan eşi,
  -Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) olan hısımlar arasında ve aralarında dışarıdan başka kimse katılmayarak konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,
  -Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli
  olarak çalışanlar hariç)
  -Askerlik hizmetlerini yapmakta olanlar,
  -Ülkelerinde sigortalı olan yabancılar,
  -Meslek okullarında pratik eğitim yapan öğrenciler,
  -Cezaevlerindeki atölyelerde çalışan mahkumlar,
  -Rehabilitasyon tedbirlerine katılan hastalar,
  -Herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanlar,
  -Köy sınırları içersinde kendi ihtiyaçları için yapılan inşaat işlerinde çalışanlar,
  * Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ya da ödemeksizin çalışanlar,
  * 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılar,
  * 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi sigortalılar,
  * 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur statüsünde çalışanlar,
  * 506 sayılı Kanunun Ek-10 uncu maddesine göre, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar,
  * 506 sayılı Kanunun Ek-13 üncü maddesine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar,
  * 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen isteğe bağlı sigortalılar,
  * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre:. sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 190 sayılı \'Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
  * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar,
  * 5590 sayılı \"Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları,
  Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği\" Kanunu kapsamında çalışan sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetliler.
  * Yıl içinde ortalama 3-4 ay çalışan geçici/mevsimlik orman işçileri işsizlik sigortasından faydalanabilecek midir?
  * Kanunda, işsizlik sigortası kapsamında oldukları belirtilen sigortalıların çalışma sürelerinde çalıştıkları işe göre bir ayırım getirilmediği görülmektedir. Bir yıl içinde 3-4 ay gibi kısa süre ile çalışan sigortalı işçiler, yılın geri kalan aylarında başka bir işte sigortalı olarak çalışabilmektedirler. Yıl içinde kısa süreli çalışan geçici/mevsimlik orman işçileri; Kanunun öngördüğü \"son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak\" şartını yerine getirdikleri takdirde Kanunla kendilerine tanınan; \"işsizlik ödeneği, hastalık ve analık sigortası prim ödemeleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi\" hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
  İşsizlik Sigortası Fonu ile Tasarrufu Teşvik Fonu arasında bir ilişki var mıdır?
  * İşsizlik Sigortası Fonu ile Tasarrufu Teşvik Fonu arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır. İşçi ve işverenlere ve dolayısıyla istihdama ilave bir yük getirilmemesi amacıyla, Tasarrufu Teşvik Fonu kaldırılarak işsizlik sigortası yürürlüğe konmuştur.
  * Çalışanların, Tasarrufu Teşvik Fonu\'nda biriken ana para ve nemaları, İşsizlik Sigortası Fonu\'na aktarılacak mıdır?
  * İşsizlik sigortasının 1.6.2000 tarihinde uygulamaya başlaması ile birlikte, çalışanlardan ve işverenlerden yapılan tasarrufu teşvik kesintilerine son verilmiştir.
  * Çalışanları Tasarrufa Teşvik Fonu\'nda biriken paraların İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılması şeklinde bir düzenleme kesinlikle söz konusu değildir.
  * Kesintilere son verilmesi hiçbir şekilde çalışanların müktesep haklarının geri alınması anlamını taşımamaktadır. Çalışanların fonda birikmiş olan ana para ve nemaları eskiden olduğu gibi emeklilikte ve kanunun öngördüğü diğer şartların yerine getirilmesi halinde hak sahiplerine ödenmeye devam edecektir.
  * İşsizlik sigortası uygulaması ile çalışanların Tasarrufu Teşvik Fonunda biriken paralarına hiçbir suretle dokunulmamaktadır.
  Hangi büyüklükteki işyerleri işsizlik sigortası kapsamına girmektedir?
  Tasarrufu teşvik kesintisi uygulamasında, sadece 10\'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinin kapsama alınmış olması, kayıt dışı istihdamı teşvik eden bir düzenleme olarak .eleştirilmişti. İşsizlik sigortasının kapsamına 10\'dan az işçi çalıştıran işyerleri de alınmakla bu sakınca ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu yeni düzenleme ile tüm işyerlerinde çalışan işçiler, işsizlik sigortasının koruması altına girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle,
  10\'un altında işçi çalıştıran işverenlere %3 ve yanlarında çalışan sigortalılara %2 prim oranında ilave bir prim yükü gelmiştir.
  Kimler, işsizlik sigortasına prim ödeyecektir? Devlet sisteme katkıda bulunacak mıdır?
  * İşsizlik sigortası zorunlu olup, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar üzerinden;
  * Sigortalı % 2,
  * İşveren % 3,
  * Devlet %2 oranında prim ödeyecektir.
  Bir başka deyişle, işsizlik sigortası prim ödemelerinde; sadece işçi ve işveren değil, Devlet de bu sisteme her bir sigortalı için katkıda bulunacaktır. Ayrıca, İşsizlik Sigortası Fonu\'nun olası açıkları da Devlet tarafından karşılanacaktır.
  Primler Fon\'a hangi süreler içinde aktarılacaktır?
  * Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), bir ay içinde tahsil ettiği prim, gecikme zammı, faiz ve cezaları, ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15\'ine kadar İşsizlik Sigortası Fonu\'na aktaracaktır.
  * Devlet payı ise, Türkiye İş Kurumu\'nca, her ay SSK tarafından Fon\'a aktarılan miktarın beşte ikisi oranında hesaplanarak Hazine Müsteşarlığından talep edilecektir. Talep edilen meblağ, Hazine Müsteşarlığı tarafından talep tarihini izleyen 15 gün içinde Fon\'a aktarılacaktır
  issizlik sigortasına ödenen primlerin iadesi mümkün müdür?
  İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; o ana kadar, işçiden ve işverenden kesilmiş bulunan işsizlik sigortası primleri ile Devlet katkı payı iade edilmeyecektir. Bu durum, sigortacılık ilkelerinin bir gereğidir.
  İşsizlik sigortası için sigortalıların ve işyerlerinin tescil işlemi yapılacak mıdır?
  Hayır yapılmayacaktır. Bu Kanun kapsamına girenlerden, 1.6.2000 tarihinde çalışmakta olanlar bu
  tarihten itibaren; bu tarihten sonra işe girecek olanlar ise, işe başladıkları tarihten itibaren işsizlik sigortası kapsamında sigortalı olacaktır.
  * 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddeleri gereğince Sosyal Sigortalar Kurumunca tescili yapılan işyerlerinin ve sigortalıların aynı zamanda işsizlik sigortası uygulamasında tescillerinin de yapılmış olduğu kabul edilecektir 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş