Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

şafii mezhebinde namaz nasıl kılınır Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın şafii mezhebinde okunan kunut duası şafii mezhebinde oruç şafii mezhebinde Zekat şafii mezhebinde abdesti bozan

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  şafii mezhebinde namaz

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar

  Namazın vücub şartları
  Namazın vücub yani farz olmasının şartları şunlardır:
  1- Müslüman olmak.
  2- Baliğ olmak.
  3- Akıl sahibi olmak deli baygın olmamak.
  4- Kadının; hayız ve nifas halinde olmaması. Hayız veya nifas halinde iken namaz kılınmaz ve kılınmayan namazlar kaza edilmez. Ancak tutulmayan Ramazan oruçları kaza edilir.
  Namazın sıhhat şartları
  Namazın sıhhat yani geçerli olmasının şartları şunlardır:
  1- Hadesten taharet. Yani cünüp olanın gusül etmesi abdestsiz olanın da abdest alması.
  2- Necasetten taharet. Yani vücutta elbisede ve namaz kılınan yerde necaset bulunmamak.
  3- Setr-i avret yani avret yerinin örtülmesi. Avret yeri; erkek için göbekle diz arası kadın için ise; yüz ve eller hariç vücudun tamamıdır.
  4- Vaktin girmesi.
  5- Kıbleye doğru namaz kılmak.
  6- Namazın nasıl kılınacağını bilmek.
  7- Namazı bozan işleri yapmamak. Mesela birşey yememek içmemek ve konuşmamak.
  Namazın rükünleri
  Namazın rükünleri yani içindeki farzları şunlardır:
  1- Niyet etmek. Niyet kalb ile yapılır dil ile söylenmesi sünnettir. Ayrıca niyetin Tekbiret-ül-ihram ile beraber getirilmesi gerekir. Yani “Allahü ekber” demekle beraber niyetin kalben yapılması gerekir. Farz namazda niyetinin üç şartı vardır. Bunlar:
  a) Kasıd yani namaz kılmaya azmetmek
  b) Tayin yani kılınacak namazın adını söylemek
  c) Farziyet yani kılınacak namazın farz olduğunu tavsif etmek. Kılınacak namaz belli bir nafile ise; kasıd ve tayin şarttır. Mutlak nafile ise sadece kasıd şarttır.
  2- Tekbiret-ül-ihram. Yani niyet getirirken “Allahü ekber” demek.
  3- Fatiha okumak. Her rekâtte Fatiha’yı Besmele ile birlikte okumak farzdır.
  4- Kıyam yani ayakta durmak.
  5- Rüku’ya varmak.
  6- İtidal yani rüku’dan kalkmak.
  7- İki secde yapmak. Secdede ayak parmaklarının içlerinin (altlarının) yere konulması gerekir. Dolayısıyla parmakların dışlarını veya uçlarını yere koymak kafi değildir.
  8- İki secde arasında oturmak.
  9- Son oturuş.
  10- Son oturuşta Tehiyyat (Teşehhüd) okumak. Teşehhüd şöyledir:
  “Et-tehiyyatü el-mübarekâtü es-salevatü et-tayyibatü lillahi es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahtnetullahi ve berekâtühü es-selamü aleyna ve ala ibadillah-is-salihine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah.”
  11- Son Tehiyyat\'tan sonra salevat-ı şerife getirmek. En azı \"Allahümme salli ala Muhammed\" (Allah\'ım! [Hazret-i] Muhammed’e salat [rahmet] eyle) demektir. Fakat salatın ekmeli [en iyisi] şöyledir:
  “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahime ve ala Ali İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala Ali İbrahime fil-alemine inneke Hamidun Mecidun.”
  12- Sağ tarafa selam vermek. “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” şeklinde selam verilir.
  13- Tertip üzere namaz kılmak.
  Tumanine’ye riayet etmek de ayrıca farzdır. Tumane; rüku’de itidalde iki secdede ve iki secde arasında: “Sübhanallah” (yani Allah bütün kusurlardan münezzehtir) diyecek kadar beklemektir.
  Namazın eb’ad sünnetleri
  Namazın sünnetleri iki kısımdır. Bir kısım sünnetlerine “eb’ad” denir. Bunların herhangi birisi unutulduğu veya terkedildigi zaman secde-i sehv yapılır. Bu sünnetler şunlardır:
  1- Birinci Teşehhüdü okumak ve bu teşehhüdden sonra Peygamber efendimize salevat getirmek.
  2- İkinci Teşehhüdden sonra Peygamber efendimizin Âline salevat getirmek.
  3- Sabah namazının ikinci rekâtinde rükudan kalktıktan sonra ayakta Kunut okumak ve Kunutta Peygamber efedimize Âline ve Eshabma salat ve selam getirmek.
  4- Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren vitir namazının son rekâtında; rükudan kalktıktan sonra ayakta Kunut okumak ve Kunutta Peygamber efendimize Âline ve Eshabına salat ve selam getirmek. Sabah namazı ve vitirde okunan Kunut şöyledir:
  “Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a’tayte ve kini şerre ma kadayte feinnke takdi vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte felekel-hamdu ala ma kadayte estağfirukellahümme ve etubu ileyke ve sallallahu ala Muhammedin-in-nebiyyil-ummiyyi ve ala Alihi ve Sahbihi ve selleme.”
  Namazın hey’at sünnetleri
  Namazın bir kısım sünnetlerine de “hey’at” denir. Bu sünnetlerin unutulması veya terkedilmesi halinde secde-i sehiv gerekmez. Bu sünnetler şunlardır:
  1- Niyeti dil ile söylemek. Kalb ile getirmek ise farzdır.
  2- Tekbiret-ül-ihramı alırken rüku’a giderken rükudan kalkarken ve birinci Tehiyyatı okuyup üçüncü rekâte kalkarken parmaklar normal biçimde açık olarak başparmak kulak memesinin hizasına gelecek şekilde elleri kaldırmak.
  3- Kıyamda yani ayakta; elleri göğsün altında göbeğin üstünde ve biraz sola doğru meyilli olarak bağlamak.
  4- Namazda secde yerine bakmak.
  5- Tekbiret-ül-ihramdan sonra iftitah duasını okumak. İftitah duası şöyledir:
  “Veccehtu vechiye lillezi fetares-semavati vel-erda hanifen muslimen vema ene minel-muşrikine inne salati ve nüsuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil-alemine laşerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel-muslimine.”‘
  6- Kıraatin açıktan okunduğu rekâtlerde Fatihayı ve ondan sonraki sureyi okurken gizlice Euzü çekmek. Besmele açıktan okunur. Fatiha okumaya başlarken Besmele çekmek ise farzdır.
  7- Fatihadan sonra “amin” (kabul buyur) demek.
  8- İlk iki rekâtte Fatihadan sonra birer sure veya en az birer ayet okumak. Birinci rekâtte okunan surenin ikincide okunandan daha uzun olması sünnettir.
  9- Rükuda üç kere: “Sübhane Rabbiyel-azim ve bihamdihi” (Büyük Rabbim her türlü kusurdan münezzehtir O’na hamd olsun) demek. Münferid ayrıca şunu da söyler: “Allahümme leke reka’tü ve bike amentü veleke eslemtü haşaa leke sem’i ve basari ve muhhi ve azmi ve asabi ve me-stekellet bihi kademi”
  10- İtidale kalkarken “semiallahu limen hamidehu” (Allah kendisine hamd edenin hamdini kabul etti)di yerek doğrulmak. Tam olarak doğrulunca: “Rabbena lekel-hamdü mil’es-semavati ve mil’el-ardi ve mil’e ma şi’te min şey’in ba’du.”
  11- Secdede üç kere: “Sübhane Rabbiyel-ala ve bihamdihi” (En yüce olan Rabbim her kusurdan münezzehtir O’na hamd olsun) demek. Münferid ayrıca şunu da söyler:
  ” Allahümme leke secedtu ve bike amentü ve leke eslemtü secede vechi li-llezi halekahü ve savverehü ve şakke sem’ahü ve basarehü tebareke-llahü ahsen-ül-halikine.”
  12- İki secde arasında: “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver-zukni vehdini ve afini ve’fu anni” duasını okumak. Meali: (Ya Rabbi! Günahlarımı bağışla bana rahmet eyle eksiklerimi kapat bana rızık ver bana hidayet nasib eyle bana afiyet ver ve beni affeyle.)
  İki secdeyi yapıp ayağa kalkmadan önce hafifçe oturup öyle kalkmak. Buna “Cülus-ul-istiraha” (istirahat oturuşu) denir.
  13- Rükuda elleriyle diz kapaklarını kavramak.
  14- Rükuda baş ile arkayı aynı hizada tutmak.
  15- Bütün oturuşlarda “iftiraş” yapmak yani sağ ayağı dikip sol ayağı yatırarak üstüne oturmak. Sadece son oturuşta “teverrük” yapılır yani sağ ayak dikilir; sol ayak da sağ ayağın altından çıkarılır.
  16- Kıyamda ve rükuda iki ayağın arasını bir karış kadar açık bırakmak.
  17- Secde yaparken elleri omuzların hizasına koymak parmakları kapatmak.
  18- Bütün oturuşlarda ve her iki teşehhüdü okurken elleri dizlerin üzerine koymak.
  19- Teşehhüdden sonra şu duaları okumak:
  “Allahhumme inni euzü bike min azabil-kabri ve min azabinnari ve min fitnetil-mahya vel-memati ve min fitnetil-mesihid-deccali.”
  Tehiyyattan sonra; kendine erkek ve kadın mü’minlere dua etmek de sünnettir. Şöyle dua edilir:
  “Allahümmağfirli ve lil-mü’minine vel-mü’minati vel-müslimine vel-müslimati el-ahyai minhum vel-emvati.”
  20- Yalın ayak namaz kılmak.
  21- Farz namazdan sonra nafile namaza kalkmadan önce bildirilen zikir ve duayı yapmak üzere oturmak sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Bir zat farz namazını kıldıktan sonra nafile kılmak için ayağa kalktı. Hazret-i Ömer onu tutup oturttu ve şöyle dedi; farz namazdan sonra hemen nafile kılma. Bunun üzerine Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem; isabet ettin ey Hattab’ın oğlu buyurdu.”
  Başka bir hadis-i şerifin meali de şöyledir: “Hangi dua icabete daha yakındır diye sual edildiğinde Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.”
  Namazın mekruhları
  Namazın mekruhları şunlardır:
  1- Elbiseyle oynamak parmak çıtlatmak veya parmakları birbirine geçirmek.
  2- Elbisenin kolları sıvalı olarak namaza durmak.
  3- Havaya veya sağa sola bakmak.
  4- Özürsüz olarak ağırlığı bir ayak üzerine vermek.
  5- Başı açık olarak namaz kılmak.
  6- Alçak sesle okunacak yerde yüksek sesle yüksek sesle okunacak yerde alçak sesle okumak. Bir de imamın arkasında yüksek sesle okumak.
  7- Zarar görme tehlikesi varsa gözleri yummak.Şayet zarar görme tehlikesi yoksa “hilaf-ı evla”dır (yani öyle yapmamak daha iyidir.)
  8- Secdede erkeğin; karnını uyluklarına yapıştırması kadının da bunun aksine; karnını uyluklarından uzaklaştırması.
  9- Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken veya yel zorlarken namaza durmak.
  10- Çok aç olup yemek hazır iken namaza durmak. Ancak namaz vakti dar ise Önce namazı kılmak gerekir.
  11- Rükuda başı fazla eğmek veya belin hizasından yüksek tutmak.
  12- İlk iki rekâtta Fatihadan sonra sureyi okumamak.
  13- İftitah tekbirinin dışındaki tekbirleri almamak iftitah tekbirini getirmek farzdır getirilmezse namaz olmaz.
  14- Son oturuşta Teşehhüdden sonraki duaları okumamak.
  Namazda erkek kadın farkı
  Namazda kadın beş yerde erkekten farklı hareket eder şöyle ki:
  1- Erkek; kıyamda rükuda ve secdede dirseklerini yanlarından uzaklaştırır ve buralarda ayaklarını bir karış kadar birbirinden ayırır secde de iki dizini aynı şekilde birbirinden ayırır.
  Kadın ise buralarda dirseklerini yanlarına yapıştırır. Ayaklarını ve secde de dizlerini birbirine yapıştırır.
  2- Erkek; rükuda ve secdede karnını uyluklarından uzaklaştırır. Kadın ise rüku ve secdelerde karnını uyluklarına yapıştırır.
  3- Erkekler kıraatin sesli okunduğu; sabah akşam ve yatsı namazlarında sesini yükseltir. Kadın ise; yabancı erkek bulunduğu takdirde sesini yükseltmez.
  4- Yanlışlık yapan imamını ikaz etmek gibi bir durum olduğu zaman erkek; sadece zikir niyetiyle veya hem zikir hem de ikaz niyetiyle “sübhanallah” der. Şayet erkek hiç bir şeyi kasd etmeden veya sadece ikaz niyetiyle “sübhanallah” derse namazı bozulur. Kadın ise böyle bir durumda “tasfik” eder. Yani sağ elin içini sol elin üstüne vurur.
  5- Namazda erkeğin avreti diz ile göbek arasıdır. Hür kadının ise yüz ve elleri hariç bütün vücudu avrettir.
  Namazı bozan şeyler:
  1- Abdestin bozulması.
  2- Bedene elbiseye veya namaz kılınan yere necaset bulaşması.
  3- Avret yeri açılınca derhal örtülmemesi halinde namaz bozulur.
  4- Bir rekâtte ara vermeden üç adım atmak veya el ayak ve baş gibi organlarla üç harekette bulunmak.
  5- Göğsünü kıbleden çevirmek.
  6- Bir şey yemek veya içmek.
  7- Gülmek ağlamak üflemek inlemek aksırmak öksürmek ve esnemek gibi şeyleri kasten yapınca iki harf çıkarsa namaz bozulur. İrade dışı yapınca çıkan sesin toplamı altı kelimeyi geçmezse namaz bozulmaz.
  8- Bile bile bir rüknü eksik bırakıp diğerine geçmek. Mesela rükuu tam olarak yapmadan itidale kalkmak veya itidali tam yapmadan secdeye varmak gibi.
  9- Kasden bir rüku veya secdeyi fazla yapmak. Fatiha ve Teşehhüdü tekrarlamak ise namazı bozmaz.
  10- İmama uyan kimsenin özürsüz olarak imamdan iki rükün geri kalması. Mesela imam ikinci secdeden kalktığı halde ona uyan kişinin mazeretsiz olarak hala birinci secdede olması gibi.
  11- Mestin ayaktan çıkması veya mesh süresinin dolması gibi.
  Namaz şöyle kılınır:
  Ayakta; başparmak kulak memesinin hizasına gelecek şekilde eller kıbleye karşı açık tutularak kaldırılır ve niyet etmekle beraber ” Allahü ekber” diyerek tekbir getirilir ve eller göğsün altında göbeğin az yukarısında hafif sola doğru bağlanır.
  Sonra Euzü-Besmele çekmeden “Veccehtü” duası okunur. Euzü-Besmele çektikten sonra okunmaz.
  Sonra Euzü-Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Besmele Fatihadan bir ayettir. Onu okumak da farzdır. Cemaatle kılınsın yalnız kılınsın; bütün namazlarda Fatihanın tamamını okumak farzdır.
  Sonra bir sure veya ayet okunur. Birinci rekâtta okunan surenin ikinci rekâtta okunan sureden uzun olması ve Kur’an-ı kerimde sıra bakımından ondan önce olması sünnettir. Sure sadece ilk iki rekâtte okunur.
  Sonra eller kaldırılır ve tekbir getirilerek rüku’a varılır. Rüku’da sırt boyun ve baş aynı hizada tutulur. Dizler kırılmadan bacaklar düz tutulur. Dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rüku’da üç kere “Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi…” denir.
  Sonra yine eller kaldırılarak itidal yapılır. Yani “semiallahu limen hamidehu…” diyerek doğrulmaya başlanır. Tam olarak doğrulunca “Rabbena lekel hamdu…” denir.
  Sonra tekbir getirilir ve secdeye varılır. Şu 7 uzuv üzerinde secde edilir. Bunlar: Alın burun iki diz iki avucun içi ve iki ayağın parmaklarının içleri. Önce dizler sonra eller sonra da alın ve burun yere konur. Secdede üç defa “Sübhane Rabbiyel a’la ve bihamdihi…” denir. Sonra tekbir getirilerek baş secdeden kaldırılır ve oturulur. İki secde arasında: “Rabbiğfir li verhamni…” okunur. Buna “el-cülusu beynes-secdeteyn” (iki secde arasındaki oturuş) denir. Sonra ikinci kere aynı şekilde tekbir getirilerek secde edilir.
  Sonra tekbir getirilerek ikinci secdeden kalkılıp az oturulur buna da “Cülus-ul-istiraha” (istirahat oturuşu) denir.
  Sonra ayağa kalkılır. İkinci rekâtte Fatiha ve sure okunur. Rüku ve secdeler yapılır ve oturulur. Bu oturuşta birinci Tehiyyat okunur ve üçüncü rekâte kalkılır. Üçüncü rekâte kalkarken eller kaldırılır. Son iki rekâtte sadece Fatiha okunur sure okunmaz.
  Son rekâtte otururken son Tahiyyat okunur. Tahiyyatta; salevat-ı şerifeyi “Allahümme salli ala Muhammed”e kadar okumak farz kalanını okumak sünnettir.
  Sonra; önce sağa sonra da sola selam verilir.
  Bütün oturuşlarda sağ ayak dikilir ve sol ayak yatırılarak üstünde oturulur. Bu oturuşa “İftiraş” denir. Sadece son oturuşta sağ ayak dikilir ve sol ayak sağ ayağın altından çıkarılır. Bu oturuşa da “teverrük” denir.
  Sabah namazının son rekâtinde rükûdan kalktıktan sonra eller kaldırılarak kunut okunur. Kunut ayrıca Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren ayın sonuna kadarki vitir namazlarının son rekâtlarında de okunur. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş