Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

hanbeli mezhebinin özellikleri Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Dört Fıkıh Mezhebinin Dünya Coğrafyasında Yaygın Olduğu Yerler Nelerdir hanbeli mezhebinde namaz nasıl kılınır abdest nasıl alınır
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  hanbeli mezhebinin özellikleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar

  Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî\'ye nisbet edilen mezhebin adı. İslâm\'da dört büyük fıkıh mezhebin birisi. Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdad\'ta doğdu. 241/855\'te yine orada vefat etti. Büyük babası Hanbel Horasan bölgesinde bulunan Serahs Vilâyeti\'nin valisi idi. Babası Muhammed b. Hanbel de komutanlık görevi üstlenmiş bir askerdi. Hanbel ailesi, Ahmed\'in doğumuna yakın bir sırada Bağdad\'a gelmiş ve orada yerleşmişti.  Ahmed b. Hanbel önce Kur\'ân\'ı hıfzetmiş, daha sonra arapça, hadis gibi ilimleri, sahâbe ve tabiîlere ait rivâyetleri, Hz. Peygamber\'in, sahabe ve tabiîlerin hayatlarını incelemekle ilim çalışmalarına başlamıştır. Özellikle hadis ilmi için Basra, Kûfe, Mekke, Medîne, Şam, Yemen ve el-Cezîre\'yi dolaşmış, uzun bir süre İmam Şâfiî\'ye (ö. 204/819) talebelik etmiştir. Hatta bu yüzden O\'nu Şâfiî mezhebinden sayanlar bile olmuştur. Böylece O\'nun başlıca fıkıh üstadı İmam Şâfiî\'dir. Şâfiî, O\'nun hakkında şöyle demiştir: \"Ben Bağdad\'tan ayrıldım ve orada Ahmed b. Hanbel\'den daha âlim ve daha faziletli kimse bırakmadım\"(el-Hudarî, Târihu\'t-Teşrîi\'l-İslâmî, terc. Haydar Hatipoğlu, s. 260, 261).  Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe\'nin (ö.150/767) öğrencisi ve devrin ünlü baş kadısı Ebû Yûsuf\'tan (ö.182/798) fıkıh ilmi aldı. Rivâyetle dirayeti birleştiren bir yol izledi. O, hükmü hadisten çıkarır, bu hükme yeni bir takım meseleleri kıyas ederdi. Bu arada Yemen\'e giderek, San\'a\'da Abdurrezzâk b. Hemmâm\'la (ö. 211/826) görüştü. Orada iki yıl kadar kalarak O\'ndan ez-Zuhrî ve İbnü\'l-Müseyyeb yoluyla gelen birçok hadisleri aldı(Muhammed Ebû Zehra, İslâm\'da Fıkhî Mezhepler Tarihi, Terc. Abdulkadir Şener, İstanbul 1976, s. 423 vd.)  Adının ilim, zühd ve takvâ ile birlikte yayılışı toplumu onun ilmine yöneltti. Mescid\'eki derslerini izleyenlerin sayısının beş bine kadar ulaştığı nakledilir. Derslerinde dikkati çeken üç husus şudur.  a) Onun meclisine ciddiyet, vakar, tevazu ve ruhî huzur hâkimdi. Kendisi şaka ve alay etmeyi sevmezdi.  b) Dersinde, ancâk hadisleri rivayet etmesi istendiği zaman anlatırdı. Hadis rivayetinde hafızasına güvenmez, Hz. Peygamber\'e söylemediği şeyi isnad etmemek için yazılı metne bakarak nakiller yapardı. Kendisine sorulmadıkça konuşmazdı.  c) Verdiği fetvaların yazılıp nakledilmesini menederdi. Ona göre yazılması gereken ilim, ancak Kitap ve Sünnet\'ten ibaret idi. Ahmed b. Hanbel\'in görüşü bu olmakla birlikte öğrencileri kendisinden ciltler dolusu kitaplar rivayet etmişlerdir(Zehebî, Tercemetü Ahmed b. Hanbel, Müsned\'in baştarafı, Mektebetü\'l-Maarif tab\'ı, Mısır, t.y.); Ebû Zehra, a.g.e., s. 437).  Hâlife Me\'mûn\'un ortaya attığı Kur\'ân\'ın mahlûk (sonradan yaratılmış) olduğu fikrini İbn Hanbel kabul etmedi, muhakeme edilerek zindana atıldı. Dayak yedi, kendisine işkence yapıldı, fakat yine inancından taviz vermedi. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş