Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Denklem Kurma Konu anlatımı , Denklem Kurma Çözümleri DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ A SAYI KESİR PROBLEMLERİ Verilen problemin x y a p n gibi sembollerle ifade
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Denklem Kurma Örnekleri, Denklem Kurma Çözümlü Örnekler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Denklem Kurma Konu anlatımı, Denklem Kurma Çözümleri


  DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
  A SAYI KESİR PROBLEMLERİ
  Verilen problemin x y a p n gibi sembollerle ifade edilmesine denklem kurma denir


  Bir x sayısının; a fazlası > x+a

  a eksiği > x-a
  a katı > ax
  1 sı > 1 X
  a a

  Örnek — 1
  Ali Ayşe ve Mehmet 27700 lirayı paylaşacaklardır Ali Mehmet’ten 1000 lira fazla Ayşe de Ali’den 1300 lira eksik alacaktır Buna göre Mehmet’in payı kaç lira olur?
  A) 8000 B) 9000
  C) 10000 D) 11000
  (1990— FL)


  Çözüm

  Mehmet:x
  Ali :x+1000
  Ayşe x+1000)-1300
  +


  Toplam 3x + 700 = 27700

  3x = 27000

  x = 9000 olur

  Cevap B  Örnek-2

  “İki sayıdan biri diğerinden 8 büyüktür Büyük sayının 2 katı ile küçük sayının 4 katı toplamı 184 ettiğine göre büyük sayı kaçtır?” Bu problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

  A)x+2(x+8)=184
  B)2x+4(x-8)=184
  C)2x+4(x+8)=184
  D) 4x+2(x-8)= 184
  (1992— FL)  Çözüm
  küçük sayı Büyük sayı
  x-8 x

  Büyük sayının 2 katı > 2x
  Küçük sayının 4 katı > 4(x- Cool dir
  Toplamları; 2x + 4(x –Cool = 184 olur

  Cevap B
  Örnek-3
  Bir öğrencinin 140000 lirası vardır Bu öğrenci 4 kitap 6 defter alırsa 20000 liraya ihtiyacı olacaktır Eğer 4 defter 6 kitap alırsa 20000 lirası artacaktır Bir defter ile bir ki¬tabın toplam fiyatı kaç liradır?
  A) 12000 B) 24000 C) 28000 D) 36000
  (1992— FL)  Çözüm

  4 kitap + 6 defter=160000 lira ve
  6 kitap + 4 defter = 120000 lira
  +

  10 kitap + 10 defter 280000
  1 kitap + 1 defter = 28000 lira olur
  Cevap C

  Örnek-4
  3 1
  Ali’nin parasının — i Ayşe’nin parasının — üne eşittir Ay¬şe Ali’ye 3000 lira verseydi
  5 3
  paraları eşit olacaktı Ali’nin parası kaç liradır?

  A) 5500 B) 7500 0)15000 D) 30000
  (1992— FL)

  Çözüm

  Ali Ayşe
  a b lira olsun
  3a b 9a
  — = — b= — tir
  5 3 5
  a + 3000 = b-3000
  9a
  a + 6000 = ——
  5

  5a + 30000 = 9a

  30000 = 4a

  a = 7500 lira olur Cevap B

  Örnek-5
  1 1
  Bir bisikletli gideceği yolun önce — ünü sonra — ünü
  1 3 4
  daha sonra ise kalan yolun — ini gidiyor Bisikletli top-
  5
  1am 24 km yol aldığına göre gitmesi gereken kaç km yolu kalmıştır?
  A)8 B)10 C)12 D)16

  (1993-FL)


  Çözüm
  1 1 4+3 7
  Önce — + — = —— = ——
  3 4 12 12

  1 12 7 5
  Sonra Kalanın — ini yani — - — = —
  5 12 12 12

  5 1 1
  — x — = —sini daha gider
  12 5 12
  7 1 8 2
  Toplam gittiği yol —+— = — = — ü olur
  12 12 12 3

  2 3 2 1
  — ü 24 km isekalan yol — - — = — tür
  3 3 3 3


  2
  — ü 24 km ise 24:2=12 km olur
  3
  Cevap C

  Örnek-6

  Bir köylü kilogram; 95000 liradan 30 kg elma satmıştır Eline geçen paranın 1 275 000 lirası ile kumaş kalanı ile de zeytinyağı almıştır Zeytinyağının bir litresi kaç Ii¬radır?

  Bu problemin çözülebilmesi için aşağıdaki bilgiler¬den hangisinin verilmesi gerekir?

  A) Elmalardan kaç lira kazanıldığı

  B) Kaç metre kumaş alındığı

  C) Zeytinyağına kaç lira verildiği

  D) Kaç litre zeytinyağı alındığı

  (1998-ÖO)


  Çözüm

  30 kg elma > 30 x 95 000 = 2 850 000 lira

  2 850 000 - 1 275 000 = 1 575 000 lira kalan para
  Köylünün zeytinyağına verdiği toplam para bulunmuş¬tur Fakat zeytinyağının bir litresinin fiyatının bulunabil¬mesi için kaç litre zeytinyağı alındığının bilinmesi gerek¬lidir

  Cevap D


  B YAŞ PROBLEMLERİ

  • Belli bir sene sonra herkes aynı miktarda yaşlanır

  • İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar

  • Belli bir sene önce herkes aynı miktar daha gençti

  • Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdır

  • İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez


  Örnek-7

  Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61 dir 3 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katının 2 eksiği olacaktır Annenin şimdiki yaşı kaçtır?
  A)40 B)45 C)50 D)55
  (1996— ATML)
  Çözüm
  Anne 3 çocuk
  Şimdiki yaşları: x 61-x
  3 yıl sonraki yaşları: x + 3 61-x + 9
  x+3=2(70-x)-2 dir
  x+3=140-2x-2
  3x= 135 ise
  x=45 olur
  Cevap B

  Örnek-8

  Bir çocuk 9 annesi 42 yaşındadır Kaç yıl sonra yaşları
  3
  farkının yaşları topl***** oranı — olur?
  7
  A)9 8)11 C)13 D)15
  (1997 — FL/AOL)

  Çözüm
  Çocuk Annesi
  Bugünkü yaşları 9 42
  x yıl sonraki yaşları 9 + x 42 + x
  Yaşları farkı 42+x—9 x 3
  ——————— = ———————
  Yaşları toplamı 42+x+9±x 7

  33 11 3 1
  ——— = —— 77 = 51 + 2X
  51+2X 7
  2X = 26
  X= 13 olur
  Cevap C


  C İŞÇİ - HAVUZ PROBLEMLERİ

  • Birim zamanda yapılan iş veya dolan havuz üzerinden işlem yapılır

  • Bir işin tamamı (işçi sayısı sabit tutularak) a saatte bitiyorsa 1 saatte bu işin sı biter

  (Havuz problem¬leri içinde benzer bir mantık kullanılır)
  • Bir işin tamamını 1 işçi a Il işçi b saatte ikisi birlikte x saatte bitirebiliyorlarsa;

  1 1 1
  —+ — = — tır
  a b x


  • Dolduran musluk için (+) boşaltan musluk için ise (—) işareti kullanılır

  • Bir işi üç işçi sırasıyla a b e günde yapabilmektedir Üçü birlikte t gün çalıştıktan sonra 1 işçi işi bırakıyor Kalan işi diğer işçiler x günde tamamlıyor

  Bu durumda;


  1 1 1 1 1
  t — + — + — + X — + — = 1 dir
  a b c b c


  Bu mantık genişletilerek diğer soru tiplerine uyarlanabilir

  Örnek-9
  5
  Birinci musluk boş bir havuzun 6 günde tamamını ikinci musluk 1 günde — sini dolduruyor
  12
  Üçüncü bir musluk da dolu olan bu havuzu 3 günde boşaltıyor Bu üç mus¬luk aynı anda açılırsa boş olan bu havuz kaç günde dolar?

  A)1 B)2 C)3 D)4
  (1991 —FL)
  Çözüm
  1 1 1 1
  — + — - — = —
  a b c x

  1 5 1 1
  — + — - — = —
  6 12 3 x

  2 + 5 – 4 1
  ———— = —
  12 x
  3 1
  — = — ise X=4 olur
  12 X
  Cevap D  D HAREKET PROBLEMLERİ

  • x = Yol v = Hız t = Zaman olmak üzere;

  x x
  x=v t v= — t= —
  t v  Örnek-10

  A şehrinden B şehrine aynı anda hareket eden iki oto¬büsün saatteki ortalama hızları 80 km ve 90 km dir Hı¬zı fazla olan otobüs diğerinden 10 dakika önce 8 şeh¬rine vardığına göre iki şehir arası kaç km dir?
  A)100 B)120 C)130 D)150
  (1990— FL)  Çözüm
  10
  10 dakika= — saattir
  60


  Yol = Hız X Zaman idi

  IABI=90t ve

  10
  IABI = 80 (t + —) dır
  60

  Alınan yollar eşit olduğundan
  1
  90 t = 80 (t+ —)
  6
  8
  9t = 8t + —
  6
  4
  t — saattir Buradan
  3
  4
  ABİ = 90 —
  3

  ABİ 120 km olur
  Cevap B


  Örnek-11
  Aralarında 400 km bulunan iki hareketli aynı anda birbir¬lerine doğru hareket ediyorlar Hareketlilerden birinin hı¬zı saatte 60 km olduğuna ve 4 saat sonra karşılaştıklarına göre diğer hareketlinin saatteki hızı kaç km dir?
  A)70 B)60 C)50 D)40

  Çözüm

  400 = (60 + V2) 4

  100 = 60 + V2

  40 = V2 olur
  Cevap D
  Örnek-12

  “Saatte ortalama 80 km hızla giden bir otobüs kendisin¬den 120 km önde ve saatte ortalama 60 km hızla aynı yöne giden bir kamyona kaç saat sonra yetişir?” Proble¬minin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

  1 1
  A) —— + — =120
  80X 60X

  B) 80x-60x= 120

  C) 80x + 60x = 120

  1 1
  D) —— - —— =120
  180X 60X
  (1993— FL)
  Çözüm

  Otobüs kamyona x saatte yetişir
  x saat sonra otobüs 80x kamyon ise 60x yol alır
  Bu yol farkı ise 120 km dir Problem çözümünü veren denklem
  80x - 60x= 120 olur
  Cevap B

  Örnek-13
  A şehrinden B şehrine gitmek için aynı anda yola çıkan iki otobüsün birinin saatteki ortalama hızı 80 km diğeri¬ninki 110 km dir Hızlı giden otobüs B ye 3 saat önce vardığına göre iki şehir arası kaç km dir?
  A)1210 B)1000 C)880 D)720
  (1995-FL/AOL)

  Çözüm
  İki aracında aldığı yollar eşit olduğundan;
  80 t= 110 (t - 3)
  5t = 11 (t - 3)
  8t = 11t - 33
  33 = 3t
  t = 11 saat
  x = 80 t x=8011 ise x=880 km olur Cevap C


  Örnek
  Bir nehirde 180 km lik bir yolu motor; akıntının etkisiyle
  18 saatte gidip 30 saatte dönüyor Bu motorun kendi
  hızı saatte kaç km dir?
  A)6 B)8 C)10 D)12


  Çözüm
  180
  VA+VK= —— =10
  18

  180
  VK-VA= —— =6
  30
  +

  2 VK = 16 ise
  VK = 8 km
  Cevap B


  E YÜZDE PROBLEMLERİ

  1 Basit Yüzde Problemleri

  Bu problem tipindeki soruları yaparken aşağıdaki tablo¬da verilen bilgileri bilmek sizlere kolaylık sağlayacaktır

  a
  %a= —— dür
  100
  a
  Bir sayının % a sı = X—— dür
  100
  100+a
  Bir sayının % a artırılmış hali = X ——— dür
  100

  100-a
  Bir sayının % a azaltılmış hali = X ——— dür
  100


  2 Kar - Zarar Problemleri

  Bu tip sorularda aşağıdaki tabloda verilen bilgiler kolaylık sağlayacaktır
  Maliyet % 20 kar % 20 karlı satış
  100 20 120
  Maliyet % 20 indirim % 20 indirimli satış
  100 20 80
  Örnek

  % 32 indirimle 17 000 liraya satılan bir ayakkabının indirimden önceki fiyatı kaç liradır?
  A) 20 000 B) 22 000
  0) 25 000 D) 27 000
  (1990— FL)
  Çözüm

  % 100-%32 = %68 (% 32 indirimli)


  %68 i l7000 lira ise
  %100 ü x liradır

  x=17000 100
  68
  x = 25000 liradır
  Cevap C

  Örnek
  1
  Bir malın— ü % 25 geri kalanı da % 30 karla satılıyor
  3
  Eğer malın tamamı % 35 karla satılsaydı 200 000 lira daha fazla kar edilmiş olacaktı Bu malın mal oluş fiyatı kaç liradır?
  A) 3000000 B) 6000000
  C) 8000000 D) 10000000
  (1993— FL)
  Çözüm

  Malın tamamı x olsun;

  x 125 2x 130 135
  —— — — + —— —— = x —— - 200000
  3 100 3 100 100
  125x+260x 135x
  ————— - —— = -200 000
  300 100
  (3)
  385x - 405x
  ————— = -200000 - 20x = -60000000
  300

  x = 3000000 lira olur Cevap A  Örnek
  Bir kırtasiyeci kalemlerin tanesini a liradan satarsa top¬lam b lira zarar c liradan satarsa toplam d lira kar ede¬cektir Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yapı¬lırsa kalem sayısı bulunur?
  b+d c+a b d d b
  A) —— B) —— C) — + — D) — - —
  c-d b-d c a a c
  (1994— FL)
  Çözüm

  Kalem sayısı: x

  Maliyet: y lira olsun

  x a = y - b
  x c = y + d
  ———————— Taraf tarafa çıkarma işlemi yapalım
  (xa - xc) = - b - d
  x(a - c) = - b - d
  x(c - a) = b + d

  b+d
  x= ——olur
  c-a
  Cevap A
  Örnek
  Bir mal %20 karla 36000 liraya başka bir mal da % 20 za¬rarla 36000 liraya satılıyor Satıcının iki malın satışı so¬nundaki kar - zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 3000 lira kar B) 3000 lira zarar
  0) 1500 lira kar D) 1500 lira zarar
  (1995— DPY)
  Çözüm
  120
  A —— = 36000 ise A = 30000 dir
  100
  36000-30000= 6000 lira kar
  80
  B —— = 36000 ise B = 45000 dir
  100
  45000- 36000 = 9000 lira zarar

  Toplam = 9000 - 6000
  = 3000 lira zarar olur
  Cevap B
  3 Faiz Problemleri
  F:Faiz
  A: Ana para (kapital sermaye)
  n :Faiz yüzdesi (faiz fiyatı)
  t :Zaman olmak üzere

  Ant
  Yıllık faiz > F= ——
  100
  Ant
  Aylık faiz > F= ———
  12100
  Ant
  Haftalık faiz > F=———
  52100

  Ant
  Günlük faiz > F= ————
  360100

  Örnek

  Bankaya yatırılan 400 000 lira paranın 6 yılda getirdi¬ği faizi aynı faiz yüzdesi ile 600 000 lira kaç yılda ge¬tirir?
  A)1 B)2 0)3 D)4
  (1992— EL)
  Çözüm

  Ant
  F= ———__ formülünden
  100

  400000 6 t 600000nt
  F= ————— = —————
  100 100

  2 400 000 = 600 000n
  n = 4 yıl olur
  Cevap D
  4 Karışım Problemleri
  Saf madde miktarı
  Karışım oranı = —————————
  Tüm karışım miktarı
  Örnek

  100 kg şekerli suyun % 40 ı şekerdir Bu şekerli suya kaç kg su katalım ki karışımın şeker oranı % 20 ol¬sun?

  A)50 8)100 0)150 D)200
  (1992— EL)
  Çözüm
  40
  100 —— = 40 kg şeker
  100
  Saf madde miktarı
  Karışım oranı = ————————— formülünden
  Tüm karışım miktarı
  20 40
  —— = ———— ise x = 100 kg olur Cevap B
  100 100+X
  HARFLİ İFADELER
  A HARFLİ İFADELER

  5a x3 3r 2(a - b) x + y - z gibi ifadelere harfli ifadeler denir

  • 3x2y ifadesinde 3 e kat sayı denir

  • Harfli ifadelerde eksi (-) veya artı (+) işaretleriyle birbirinden ayrılan kısımlara terim denir

  • Harfleri ve harflerin kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terimler denir

  1 Benzer Terimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

  Harfli ifadeler toplanırken benzer terimlerin kat sayıları toplanır Bulunmuş olan toplamın yanına benzer teri çarpan olarak yazılır

  Örnek

  • 4x+3x=(4+3)x = 7x

  • 5x2 +9x2 - 8x2=(5+9-8) x2 = 6x2
  1 5 1 5 6
  • — x + — x = — + — x = — x = 2x
  3 3 3 3 3


  2 Harfli İfadelerle Çarpma İşlemi

  Üslü sayılarda gördüğümüz tabanları ayni olan üslü sayıların çarpımı kuralını bu bölümde de kullanacağı; Yani;


  (a xn) (b xm) = a b xn+m dir


  Örnek
  • a a a = a1+1+1 = a3

  • x3 x7 x2 = x3+7+2 = x12

  • (3a3 b) (-2 a b2) -3 ( 2) a3+1 b1+2 = -6a4 b3

  şeklinde olur Şayet çarpma işlemi iki tane çok terimliden oluşuyorsa bu çok çok terimlilerde çarpma işlem çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özeliği kullanılarak yapılır


  Örnek

  • 3a(a+2)=(3aa)+(3a2) = 3a2+6a  3 Harfli İfadelerde Bölme İşlemi

  Üslü sayılarda gördüğümüz tabanları aynı olan üslü sayıların bölümü kuralını bu bölümde de kullanacağız Yani;

  a xn a
  —— = — xn-m ‘dir
  b xm b


  Örnek

  X3
  —— = X3-1 = X2
  X

  4 Harfli Bir İfadenin Sayısal Değerini Bulma

  Harfli bir ifadenin verilen bir sayıya göre değerini bul¬mak için ifadede harfin yerine sayı yazılarak işlem ya¬pılır

  Örnek

  • x = 2 için x2 + 4x + 2 nin değerini bulalım:

  x2+ 4x + 2 ifadesinde x yerine 2 sayısını yazarsak;

  22 + 42 + 2 = 4 + 8 + 2 = 14 olur


  5 Harfli ifadelerin Derecesi

  Tek terimli harfli ifadenin derecesi içinde bulunan bir harfin üssüne ya da terimin bütün harflerinin üslerinin topl***** göre söylenir

  Örnek

  5x7 y2 ifadesi;
  • x e göre 7 derecedendir
  • y e göre 2 derecedendir
  • Tüm harflerine göre 9 derecedendir (7 + 2 = 9)

  Örnek
  2x2 (3x - 4) ifadesi;

  2x23x - 2x2 4 = 6x3 - 8x2 dir Buna göre bu harfli ifadenin derecesi en yüksek dereceli olan ifadenin derecesidir Yanı 3 tur

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Matematik Denklem Problemleri
 3. Denklem Nedir
 4. Denklem Kurma Örnekleri, Denklem Kurma Konu anlatımı
 5. Denklem nedir, Denklem nedemektir
 6. Denklem Kurma Problemleri Konu Anlatımı, Denklem Kurma ile ilgili problemler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş