Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Allah ın sıfatları ve anlamları Allah ın sıfatları nelerdir? Allah ın sıfatlarının anlamları , ALLAH Bu ism-i şerif , Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Allahın sıfatları ve anlamları nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Allahın sıfatları ve anlamları

  Allahın sıfatları nelerdir?
  Allahın sıfatlarının anlamları,

  ALLAH
  Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz.  Allah’ın 99 ismi ve anlamları

  Adil العدل Herkese hakkını veren,
  Afüv العفو Günahları affedip sâhibini cezâlandırmaktan vazgeçen
  Âhir الآخر Varlığının sonu olmadığını belirtir ve insanlara vadettiği sonsuz hayâtı veren
  Alîm العليم Bilgisi sonsuz olan, herşeyin farkında olup en ince noktasına kadar bilen
  Aliyy العلي Yüksek, büyük ve yüce, güçte, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün yetkin sıfatlarında üstün olan
  Allah الله Kendisinden başka ilah olmayan "O" ilah. El-İlah'dan türemiştir.Diğer isimleri kapsar.
  Azîm العظيم Çok yüce ve sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli olan, yüce.
  Azîz العزيز İzzet sâhibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye galip olan.
  Bâis الباعث Ölüleri dirilten, her canlıyı ölümünün ardından yeniden dirilten.
  Bâkî الباقي Süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz.
  Bâri' البارئ Yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratan, olgunlaştırarak birbirinden farklı niteliklerde meydana getiren, âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  Basîr البصير Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren.
  Bâsit الباسط Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediğine bolluk veren.
  Bâtın الباطن Gizli, cisim olarak görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir.
  Bedî البديع Emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan.
  Berr البَرّ İyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma
  Câmi الجامع İstediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan.
  Cebbâr الجبّار Azamet ve kudret sâhibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  Celîl الجليل Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır.Güzeller güzeli.
  Dâr الضار Zarar verici şeyler yaratan
  Evvel الأوّل Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayan
  Fettâh الفتّاح Kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran
  Gaffâr الغفّار Kullarının günâhlarını tekrar tekrar affeden ve çok bağışlayan yüce varlık
  Gafûr الغفور Mağfiret eden, suçları bağışlayan, affeden.
  Ganî الغني Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  Habîr الخبير Her şeyden haberdâr olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle bilen
  Hâdî الهادي Hidâyete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  Hâfıd الخافض Allah'ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.
  Hafîz الحفيظ Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, herşeyi belli vaktinde âfet ve belâlardan koruyan.
  Hakem الحكم Hikmet sâhibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  Hakîm الحكيم Herşeyi inceliğiyle bilip buna göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olan
  Hakk الحقّ Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olan.
  Hâlik الخالق Yaratıcı olan
  Halîm الحليم Acele etmeyen, günahkârların cezâsını vermeye güç yetirdiği onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakan, hilmi çok olan
  Hamîd الحميد Çok övülen, övgüye en çok layık olan.
  Hasîb الحسيب Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesâba çekerek yaptığının karşılığını veren
  Hayy الحيّ Ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan.
  Kābid القابض Herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan
  Kādir القادر Kudret sâhibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan
  Kahhâr القهّار haddi aşanları çok şiddetli kahreden.
  Kaviyy القويّ Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan
  Kayyûm القيّوم Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan.
  Kebîr الكبير çok büyük
  Kerîm الكريم Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getiren, çok ikrâm edici
  Kuddûs القدّوس Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi
  Latîf اللطيف En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nûfuz edilemeyen en ince şeyleri de yapan
  Mâcid الماجد Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  Mâlik-ül Mülk مالك الملك Mülkün ebedî ezelî sâhibi.
  Mâni المانع Bâzı şeylerin meydana gelmesine müsâde etmeyen, engelleyen.
  Mecîd المجيد Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73). Şanı, şerefi çok üstün olan.
  Melik الملك Mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  Metîn المتين Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir.
  Mu'ahhir المؤخّر Herşeyden sonra yine var olan; O'na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan
  Mucîb المجيب O'na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen
  Muğnî المغني Dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçlarını gideren, zengin kılan.
  Muhsin المحسن Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen
  Muhyî المحيي Dirilten, canlandıran ve hayat veren
  Muîd المعيد Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
  Muiz المعز İzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibi
  Mukaddim المقدّم Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren
  Mukît المقيت Rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren.
  Muksit المقسط Bütün işlerini dengeli yapan
  Muktedir المقتدر Gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden
  Musavvir المصور Yaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden
  Mübdî' المبدىء Hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratan
  Müheymin المهيْمن Allah'ın görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan
  Mü'min المؤمن Îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran
  Mümît المميت Öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan
  Müntakim المنتقم İntikâm alan
  Müteâli المتعالِ Yüksek ve yüce varlık
  Mütekebbir المتكبّر Her hususta çok büyük ve azamet sâhibi ulu yaratıcı
  Müzil المذل Yüce Allah'ın lâyık olanları zillete düşüren, zelîl kılan, onları hor ve hakîr eden
  Nâfi النافع Hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  Nûr النور Âlemleri nurlandıran, dilediğini nûr eden, nûr, ışık olan.
  Râfi الرافع Kaldıran, yükselten ve yüksek olan
  Rahîm الرحيم Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere (âhirette) merhamet eden.
  Rahmân الرحمن ALLAH'ın zati ismi.Pek merhametli, şefkati ve nimeti her şeyi kuşatan.
  Rakîb الرقيب Görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol altına alan
  Ra'ûf الرؤوف Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
  Reşîd الرشيد Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran
  Rezzâk الرزّاق Bütün yaratıkların rızıklarını veren
  Sabûr الصبور Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan
  Samed الصمد Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan
  Şehîd الشهيد Herşeye şâhit olan, herşeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan
  Şekûr الشكور Çok şükre lâyık olan, kendi rızâsı için şükredilen, şükür olarak yapılan iyi işlerin daha fazlasıyla karşılığını veren, insanlara nimetlerini artırarak şükür muâmelesi yapan
  Selām السلام Her türlü eminliğin, salimliğin aslı olan,güvenlik verren. Selam, İslam sözcüğüyle aynı semantik kökten türer.
  Semî السميع İşiten, işitme kuvvetine sâhip olan ve işitme gücünü veren
  Tevvâb التوّاب Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren
  Vâcid الواجد Vârolan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratan
  Vâhid الواحد Tek, bir olan; kendisinden başka tanrı olmayan
  Vâlî الوالي Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten
  Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi
  Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
  Vedûd الودود Çok şefkatli, muhabbetli, sâlih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızâsına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegâne lâyık olan
  Vehhâb الوهّاب karşılıksız veren
  Vekîl الوكيل Hayâtını Allah'a tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O'na sığınanların işlerinde kendilerine yardım eden
  Velî الولي Dost, emir sâhibi ve iyi insanların, yâni müminlerin dostu (velîsi) olup onlara yardım ederek işlerini yöneten
  Zâhir الظاهر Görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı herşeyden âşikâr olan
  Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Hem azamet, hem de fazl-u kerem sâhibi.


  İmam Buhari şöyle yazmıştır:

  Ebu Hureyre anlattı:
  إن لله تسعة و تسعين اسمًا، مائةً إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة
  "Gerçekten, Allah'ın doksandokuz isimleri vardır, yüzden bir ek------, kim bu isimleri sayıp ezberlerse Cennet'e gider."
  alıntıdır

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Allahın sıfatları ile ilgili ayetler
 3. Allahın sıfatları ve anlamları
 4. Allahın Sıfatları Kaça Ayrılır
 5. Allahın sıfatları ile ilgili hadisler - Allahın sıfatlarıyla ilgili hadisler
 6. Allahın Sıfatları, Allah’ın Sıfatları Nelerdir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş