Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

KA DIN IN KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKKI Kadın ların , kocaları üzerindeki hakları pek çoktur. Erkeklerin onlara karşı , gayet iyi huylu olmaları; kadın ların ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kadının kocası üzerindeki hakkı nedir

  Sponsorlu Bağlantılar
  KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKKI

  Kadınların, kocaları üzerindeki hakları pek çoktur. Erkeklerin onlara karşı,gayet iyi huylu olmaları; kadınların, erkeklere nazaran daha yumuşak ve merhametli bulunmaları itibariyle merhameten onların ezalarına katlanmaları bu haklar cümlesindendir. Allah buyurur :
  — Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı çıkmanız ve onları kendilerine verdiğiniz mehirdien. birazını elinize geçirebilmek için tazyik etmeniz size helâl olmaz. Meğer ki arayı açacak bir fuhuş irtikap etmiş olsunlar. ONLARLA İYİ GEÇİNİN.  Eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda bir çok hayır takdir etmiş bulunur. (Nisa sûresi, âyet: 19) Gene Allah, onların hakkına tâzîm hususunda buyurdu :

  — Hem onu nasıl alırsınız ki birbirinize karılıp katıldınız. ONLAR (kadınlar) SİZDEN (ya güzelce geçinmek veya güzellikle ayrılmak hususunda) KUVVETLİ TEMİNAT DA ALDILAR. (Nisa sûresi, âyet: 21)

  — Allaha ibadet edin, O'na hiçbir şeyi eş tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, YANINIZDAKİ

  ARKADAŞA (Eşinize) yolda kalmışa, sağ ellerinizin mâlik olduğu kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenen ve dâima böbürlenenleri sevmez. (Nisâ sûresi, âyet: 36)

  Peygamberimiz son vasiyyetlerinde üç şeyden bahsetti. Ağlıyarak konuşabiliyordu. Öyle ki bir ara dili titredi. Sesi kısıldı. Şöyle diyordu :

  — Namaz, namaz, namazınıza dikkat edin, ihmal etmeyin!..

  Sağ elinizin altındakilere (köleler, hizmetçiler, işçiler) kudretlerinin fevkinde vazife yüklemeyin !... Allahdan korkun, Allahdan korkun kadınların hukuku hakkında!. Zira onlar sizin yardımcılarınız ve esirlerinizdir. Onlar size Allanın emânetidir. Allahın bir sözü ile onların herşeyi size helâl kılındı.

  Gene Allah Resulü buyurdular :

  — Hangi erkek, karısının huysuzluklarına sabır ve tahammül ederse Allah ona, Eyyüp aleyhisselâmın belâlara sabrı neticesinde verdiği ecri verir. Hangi kadın, kocasının huysuzluklarına sabır ve tahammül ederse Allah ona, Fir'avunun karısı Âsi-ye'ye verdiği sevabı verir.

  Karısı ile hoş geçinmek, sadece ona ezâ etmemekten ibaret değildir. Ondan, herhangi bir suretle gelebilecek ezalara katlanmak, o öfkelenince ona mülâyemetle muamele etmek te lâzımdır. Nitekim peygamberimizin eşleri bazan peygamberimize sözle mukabelede bulunurlardı. Resûlüllah böyle anlarda onlara mülâyemetle muamele ederdi. Bir gün Hz. Ömerin eşi kendisine sözle mukabele etmişti. Hz. Ömer ona, «Bana karşı sözle huysuzluk mu ediyorsun?» dedi. Karısı, «Resülüllah senden daha hayırlı olduğu halde onun eşleri ona yapıyorlar!» diye cevap verdi. Hz. Ömer de şöyle dedi :

  — Eğer peygambere sözle karşılık verdiyse Hafsa hatâ etmiş.

  Daha sonra Hz. Ömer, peygambere sozle karşı gelmekten Hafsayı sakındırarak şöyle dedi :

  — Ebubekirin kızına bakarak peygambere sözle karşı gelme. Zira o, Resûlüllahın sevdiğidir.

  Bir defasında Resûlüllah ile eşleri Hz. Âişe arasında sözlü niza olmuştu. Hz. Ebûbekiri aralarında hakem tayin ettiler. O, onları dinlemek üzere gelince, peygamberimiz, Hz. Âişeye «Konuş, yahut ben konuşayım!» dedi. Hz. Âişe de, «Sen konuş, fakat doğruyu söyle!» dedi. Onun bu sözü üzerine Hz. Ebûbekir ona bir tokat attı. Öyle ki ağzınıburnunu kanattı ve :

  — Ey nefsinin düşmanı! Bir de yalan mı söyliyecekti ? dedi.

  Hz. Âişe, peygamberimizin arkasına kaçıp oturdu. Peygamberimiz, kayın babası Hz. Ebûbekire dedi ki :

  — Biz böyle yapmanızı istemezdik!

  Enes İbni Mâlik -Allah ondan razı olsun- der ki :

  — Allah Resulü, kadınlara ve çocuklara karşı insanların en merhametlisiydi.

  Erkeğin, eşi ile şakalaşıp oynaşması da kadının kocası üzerindeki hakları cümlesindendir. Zira kadınların gönlü böyle şeylerden hoşlanır. Resul aleyhisselâm, eşlerinin akıl ve kültürleri seviyesine inerek onlarla şakalaşır ve oynaşırdı. Hatta rivayete göre Hz. Âişe ile koşu müsabakaları yapar, bazan biri diğerini, bazan diğeri birini geçerdi.

  Peygamberimiz, insanların, karısına en çok izzet-i ikramda bulunanıydı.

  Hz. Âişe anlatır :

  — Bir defasında Aşure günü bazı sesler işittim. Habeşlilerden ve diğerlerinden bir kısım insanlar şakalaşıp oynuyorlardı. Resûlüllah bana, «Onların oyununu seyretmek ister misin?» dedi. «Ben, «Evet!» dedim. Allah Resulü, kapının önüne durdu. Kolunu kapıya koydu. Elini uzattı. Ben çenemi elinin üstüne koydum. Onlar oynuyorlar, ben de seyrediyordum. Biraz seyrettikten sonra Allah Resûlü, «Yeter!» dedi. Ben daha seyretmek istedim. O, «Ey Âişe, yeter!» dedi. Ben de, «Peki!» dedim. Oyunculara işaret etti. Onlar da Uzaklaştılar. Sonra Allah Resulü buyurdular ki :

  — İman bakımından müminlerin en kâmili, ahlâkça en güzel olanı ve aile efradına en çok lûtufkâr davrananıdır.

  Gene Allah Resulü buyurdular :

  — Sizin en hayırlınız karısına hayırlı olandır. Ben, sizin, eşine en hayırlı olanınızım.

  Hz. Ömer, —haşin bir insan olmasına rağmen— der ki :

  — Kişi, ailesi hususunda bir sabi gibi olmalıdır. Peygamberimiz, dul bir kadınla evlenen Câbir'e dedi ki :

  — Bakire (kız) ile evlenseydin!.. Onunla oynaşırdın, o da seninle oynaşırdı!.

  Erkeğin, eşine karşı mülâyemet ve güzel ahlâklılıkta, onun üzerindeki heybet ve otoritesini kaybetmemesi de kadının kocası üzerindeki hakları cümlesindendir. Çünkü erkek, karısı üzerindeki otoritesini kaybederse onun hevây-i nefsine uymağa başlar. Böylece kadının ahlâkı sükût eder. Erkeğin, karısı üzerinde hiç bir heybeti kalmaz, işte bunun için erkek, karısına karşı olan hüsn-ü muamelesinde itidali kaybetmemeli, onun gözünde kendi heybet ve azametini yitirmemelidir. Ahlâkî olmıyan bir hareketini gördüğünde derhal huşunet göstermeli, gayr-i ahlâkî davranış ve fiillere müsâade kapısını asla açmamalı, şeriate ve insaniyete aykırı bir hali olursa müsamahasız karşısına dikilmelidir. Hasan Basri der ki :

  — Karısının nefsânî arzularına boyun eğen hiç bir erkek yoktur ki Allah onu cehennem ateşine atmasın.

  Hz. Ömer de şöyle der :

  — Kadınlara itaat etmeyiniz. Onlara muhalefet etmekte bereket vardır.

  Resul aleyhisselâm buyurdular :

  — Karı kulu yüzüstü sürünsün! Peygamberimizin böyle buyurması şunun içindir :

  — Karısının nefsânî arzularına itaat eden erkek, onun kölesi demektir. Gerçekten o, lanete lâyıktır. Çünkü Allah onu, kadına hâkim vaziyette yaratmış ve hâkim kılmıştır. O ise, karısının nefsânî arzularına itaat edip onun emrine girmekle, Allanın bu hükmünü tersine çevirmiş, böylece şeytana itaat etmiştir. Nitekim Allah şeytandan hikâyeten buyurur :

  — Allah onu (şeytanı) rahmetinden koğdu. O da şöyle dedi: «Celâlin hakkı için, kullarından muayyen bir nasip edineceğim. Onları mutlaka saptıracağını, Onları mutlaka olmıyacak kuruntulara saplatacağım, onlara emredeceğim de davarların kulaklarını yaracaklar, ONLARA MUHAKKAK EMREDECEĞİM DE ALLAHIN YARATTIĞINI DEĞİŞTİRECEKLER.» Kim Allahı bırakarak şeytanı bir yâr edinirse şüphesiz, açıkça büyük bir zarardadır O. (Nisa suresi, ayet: 118, 119)

  Erkeğin hakkı, kendisine tâbi olunmaktadır Onun kadınlara tâbi olması değildir. Allah, «Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler!» (Nisa sûresi, Ayet: 34) buyuruyor. Gene Allah, erkeği «Efendi» olarak isimlendirdi. Buyurur :

  — Kapının yanında kadının EFENDİSİ'ne rastgeldiler. (Yusuf suresi, Ayet: 35)

  İşte hal böyleyken erkek, karısına itaat eder, onun nefsânî arzularına boyun eğerse Allanın nimetini inkâr etmiş ve O'nun hükmünü tersine çevirmiş olur.

  Kadının nefsi de senin nefsine benzer. Onun dizginini birazcık bırakıverirsen, seni istemediğin uzak ve yasak mıntıkalara ****ürür. Eğer yularını bir karış gevşetirsen o, seni bir arşın çeker. Eğer sımsıkı ve şiddetle elini ona yapıştırırsan ancak o zaman mâlik ve hâkim olabilirsin.

  İLAHİ NİZAM


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kocanın kadın üzerindeki hakkı
 3. ebru gündeş'in kocası kim
 4. Kadının erkeğine karşı görevleri nedir, Kadının kocasına karşı vazifeleri nelerdir?
 5. İslamiyet’e Göre Kadının Üç Temel Hakkı Vardır
 6. Kadının eşini seçme hakkı ve İLsam
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş