Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

miraç kandili hutbe Muhterem Müslümanlar! 8 Temmuz 2018 Perşembe gecesi , mübarek Mirac Kandili’dir. Mirac Kandili , sevgi li Peygamber imiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Miraç Kandili Hutbesi, Miraç kandili hutbe

  Sponsorlu Bağlantılar  miraç kandili hutbe  Muhterem Müslümanlar!
  8 Temmuz 2018 Perşembe gecesi, mübarek Mirac Kandili’dir.
  Mirac Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin gecenin bir anında Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Ku düs’teki Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göklere se yahat ettirildiği mübarek gecenin adıdır.
  Nitekim Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de; “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım âyetlerimizi gös termek için, çevresini mübarek kıldığımız Mes cid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür..buyurmuştur.
  Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Mirac, Allah’ın sevgili Rasûlünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahî bir ihsandır.
  Yüce Peygamberimiz için pek büyük şan ve şereflerle dolu olan Mirac mûcizesi, biz Müslümanlar için de ilahî rahmetler ve lütuflarla dolu dur..Mirac olayının biz Müslümanlar için en önem li sonuçlarından birisi, hiç şüphe yok ki, dinin di reği olan namazdır..amaz, bize bir Mirac hediye sidir.Onun içindir ki, namaz mü’minin miracı ol muştur. Nasıl ki, yüce Peygamberimiz Mirac’ta vasıtalardan arınmış olarak Mevlası ile karşı kar şıya geldi ise, mü’min de na.mazda vasıtasız ola rak doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkar; sadece O’na kulluk etme ve sadece O’ndan yar dım isteme fırsatı bulur.Eğer mü’min, günde beş vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde kılacak olursa, o namaz onun için bir Mirac olur, kul onunla Hakk’a yol bulur.

  Muhterem Müslümanlar!
  Böyle müstesna bir gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e vahyedilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Mirac’ın ruhî hallerinden söz edilirken: “Allah kuluna vahyedeceğini etti” buyurulmaktadır.
  Bu vahyedilen hakikatleri şöylece özetleyebiliriz: “Allah’a ortak koşulmayacak, yalnız O’na kulluk edilecek ve yalnız O’ndan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimle re iyi muamele edilecektir. Ölçü ve tartıda doğru luk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin ar dından körü körüne gidilmeyecek, şuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir.”

  Bu saydığımız prensipler hiç şüphe yok ki bir toplum için gerekli bütün ahlâk ve fazilet kuralla rını ihtiva etmektedir.
  İşte Mirac gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken, bu gecede vahyedilen üs tün gerçeklere kulak vermeliyiz. Yalnız Yüce Mevla’ya kulluk etmeli, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız.

  Muhterem Mü’minler!
  Mirac gecesi, ulvî bir gecedir. O halde bu mü barek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, iba detle Allah’a karşı şükran borçlarımızı ödemeli yiz; namaz kılmalı, Kur’an okumalı ve Allah’tan af ve bağış dilemeliyiz, çoluk çocuğumuza bu ge cenin anlam ve önemini öğretmeliyiz. Çevremiz deki yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım ellerimizi uzatmalıyız. Annemizi, babamızı ve bü yüklerimizi ziyaret edip ellerini öpmeli ve duala rını almalıyız.Ebediyete intikal etmiş olanlarımızı rahmetle anarak ruhlarını şad etmeliyiz. Dostla rımızla tebrikleşmeli, sevgi ve saygı duygularımızı perçinlemeliyiz.

  Aziz Mü’minler!
  Kandilleri birer fırsat bilmeli, bu müstesna zaman dilimlerinde Allah’a daha da yakın olmaya çalışılmalıdır. Bilelim ki, Allah’a yakınlık, O’nun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği şeylerden kaçınmakla mümkündür.
  Gönül aydınlığı olan Mirac Kandili’niz mübarek olsun.  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Miraç Kandili ile ilgili Hutbe - Miraç Kandili Hutbesi
 3. Mirac Kandili, Mirac Kandili İle İlgili Hutbe - İstabul Müftülüğü
 4. Miraç Kandili Slaytı - Miraç Kandili ve Önemi ile ilgili PowerPoint Sunum
 5. Miraç kandili miraç kandili , nedir, peygamberimiz niçin miraca çıkmıştır, en iyi şekilde
 6. 2018 Miraç Kandili Ne Zaman - 2018 Miraç Gecesi Tarihi - Miraç Kandili 2018 - Miraç Kandil
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş