Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Siverek Türküleri ve SİVEREK FOLKLÖRÜ HALK MÜZİĞİ Siverek yöresine ait bir çok türkü vardır. Ancak kayıtlara geçirilmedikleri için zaman içinde bazıları unutulmuş , bazıları da
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Siverek Türküleri ve SİVEREK FOLKLÖRÜ

  Sponsorlu Bağlantılar
  Siverek Türküleri ve SİVEREK FOLKLÖRÜ

  HALK MÜZİĞİ

  Siverek yöresine ait bir çok türkü vardır. Ancak kayıtlara geçirilmedikleri için zaman içinde bazıları unutulmuş, bazıları da başka yöreler tarafından sahiplenmişlerdir. Siverek yöresine ait türkülerinin çok az bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. 25-30 yıl önce radyodan sık sık “Şimdi bir Siverek türküsü dinleyeceksiniz” anonsu yapılırdı. Ayrıca Siverek, Diyarbakır’a yakın ve Şanlıurfa’ya bağlı ilçe olduğu için bazı türkülerin yöreleri yazılırken “Diyarbakır yöresi” ya da “Şanlıurfa yöresi”ne ait olarak kaydedilmiştir.

  Müzikle uğraşan yaşlı Sivereklilerle yaptığımız görüşmelerden de elde ettiğimiz bilgilere göre, bazı parçaların unutulduğunu gördük. Bu parçalar neredeyse kaybolmak üzeredirler.

  Siverek ve çevresinde yapılacak araştırmalarda gün yüzüne çıkmamış türkülerin bulunacağı ve bu konuda orijinal derlemelerin yapılabileceğine inanıyoruz. Siverek’te, geçmişte halk müziği ile uğraşan ve hayatta iken kendileri ile görüştüğümüz, ancak şimdi aramızda olmayan merhum (Bandocu) Mehmet Öcal, Şeyhmus Harran,(Taşçı) Koç Ali Alur, Mahmut Hamidanoğlu, Abbas Gergez, olmak üzere halk müziğine gönül vermiş pek çok sanatçı bulunmaktadır. Bunlarla yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda Siverek yöresine ait bir çok türkü tespit ettik. Bir kısmı TRT repertuarlarında kayıtlı, bazıları yaşlı insanların dillerinde hala söylenmekte, bazıları da eski makaralı ses cihazlarının tozlanmış şerit kasetlerinde kayıtlı,(bu kayıtların bir kısmı bizde muhafaza edilmektedir.) çoğu da maalesef sahipsizlikten yok olup gitmiştir. Bu türkülerden ulaşabildiklerimizi kayıt altına alma düşüncesiyle onları bu kitapta sizlere sunmayı bir görev bildik.

  Türkülerin, her yerde olduğu gibi Siverek’te de yaşanmış acı, ayrılık ve hasret dolu öyküleri vardır. Bu türküler, toplumun sevinçlerini, kederlerini, geleneklerini, toplumsal hafızalarında unutamadıkları önemli olayları ve daha bir çok hatırayı dile getirirler. Siverek’teki türkülerimizden bir kaçının öyküsü şöyledir.

  SİVEREK YAŞ ÜZÜMÜ

  Hikayeyi derleyen: Ramazan Özgültekin

  Diyarbakır’ın , “Arpa orağa geldi” türküsünün bir başka versiyonu olan “Siverek yaş üzümü” türküsünün içeriği “sevda” dır. Yörede meşhur olan üzüm ve tahıl, sevgiliye kavuşma sembolü haline getirilmiştir. Sanatçı, Siverek’in yörede meşhur olan yaş üzümünü kendi sevdası ile özdeşleştirip bir türkü haline getirmiştir. Türkülerimizde sevgili yoluna canlar erir, göz yaşları dökülür ,dizelerde ciğer yakan bu sevdaların dumanı tüter.

  Ali, Zeyno’yu deliler gibi sever, tırnağının taşa değmesini istemez. Ama hayat bu, herkes geçim derdinde, kırsal alanda tüm aile fertleri çalışır. Ailesi de Zeyno’yu tarlaya, bağa, ekin biçmeye göndermektedir.. Ali dokunmaya kıyamadığı Zeyno’sunun bağ ve tarla yollarında nazik ellerinin ve ayaklarının incinmesine dayanamayarak üzüntüsünü dizelere döker..

  SİVEREK YAŞ ÜZÜMÜ

  Kimden alındığı: Selahattin Erkan
  Derleyen : Ankara Devlet Konservatuvarı

  Siverek yaş üzümü oy oy oy oy
  Bağlayın sağ gözümü oy oy sebebim
  Dediler yarin gelmiş oy oy oy oy
  Açın bağlı gözümü oy oy sebebim

  Arpalar kara kılçık oy oy oy oy
  Dama çıkma baş açık oy oy sebebim
  Eğer beni sevisen oy oy oy oy
  Al bohçanı yola çık oy oy sebebim

  Arpalar dize kadar oy oy oy oy
  Yarim gel bize kadar oy oy sebebim
  Sana çorap öreyim oy oy oy oy
  Topuktan dize kadar oy oy sebebim

  CEMİL

  Hikayeyi Derleyen:Ramazan Özgültekin

  Siverek’in meşhur türkülerinden biri de “Cemil” isimli türküdür. Bu türkünün günümüze kadar gelen öyküsü şöyledir.

  Siverek’te Fatma isimli bir genç kız, yakışıklılığıyla nam salmış ve genç kızların yüreğini yakan Cemil’e sevdalanır. Ancak Cemil’in bundan haberi yoktur. Zamanla Fatma’nın Cemil’e olan sevdası dillerde dolaşmaya başlar. Fatma bu sevda yüzünden günden güne erir. Sonunda bu haber Cemil’in kulağına gider ve bir gün Fatma ile karşılaşır. Karşısında güzeller güzeli bir kız görür. Cemil de Fatma’ya sevdalanır. Aileleri evlenmelerine engeller çıkarır. Sevda acısına dayanamayan Cemil hastalanır. O dönemin ileri gelenleri araya girip, Fatma ile Cemil’i evlendirirler. Cemil’in sevdası öylesine alevlenmiştir ki, yüreğindeki kor sönmez ve ince hastalığa (verem) yakalanır. Bir müddet sonra dünyadan ve Fatma’sından ayrılır, Fatma’nın dünyası kararır. Cemilini kaybetmiştir. Cemil’e ağıtlar yakar, türkülerle çağırır.

  Fatma daha sonraki hayatında birbirini seven gençlerin düğünlerinde hem onları sevindirmek hem de Cemil’i yad etmek için def çalar, maniler söylerdi. Çoğu zaman da söylediği manilere müzik uyarlayarak çeşitli türküler meydana getirirdi.Bundan sonra halk arasında “Tefçi Fatma” diye anılmaya başlar . Tefçi Fatma’nın söylediği bu türkülerin çoğu maalesef unutulup gitmiştir.. Ancak kendi sevdası olan “Cemil” türküsünü her düğünde ve her zaman söylediği için bu türkü halka mal olup günümüze kadar gelmiştir.

  CEMİL
  Kaynak: Tefçi Fatma

  Kormişkanda bir kuş var Cemil
  Kanadında gümüş var Cemil
  Alo gitti gelmedi Cemil
  Elbet bunda bir iş var Cemil

  Anan öle Cemil
  Baban öle Cemil
  Öksüz kalasan Cemil
  Benim olasan Cemil Cemil

  Bavuş yolu incedir Cemil
  Ne karanlık gecedir Cemil
  Yastık kurbanın olam Cemil
  Yar yatışı nicedir Cemil

  Anan öle Cemil,
  Baban öle Cemil,
  Yetim kalasan Cemil,Cemil.
  Benim olasan Cemil, Cemil.

  Mahreke urdım ata Cemil
  Kağ gıdağ Eyvanat’a Cemil
  Genç ömrümü çürüttüm Cemil
  Yalavız yata yata Cemil

  Anan öle Cemil,
  Baban öle Cemil,
  Yetim kalasan Cemil,Cemil.
  Benim olasan Cemil, Cemil.
  BİR CİĞARA İÇ OĞLAN

  Hikayeyi derleyen:Ramazan Özgültekin

  Dillerden düşmeyen türkülerimizden birisi de “Bakkal Mahmud’un Kızı”dır. Bu türküde Siverek’e ait yer adları, yörenin şivesi ve deyimleri bulunduğu için başka yörelere mal edilmesi mümkün olmamıştır.

  Siverek’in meşhur mevkilerinden biri Hacı Pınar düzünde dükkanı olan Bakkal Mahmud’un güzel mi güzel, iki kızı vardır. Olayın yaşandığı dönemde Siverek’te bulunan Süvari alayında askerlik görevini yapan bir genç Hacı Pınarındaki Bakkal Mahmud’un dükkanının önünden geçerken, babasına yardım için dükkanda bulunan kızı görünce yerinde mıhlanır kalır. Gözü kızdan başka bir şey görmez olur. Kız da bunun farkına varır. Asker bundan sonra sık sık alış veriş bahanesi ile dükkana uğrar. Artık her gün bir bahane ile oradan gelir gider. İki genç birbirlerine vurulmuşlardır. Sonunda komşuların dikkatini çeker. Kızın babası da işin farkına varır. Ancak bu yabancı gence verecek kızı yoktur. Asker, kızı babasından ister. Babası vermez . Kız derdini türküye döker ve oğlana “Şimdi söyleyeceklerimi duyunca üzülmemesi için” “Bir cıgara(sigara) iç oğlan” iç ki, üzüntün biraz azalsın “Gel kapıdan geç oğlan” “Beni sehen (sana) vermezler” boşuna uğraşma beni sana vermezler. Bu sevdaya dayanamazsın, erimeni ve yıkılmanı istemiyorum,”Bu sevdadan geç oğlan”diye sevdiğinin kendisinden umudunu kesmesini ister. Oğlan ise, içindeki sevda ateşini “Hacı pınarın düzü-Felek ayırdı bizi” deyip kızı vermeyen anne babayı Felek’e benzeterek sitemini dile getirir. “Bakkal Mahmud’un Kızı- Yaktı yandırdı bizi” dizeleriyle, bu sevda ateşinin yüreğini yakıp kavurduğunu dile getirir. Kız ise, oğlanın kendisine de sitem ettiğini zannederek “Oğlan seni seviyem—Kimselere demiyem”diyerek oğlana sevdalı olduğunu belirtir. “Anam babam vermiyor da- Onlara edemiyem” sözleriyle, istemeyenin kendisi olmadığını, anasının babasının vermediğini ve onlara da gücünün yetmediğini anlatmaya çalışmaktadır.

  Hacıpınar Çeşmesi

  Nihayet babasının kızı vermeyeceğini anlayınca kızla anlaşarak kaçmaya karar verirler. Sözleştikleri bir gece kızı atına attığı gibi kaçırır ve kendi memleketine götürür. Araya yıllar girer. Çoluk çocuk derken barışırlar. Daha sonra Ş.Urfa’ nın Ceylanpınar ilçesine yerleşirler.1981 yılında aynı yerde ölmüştür.

  HACI PINARIN DÜZÜ

  Bir cıgara iç oğlan
  Gel kapıdan geç oğlan
  Beni sehen vermezler de
  Bu sevdadan geç oğlan dıgel gel.

  Hacı pınarın düzü
  Felek ayırdı bizi
  Bakkal Mahmudun kızı da
  Yaktı yandırdı bizi dıgel gel.

  Oğlan seni seviyem
  Kimselere demiyem
  Anam babam vermiyor da
  Onlara edemiyem dıgel gel.

  EVLERİNİN ÖNÜ YOLDUR YOLAKTIR

  Bu türkü, Siverek’ten Mehmet Çelikkanat ve Faruk Uğurlu tarafından yapılmıştır. Mehmet Özbek tarafından derlenip notalanmıştır.

  Kaynak : Ahmet Çelikkanat-Faruk Uğurlu
  Makamı: Uşşak
  Derleyen : Mehmet Özbek

  Evlerinin önü yoldur yolaktır
  Başımıza gelen dektır dolaptır
  Ellerin huriyse benim melektir
  Ben yarime neler neler alayım

  Ben yarime neler neler alayım
  Ben yarime ipek mendil alayım
  Darılmışsa gidip hatrın sorayım
  Ayrılığa yoktur benim dayağım

  Evlerinin önü kahve dibegi
  Dibege vurdukça oynar yüregi
  Ne sen gelin oldun ne ben güvegi
  Ben yarime neler neler alayım

  Ben yarime neler neler alayım
  Ben yarime ipek mendil alayım
  Darılmışsa gidip hatrın sorayım
  Ayrılığa yoktur benim dayağım

  Evlerinin önü bulğur sokusu
  Yel estikçe gelir yarin kokusu
  Yarim küçük kendi cilve kutusu
  Ben yarime neler neler alayım

  Ben yarime neler neler alayım
  Ben yarime ipek mendil alayım
  Darılmışsa gidip hatrın sorayım
  Ayrılığa yoktur benim dayağım

  MERYEMMİ

  Kaynak: Mahmut Hamidanoğlu

  Altının ufağıyam
  Siverek uşağıyam
  Nerde bir güzel görsem
  Ben onun aşığıyam

  Elma dalda dal yerde
  Bülbül ötmez her yerde
  Felek bizi ayırdı
  Her birimiz bir yerde

  Siverek iki yoldur
  Biri sağ biri soldur
  Sağına kurban olam
  Yarın gittiği yoldur

  GÜLLÜ GİDER BOSTANA
  Kaynak: Milli kütüphane arşivinde ses kayıtları ile birlikte mevcuttur.

  Güllü gider bostana
  Gül doldurur fistana hey
  Korkarım yağmur yağar
  Mavi çarçaf ıslana hey

  Aman gülüm yar gülüm
  Doldur bade ver gülüm
  Sensin bu dağın gülü hey
  Heeey gülü gülü hey

  Elindeki nar mıdır
  Koynundaki yar mıdır hey
  Doğru söyle güzelim
  Benden başka var mıdır hey
  Aman gülüm yar gülüm
  Doldur bade ver gülüm
  Sensin bu dağın gülü hey
  Heeey gülü gülü hey

  Elindeki nar ise
  Koynundaki yar ise hey
  Gençliğime doymiyim
  Senden başka var ise hey
  Nakarat

  ÇUBUĞU ASMA YARİM (U.H.)
  Kaynak : Milli kütüphane arşivinde ses kayıtları ile birlikte mevcuttur.

  Çubuğu asma yarim
  Anadan yosma yarim
  Bilsen yine huyundan
  Selamın kesme yarim
  Aman dayanamam

  Elde fincana kurban
  Kolda mercana kurban
  Alem mala maliktir
  Bende bir cana kurban
  Aman dayanamam

  Sabah oldu uyan yar
  Beni dertli koyan yar
  Ellerin gözü için
  Göze olam diken yar
  Aman dayanamam

  Gidin bulutlar gidin
  O yare haber edin
  O yar uykuda ise
  Uykusun haram edin
  Aman dayanamam

  EVLERİNDE MAKİNE
  Kaynak: Mehmet Öcal

  Evlerinde Makine
  Yavrum Kalk gidelim hakime
  Beni baştan çıkaran
  Aman Siverekli Sakine
  Aman Bir o yandan bir bu yandan
  Yavrum Zülüf gerdan yaylasından

  Degirmen üstü çiçek
  Yavrum Orak getirin biçek
  Beni baştan çıkaran
  Aman Siverekli gül çiçek
  Aman Bir o yandan bir bu yandan
  Yavrum Zülüf gerdan yaylasından

  Çarçaf sarmış lacivert
  Yavrum Bir oğlan sevmiş çok mert
  Siverek’ten yar seven
  Aman Alır başına bin dert
  Aman Bir o yandan bir bu yandan
  Yavrum Zülüf gerdan yaylasından

  ELMA YANIM (U.H)
  Bu uzun hava, Halk arasında “Taşçı Koçali” olarak tanınan merhum Koçali Alur tarafından, söz,müzik ve derlemesi yapılarak plağa okunmuştur.

  Kaynak: Koçali Alur (Taşçı Koçali)

  Elma yanım Elma yanım
  Kibar kızarmış elma yanın yar yar
  Oğul nasıl yatayım toprağa yar yar
  Vala bu dünyadan murad almadan yar yar
  Hain elinden yar yar

  Güle damlar güle damlar
  Kibar gül soyudur güle damlar
  Oğul yanağı gül dudağı bal yar
  Vala ne biter güle damlar
  Hain elinden yar yar yar yar

  SİVEREK ASMASIYAM
  Kaynak: Abdurrahman Kepekçi
  Makam: Uşşak
  Derleyen: İbrahim Tatlıses

  Siverek asmasıyam
  Sümerın basmasıyam
  Ané doktor getirme
  O yarın hastasıyam

  Bu kala ne kaladır
  Etrafı kerbeladır
  Ölüm Allah’ın emri
  Ayrılık ne beladır

  SİYAH SAÇLAR YAN OLUR (SEVİM)
  Kaynak: Abdurrahman Kepekçi
  Makamı: Uşşak
  Derleyen: Halil Kendirli

  Siyah saçlar yan olur
  Görenler heyran olur
  Sevim senın yüzünden
  Kavga degıl kan olur
  Sevim Sevim yıkılsın evin

  Sevim Sevim yıkılsın evin
  Eller kınalı Sevim
  Gözler sürmelı Sevim
  Anasının bir tanesı

  Deniz dalğasız olmaz
  Gençlığ sevdasız olmaz
  Siverek’ten yar sevenın
  Başı belasız olmaz

  Sevim Sevim yıkılsın evin
  Eller kınalı Sevim
  Gözler sürmelı Sevim
  Anasının bir tanesı
  Sevim Sevim yıkılsın evin

  SİYAH ZÜLFÜN TELLERİNE
  Kaynak: Sakıp Çepik
  Makamı: Hicaz
  Derleyen :Muzafer Sarısözen

  Siyah zülfün tellerıne
  Muhabetın yellerıne
  Kurban olam dillerıne
  Canım yar Ruhum yar hayranın var
  Yar senın kaşın yar senın gözün kapkara
  Kapkara gönlüm yara

  Daha gençken benım yaşım
  Bak ağardı saçım başım
  İncı gıbı senın dişın
  Canım yar Ruhum yar hayranın var
  Yar senin kaşın yar senin gözün kapkara
  Kapkara gönlüm yara

  SÜRME ÇEKMİŞ GÖZLERİNE
  Kaynak: Ayşe Şan
  Makamı: Uşşak
  Deleyen : Nuri Sesigüzel

  Sürme çekmış gözlerıne
  İnandım yar sözlerıne
  Mail oldum gözlerıne
  Ah lé Cemo Vah lé Cemo
  Ez Kurbana bejna temo
  Vah lé Cemo lé lé Cemo Lé lé lé Cemo

  Altın takam gerdanına
  Senı sarayım canıma
  Koşa koşa gel yanıma
  Ah lé Cemo Vah lé Cemo
  Ez Kurbana bejna temo
  Vah lé Cemo lé lé Cemo Lé lé lé Cemo

  Sil gözünden sürmelerı
  Çöz gögsünden dügmelerı
  Göreyım gül sinelerı
  Ah lé Cemo Vah lé Cemo
  Ez Kurbana bejna temo
  Vah lé Cemo lé lé Cemo Lé lé lé Cemo

  BU PINAR EŞME PINAR
  Kimden Alındığı:Sadun Çelik
  Derleyen : Mehmet Özbek

  Bu pınar eşme pınar
  Yaramı deşme pınar
  Yar yanına gelende
  Su ver konuşma pınar
  Vay bana hele hele bana
  Bende kurbanam sana
  Bu gece buralıyam
  Ne bahtı karalıyam
  El beni aşık sanar
  Yürekten yaralıyam
  Nakarat
  Bu gece uymamışam
  Ser yere koymamışam
  Yastık kurbanın olam
  Ben ona doymamışam
  Vay bana hele hele bana
  Bende kurbanam sana

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Karadeniz Bölgesinin Folklörü
 3. Marmara Bölgesinin Folklörü
 4. Akdeniz Bölgesinin Folklörü
 5. Siverek Resimleri
 6. Siverek Gelenek ve Görenekleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş