Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Olayların çok Boyutluluğu Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay , yaşa-mın bir çok alanını içine alan etkilerde bulunabil-mektedir.
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Olayların çok Boyutluluğu

  Sponsorlu Bağlantılar
  Olayların çok Boyutluluğu

  Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşa-mın bir çok alanını içine alan etkilerde bulunabil-mektedir. Bu duruma olayın çok boyutluluğu denil-mektedir.

  Örneğin erozyonun başlıca nedeni, toprağı koru-yan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Bunun yanında; arazinin eğimi, toprağın yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan müdahaleler gibi çeşitli nedenler de erozyonda etkili olmaktadır.

  Erozyon, rüzgar ve yağmurun etkisiyle verimli top-rakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yatak-larına ve denizlere taşımaktadır. Bu durum Türki-ye'nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olma-sını tehlikeye düşürmektedir.

  Erozyon, aynı zamanda toplumsal sorunların artması-na da yol açmaktadır. Tarım alanlarının veriminin azal-ması, doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı or-tadan kalkan insanların kentlere (şehirlere) göç etme-sine neden olmakta, bu durum da şehirlerde çeşitli alt yapı sorunlarının yaşanmasına yol açmaktadır.

  Kentlere yoğun nüfus gelince, ortaya çıkan kalaba-lıklaşmanın maliyeti yüksek olmaktadır. Örneğin kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığı ile hem zaman hem de akaryakıt israfı oluşmaktadır.

  Yoğun nüfusun sebep olduğu konut krizi kira fiyatla-rını artırmanın yanında, arsaların da mafya müdaha-lesine açık hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

  Ayrıca kentlerde gecekondulaşmanın yoğun oldu-ğu yerlere okul, sağlık, yol, su, elektrik ve doğalgaz hizmetlerinin götürülmesinde gecikmeler yaşan-maktadır.

  Kentlerin ölçüsüz ve aşırı bir şekilde büyümesinin bir diğer olumsuz etkisi de artan maliyetler nede-niyle ekonomik ve mali açıdan ek yük getirmesidir. Şöyleki; belirli bir büyüklüğü aşan mahalli idareler-deki iletişim güçlükleri, yoğun bürokrasi ve politik baskılarla artan personel sayısı verimliliği düşürür-ken, maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

  Bu örnekte de görüldüğü gibi, bir olayın toplum ve birey açısından pek çok nedeni ve sonucu olabilir. Bu yüzden tanık olduğumuz olayları çok boyutlu olarak değerlendirmeliyiz.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Nasrettin Hoca Metninde Olayların Geçtiği Zaman
 3. Kuğular Metninde Olayların Geçtiği Yerler Nereleridir
 4. Dil, Tarihsel Olayların Değerlendirilmesinde Neden Önemlidir
 5. Tarihi Olayların Değerlendirilmesinde, Tarihi Olayların Yaşandığı Dönemin Şartlarını Bilme
 6. Yukarıdaki olayların hangilerinde atmosfere karbondioksit verilir?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş