Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

ATATÜRKTEN SONRA TÜRKİYE:2. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI İkinci dünya savaşı Galip devletler yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik , jeopolitik ve ekonomik
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Atatürkten Sonra Türkiye:2. Dünya Savaşı Ve Sonrası

  Sponsorlu Bağlantılar
  ATATÜRKTEN SONRA TÜRKİYE:2. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI


  İkinci dünya savaşı
  Galip devletler yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik , jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamışlar , yalnız düşmanlık duygularının üzerinde durmuşlardır. Bu nedenle bugün içinde yaşadığımız barış ateşkesten öteye gidememiştir.
  Atatürk ün yukarıdaki sözüyle çıkacağını yıllar önce öngördüğü ikinci dünya savaşı ;
  Birinci dünya savaşından yenik çıkan ve imzaladığı versay anlaşması ile avrupadaki topraklarının bir bölümü ile sömürgelerini kaybeden sanayisine ve askeri gücüne sınırlamalar getirilen almanya’nın İtalya ve japonya’nın da katılımı ile 1939’da oluşturulmasında önemli rol oynadığı mihver devletleri ile bu devletlerin yayılmacı ve saldırgan politikalarına tepki duyan İngiltere ,Fransa, ABD ve Sovyet rusya’dan oluşan müttefik devletler diye de adlandırılan blok arasında yapılan savaştır.

  İkinci dünya savaşının nedenleri
  • 1933’te Almanya ‘da iktidara gelen hitlerin birinci dünya savaşından sonra itilaf devletleriyle imzalanan ve almanya’nın büyük toprak kayıplarına yol açan ekonomik ve siyasi sınırlamalarda içeren versay antlaşmasını yok sayarak hızla silahlanıp saldırgan politikalar izlemesi
  • Hititlerin tüm germainleri tek devlet , tek millet politikası ile birleştirmek istemesi
  • Birinci dünya savaşından galip çıkan ancak müttefiki ingilterenin izlediği politikalar nedeniyle hedeflerine ulaşamayan italyanın iktidara gelen musolli’nin öncülüğünde yayılmacı politikalar izlemesi
  • 1929 dünya ekonomik krizinin ekonomiye verdiği büyük zararların karşılanmak istenmesi
  • 1. dünya savaşı sonrası barış kurma amacıyla kurulan milletler cemiyetinin kısa sürede ingilterenin güdümüne girmesine bağlı olarak üye devletlerinin güvenini ve temel işlevini kaybetmesi
  • İngiltere ve fransanın Almanya ve İtalya nın yayılmacı politikalarını önlemek istemeleridir
  • Savaş öncesi Almanya, İtalya ve Japonya ittifak kurarak Üçlü Mihver’i oluşturdular.

  2.dünya savaşının başlaması
  Ve yayılması

  Almanya, Rusya ile anlaşarak 1 Eylül 1939’da Polonya’yı da işgal etmeye başladı. İki devlet Polonya’yı aralarında paylaştılar. İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş açtılar. Böylece II. Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Rusya Finlandiya dışındaki Baltık ülkelerini ele geçirdi. Almanya Polonya’dan sonra Norveç ve Danimarka’ya saldırdı. Hollanda ve Belçika’yı ele geçirdi. Fransa topraklarını işgal etti. Ardından Balkanlara doğru ilerleyerek Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan’a saldırdı. Almanya bunlarla da kalmayarak daha önce dostluk antlaşması imzaladığı Sovyet Rusya’ya sürpriz bir şekilde saldırdı. Rusya ise Fransa ve İngiltere ile anlaştı. Böylece Müttefik Devletler (bağlaşık) Grubu da oluştu. ABD, Belçika, Yugoslavya, Yunanistan gibi çok sayıda devlet de Müttefik Devletler grubuna katılmıştır.

  Japonya'nın, 7 Aralık 1941’de Pearl Halbour Limanı’na saldırması ile de ABD Japonya’ya savaş açtı. ABD'nin savaşa girmesi Mihver Devletler Grubu’nun işini zorlaştırmıştır. Çok iyi silahlanmış olan ABD ordusunun savaşa girmesiyle Mihver devletleri her cephede yenilmeye başladı. Almanya ve İtalya 1945’de barış istemek zorunda kaldı. Mussolini İtalyan halkı tarafından öldürüldü. Hitler intihar etti.
  2.dünya savaşı ve Türkiye
  Atatürk ölmeden kısa bir süre önce uluslararsı gelişmeleri değerlendirerek yakın bir gelecekte yeni bir dünya savaşının çıkacağı konusunda tüm dünyayı uyarmış türkiyenin çıkacak olan bu savaşın dışında kalması gerektiğini ileri sürmüştü.
  Cumhurbaşkanı ismet İnönünün ülkenin iç ve dış politikasında önemli rol oynadığı Türkiye her 2 bloğunda kendi yanlarında savaşa çekmek için izledikleri politikalara
  Rağmen denge politikası izleyerek savaşın dışında kalmayı başardı
  Türk hukumeti yaklaşan savaş tehlikesine karşı şu politikaları izledi:
  Batı sınırını korumak için balkan antantının kuruluşuna öncülük yaptı.
  Montrö boğazlar sözleşmesi ile boğazların dolayısıyla da TÜRKİYENİN güvenliğini dahada artırdı
  Doğu ve güneydoğu sınırının güvenliğini artırmak için İslam ülkeleriyle sadabat paktını kurdu Almanya ve İtalya ile saldırmazlık antlaşmaları imzalandı.
  İngiltere ve Fransa ile ittifak antlaşması imzalandı.
  Sovyetler birliği ABD,İNGİLTERE ve fransadan oluşan müttefik devletler savaşta üstünlüğü kesin olara ele geçirildiğinden sonra 2.dünya savaşı sonrası barış düzeninin koşullarını belirlemek amacı ile
  4-11şubat 1945te yatla konferansını topladılar.
  Yatla konferansında kurulmasını kararlaştırdıkları birleşik milletler cemiyetine katılım için 1mart 1945e kadar mihver devletlerine savaş açma koşulunu getirdiler.türliye dünya siyesetinde söz sahibi olabilme ve batı ile ilişkilerini geliştirmek için 23şubat1925te mihver devletlerine savaş ilan etti…
  İkinci dünya savaşının Türkiye ye etkileri
  Türkiye savaşın dışında kalmakla birlikte savaştan olumsuz etkilendi. Bu olumsuzluklar şöyle sıralanabilir:
  Jeopolitik konumunun önemi nedeniyle savaşa girme olasılığı dikkate alınarak geç nüfusun büyük bir bölümüm silah altına alındı
  Üretim azaldı . ekonomik sorunlar derinleşti
  İhracata sınırlamalar getirildi
  Bu politikalardan sorumlu tutulan CHP hükümetine tepkiler arttı
  Çok partili sisteme geçişin gecikmesinde de etkili oldu

  İkinci dünya savaşının sonuçları
  Savaşın ardından Süper Güç olarak adlandırılan ABD ve Sovyet Rusya, dünya siyasetine hâkim oldu.
  Savaştan yeni çıkan Almanya ve İtalya da rejimler yıkıldı
  Sömürge haline getirilen birçok millet Türk Kurtuluş Mücadelesini örnek alarak, bağımsızlıklarına kavuştu. Bu devletlere Hindistan, Pakistan, Libya, Cezayir, Tunus örnek olarak gösterilebilir Almanya ,doğu ve batı Almanya olarak ikiye bölündü
  İngiltetre’nin dünya siyasetindeki etkisi azalırken ABD’nin etkinliği arttı
  Sovyetler birliğinin yönetim biçimini benimseyen birçok devlet kuruldu
  Sovyetler birliği ABD ile birlikte dünya nın en güçlü devleti haline geldi
  Dünya yönetim biçimi birbirlerinden bütünüyle farklı olan bu iki devletin öncülüğünde soğuk savaş dönemi olarak adalandırılacak olan yeni bir kutuplaşma sürecine girdi.
  Birinci dünya savaşı öncesi işlevini kaybeden milletler cemiyetinin yerine Türkiyenin de kurucu üye olarak katıldığı birleşmiş milletler cemiyeti kuruldu.

  Türkiye de çok partili sisteme geçiş
  23 nisan 1920 de TBMM nin açılması ile milli egemenliğe dayanan yeni türk devletinin temelleri atılmıştı
  1921 anayasasının çıkarılması
  Saltanatın kaldırılması
  Cumhuriyetin ilanı
  Halifeliğin kaldırılması
  1924 anayasasının kabul edilmesi
  Gibi devletin temel niteliğine uygun adımlarda atılmıştı. Atatürk döneminde demokratik rejimlerin temel kurumları olarak kabul edilen çok partili sisteme geçiş denemeleri yapılmıştı. Ancak toplumsal koşulların henüz oluşmamış olması eski düzen yanlısı çevrelerin demokratik bir hak olan parti kurma veya partilere üye olma hakkını cumhuriyet rejimini yıkma amacıylakullanmaya çalışmalarından dolayı kapatılmaları gibi nedenler çok partili sisteme geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı . ikinci dünya savaşının çıkması bü sürecin ertelenmesinin bir başka nedeni oluşturdu.
  Cumhurbaşkanı ismet İnönü , 19 mayıs 1945’te söylediği şu söz ile millet iradesi , demokrasi yolundaki gelişmesini sürdürecektir. Çok partili sisteme geçileceğini tüm ulusa duyurmuştu.
  Bu amaçla atılan ilk somut adım milli kalkınma partisinin kurulması oldu . bu partinin kuruluşunu iktidardaki CHP den ayrılan celal Bayar , Adnan menderes, fuat köprülü tarafından kurulan demokrat parti izledi . demokrat parti katıldığı ikinci genel seçimde milletvekilliklerinin büyük bir bölümünü elde ederek CHP nin kesintisiz 27 yıl süren iktidarına son verildi.

  Soğuk savaş dönemi ve Türkiye
  İkinci dünya savaşından sonra Sovyet Rusya ve ABD nin önderliğini yaptıkları doğu ve batı blokları arasında yaşanan ancak savaşa dönüşmeyen 1991’de Sovyetler birliğinin dağılmasına kadar devam eden gerginlik süreci soğuk savaş olarak adlandırıldı.
  Sovyet rusyanın ikinci dünya savaşında yaşanan gelişmelerle Montrö sözleşmesinin boğazların ve karadeniz’de kıyısı bulunan devletlerin güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını ileri sürerek boğazları birlikte savunmayı önermesi türkiye’nin ABD nin öncülüğündeki batı bloğuna yakınlaşmasında önemli rol oynadı .
  Truman doktrini ve Marshall planı çerçevesinde ABD nin Türkiye’ye yaptığı askeri ve ekonomik yardımlar Türkiye- ABD ilişkilerini hızla geliştirip stratejik ortaklık boyutuna taşımıştır.

  Nato’nun kuruluşu
  İkinci dünya savaşı , avrupada siyasi ve askeri dengeleri değiştirdi . Sovyetler birliği Avrupa nın engüçlü devleti haline geldi. İkinci dünya savaşından sonra kurulan Bulgaristan , Romanya, çekoslavya, yugoslovya, Arnavutluk ,Macaristan, uzak doğu da çin ve kuzey kore ülkeleri ile 5 ekim 1947 koniform adlı birliği oluşturması Sovyetler birliğinin batı bloğu ülkeler için oluşturduğu tehditi arttırdı. Bu gelişmeler sonucu İngiltere ve fransanın girişimi ile ABD kanadanın da katılacağı 12 ülkeden oluşan merkezi bürüksel olan NATO kuruldu.
  Türkiyenin NATOya girme fikri ikinci dünya savaşından sonra yoğunlaşan batılaşma politikalarının doğal bir sonucuydu . ikinci dünya savaşından sonra batı demokrasilerinde olduğu gibi çok partili sisteme geçilmesi , batı ülkelerde olduğu gibi ekonomide özel girişimciliği temel alan liberal politikaların uygulanmaya başlanması gibi türkiyeyi batıya yakınlaştıran adımlar, ekonomik kalkınmanın ve silahlı kuvvetlerin modernleştirilmesini batıdan sağlanacak yardımlarla gerçekleştirmenin hedeflenmesi ve Sovyetler birliğinden kaynaklı tehditler türkiye’nin NATO’ya girmek istemesinin temel gerekçeleriydi.
  Türkiye ‘nin NATO ya girmeye yönelik ilk girişimleri , türkiyenin bölgedeki önemini gören ingiltere’nin dışındaki ülkelerin engellemeleri nedeniyle sonuçsuz kaldı.

  Kore savaşı ve Türkiye
  Uzak doğu ülkesi kore , 1910 yılından itibaren japonyanın işgali altındaydı . japonya 2. dünya savaşında bozguna uğrayıp teslim olunca kore’nin kuzeyi Sovyetler birliği , güneyi de ABD tarafından işgal edildi . kuzey kore’nin , koenin siyasi birliğini sağlama amacıyla güney koreye saldırmasıyla kore savaşı başladı . 1950’de batılı devletler ABD nin öncülüğünde güney kore’yi desteklemek için bölgeye asker gönderdiler. Yaklaşık 3 yıl süren savaşta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. İmzalanan ateşkes antlaşması ile savaş sona erdi.
  Türkiye Kars savaşına askeri müdahale kararı olan birleşmiş milletler cemiyetinin çağrısına uyarak ABD nin öncülüğünde oluşturulan askeri ittifaka katıldı .

  Türkiye ‘nin NATO ‘YA üye olması
  2.dünya savaşından sonra başlayan soğuk savaş sürecinde iki bloğa ayrılması , türkiye’nin jeopolitik konumu ve kore savaşında asker göndererek batılı devletlerin yanında yer alması . öneminin daha da iyi anlaşılmasını ve NATO’YA kabul edilmesini kolaylaştırdı. 1952’de Türkiye NATO adlı ortak savunma örgütüne katıldı .
  NATO YA üye olmak Sovyetler birliği ile ortak sınırı olan türkiye’nin bu devlet karşısındaki konumunu güçlendirirken ikinci dünya savaşıyla birlikte dış politikada izlenen batı yanlısı bu tek yönlü dış politika Atatürk döneminin barışçı ve çok yönlü dış politikasından da uzaklaştığının kanıtıdır.
  İkinci dünya savaşından sonra Türkiye
  Türkiye ikinci dünya savaşından sonra her alanda hızla büyüdü ve gelişti. . bu hızlı gelişmede jeopolitik konuma ve her iki bloktan kendi yanlarında savaşa katılması doğrultusunda yapılan baskılara rağmen türkiye’nin savaşın dışında kalmayı başarmasının payı büyüktü .


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. I. Dünya Savaşı'ndan Sonra Hangi Devletlerin Sınırlarında, Ne Yönde Değişiklik Olmuştur
 3. Atatürkten Sonra Kimler Lider Olmuştur İsimleri
 4. I. Dünya Savaşı sonrası Avrupa Haritası
 5. 1.Dünya savaşı sonrası avrupa'da meydana gelen gelişmelere karşı Türk dış politikasında al
 6. Dünya kıyametten sonra böyle görünecek, İnsan’dan Sonra Hayat, Bilim adamlarına göre
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş