Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Oksijenli ve oksijensiz solunum OKSİJENLİ SOLUNUM O2’li solunum , ökaryot hücrelerde mitokondrideki ETS ile , prokaryot hücrelerde ise hücre zarında , mezozomda ya da stoplazmada
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Oksijenli ve oksijensiz solunum

  Sponsorlu Bağlantılar
  Oksijenli ve oksijensiz solunum


  OKSİJENLİ SOLUNUM
  O2’li solunum, ökaryot hücrelerde mitokondrideki ETS ile, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında, mezozomda ya da stoplazmada bulunan ETS ile gerçekleşir.Bu yüzden O2’li solunum tapan tüm hücrelerde mitokondri bulunur genellemesi yanlıştır.Aslında O2'li solunum yapan tüm hücrelerde bulunması gereken şey solunum enzimleri yani ETS elemanlarıdır.Prokaryot hücrelerde de O2‘li solunum reaksiyonları mitokondrisi olan hücrelerdeki gibidir.  • MİTOKONDRİNİN YAPISI:
  Mitokondrinin iç zarı içeriye doğru girinti yaparak kristaları oluşturur. Kristalar mitokondrilerinin iç yüzeylerini arttırarak birim zamanda sentezlenen ATP miktarını arttırmıştır.Çünkü çok ETS çok ATP üretimine neden olur.

  Mitokondrilerin kendilerine özgü DNA,RNA ve ribozomları vardır.Bundan dolayı mitokondriler gerektiğinde bölünerek çoğalabilirler.Mitokondrinin bölünmesi Dnaı kontrolü altında gerçekleşir.
  Mitokondride protein sentezi yapılır.Çünkü mitokondrinin kendşne özgü ribozomu vardır.Mitokondriler hücrein enerji santralleri olduğundan enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde mitokondri sayısı fazladır.Örn:Kas ve karaciğer hücreleri.

  Mitokondri zarı krebs devrinde ve ETS’de kullanılacak maddelere geçirgendir. Örn: Sitoplazmadan mitokondriye: H2‘ler, O2 , piruvat, yağ asidi, amino asit Mitokondriden stoplazmya ATP,H2O, CO2 geçer.

  MİTOKONDRİ VE KLOROPLASTIN KARŞILAŞTIRILMASI:

  MİTOKONDRİ
  -> Çift zarlıdır
  -> ETS bulunur
  -> DNA RNA ribozom ve enzimler bulunur
  -> Dış zarı düz; iç zarı girintili çıkıntılıdır.
  -> Protista alemi fungiler ile bitki ve hayvanlarda bulunur
  -> Organik maddeler CO2 ve H2O ya parçalanır

  KLOROPLAST
  -> Çift zarlıdır.
  -> ETS bulunur
  -> DNA RNA ribozom ve enzimler bulunur
  -> Dış zarı düz; iç zarı lamellidir.
  -> Öglena ve bitki hücrelerinde görülür.
  -> CO2 ve H2O u organik maddelere dönüştürür.
  SOLUNUM:canlıların enerji elde etmek için organik besin maddelerini parçlamalarına solunum denir.Solunum oksijenli ve oksijensiz solunum olarak ikiye aayrılır.
  OKSİJENSİZ SOLUNUMrganik maddelerin enzimatik reaksiyonlara yıkılıp enerji üretilmesine oksijensiz solunum (fermantasyon) denir.Sitoplazmada gerçekleşen reaksionlardır:hücrelerde enerji üretmek için genellikle gilikoz kullanılır.Fermantasyon reaksiyonlarında glikozun pirüvik asite kadar olan yıkımına glikoz denir.
  OKSİJENSİZ SOLUNUMrganikbesin maddelerini oksijenle yakılıp ATP enerjisi üretimine oksijenli solunm denir.gerek canlılarda gerekse diş ortamlarda oksitlenme esnasında enerji açıga çıkar.Canlı vucudunda
  açıga çıkan enerji enzim sistemiyle kontrol altına alınır veATP molekülünde depo edilir
  SOLUNUM ÇEŞİTLERİ


  Bazı canlılar besinlerin yıkılmasında oksijen kullanırlar;yani OKSİJENLİ SOLUNUM yaparlar.
  Bazıları ise oksijen kullanamaz;yani OKSİJENSİZ SOLUNUM yaparlar.


  GLİKOLİZ


  Canlılar ister oksijenli ister oksijensiz solunum yapsın başlangıç reaksiyonları glikolizdir.
  Glikozun pürivata parçalandığı bu reaksiyonlara glikoliz denir.


  Glikoliz Reaksiyonları


  Stoplazmada gerçekleşir.
  Glikoz fruktoza dönüşür ve 2 PGAL(Fosfogliseraldehit)oluşur.
  PGAL ortamda bulunan NAD(NikotinAmidDinükleotid) ile NADH2 oluşturur.
  Ortamda bulunan ADP’ler ATP’ye dönüşür.4 ATP sentezlenmiş olur.


  OKSİJENSİZ SOLUNUM


  2 tip oksijensiz solunum vardır.
  1) Etil Alkol Fermantasyonu
  2)Laktik Asit Fermantasyonu  EtilAlkol Fermantasyonu


  Bakteriler ve bazı mayalar tarafından gerçekleştirilir.
  Glikoz parçalandıktan sonra elde edilen pürivattan 1 CO2 çıkarak Asetaldehit oluşturular
  Asetaldehit NADH2 ile reaksiyona girerek onun Hidrojenlerini alır.
  Son ürün Etil Alkoldür.


  Laktik Asit Fermantasyonu


  Çizgili kaslardaki hücreler yeterli oksijen bulamadığında, oksijensiz solunum gerçekleştirirler.
  Glikolizde oluşan pürivatlar mitokondriye geçemediğinden, glikolizde NAD’a verdiği hidrojenleri geri alarak laktik asite dönüşür.


  Oksijenli Solunum


  Canlı hücrelerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayıdır.
  Karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar yağ asitleri ve gliserole, proteinler aminoasitlere dönüştürüldükten sonra solunum tepkimelerine katılırlar.
  Oksijenli solunumun genel denklemi:
  Glikoz + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP şeklidedir


  Oksijenli Solunum 3 Kademede Gerçekleşir


  Glikoliz Evresi
  Krebs Devri
  Oksidatif Fosforilasyon Evresi (ETS)


  A) Glikoliz Evresi

  Tıpkı oksijensiz solunumda olduğu gibidir.


  B) Krebs Devri


  Ortamda O2 varsa pürivatlar mitokondriye geçer.
  Herbir pürivat molekülünden 1 mol CO2 ve 2 mol H ayrılır.
  2 C’lu bir molekül olan Aktif Asetik asit oluşur.
  Aktif Asetik asit 4 C’lu bir molekülle birleşerek 6 C’lu Sitrik asiti oluşturur.
  Sitrik asit 5 C’lu bir bileşiğe dönüşürken 1 CO2 oluşur.
  5 C’lu bileşikten 1 CO2 daha ayrılır ve 4 C hale gelir.
  En son 4 C’lu molekül bir kaç defa ortama H+ verdikten sonra tekrar 4 C’lu hale gelir.


  C) Oksitatif Fosforilasyon (ETS)


  Glikoliz ve krebs devrinde hazırlanan NADH2 ve FADH2 deki H atomlarına ait elektronlar ETSden geçtikten sonra O2 ile birleşir.
  Bu sırada ATP üretilir ve sonuçta HO2 molekülleri oluşur. Bu devreye Hidrojen yolu reaksiyonları denir.
  NADH2 üzerinden ETSye giren 2 elektronun O2 ye taşınması sırasında 3 ATP üretilir.
  Eğer 2 elektron FADH2 üzerinden ETSye katılırsa üretilen enerji miktarı 2 ATPdir.
  Burada ATP sentezi yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarıyla sağlandığı için bu devreye ve ATP üretim şekline Oksitatif Fosforilasyon denir.


  Oksijenli Solunumda Enerjinin Hesaplanması


  Glikoliz reaksiyonlarında 4 ATP (enzim-substrat düzeyinde),
  Krebs devrinde 2 ATP (enzim-substrat düzeyinde),
  ETS de 34 ATP (oksitatif fosforilasyonla) olmak üzere
  Toplam 40 ATP
  Glikolizde harcanan 2 ATP (aktifleşme enerjisi olarak) ile
  Net Kazanç: 38 ATP dir.


  Oksijenli Solunumun Fermantasyondan Farkları


  Glikoz + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
  O2 kullanılır.
  İnorganik yapıda (CO2 ve H2O) son ürünler oluşur.
  40 ATP üretilir. (toplam)
  Mitokondri görev yapar.
  Canlıların çoğunda gerçekleşir.
  ETS enzimleri görev yapar.
  Krebs devri vardır.


  Fermantasyonun Oksijenli Solunumdan Farkları


  Glikoz 2 CO2 + 2 Etil Alkol + 2 ATP veya Glikoz 2 Laktik Asit + 2 ATP
  O2 kullanılmaz
  Etil Alkol, Laktik Asit ve Asetik Asit gibi organik ürünler oluşur.
  4 ATP üretilir. (Toplam)
  Tamamı sitoplazmada gerçekleşir.
  O2 siz solunum yapan az sayıda canlıda ve de O2 nin bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kas hücrelerinde gerçekleşir.


  Fermantasyon ve Oksijenli Solunumun Ortak Yönleri


  CO2 oluşumu olabilir.
  ATP oluşur ve ATP harcanır.
  Glikoz kullanılır.
  Enzimler görev yapar.
  Glikoliz gerçekleşir.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Solunum Sistemi, Solunum Sisteminin Amacı Nedir
 3. Vücudumuz Bir Kaç Dakika Oksijensiz Kaldığında Ne Tür Sorunlarla Karşılaşırız
 4. Oksijenli Solunum Neden Oksijen Varlığında Gerçekleşmek Zorundadır
 5. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
 6. Oksijenli Su Nedir Ne İşe Yarar
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Canlılarda Oksijensiz Solunum
  Tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Besinler tam olarak parçalanamaz. Net 2 ATP açığa çıkar. İki aşamada gerçekleşir. Besin monomerleri parçalanır. Canlı ağırlığı azalır.

  1) Glikoliz
  2) Son Ürün Reaksiyonları

  1) Glikoliz (Substrat Düzeyinde Fosforilasyon)

  Bu aşamada;- 2 NADH2 üretilir,
  - 2 ATP harcanır,
  - 4 ATP sentezlenir,
  - 2 ATP net kazanç olur.

  2) Son Ürün reaksiyonları

  Son ürün reaksiyonlarının amacı indirgenen NAD'ı yükseltgemek, pirüvik asit birikimini önlemek ve glikoliz reaksiyonlarının takrarını sağlamaktır. Etil Alkol Fermantasyonu ve Laktik Asit Fermantasyonu olmak üzere iki çeşit son ürün reaksiyonu vardır.

  2.a) Etil Alkol Fermantasyonu

  Glikoliz sonucu oluşan 3 karbonlu pirüvik asit, ortama CO2 vererek 2 karbonlu Asetaldehite dönüşür. Asetaldehit glikoliz evresinde oluşan NADH2'lerin hidrojenlerini tutarak etil alkole dönüşür. İndirgenen NAD glikoliz evresinde tekrar kullanılır. Bu fermantasyon sitoplazmada gerçekleşir.


  2.b) Laktik Asit Fermantasyonu

  3 karbonlu pirüvik asit glikoliz evresinde üretilen NADH2'nin hidrojenlerini tutarak laktik asite dönüşür. Laktik asit kana geçer. Karaciğerde glikoza dönüşür ve karaciğerde glikojen olarak depo edilir. Laktik asitin bir kısmı kana geçtikten sonra pirüvik asite dönüşür ve oksijenli solunumda kullanılır.Laktik asit insanda yorgunluk hissine sebep olur. Bu fermantasyonda etil alkol fermantasyonu gibi sitoplazmada gerçekleşir. 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
  Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Enerji ancak besin maddelerinden karşılanabilir. Canlıların aldıkları besin maddelerini oksijen kullanarak veya oksijen kullanmadan enerji elde etmesine solunum denir. Solunumda, alınan basit şeker (glikoz) hücre içerisinde parçalanır ve bunun sonucunda enerji, karbondioksit ve su oluşur. Bazı canlılar glikozu oksijen kullanarak parçalar ki bu olaya oksijenli solunum denir. Oksijenli solunum olayı hücrelerde mitokondri de gerçekleşir.
  Not: Bitkiler de canlı olduğuna göre onlar da solunum yaparlar. Solunum hem gece hem gündüz yapılır. Fotosentez ise sadece ışık varlığında (bu sadece gündüz olarak da ifade edilebilir) yapılır.
  Solunum yapılıyor ve enerji üretiliyor... Peki, elde edilen enerji hücrelerde nasıl kullanılıyor?
  Yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan enerji solunumda açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji ATP(adenozintrifosfat) molekülünde saklanır. Bir ATP molekülünde adenin organik bazı ve üç fosfat grubu(fosforik asit molekülü) vardır. Bu fosfat grupların arasındaki bağların kopmasıyla enerji açığa çıkar. Bu enerji canlıların beslenmesini, konuşmasını, koşmasını kısaca yaşamının devam etmesini sağlayan enerjidir. Bitkiler ise büyüme, besin maddelerini farklı organlara taşıma ve ışığa yönelme gibi faaliyetlerini gerçekleştirirken enerji kullanırlar.
  Aşağıda ATP molekülünün yapısı gösterilmektedir.  Bazı canlılar solunumlarında (yani glikozu parçalarken) oksijen kullanmazlar. Oksijen kullanılmadan besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin ATP enerjisine dönüştürülmesi olayına oksijensiz solunum denir. (Oksijensiz solunumun diğer isimleri = mayalanma = fermantasyon) Bir çok bakteri, maya mantarları, memeli hayvanların çizgili kas hücreleri ( O2siz durumda) oksijensiz solunum yapar.
  * Günlük hayatımızda oksijensiz solunumun görüldüğü olaylara örnekler:
  ●Peynir, yoğurt, turşu, soya sosu, ekmek yapımında bazı bakteri ve mantarların oksijensiz solunum yapmalarından faydalanılır.
  ●Ağır ve uzun egzersizler yaptığımızda çizgili kaslarımız oksijeni yeterli alamaz. Bu anlarda kas hücreleri oksijensiz solum yapar. Bunun sonucunda kaslarda yorgunluk hissi veren bir tür asit birikir. Kas hücreleri normal temposuna geçtiğinde bu hücreler yeniden oksijenli solunum yapmaya devam eder.

  Oksijensiz solunum, oksijenli solunuma göre daha kısa ve hızlı gerçekleşen bir olaydır. Bir glikozdan oksijenli solunum sonucunda 38 ATP oluşurken, oksijensiz solunumda 2 ATP oluşur. Bu nedenle oksijenli solunum sonucunda oluşan enerji, oksijensiz solunumda oluşan enerjiye oranla daha fazladır.

  Fotosentez ve Solunum Arasındaki İlişki

  Bu iki olay birbirinin tersi gibidir.  Solunum Fotosentez 1. Tüm canlılarda görülür 1. Klorofil taşıyan canlılarda görülür 2. Her an gerçekleşir 2. Işıklı ortamda gerçekleşir 3. Besin ve oksijene ihtiyaç vardır 3. Su, karbondioksit ve ışığa ihtiyaç vardır 4. Karbondioksit, su ve enerji üretilir 4. Besin ve oksijen üretilir 5. Ökaryot hücrelerde mitokondri de gerçekleşir 5. Ökaryot hücrelerde kloroplastta gerçekleşir 6. Ağırlık azalmasına neden olur 6. Ağırlık artmasına sebep olur.
  Hazırlayan:Kübra BAŞ


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş