Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Dörtlüklerle Kurulan Nazım Biçimleri Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri - Rubai - Tuyuğ - Tuyuk RUBAİ * Dört dizelik nazım şeklidir. * Kafiyelenişi çoğunlukla aaba şeklindedir.

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Dörtlüklerle Kurulan Nazım Biçimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Dörtlüklerle Kurulan Nazım Biçimleri

  Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri - Rubai - Tuyuğ - Tuyuk
  RUBAİ

  *
  Dört dizelik nazım şeklidir.
  *
  Kafiyelenişi çoğunlukla aaba şeklindedir. Ancak dört dizeyi de birbiri ile kafiyeli (aaaa) olan rubaîler de vardır.
  *
  Şairler rubaîlerde mahlas kullanmaz.
  *
  Kendine özgü 24 kalıbı vardır.
  *
  Rubaîlerin özel aruz kalıpları vardır.
  *
  Rubaîlerde şairler genel olarak hikmet taşıyan düşün-celerini, dünya görüşlerini rindâne tavırlarını, maddî ve manevî aşk anlayışlarını dile getirirler.
  *
  Rubaîlerde tek bir düşüncenin en kısa yoldan, en yoğun bir şekilde anlatılması gerekir. Bu bakımdan dizeler arasında tam bir anlam uyumu vardır.
  *
  Rubaînin en kuvvetli dizesi üçüncü dizedir.
  *
  Rubaî, İran edebiyatında doğmuş, oradan Türk ve Arap edebiyatlarına geçmiştir.
  *
  Bu türün en büyük şairi Ömer Hayyam'dır.
  *
  Türk edebiyatında ise Azmizâde Haletî (XVII. yüzyıl) rubaî yazmayı meslek hâline getirmiştir. Son dönemde bu türün en başarılı son temsilcisi Yahya Kemal'dir.

  Rubai Örneği:

  Kimdir ki gamında nâle vü zâr etmez
  Derdin sana nâle ile izhâr etmez
  Feryadına hiç kimsenin yetmezsin
  Feryâd ki feryâd sana kâr etmez

  Fuzulî

  2- Tuyuğ (Tuyuk)

  *
  Bir dörtlükten meydana gelen bir nazım şeklidir.
  *
  Rubaîye benzer.
  *
  Kafiyeleniş şekli de onun gibi aaxa şeklindedir.
  *
  Aruz vezninin yalnız fâ'ilâtün/ fâ'ilâtün /fâ'ilün kalıbı ile yazılır.
  *
  Tuyuğ sadece Türklerin kullandığı bir nazım şeklidir.
  *
  Halk edebiyatındaki maninin karşılığı olarak klâsik şiire geçmesinden meydana geldiği söylenebilir. Mânide olduğu gibi tuyuğlarda da genellikle cinaslı kafiye kullanılır.
  *
  Şairler, bu nazım şekli ile rubaîlerde olduğu gibi dünya görüşlerini, dinî tasavvufî düşüncelerini dile getirmişlerdir.
  *
  Konu sınırlaması yoktur.
  *
  Edebiyatımızda Kadı Burhaneddin, tuyuğ şairi olarak isim yapmıştır.

  Tuyuğ Örneği:

  Gözü cân esrütmeğe hammâr imiş
  Kaşı gönül yıkmağa mi'mâr imiş
  Diledim hâlim ki gözüne diyem
  Turfa budur gözleri bîmâr imiş

  Kadı Burhanettin

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Halk Edebiyatı Nazım Türleri Ve Biçimleri
 3. Aşık Halk Tarzı Halk Şiirlerinin Nazım Biçimleri
 4. Divan Edebiyatı Nazım-Şiir Biçimleri
 5. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri
 6. Divan Şiirinde Nazım Biçimleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş