Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Ramazan Dua ları Ramazan Dua sı I Allâhümme innî es'elüke biismikel hüsnâ. Yâ Allâhu fağlem ennehû lâ ilâhe illâllâh. Yâ Rahmânü Er-Rahmânü alleme'l Gur'een. Yâ

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ramazan Duaları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ramazan Duaları


  Ramazan Duası IAllâhümme innî es'elüke biismikel hüsnâ. Yâ Allâhu fağlem ennehû lâ ilâhe illâllâh. Yâ Rahmânü Er-Rahmânü alleme'l Gur'een. Yâ Rahîmu ve kânellâhu ğafûrar-Rahîmee. Yâ Mâlikü Mâliki Yevmiddîn. Yâ Guddûsü el-Melikü'l Guddûsüs-Selâm. Yâ müteâlî feteâlellâhul melikül hagg. Yâ Selâmü vallâhü yed'û ilâ dâris-Selâm. Yâ Mü'minu el-Mü'minu'l Müheyminu'l Azîz. Yâ Azîzü ve kânellâhu Azîzen Hakîmee. Yâ Cebbârü el-Cebbârü'l Mütekebbir. Yâ (Kh*)âligu fetebârekallâhu ehsenü'l (kh*)aligîn. Yâ Musavviru hüvellezî yusavvirukum fi'l erhâm. Yâ Bâriu el-Bâriu'l Musavvir. Yâ Evvelü hüve'l Evvelü ve'l â(kh*)iru ve'z-Zâhiru ve'l Bâtin. Yâ Şekûru innâ rabbenâ leğafûruş-şükûr. Yâ Vedûdu ve hüve'l Ğafûru'l Vedûd. Yâ Zâhiru vez-Zâhirü ve'l Bâtin. Yâ Gâimü Gâimen(m*) bilgisti lâ ilâhe illâhû. Yâ Hayyu Allâhu lâ ilâhe illâhû hüve'l Hayyü'l Gayyûm. Yâ âlimü ve hüves-Semîul Alîm. Yâ Basîru innallâhe Basîrun(m*) bil ibâd. Yâ Halîmu innehû lealîmun halîm. Yâ Hakîmu ve kânellâhu Azîzen Hakîmee. Yâ Kerîmu innallâhe leğaniyyun kerîm. Yâ Gâdiru gul hüve'l Gâdiru alee en(*y)yeb'a(s*). Yâ Mügtediru inde mâliki(n/m*)-Muktedir. Yâ Bâi(s*)ü innallâhe yeb'a(s*)ü men fil gubûr. Yâ Râzigu vallâhu (kh*)ayrun(r)-râzigîn. Yâ Vâri(s*)ü ve lillâhi mîra(s*)üs-semâvâti ve'l ard. Yâ Gaviyyu innallâhe legaviyyun azîz. Yâ şâhidu innallâhe alee külli şey'in şehîd. Yâ Mübdiu innehû hüve yübdiu ve yuîd. Yâ Razzeegu vallâhu yerzugu men(y*)-yeşee'. Yâ Tevvâbü innallâhe kâne tevvâben(r*)-rahîmee. Yâ Vehhâbu inneke entel Vehhâb. Yâ Celîlu Zülcelâli ve'l İkrâm. Yâ Cemîlu fasbir sabran cemîlee. Yâ Vekîlu ve kefee billâhi vekîlee. Yâ Kâfî ve kefellâhu'l mü'minîne'l gitâl. Yâ Veliyyü ve hüve'l veliyyü'l hamîd. Yâ rabbi fetebârekellâhu rabbü'l âlemîn. Yâ Ğaniyyu vallâhü'l ğaniyyu ve entümül fugarâ'. Yâ Şâkiru innallâhe şâkirun alîm. Yâ (KH*)allâgu ve hüvel (kh*)allâgul alîm. Yâ Muhsinu vallâhu yuhibbul mu'sinîn. Yâ Gadîru vallâhu alee külli şey'in gadîr. Yâ Mufeddilu vallâhu zü'l fadlil azîm. Yâ Mutimmu veyutimmu niğmetehû aleyk. Yâ Muizzu tuizzu men teşeeu ve tüzillu men teşee'. Yâ Râfiu râfiud-deraceeti zü'l arş. Yâ şefîu menzellezî yeşfeu indeh. Yâ Kebîru innallâhe kâne aliyyen kebîrâ. Yâ Haggu feteâlallâhul melikul hagg. Yâ berru innehû hüvel berrür-rahîm. Yâ vitru veşşef'i vel vetr. Yâ Ğaffâru innehû kâne ğaffârâ. Yâ ğafîru ve ente (kh*)ayrul ğâfirîn. Yâ Hamîdu tenzilun(m*) min hakîmin hamîd. Yâ Mennânu belillâhu yemunnu aleyküm. Yâ Bâkî ve yebgâ vechu rabbike zülcelâli ve'l ikrâm. Yâ Vâhidu gul hüvallâhu ehad. Yâ Metînu innallâhe hüver-razzâgu zü'l guvevtil metîn. Yâ Hâdî innallâhe yehdî men(y*)-yeşee'. Yâ Bedîu bedîas-semâvâti ve'l ard. Yâ âlimu âlimu'l ğaybe veşşehâdeh. Yâ Fettâhu ve hüve'l fettâhu'l alîm. Yâ Muhîtu vallâhu bimâ tağmelûne muhît. Yâ Gâdî vallâhu yegdî bil hagg. Yâ Samedu Allâhüs-Samed. Yâ Hasîbu ve kânellâheu alee külli şey'in hasîbee. Yâ Nasîru niğmel Mevlâ ve niğmen-nasîr. Yâ Vâsiu ve kânellâhu vâsian hakîmee. Yâ Gâhiru ve hüvel gâhiru vefga ibâdih. Yâ Kebîru kebîrul muteâl. Yâ men(l) leyse lehû veledun(l)-lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. Yâ men(l) leyse kemi(s*)lihî şey'in vehüves-semîul basîru niğmel mevlâ ve niğmennasîr. Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhi'l aliyyi'l azîm.
  Dipnotlar
  * Kh: Hırıltılı he.

  * m-b: Tecvit kuralı; BE'den önce sessiz (cezimli) NUN ya da iki üstün, iki esre ya da iki ötreli bir harf gelirse; Be'den önce gelen N harfi, M'ye dönüşür. Örneğin, "Min bağdi" diye okunması gereken bir cümle, "miM bağdi" olarak okunur.

  * n/m: Tecvit kuralı; MİM'den önce sessiz (cezimli) NUN ya da iki üstün, iki esre ya da iki ötreli bir harf gelirse; MİM'den önce gelen N harfi, M'ye dönüşür.

  * y: Tevcit kuralı; YE'den önce sessiz (cezimli) NUN ya da iki üstün, iki esre ya da iki ötreli bir harf gelirse; YE'den önce gelen N harfi, Y'ye dönüşür.

  * r: Tevcit kuralı; RE'den önce sessiz (cezimli) NUN ya da iki üstün, iki esre ya da iki ötreli bir harf gelirse; RE'den önce gelen N harfi, R'ye dönüşür.

  * s: Peltek se.

  Ramazan Duası'nın Fazîleti
  Resûl-u Ekrem (S.A.V.), birgün otururlarken huzuruna Cebrail (A.S.) gelerek şöyle dedi: «Ey Allah'ın Resûlü. Allah-u Teala'nın sana selamı var. Bu duayı ümemtine bir hediye olarak verdi. Bunu okuyan bir mü'minin günahı, Arş ve Kürsi ağırlığınca olsa; Allah-u Teala, onun günahını affeder. Şâyet borcu varsa, borcunu ödemeye muvaffak kılar. Bu dua, ölen bir mü'min kulun üzerine okunursa; Allah-u Teala, onun üzerine yüz bin rahmet indirir. Melekler tarafından o kimseye nûrdan tabaklar getirilir. Ona şöyle derler: «Sen hiç korkma; biz, sana müjde vermeye geldik. Kıyamete kadar sana arkadaşlık yapacağız.» Kim bu duaRamazan'ın başında, ortasında, sonunda veya son Cuma gecesinde her ne niyet ve dilek için okursa, Allah-u Teala, onun dilek ve niyetini gerçekleştirir.»

  Ramazan Duası II
  Peygamberimiz (S.A.V.)'in Öğrettiği Ramazan Dua
  Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul gayyûmu ve etûbu ileyhi innehû hüvet-tevvâbür-rahîm. Allâhümme innî es'elüke'l cennete vemâ garrabe ileyhe min gavlin(v)-ve amel. Ve eûzu bike minennâri vemâ garrabe ileyhâ min gavlin(v)-ve amel. Ve es'elüke mâ gadayte lî gadâen en tec'ale âgibetehû lî rüşdee. Allâhümme innî es'elükel cennete veneimehee ve istebragahee ve eûzu bike minennârive selâsilihee ve eğlâlihee. Yâ erhamer râhimîn.

  Bu Duayı Okumanın Fazîletleri
  Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hadisi şeriflerinde işaret edilen bu duayı kim Ramazan-ı Şerîf'te okumaya devam ederse, Allah'ın rahmet ve mağfiretine nâil olur.[1]


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Ramazan ayında okunan dilek duaları
 3. Ramazan ayında yapılan hacet duaları
 4. Ramazan ayında çekilecek tesbih duaları
 5. ramazan kurban arefesi duaları yazı ve sözleri
 6. Ramazan Duaları ve Anlamları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş