Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Coğrafyası Haritalar Türkiye`nin Konumu Türkiye , dünyanın kuzey yarımküresinde ve Asya ile Avrupa kıtaları arasındadır. Bu iki kıtaya birden Avrasya da denir. Avrasyadaki topraklarımıza
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türkiye Coğrafyası Haritalar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiye Coğrafyası Haritalar

  Türkiye`nin Konumu
  Türkiye, dünyanın kuzey yarımküresinde ve Asya ile Avrupa kıtaları arasındadır.
  Bu iki kıtaya birden Avrasya da denir.
  Avrasyadaki topraklarımıza Anadolu, Avrupadaki topraklarımıza da Trakya denir.
  Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi vardır. Ülkemiz üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Marmara, topraklarımızla çevrili bir iç denizdir.
  Türkiye`nin Komsulari
  Üzerinde yaşadığımız ülkenin etrafında bulunan devletler bize komşu olan devletlerdir.
  Komşumuz olan devletlerle karşılıklı ilişkilerimiz vardır.
  Bazen komşu devletler arasında anlaşmazlıklar da çıkabilir.
  Komşularımızla aramızda çıkan sorunları barışçı görüşmelerle çözümlemek en doğru yoldur.
  Ülkemizin kuzeydoğusunda Yunanistan ve Bulgaristan,
  Güneyinde, Suriye ve Irak
  Doğusunda, İran ve Azerbaycan
  Kuzeydoğusunda ise Ermenistan ve Gürcistan yer almaktadır.
  Siralama sirasi söyledir: Ülkenin Adi - Baskenti - Yüzölcümü ve Nüfusudur.

  Suriye - Şam - 185.000 - 10 milyon
  İran - Tahran - 1.648.000 - 46 milyon
  Irak - Bağdat - 437.000 - 13 milyon
  Yunanistan - Atina - 132.000 - 12 milyon
  Gürcistan - Tiflis - 69,700 - 5,5 milyon
  Ermenistan - Erivan - 30,000 - 3,5 milyon
  Azerbaycan - Bakü - 86.600 - 7,953 milyon
  Bulgaristan - Sofya - 111.000 - 12 milyon


  Türkiye`nin Akarsulari
  Türkiye akarsular yönünden zengindir.
  Akarsularımızın bazıları Türkiye içerisinde göllere dökülerek son bulur.
  Bazıları da denizlere dökülür.
  Akarsularımızın bir kısmının taşıdığı su miktarı çok yüksektir.
  Akarsularımızın taşıdıkları su miktarları mevsimlere göre çok farklılık gösterir.

  AKARSULARIMIZIN DÖKÜLDÜKLERİ DENİZLER

  Karadeniz'e dökülen akarsularımız: Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya.
  Akdeniz'e dökülen akarsularımız : Seyhan nehri, ceyhan nehri.
  Marmara'ya dökülen akarsularımız: Susurluk ve Gönen çayları.
  Ege'ye dökülen akarsularımız : B. Menderes, K. Menderes ve Gediz.


  Yukarıda sıraladığımız akarsuların dışında, başka ülkelerden doğarak, ülkemiz sınırları içinde denize dökülen bazı akarsular da vardır.
  Akdenize dökülen Asi ve Ege'ye dökülen Meriç'in kaynakları başka ülkelerin topraklarındadır.
  Yine bazı akarsular da ülkemizden çıkıp, başka ülkelerin topraklarında son bulmaktadır.
  Çoruh, Aras, Fırat ve Dicle topraklarımızın dışında son bulan akarsularımızdır.
  Türkiye`nin Gölleri

  Göller oluşumları açısından ikiye ayrılırlar:
  Doğal göller.
  Baraj gölleri.

  Doğal göller: Çukurluk alanlarda büyük su kitlelerinin brikmesiyle oluşan göllerdir. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Eğridir, Burdur, Ulubat bu tür göllerimizdir.

  Baraj gölleri: Elektrik enerjisi elde etmek, sulama yapmak ve içme suyu sağlamak için, bazı akarsuların önü bentlerle kesilir. Böylece biriken sular baraj gölünü oluşturmaktadır. Ülkemizde çok sayıda baraj gölü vardır. Keban, Sarıyar ve Atatürk baraj gölleri bu tür göllerimizin en önemlileridir.

  AKARSU VE GÖLLERİMİZDEN NASIL YARARLANIRIZ ?

  Türkiye'de bulunan akarsular, akışı düzgün olmayan akarsulardır. Yaz ve ilkbahar aylarında taşıdıkları su miktarı oldukça farklıdır. Onun için taşımacılık alanında akarsularımızdan yararlanma olanağı oldukça azdır.

  AKARSU VE GÖLLERİMİZDEN ŞU ALANLARDA YARARLANIRIZ:
  Su ürünleri elde ederiz. ( Balıkçılık vs. )
  Taşımacılık alanında akarsu ve göllerimizden yararlanırız.
  Sulama alanında kullanırız.
  Elektrik enerjisi elde ederiz.
  İçme suyu elde ederiz.
  Tuz ve soda sağlarız.
  Su sporları yaparız.

  Türkiye`nin Iklimi

  Bir bölgede görülen ısı, yağış, sis, rüzgar gibi hava durumlarının tümüne o bölgenin iklimi denir.

  Türkiye yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olduğundan ve yüzey şekilleri farklılık gösterdiğinden, birbirinden farklı iklimler görülür.

  Karadeniz İklimi
  Akdeniz İklimi
  Karasal İklim

  Karadeniz iklimi: Her mevsim yağışlıdır. yazlar serin ve kışlar ılık geçer. Karadeniz'in sahil kesimi ile Marmara Bölgesinin kuzey kısımlarında bu iklim tipi görülür.

  Akdeniz iklimi : Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve yağışsız, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Akdeniz iklimi, Akdeniz Bölgesinde ve Ege Bölgesinin güney kesimlerinde görülür.

  Karasal iklim: İç Anadolu Bölgesi ile denizlerden uzak yerlerde görülür. İç anadolu Bölgesinde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. İlkbahar ve sonbahar yağmurludur. Doğu Anadolu'da yazlar serin ve zaman zaman yağmurlu, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkemizde kar en çok bu bölgemizde yağar.

  Türkiye`nin Nüfus Yapisi

  Bir ülkede ne kadar insan yaşadığını ve nüfus artışını belirlemek için, nüfus sayımları yapılır.
  Türkiye, nüfusu hızla artan bir ülkedir.
  Son nüfus sayımına göre, Türkiye'deki nüfus artış hızı yüzde 02,2'dir.
  Ülkemizde her on yılda bir nüfus sayımı yapılmaktadır.
  En son 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre nüfusumuz yaklaşık 68.000.000 kişi olarak saptanmıştır.
  Türkiye nifusunun büyük bir kesmini genç nüfus oluşturmaktadır.
  Nüfusun büyük bir kısmı, iş olanaklarının olduğu İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli gibi şehirlerde yoğunlaşmıştır.
  Ülkemizde, köylerden şehirlere doğru bir göç yaşanmaktadır.
  Bu göçle birlikte büyük şehirlerimizde sağlıksız gecekondular oluşmaktadır.
  Türkiye`nin Yeralti ve Yerüstü zenginlikleri
  Türkiye'de insanların yarıdan fazlası kırsal alanlarda yaşar.
  Bu insanlar tarım, hayvancılık ya da mevsimlik işlerde çalışarak geçinirler.
  Akarsularımız, göllerimiz ve ülkemizin iç yanını çevreleyen denizlerimiz de zenginlik kaynaklarımızdır.
  Ormanlarımız ve ormanlarda yaşayan av hayvanları önemli zenginlik kaynaklarımızdır.
  Son yıllarda ormanlarımızda azalma tesbit edilmektedir.
  Ormanlar birer zenginlik kaynağı olmakla birlikte, doğal güzellik ve temiz hava acısından da büyük önem taşımaktadır.
  Yeraltı zenginlikleri, bir ülkenin önemli zenginlik kaynaklarındandır.
  Ülkemiz, yeraltı zenginlikleri olan madenler bakımından zengindir.
  Demir, bakır, kurşun, kömür, civa, krom uranyum ve diğer bazı madenlerle petrol çıkarılmaktadır.

  TÜRKİYE'NİN YERALTI ZENGİNLİKLERİ:

  Marmara Bölgesi:
  Linyit, Manganez, Mermer, Kurşun, Bor, Gümüş.

  İç Anadolu Bölgesi:
  Linyit, Kurşun, Tuz, Mermer, Cıva, Lületaşı.

  Ege Bölgesi:
  Krom, Linyit, Mermer, Demir, Zımpara, Cıva.

  Akdeniz Bölgesi:
  Krom, Petrol, Kurşun, Kükürt.

  Doğu Anadolu Bölgesi:
  Demir, Kurşun, Gümüş, Linyit, Krom, Bakır.

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
  Petrol, Krom, Fosfat, Mangenez.

  Karadeniz Bölgesi:
  Kömür, Mangenez, Kurşun, Linyit, Krom, Bakır.


  Bölgelerimiz


  Türkiye'miz çok geniş bir ülkedir.
  Yurdumuzun doğal yapısı, iklim özellikleri her yerde aynı değildir.
  Bazı yerler dağlık, bazı yerler düzlüktür.
  Bazı yerler deniz kenarı, bazı yerler denizden uzaktır.
  Bazı yerle çok yağışlı, bazı yerler kuraktır.
  İşte yurdumuz yeryüzü şekilleri, iklim özellikleri ve yetişen ürünlere göre " Yedi Coğrafya Bölgesi " ne ayrılmıştır.

  Bunlar :

  KARADENİZ BÖLGESİ
  MARMARA BÖLGESİ
  EGE BÖLGESİ
  AKDENİZ BÖLGESİ
  İÇ ANADOLU BÖLGESİ
  DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Fiziki Haritalar , Fiziki Haritalar nedir
 3. Dünya Coğrafyası Hakkında Bilgi, dünya coğrafyası haritası, dünya coğrafyası özellikleri
 4. Dünya Coğrafyası dünya coğrafyası haritası, dünya coğrafyası özellikleri
 5. Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası, Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 6. Dünya Coğrafyası Hakkında Bilgi, dünya coğrafyası konu anlatımı, dünya coğrafyası haritası
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Karadeniz Bölgesi

  Türkiye'nin kuzeyinde yer alır.
  Karadeniz boyunca uzanır.
  Bölge ormanlarla kaplıdır.

  DAĞLARI:
  Canik, İsfendiyar, Köroğlu, Ilgaz, Bolu ve Doğu Karadeniz dağları en önemli dağlarıdır.

  NEHİRLERİ:
  Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Filyos ve Çoruh, önemli akarsularıdır.

  İKLİMİ:
  Bölgede Karadeniz iklimi hakimdir. Kışlar soğukça, yazlar serince geçer. Yağışlar her mevsimde görülür.

  ŞEHİRLERİ:
  Zonguldak, Sinop, Bartın, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Bolu, kastamonu, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Tokat, Artvin ve Bayburt illeri bulunmktadır.

  TARIM ÜRÜNLERİ:
  Fındık ve çay bölgenin önemli tarımsal ürünleridir.
  Ormancılık oldukça yaygındır.
  Balıkçılık da halkın önemli geçim kaynaklarındandır.

  MADENLERİ:
  Bölgede bakır, linyit ve maden kömürü yatakları mevcuttur.
  Bu bölge, Fatih döneminde Osmanlı yönetimine katılmıştır.

  TURİZM:
  Abant, Borabay gölleri ve Havza kaplıcaları gerçekten görülmeye değer yerlerdir.
  Marmara Bölgesi
  Türkiye'nin kuzeybatısında yer alır.
  Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesidir.
  Bölge ekonomik olarak, en gelişmiş bölge özelliğini taşır.

  FABRİKALARI:
  Çimento, kumaş, deri, dokuma, iplik, konserve, şeker, içki, elektrikli ev aletleri, şişe-cam, rafineri, ilaç ve kibrit.

  TARIM ÜRÜNLERİ:
  Buğday, arpa, yulaf, pirinç, pancar, tütün, zeytin, üzüm, incir, sebze ve meyveler, ayçiçeği, ayrıca ipekböceği ve hayvancılıkta önemlidir.

  NEHİRLERİ:
  Meriç, ergene, Gönen, Susurluk

  GÖLLERİ:
  Sapanca, İznik, Manyas, Ulubat, Çekmece ve Terkos

  DAĞLARI:
  Istranca, samanlı, Kozdağ, Alemdağ, Uludağ

  OVALARI:
  Sakarya ve Bursa ovaları.

  LİMANLARI:
  İstanbul, İzmit, Bandırma

  ŞEHİRLERİ:
  Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstabul, Kırklareli, Kocaeli (İzmit), Sakarya (Adapazarı), Tekirdağ

  TURİZM:
  İstanbul, Edirne, İzmit, Bursa gibi şehirlerdeki tarihi eserler ve bölge doğal güzellikleriyle turizm bakımından önemlidir.

  Ege Bölgesi
  Türkiye'nin batı
  sında yer alan Ege Bölgesi, kuzeyde Edremit Körfezi kıyılarından güneyde Köyceğiz'e kadar uzanır.
  Bu bölgemizin Ege Denizi kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.

  FABRİKALARI:
  Çimento, tuğla-kiremit, sabun, yağ, boya, un, konserve, sigara, dokuma, bira, şeker, rafineri ve çeşitli besin maddeleri fabrikaları vardır.

  TARIM ÜRÜNLERİ:
  Buğday, arpa gibi tahıllar, tütün, haşhaş, pamuk gibi tarım ürünleriyle her çeşit sebze ve meyve yetiştirilir. Hayvancılık bölgede yaygındır.

  NEHİRLERİ:
  Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes önemli akarsularıdır.

  GÖLLERİ:
  Bafa ve Marmara Gölü bölgenin önemli gölleridir.

  LİMANLARI:
  İzmir, Bodrum, Marmaris.

  DAĞLARI:
  Babadağ, Aydın ve Demirci dağları.

  OVALARI:
  Aydın, Manisa ve Akhisar ovaları.

  ŞEHİRLERİ:
  Aydın, Afyon, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

  TURİZM:
  İzmir, Bergama ve Efes dolaylarındaki eski eserleri ve Ege kıyıları doğal güzellikleriyle ünlüdür. Yurdumuza tatil amacıyla gelen turistlerin büyük bölümü bu bölgede tatillerini geçirirler.
  Akdeniz Bölgesi
  Ülkemizin güneyinde Akdeniz boyunca uzanan bir bölgemizdir.
  Kuzeyde Konya havzası, doğuda Uzunyayla ve batıda Köyceğiz ile sınırdır.

  FABRİKALARI:
  Çimento, sigara, şeker, iplik, dokuma, demir-çelik, un ve besin maddeleri fabrikaları ile petrol rafinerileri vardır.

  TARIM ÜRÜNLERİ:
  Buğday, arpa, yulaf, pirinç, pamuk, susam, yerfıdstığı, tütün, muz, turunçgiller (mandalina, portakal, limon, greyfurt) ve her çeşit sebze ve meyvecilik ile turfandacılık önemlidir.

  NEHİRLERİ:
  Seyhan, Ceyhan, Göksu, Dalaman ve Manavgat çayı bölgenin önemli akarsularıdır.

  GÖLLERİ:
  Beyşehir, Burdur, Eğridir, Suğla.

  DAĞLARI:
  Toroslar'da Akdağ, Bozdağ, Nurhak ve Amanos dağları en önemli dağlarıdır.

  OVALARI:
  Çukurova ve Amik ovaları.

  LİMANLARI:
  İskenderun, Mersin, Antalya ve Fethiye.

  ŞEHİRLERİ:
  Adana, Antalya, Antakya, Burdur, Isparta, Kahraman Maraş, Mersin.

  TURİZM:
  Antalya ve Antakya çevresindeki eski eserler ile bölgenin şelaleleri ve plajları turizm bakımından önemli yerlerdir.
  Antalya ve Alanya yöresi son yıllarda önemli birer turizm merkezi haline gelmiştir.
  Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından çok sayıda turist yılın her ayında bu bölgeyi ziyaret etmektedir.
  Ayrıca bölgede yapılan film festivalleri ve benzeri etkinlikler her geçen gün artmaktadır.
  Bölge tarihi, doğası, güneşi, denizi ve konukseverliği ile dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.

  Ic Anadolu Bölgesi

  İç Anadolu Bölgesi, ülkemizin ortasında yer alır.
  Kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege, doğuda Doğu Anadolu bölgeleriyle çevrilidir.
  Doğu Anadolu'dan sonra en büyük bölgemizdir.

  FABRİKALARI:
  Çimento, un, tuğla, şarap, makina, vagon, yağ, rafineri, dokuma, şeker ve çeşitli maddeleri üreten fabrikalar vardır.

  TARIM ÜRÜNLERİ:
  Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, baklagiller, şekerpancarı, patates, çeşitli sebze ve meyvelerdir. Hayvancılık da yaygın olarak yapılmaktadır.

  NEHİRLERİ:
  Kızılırmak, sakarya, Porsuk bölgenin önemli akarsularıdır.

  GÖLLERİ:
  Tuz gölü, Akşehir ve Eber gölleri vardır.

  DAĞLARI:
  Erciyes, Elmadağ, Akdağ, Tecer ve Hasan dağı.

  OVALARI:
  Eskişehir ve Konya ovaları önemli ovalarıdır.

  ŞEHİRLERİ:
  Başkent Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat.

  TURİZM:
  Ankara, Sivas, Kayseri, Konya tarih eserler bakımından, Ürgüp ve Avanos çevresi ise peribacalıyla ünlüdür.
  Dogu Anadolu Bölgesi

  En büyük coğrafi bölgemizdir.
  Kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, güneydoğuda İran ve Irakla sınır komşusudur.

  FABRİKALARI:
  Çimento, şeker, yağ-peynir, şarap, sigara, dokuma ve iplik fabrikaları vardır.

  TARIM ÜRÜNLERİ:
  Tahıl, patates, pirinç, şekerpancarı, tütün, kaysı, şeftali, üzüm ve benzeri ürünler üretilmektedir.
  Hayvancılık da bölgenin önemli bir geçim kaynağıdır.

  NEHİRLERİ:
  Dicle, Fırat, Aras, Murat ve Karasu bölgenin önemli akarsularıdır.

  GÖLLERİ:
  Van ve Çıldır gölleri.

  DAĞLARI:
  Ağrı, Nemrut, Süphan.
  Ağrı Dagi, 5165 metre ile ülkemizin en yüksek dağıdır.

  OVALARI:
  Malatya ve Muş ovaları önemlidir.

  ŞEHİRLERİ:
  Ağrı, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'dır.

  TURİZM:
  Kars ve Erzurum çevresi kış sporları yönünden önemlidir.
  Harput ve Van dolayları eski uygarlıklardan kalma eserler bakımından önemlidir.
  Van gölü dolayları görülmeye değer yerlerden birisidir.

  Güneydogu Anadolu Bölgesi

  En küçük coğrafi bölgemizdir.
  Bölgenin güneyinde Irak ve Suriye yer alır.
  Bölgenin batısında Akdeniz Bölgesi vardır.

  FABRİKALARI:
  Çimento, yağ, sabun, iplik, dokuma, içki, besin maddeleri üreten fabrikalar, petrol arıtma tesisileri vardır.

  TARIM ÜRÜNLERİ:
  Buğday, mercimek, nohut, burçak, zeytin, antepfıstığı ve kenevir bölgede yetişen önemli ürünlerdir.

  NEHİRLERİ:
  Dicle, Fırat bölgenin önemli akarsularıdır.

  DAĞLARI:
  Toroslar ve Karacadağ.

  OVALARI:
  Harran ve Antep ovaları.

  ŞEHİRLERİ:
  Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, siirt, urfa, Batman ve Şırnak'tır.
  Batman ve Şırnak son yıllarda şehir statüsüne kavuşmuştur.

  TURİZM:
  Urfa ve Adıyaman dolayları ile Mardin eski uygarlıklardan kalma eserler bakımından zengindir.
 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş