Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Bilmece ler ve cevapları kolay , Bilmece ler ve cevapları zor ve komik , ilginç bilmece ler ve cevapları , Uzun bilmece ler ve cevapları
 • 5 üzerinden 4.96   |  Oy Veren: 110      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Bilmeceler Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Bilmeceler ve cevapları kolay,
  Bilmeceler ve cevapları zor ve komik,
  ilginç bilmeceler ve cevapları,
  Uzun bilmeceler ve cevapları

  1- Dağlardan, taşlardan;
  Canlıdan, cansızdan,
  Yiyilir içilirden,
  Ben söyleyeyim, sen bil!

  2- Bir tavada iki balık.

  3- Ateşte girer yanmaz
  Suya girer ıslanmaz.

  4- Kanadım yok uçarım.

  5- Bir kalbur boncuğum var.
  Akşamdan atarım,
  Sabah olunca toplarım.

  6- Bir gonca gülü var
  Yarısı kara yarısı ak.

  7- Tepeden indi
  Dereye sindi.

  8- Uzun uzun dervişler,
  Bizim bağa gelmişler,
  Ağlamışlar gülmüşler.
  9- Bir kilimim var,
  Yeryüzünü örter,
  Suyun yüzünü örtemez.

  10- Çiğnenmeyen ak sakız.

  11- Dalda durur elde durmaz.

  12- Kuyruğu var, at değil.
  Kanadı var, kuş değil.

  13- Ay varken uçar,
  Gün varken kaçar.

  14- Sesi uzun
  Kendi kısa.

  15- Başı kesilmez
  Eti yenilmez
  Yaptığı yenir.

  16- Abdest alır,
  Namaz kılmaz.

  17- Yük görünce kaçar,
  Ot görünce koşar.
  18- Her yeri görür,
  Kendisini göremez.

  19- Altı mermer,
  Üstü mermer,
  İçinde küçük
  Kuş öter.

  20- Çarşıdan alınmaz
  Mendile konmaz
  Ondan tatlı
  Hiçbir şey olmaz.

  21- Ben giderin o kalır.

  22- Kat ekmek kat ekmek
  İçi dolu bal ekmek.

  23- Ev
  Evin içinde deniz
  Denizin içinde balık
  Balığın kuyruğu yanık.

  24- Çın çın hamam
  Kubbesi tamam.
  Bir gelin aldım
  Babası imam.
  25- Sıra sıra odalar
  Birbirini kovalar.

  26- Mavi tarla üstünde
  Beyaz güvercin yüzer.

  27- Altı kül
  Üstü kül
  İçinde bir
  Sarı gül.

  28- Ak koyun akıştı
  Suya indi bakıştı.

  29- Ufacık mermer taşı
  İçinde beyler aşı.
  Pişirirsen aş olur
  Pişirmezsen kuş olur.

  30- Yol üstünde kırmızı bohça.

  31- Yeraltında sakallı dede.

  32- Hatatay matatay
  İnce belli karatay.

  33- Ot yedim etlendim
  Su içtim sütlendim
  Aç kapıyı Fatma!
  Dört ayaklı ben geldim.

  34- Eğri büğrü nereye?
  Sana ne, beli doğru!

  35- Mantosu yeşil,
  Entarisi kırmızı,
  Düğmeleri kara.

  36- Dağdan gelir sekerek
  Kara üzüm dökerek.

  37- Üstü çayır biçilir
  Altı çeşme içilir.

  38- Ben giderim o gider,
  Ben dururum o durur.

  39- Mini mini kuşlar
  Her yeri taşlar.

  40- Benim bir salkım üzümün var,
  Yarısı kara yarısı beyaz.
  41- Min min minare
  Dibi daire
  Yüz bir çiçek
  Bir lâle.

  42- Üstünü çorap yaptım
  İçini kebap yaptım
  Kestim senede bir gün,
  Büyük bir sevap yaptım.

  43- Dağdan gelir iz ile
  Yedi bin yıldız ile
  Ayağında bengi var
  Herkes ile cengi var.

  44- Erenler erenler
  Dünyaya gelenler
  Dünyaya gelmeden
  Ezan sesi duyanlar.

  45- Çarşıdan aldım bir tane
  Eve geldim elimden düştü
  Bir tane oldu bin tane.


  46- Nar tanesi
  Nur tanesi
  İslâmlığın
  Bir tanesi.

  47- Bir dalda beş meyve
  İkisi gün görür
  İkisi gün görmez.

  48- Kapıdan içeri girdim hay ettim
  Bir elmayı on kişiye pay ettim.

  49- Nar tanesi
  Nur tanesi
  Kâinatın
  Bir tanesi.

  50- Bir bağın var
  Uzundan uzun.
  Bir yılda
  Otuz salkım üzüm verir
  Üzümlerin siyahı yenir
  Beyazı yenmez.

  51- Tıngır elek tıngır saç
  Gece toktur gündüz aç.
  52- Her şeyi görür
  Benzerini göremez.

  53- Yol üstünde kalaylı tas
  Gelen de has gidene de has.

  54- Bir kutu çiçek
  Birini koklasan
  Burnunu yakar.

  55- Bir baş
  Bin başı devirir.

  56- Minarenin taşları
  Çın çın öter kuşları.

  57- Eller üstünde
  Bir küçücük ev gider.

  58- Başı var kolu yok
  Gövdesi var ayağı yok.

  59- Bir altın kulağım var
  İki değil.
  Bir inci gerdanlığın var
  Uzun mu uzun.
  Güneşi yedi tepemden
  İlk ben görürüm
  En son ben el sallarım
  Yedi tepemden.

  60- İki elim var
  İki kıtayı okşar
  Altım mavi tarla
  Üstüm boşluk.

  61- Altı düz
  Üstü sini.

  62- Ağzı var
  Dili yok.
  Eli var
  Kolu yok.
  Konuşmasını bilmez
  Bir ezgili sesi var.

  63- Dal ucunda tüylü dümbelek.

  64- Peteği tahtadan
  Yeleği düğmesiz
  Yüz yılda yürüdü
  Bir küçük memleketi.
  65- Yazın sıvasını yapar
  Kışın kapısını kapar.

  66- Otuz iki serçecik
  Ötüşümüz cik cik cik.

  67- Konuş deyince konuşur
  Sus deyince susar.

  68- Biz onu görürüz
  O bizi görmez
  O konuşur dinleriz
  Biz konuşuruz dinlemez.

  69- Uzun uzun uzanır
  Yılda bir kez bezenir.

  70- On ay yatar
  İki ay kalkar
  Feneri yakar
  Çevreye bakar.

  71- C iken O olur.
  O iken C olur

  72- Dal ucunda kilitli sandık.
  73- Gümüş gül dedim nedir?
  Ne yerde ne göktedir
  Gelin kızın elinden
  Kız onun içindedir.

  74- Bilmece bildirmece
  Resim yapar gündüz gece.

  75- Ben giderim o gider
  Şuramda tık tık eder.

  76- Kırk kardeş
  El ele tutuşur.

  77- Bağırsan dinler
  Susarsan inler.

  78- Hem keser
  Hem bağırır.

  79- Ben giderim o gider
  Üstümde gölge eder.

  80- Yuvarlaktır düz değil
  Doksan dokuz yüz değil.

  81- El kadar yüzü var
  Üç yüz elli gözü var.

  82- Enteşeli
  Menteşeli
  Dört köşeli
  Bir maşalı.

  83- Ufacık adamcıklar
  Başında damlacıklar.

  84- Hey bulutlar bulutlar
  Yusuf`u yedi kurtlar.
  Bin bir güzel kuş gördüm
  Tepesinden yumurtlar.

  85- Yaprak kadar hafif
  Dağ kadar büyük.

  86- Karnı yırtık
  Kanı yok
  Kolu var
  Bacağı yok.

  87- El kadar mezar
  Dünyayı gezer.
  88- Gece gezer
  Feneri yok.
  Yazı yazar
  Kalemi yok.

  89- Kışın yatar
  Yazın kalkar.

  90- Kıvrım kıvrım kemik ev
  İçinde boynuzlu dev.

  91- Kapıyı açar
  Kapamadan kaçar.

  92- Sarıdır zerdali gibi
  Suludur şeftali gibi
  Ne vallahi zerdali,
  Ne billahi şeftalidir.

  93- Yarım ektim
  Bütün aldım.

  94- Yer altında şeker kız.

  95- Derisi var içi yok
  Dayağı yer suçu yok.
  96- Benim bir sandığım var
  Bir dilim ekmek alır.

  97- Avludan atladı.
  Yere yumurtladı.

  98- Sudan geçer ıslanmaz

  99- Gündüz uyur
  Gece uyumaz.

  100- Başı tarak
  Kuyruğu orak.

  101- İçi bitli
  Dışı kilitli.

  102- Gözü var
  Başı yok.

  103- Yer altında
  Tahtalı çarşı.

  104- İçi taş dışı taş
  Ha dolaş ha dolaş.

  105- Üstünden el gider
  Altından sel gider.

  106- Tarlası ak
  Tohumu kara
  Elle ekilir
  Dille biçilir.

  107- Eli yok
  Ayağı çok.

  108- Dal ucunda ateş yanar.

  109- Bilmece bildirmece
  Birbirine iliştirmece.

  110- Babam kandil
  Dedem çıra
  İşin yoksa
  Beni ara.

  111- Ne kanı var ne canı
  Beş tanedir parmağı.

  112- Ufacık cam sandık
  Taşıya taşıya usandık
  113- Az yatar uz yatar
  Çocukları düz yatar.

  114- Kökü yukarı
  Dalları aşağı.

  115- Marmaracık, yer daracık
  Dört öküz bir danacık.

  116- Ben giderim o gider
  Şıpıdır şıpıdır söz eder.

  117- Az gitti uz gitti
  Dere tepe düz gitti
  Altı ay bir güz gitti
  Uyanınca hep bitti.

  118- Bir delikli
  Bin kiremitli.

  119- Ağaç üstünde
  Kara kara kuşlar.

  120- Dünya içine akar
  İki delikten bakar.

  121- Gider gider ip gibi
  Geri döner top gibi.

  122- Uzun uzun uz gider
  Oğlu kızı düz gider.

  123- Dal ucunda torbacık.

  124- Uzun uzun uzalar
  Ot içinde buzalar.

  125- Dışı al gibi
  İçi pul gibi.

  126- Gider gider ip gibi
  Geri döner küp gibi.

  127- Fiti fiti içinde
  Fiti kutu içinde.

  128- Altı harman
  Üstü orman.

  129- Benim bir dedem var
  Dedemin bir kürkü var
  Kürkünün kırk cebi var
  Kırk cebinin kırk bıçağı var.
  130- Çalı dibinde mum yanar.

  131- Yeraltında kınalı çivi.

  132- Sarıdan teni var
  İnceden beli var.

  133- Fil fillice
  Burnu eğrice.

  134- Fili fili
  Kuş dili.

  135- Ben beslerim
  O süsler.

  136- Kat kattır
  Katmer değil
  Kırmızıdır
  Biber değil.

  137- Bakması güzel
  Alması üzer.

  138- Nefesi var kanı var
  Bir küçücük canı var.
  139- Bir ufacık paslı
  Kanatları paslı.

  140- Dam üstünde kadı gibi
  Gözleri var cadı gibi.

  141- Mani mani bacaklı
  Mani eğri bacaklı.

  142- Ne iliği var
  Ne kemiği
  Pırt dereye
  Pırt tepeye.

  143- Uçar sekeler
  Konar sekeler
  Çınar sekeler
  İner sekeler
  Girer sekeler.

  144- Bir kuşum var kahverengi
  Bahçelerde çalar çengi
  Bekle kuşum yaz gelecek
  Hanımlar sana kiraz verecek.


  145- Bıçaksız, rendesiz
  Bir ev yapar kimsesiz.

  146- Bir beyaz sarayda
  Oturur sarı gelin.

  147- Bizde bir dudu var
  Eğri büğrü budu var
  Yazın gelir kışın gider.

  148- Hey nilice
  Kuş dilince
  Dümbelek çalar
  Her gece.

  149- Hayvanlardan dilsiz
  Meyvelerden gülsüz.

  150- Suya girer dinlenir.
  Sudan çıkar dilenir.

  151- Bağdan gelir İsacık
  Ayakları kısacık
  Çık ki yengem göresin
  Güle güle ölesin.

  152- Yeraltında kürklü hoca.

  153- Küçücük fıçıcık
  İçi dolu turşucuk.

  154- Dal verir budak vermez
  O neyin ağacıdır?

  155- Daldan dala
  Kızılca pala.

  156- Eğri budu
  Eğri beli
  Kini bilmeyen deli.

  157- Dağa gider takur tukur
  Eve gelir keten dokur.

  158- Bir kaya üzerinde
  İki yılan yatar.

  159- Havlamadan ısırır.

  160- Ayağı var pabucu yok
  Yorulmasını bilmez ama
  Eşekten farkı yok.
  161- Ben varmadan o varır
  Her şeyden çok yol alır.

  162- Uzunluğu urgan gibi
  Kalınlığı yorgan gibi.

  163- Ağzı yok
  Burnu yok
  Karnı tok.

  164- Varma sakın yanına
  On parmağın bal olur
  Tutar isen yavaş tut
  İki elin kan olur.

  165- Gündüz benimle gezer
  Gece olunca serilir
  Uyumasını bilmez ama
  Kapı eşiğinde dinlenir.

  166- Ben yazarım
  O bozar
  Doğruya
  Gelmez zarar.


  167- Arabadan atladı
  Pantolonu patladı.

  168- Kıştan kaçmaz
  Yaprağını uçurmaz.

  169- Alçacık tepe
  Sümbüllü küpe.

  170- Kel tarlada
  Aba örtü.

  171- Taş demire çarptı
  Işık pamuğa kaçtı
  El kapıyı açınca
  Pamuk tütünü yaktı.

  172- Yol üstünde yorgun yatar
  Hiç kalkamaz her gün yatar.

  173- Aşağı iner
  Hıkır hıkır güler.
  Yukarı çıkar
  Gözyaşını siler.


  174- Tahta elli
  Demir yüzlü
  Güzel kız
  Isıtır içimi
  Düzeltir elbisemi.

  175- Ele sürülür
  Dile sürülmez
  Çiçekten gelir
  Çiçeğe benzemez.

  176- Küçücük kuşlar
  Dik yerde kışlar.

  177- Bir kızım var
  Kırk tane gözü var.

  178- Aşağı çevirirsem dolar
  Yukarı çevirirsem boşalır.

  179- Başı var gözü yok
  Söylemek ister sesi yok
  Yürür ama canı yok.

  180- Bir direk üstünde bir dam.

  181- İndirir bindirir
  Dağdan domuz indirir.

  182- Ustası nazar
  Omuzda gezer.

  183- Altı yok üstü yok
  İçinde var kemikle et.

  184- Bit diye satıldı
  Çocukları kandırdı.

  185- Mineç mineç gözü var
  Bey önünde sözü var.

  186- Kardan beyaz
  Buzdan ayaz.

  187- Yemeğin başı
  Hastanın aşı.

  188- Çim çim olduk
  Bim bim olduk
  Baş başa bindik.

  189- Canlı kaçar
  Cansız kovalar.

  190- Dağdan gelir takla makla
  Anneciğim beni sakla.

  191- Çiğnersem kara döner
  Üflersem zara düşer.

  192- Bir tepsi nar
  Alırsan elin yanar.

  193- Yaşaması için gömülür.

  194- Bir vururum
  Bin çıkar.

  195- Ebemin saçı kırmızı.

  196- Buradan baktım çok
  Yanına vardım yok.

  197- Bir ağacım var
  Dalsız budaksız.
  Ben buna nasıl çıkayım
  Elsiz ayaksız.
  Üstüne bir kuş konmuş
  Hem dilsiz hem dudaksız.

  198- Durur dikilir
  Günden güne küçülür.

  199- Nazlı gitse
  İzi yok
  Hızlı gitse
  Tozu yok.

  200- Deli deve
  Girmez eve
  Kes başını
  Girsin eve.

  201- Anası yaprak
  Babası toprak.

  202- Dört kardeş
  Dördü bir boyda.

  203- Hop şurada
  Hop burada
  Hop kapının arkasında

  204- A ile başlar
  N ile biter
  Boynu atkı
  Ormana gider.

  205- Ev üstünde ninni beşik.

  206- Annecik babacık
  Yolu var daracık.

  207- Uzun oluk
  Tepesi delik.

  208- Bir dedem var
  Sakalından asılı.

  209- Yatsıdan sonra
  Uzanır yatar.

  210- Çift üstünde çimbilli kuş.

  211- El eleme
  Kol kolama
  Kırmızı sandık
  Kırmızı fındık.

  212- Gölgesi yok
  Sonu yok.

  213- Bir atım var
  Göbeği buğday yer.

  214- Fır fır uçar
  Ak ak döker.

  215- Akça dağın eteği
  Hepimizin yatağı.

  216- Akşam harman
  Sabah tığ.

  217- Gündüz yığılır
  Gece yayılır.

  218- Biri kaynar
  Biri oynar.

  219- Bizim evde bir kişi var.

  220- Bir kızım var hep çalışır.


  221- El vurur
  Eller oturur.

  222- Fındık fıstık
  Bir araya kıstık.

  223- Dört bacaklı
  Üstü yüklü.

  224- Kara kuzu
  Kuyruğu uzun
  Gider yazın
  Gelir kışın.

  225- Evin gömleği.

  226- Dört fak fak
  İki fık fık
  İki şimşek
  Bir dimdik.

  227- Hamal oturdu
  Tombul kuruldu.

  228- Altı duvar üstü duvar
  İçinde bembeyaz su var.
  229- Keloğlanı kulağından asarlar.

  230- Saksağan yuvada
  Kuyruğu havada

  231- İncecik belli
  Elimin eli.

  232-Başı benzer bademe
  Dolu gire boş çıkar.

  233- Bir küçücük kumbara
  Ekin taşır ambara.

  234- Dişim var
  Ağzım yok.

  235- Bir çocuğum var
  Gelen öper giden öper.

  236- Elinde miller
  Kırmızı güller.

  237- Adım atmaz
  Yere batmaz
  Yeminlidir yaya gitmez.
  238- Benim bir fıçım var
  Bin deliği var
  Yine de su tutar
  Yine de su yutar.

  239- Ak tavuk suda yüzer.

  240- Altı kıllı üstü düz

  241- Bin gözlü
  Bir ağızlı.

  242- Bir demirim var çatal
  Her şeyimi o satar.

  243- Metel metel melikli
  Oğlu uşağı ün iki
  Metel başın bağlamış
  Döne döne ağlamış.

  244- Ağzı var
  Dili yok
  Karnı var
  Bağırsağı yok.


  245- Bir kızım var
  İne çıka karnını doyurur.

  246- Benim bir demirim var
  Leylek gibi ağzı var.

  247- Karınca kaderince
  Yola gider ince ince.

  248- Ben dururum o gider.

  249- Ben gitmeden o gider
  Herkesten önce gider.

  250- Suyu gölgesiz geçer.

  251- Bel üstünde kara yılan.

  252- Bir ağacı oymuşlar
  İçine ses koymuşlar
  Yanlış yalan söylemiş
  Kulağını burmuşlar.

  253- Uzundur suyu
  Soğuktur suyu.

  254- Gider izi yok
  Gelir tozu yok
  Günlerce yük taşır
  Zerre kadar izi yok.

  255- Bilmece bildirmece
  Buz üstünde kaydırmaca.

  256- Ağzı açık
  İçi dolu turşucuk.

  257- Sesi var
  Canı yok.

  258- Dağdan gelir taştan gelir
  Ağzı bağlı enişten gelir.

  259- Altı taş üstü taş
  İçinde bin bir baş.

  260- El üstünde yongacık.

  261- Kor olur sana biter
  Mangala bakmak yeter
  İnce bir toz gibidir
  Kızarıklığı örter.
  262- Evin aynası
  Kedinin dayısı.

  263- Özü tatlı
  Sözü tatlı
  Candan daha kıymetli.

  264- Yürür gider canı yok
  Boğazlasan kanı yok
  Dünyaya can dağıtır
  Kendisinin canı yok.

  265- Ayağımdan gömerler
  Başımı tokmakla döverle.

  266- Köy içinde çıngıllı çavuş.

  267- Çıt demeden çiçeğe konar.

  268- Başı topuzlu Şakir
  Küçük diye
  Görme hakir.

  269- Ekten ipten yapısı
  Üstündedir kapısı.

  270- Sarı saçakta
  Kar tarlası
  Zordur toplaması.

  271- Epecik tepecik
  Çingilli küpecik.

  272- Silerim silerim çıkmaz.

  273- Sarıdır dalda sarkar
  Düşeceğim diye korkar.

  274- Çarşıdan aldım kapkara
  Evde kırmızılaştı maskara.

  275- Karadır özü
  Doymak bilmez gözü.

  276- Ben söyleyeyim
  Sen bil

  277- Lambada yok
  Kandilde var.


  278- Lamba düştü is yaptı
  Tabak düştü tan yaptı
  Annem geldi bul dedi.

  279- O yalan bu yalan
  Fili yuttu bir yılan
  Eşeğe bindi
  Deveyi kucağına aldı
  Bu da mı yalan.

  280- Bir küçücük evim var
  Ne kapısı var ne penceresi
  İçinde bir küçücük yavrusu.

  281- Uzundur arıktır
  Baş aşağı yarıktır
  Sürtüştürürsen kusar
  Sürtüştürmesen susar.

  282- Uzun kuyu
  Tombul suyu.

  283- Bir öküzüm var
  Hepsini bir ipe bağlarım.


  284- Çekerim ip gibi
  Gelir küp gibi.

  285- Denizi var suyu yok
  Yolları var izi yok.

  286- Ne ağzı var ne dili
  Konuşur insan gibi.

  287- Alladım pulladım
  Karşı köye yolladım.

  288- Buradan attım iğneyi
  Döndü dolaştı dünyayı.

  289- Sır saklamak için
  Yanmaya katlanır.

  290- Çıldır çıldır
  Kılsız baldır
  Başı sarıksız
  Bıyıklı hırsız.

  291- Bal sandım parmak attım
  Parmağımı orada bıraktım.

  292- Elimde bir kuyu var
  Binbir türlü huyu var.

  293- Bir yerinden girilir.
  Üç yerinden çıkılır.

  294- Hayvan soyundu
  İnsan giyindi.

  295- Kara gölde kara balık.

  296- Ufacık sandık
  İçine un bastık.

  297- Meyvesini el alır
  Yaprağını sel alır.

  298- Bir kutum var
  İçi dolu inci.

  299- Elle alınıp tutulmaz
  Bakkallarda satılmaz
  Kimisinde pek fazla,
  Kimisinde bulunmaz.


  300- Az gitti uz gitti
  Dere tepe düz gitti
  Altı ay güz gitti
  Uyanınca hep bitti.

  301- Bin gözlü
  Bilal yüzlü.

  302- Adı var toprağı yok
  Denizi var suyu yok.

  303- Sende var bende var
  Bir kuru ağaçta var.

  304- Çit öte çit beri
  Çit altında süt verir.

  305- Elsiz ayaksız
  Duvarda gezer.

  306- Evden eve
  Allı gelin.

  307- Dili var konuşamaz.


  308- Tan tini tan tan
  Kuyruğu yandan.

  309- Yaş ağaçta kuru budak.

  310- Bilmece bildirmece
  Sana bakar gündüz gece

  311- Annecik bacacık
  Deliği var daracık

  312- Dağ üstünde çilli Fatma.

  313- Bir halım var
  Halımın hayali var
  Öyle bir kuş gördüm ki
  Ayağında nalın var.

  314- On kez topal dedim
  Adını hatırladım
  Aldım sırtıma giydim.

  315- Ufacık boylu
  Pek fena huylu.


  316- Benim bir keçim var atlar
  İki taş arasında patlar.

  317- Bir arkadaşım var
  Gece gündüz resim çeker.

  318- Bir kavağım var
  Uzundan uzun
  Her sene verir
  Bir salkım üzüm.

  319- Finişli minişli
  Elimden uçtu
  Karşı dağdan su içti.

  320- O nedir ki?
  Her şey altından geçer.

  321- Dam ardında gümüş çubuk.

  322- Su kurumuş cam olmuş.

  323- Dilim dilim nar
  Dibinde yağar kar
  Yaptı zülfikar
  Beğendi hünkâr.
  324- Ara beni bul beni
  Uğraştırmam çok seni
  Düşerim ağacımdan
  Tırık tırak tırık tırak
  Çekici al eline
  Ne tatlıdır içim bak.

  325- Karanlık yerde kantar asılı.

  326- Çarşıdan aldım siyah
  Evde oldu kırmızı.

  327-Dağ başında pamuk serdim.

  328- Bir kilimim var yeşil
  Kayaya serilmez bunu bil.

  329- Kulağını büktükçe
  Ağzı sulanır.

  330- Beyaz dede
  Kendi kendine mezar.

  331- Çalı dibinde mum yanar.


  332- Elle beni besle beni
  İskeleye bağla beni
  Ben bir kutup kuşuyum
  Şekerle besle beni.

  333- Alçacık dallı
  Yemesi ballı.

  334- Ağır ağır yol alır
  Yükü üstüne bol alır.

  335- Bacı bacı bacıcık
  Başında bir sinicik.

  336- Konuk içerde
  Şapkası dışarıda.

  337- Dize kadar kuyucuk.

  338- Paşadan küçük
  Padişahtan büyük.

  339- Uzun uzun yollardan
  Bir acayip kuş gelir,
  Kırma badem dili var,
  Ne söylerse hoş gelir
  Bir acayip laf söyler
  Gözlerinden yaş gelir.

  340- İnim inim inler
  Bin kişi dinler.

  341- Deniz üstünde yufka açar.

  342- Bir atım var
  Göbeği arpa

  343- Uzunca bir ok
  Gölgesi hiç yok.

  344- Bir çocuk var herkes öper.

  345- Baldan tatlı zehirden acı
  İyilik yapana duacı.

  346- Mini mini toplar
  Yere düşer hoplar.

  347- Yere düşer yürür
  Biraz sonra ölür.


  348- Gelin uyandı
  Cama dayandı
  Cam kırıldı
  Kana boyandı.

  349- Göbeği var
  Hanım değil.
  Düdüğü var
  Polis değil.

  350- Arkasını yalamazsan
  Önünü göremezsin.

  351- İçi ateş içi taş
  İçinde binlerce baş.

  352- Açarsam dünya olur
  Yakarsam kül olur.

  353- Tepesi aşağı sarkar
  Düşerim diye korkar
  Dudu gibi adı var
  Şeker gibi tadı var.

  354- Gökte gördüm bir köprü
  Rengi var yedi türlü
  355- Ektim alaca
  Çıktı yamaca.

  356- Takır takır takraba
  İçinde var akraba.

  357- Yer altında evleri var
  Eğri büğrü yolları var
  İçlerinde bayrak çeken
  Bir bıyıklı beyleri var.

  358- Kuyruklu kumbara
  Ekin taşır ambara.

  359- Ne eli var ne ayağı.

  360-Kesilir kanı akmaz.

  361- Uzun uzun otlar
  İçi dolu kurtlar.

  362- Elsiz ayaksız
  Kapıyı açar.

  363- Kuyruğu kadar burnu var.

  364- Benim bir kaşık yağım var
  Dünyayı boyar.

  365- Kaparım kaparım
  Püskülleri dışarıda.

  366- Soba başına oturdum
  Çocuklara soruldum
  Kimi bildi kimi bilemedi
  Zihinlere kuruldum.

  367- Taştandır demirdendir,
  Yediği hamurdandır,
  Bütün dünyayı doyurur,
  Kendi doymaz nedendir?

  368- Baharı haber verir,
  Bülbüle neşe verir,
  Renk renk entari giyer,
  Bahçelere şan verir.

  369- Beyaz duvar içinde,
  Sarı kanarya yatar.


  370- En üstü kadifeci
  Ortanca uncu
  En alt oduncu

  371- Gelir bir bir
  Gider bir bir
  Gelen gider
  Giden gelmez
  Bilin nedir?

  372- Her gün yeniden doğar
  Dünyaya haber yayar.

  UZUN UZUN BİLMECELER

  1- Ayakları kürektir
  Gagasıyla bir renktir,
  Tıslar yanına varsan
  Hele biraz korkarsan
  Gelir ısırır bile
  Kırda gezer sürüyle
  Suda olur bir gemi
  Bildin mi bilmecemi,
  Elbisesi bembeyaz.

  2- Sakalı var sözü geçmez
  Pek uzağa gözü seçmez,
  Kara nohut eker gider
  Taştan taşa şeker gider
  Akça suyu içerler,
  Şeytan deyip geçerler.

  3- Katık oldum aşına
  Öp beni koy başına,
  Beni nasıl öğütür
  Sor değirmen taşına
  Her gün tazelenirim
  Her yemekte yenirim
  İnce ince dil beni
  Hadi kimim bil beni.

  4- Elim elim ibrişim
  Elimdedir her işim
  İbrişimi bükerim
  Yedi dağı ölçerim.
  Yedi dağın ardına
  Yedi saray yakışır,
  Yedi odanın içine
  Bir karyola yakışır,
  Karyolanın içine
  Bey dayım yakışır,
  Hanım yengemin yanına
  Altın beşik yakışır,
  Altın beşiğin içine
  Güllü hanım yakışır,
  Altın bülbüller dolaşır
  Elimi vursam kana bulaşır.

  5- Ol hanım geldi
  Şol hanım geldi,
  Balaban bakışlı
  Keklik sekişli,
  Narin turuncu
  Mısır pirinci,
  Kızların genci
  Bana bir sancı,
  Öldüm bayıldım
  Güldüm ayıldım,
  Eller alası
  Berber aynası,
  Bel tabancası
  Koltuk sopası,
  Dere karpuzu
  Gül gülistan içinde oturur
  Bir abanozlu kadın.

  6- Gece uyur gündüz çıkar,
  Akşam solar, sabah açar,
  Yazın insan ondan kaçar,
  Kışın ise onu arar
  Yazın başındadır her an,
  İstersen kıvrıl yan!
  Umurunda mıdır her an,
  Nedir bu bizleri yakan?

  7- Akşam gelir sabah gider,
  Bize "Haydi eve" der.
  Yüzü kara gözü kara
  Dolar bütün sokaklara,
  Süsler onu ayla yıldız,
  O güneşten korkar yalnız,
  Daha ufuk ağarırken
  Kaçar gider bilmem neden?
  Hemen darılırım ona ben,
  Bil adın nedir?

  8- Kış gelince çıkarım
  Kümeslere dolarım
  Tavuk eti tatlıdır,
  Tavuk çalmak sanatım,
  Karnım iyice duyunca
  Ben yuvama giderim,
  Bir köşeye çekilir
  İstirahat ederim,
  Adım ise beş harftir
  Dört, beş, üç, ikidir,
  Okuyun bu kilidi
  Söyleyin adım neydi?

  9- Bir ağacım var
  Dalsız budaksız,
  Tepesinde bir kuş var
  Tüysüz kanatsız,
  Kuşu birisi tutmuş
  Elsiz ayaksız!
  Birisi boğazlamış
  Baltasız, bıçaksız!
  Birisi pişirmiş,
  Odsuz ocaksız!
  Birisi yutmuş
  Dilsiz dudaksız.

  10- Tıpkı gelin, gelse bahar
  Zümrüdü yazlarda takar,
  Güzde başından saçılan
  Altını var yakutu var.

  Yakma, yanar kül, kor olur
  Hırpalayan çok hor olur,
  Birden uçar kuş gibidir
  Tutması pek pek zor olur.
  Bazen olur elde kitap
  Bazen olur ince çorap,
  Bazen olur düğme kalem
  Bazen olur kazmaya sap.

  Orada yaşar tilki geyik
  Karga güvercin üveyik,
  Kurt, çalı, ot, kök, dal, odun,
  Atmaca, çil, gül ve kekik.

  Aslı nedir, resmi nedir?
  Canlı mıdır, cismi nedir?
  Söylediğim bilmecenin,
  Söyleyiniz ismi nedir?

  11- Yetmiş öküz,
  Seksen deve,
  Doksan tavuk,
  Yüz yumurta,
  Koy çuvala,
  Vur duvara!

  12- İki direk,
  İki direğin üzerinde ambar,
  Ambarın üzerinde motor,
  Motorun üzerinde kör kuyu,
  Kör kuyunun üzerinde akar çeşme
  Akar çeşmenin üzerinde aynalar,
  Aynaların üzerinde kemanlar,
  Kemanların üzerinde düz ova
  Düz ovanın üzerinde kara keçi.

  13- Afanım geldi
  Şol hanım geldi,
  Keklik sekişli
  Mavi turuncu
  Mısır pirinci
  Ada karpuzu
  Dere kaymağı
  Ahürüz kadın
  Güllük gülistanlık içinde yatıyor.

  1- Bilmece
  2- Ay, Güneş
  3- Güneş
  4- Kar
  5- Yıldızlar
  6- Dünya
  7- Sel
  8- Yağmur
  9- Kar
  10- Su
  11- Kuş
  12- Balık
  13- Yarasa
  14- Horoz
  15- Arı
  16- Kedi
  17- Eşek
  18- Göz
  19- Ağız
  20- Uyku
  21- Ayak izi
  22- Kitap
  23- Lamba
  24- Saat
  25- Tren
  26- Yelkenli
  27- Ekmek
  28- Pirinç
  29- Yumurta
  30- Gelincik
  31- Pırasa
  32- Karınca
  33- Koyun
  34- Duman, baca
  35- Karpuz
  36- Keçi
  37- Koyun
  38- Ders
  39- Dolu
  40- Gece, gündüz
  41- Gökyüzü, Ay,
  Yıldızlar
  42-Kurbanlık
  43- Azrail
  44- Hz. Muhammed
  45- Nar
  46- Kâbe
  47- Namaz
  48- Selam
  49- Kur`an-ı Kerim
  50- Ramazan
  51- Oruçlu
  52- Allah
  53- Cami
  54- Kibrit
  55- İmam
  56- Müezzin
  57- Tabut
  58- Mezar taşı
  59- İstanbul
  60- Boğaziçi
  Köprüsü
  61- Minare
  62- Kilit
  63- Şeftali
  64- Kaplumbağa
  65- Kırlangıç
  66- Dişler
  67- Radyo
  68- Televizyon
  69- Ağaç
  70- Ateş böceği
  71- Ay
  72- Ceviz
  73- Ayna
  74- Ayna
  75- Yürek
  76- Zincir
  77- Yankı
  78- Testere
  79- Şemsiye
  80- Tespih
  81- Elek
  82- Kapı
  83- Bamya
  84- Buğday başağı
  85- Bulut
  86- Ceket
  87- Ayakkabı
  88- Sümüklü böcek
  89- Soba
  90- Salyangoz
  91- Rüzgâr
  92- Portakal
  93- Patates
  94- Pancar
  95- Davul
  96- Fındık
  97- Kabak
  98- Gölge
  99- Gece bekçisi
  100- Horoz
  101- İncir
  102- İğne
  103- Mezar
  104- Minare
  105- Köprü
  106- Kitap
  107- Kırkayak
  108- Kiraz
  119- Düğme
  110- Ampul
  111- Eldiven
  112- Fener
  113- Merdiven
  114- Saçlar
  115- El
  116- Terlik
  117- Rüya
  118- Mantar
  119- Zeytin
  120- Gözlük
  121- Topaç
  122- Kavak
  123- İncir
  124- Salatalık
  125- Biber
  126- Kabak
  127- Soğan
  128- Turp
  129- Lahana
  130- Çiğdem
  131- Havuç
  132- Mısır
  133- Nohut
  134- Susam
  135- Çiçek
  136- Gül
  137- Gül
  138- Serçe
  139- Sinek
  140- Baykuş
  141- Hindi
  142- Kelebek
  143- Karga
  144- Sivrisinek
  145- Örümcek
  146- Elma kurdu
  147- Çekirge
  148- Pire
  149- Balık, incir
  150- Kurbağa
  151- Kirpi
  152- Köstebek
  153- Limon
  154- Geyik
  155- Sincap
  156- Deve
  157- Keçi
  158- Kaş
  169- Isırganotu
  160- Sandalye
  161- Işık
  162- Irmak
  163- Yumurta
  164- Karadut
  165- Ayakkabı
  166- Silgi
  167- Kavun
  168- Çam ağacı
  196- Kızılcık
  170- Şapka
  171- Çakmak
  172- Körük
  173- Kuyu
  174- Ütü
  175- Kolonya
  176- Düğme
  177- Sarık
  178- Fes
  179- Baston
  180- Şemsiye
  181- Tarak
  182- Küpe
  183- Yüzük
  184- Ayçiçeği
  185- Bal
  186- Dondurma
  187- Çorba
  188- Kiremit
  189- At, araba
  190- Ayı
  191- Sakız
  192- Ateş
  193- Ateş
  194- Kıvılcım
  195- Çıra
  196- Duman
  197- Mum
  198- Mum
  199- Gölge
  200- Çadır
  201- Ev
  202- Duvarlar
  203- Süpürge
  204- Aslan
  205- Kiremit
  206- Baca
  207- Baca
  208- Kapı
  209- Kapı
  210- Anahtar
  211- Tandır ve ateş
  212- Yol
  213- Değirmen
  214- Yel değirmeni
  215- Beşik
  216- Yatak
  217- Yorgan
  218- Tencere,
  kepçe
  219- Halı
  220- Saat
  221- Koltuk
  222- Dolap
  223- İskemle
  224- Soba
  225- Badana
  226- Kazan, ateş
  227- Sacocağı,
  tencere
  228- Yayık
  229- Tava
  230- Cezve
  231- Çatal
  232- Kaşık
  233- Kaşık
  234- Tarak
  235- Bardak
  236- Gergef
  237- Testi
  238- Sünger
  239- Sabun
  240- Hasır
  241- Sepet
  242- Terazi
  243- Çıkrık
  244- Şişe
  245- İğ
  246- Makas
  247- Dikiş makinası
  248- Ses
  249- Ses
  250- Ses
  251-Kemer
  252- Saz
  253- Saz
  254- Tüfek
  255- Kızak
  256- Mangal
  257- Düdük
  258- Çizme
  259- Hamam
  260- Tırnak
  261- Kül
  262- Pencere
  263- Anne
  264- Su
  265- Çivi
  266- Bakraç
  267- Çiğ
  268- Toplu iğne
  269- Çuval
  270- Pamuk
  271- Çilek
  272- Gölge
  273- Kayısı
  274- Kömür
  275- Toprak
  276- Zenbil
  277- Dil
  278- İstanbul
  279- Yalan
  280- Çekirdek
  281- Kalem
  282- Kalem
  283- Boncuk
  284- Kabak
  285- Harita
  286- Mektup
  287- Mektup
  288- Mektup
  289- Mühür
  290- Fare
  291- Zamk
  292- Çorap
  293- Gömlek
  294- Kürk
  295- Mürekkep,
  kalem
  296- İğde
  297- Ağaç
  298- Ağız
  299- Akıl
  300- Rüya
  301- Bal
  302- Harita
  303- İsim
  304- Arı
  305- Asma
  306- Ateş
  307- Ayakkabı
  308- Ayı
  309- Boynuz
  310- Ayna
  311- Baca
  312- Badem
  313- Anka kuşu
  314- Palto
  315- Biber
  316- Bit
  317- Ayna
  318- Buğday
  329- Bulut
  320- Kalem
  321- Buz
  322- Buz
  323- Cami
  324- Ceviz
  325- Ciğer
  326- Çay
  327- Bulut
  328- Çimen
  329- Çeşme
  330- İpek böceği
  331- Çiğ
  332- Çilek
  333- Çilek
  334- Deve
  335- Çivi
  336- Çivi
  337- Çizme
  338- Çocuk
  339- Mektup
  340- Davul
  341- Dalga
  342- Değirmen
  343- Dere
  344- Çeşme
  345- Dil
  346- Dolu
  347- Dolu
  348- Domates
  349- Düdüklü
  tencere
  350- Pul
  351- Dünya
  352- Harita
  353- Rüya
  354- Gökkuşağı
  355- Fasulye
  356- Beşik
  357- Fare
  358- Fare
  359- Ağaç
  360- Ekmek
  361- Fasulye
  362- Rüzgâr
  363- Fil
  364- Güneş
  365- Göz
  366- Bilmece
  367- Fırın
  368- Gül
  369- Yumurta
  370- İğde
  371- Doğum-Ölüm
  372- Gazete

  UZUN UZUN BİLMECELER

  1- Kaz
  2- Keçi
  3- Ekmek
  4- Tahta kurusu
  5- Kurbağa
  6- Güneş
  7- Gece
  8- Tilki
  9- İnsan, can
  10- Ağaç, orman
  11- İnsan hayatı
  12- İnsan organları
  13- Sümüklü böcek

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Espirili Bilmeceler ve Cevapları
 3. Resimli Bilmeceler Ve Cevapları
 4. Kar ile ilgili Bilmeceler Ve Cevapları
 5. Fen ile ilgili Bilmeceler Ve Cevapları
 6. espirili bilmeceler ve cevapları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş