Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Ateşli ve Ateşsiz Silahlara Yeni Düzenleme Geliyor avcılar dikkat Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’ na sunulan tasarıyla; “Silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların mühimmatı ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ateşli ve Ateşsiz Silahlara Yeni Düzenleme Geliyor avcılar dikkat

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ateşli ve Ateşsiz Silahlara Yeni Düzenleme Geliyor avcılar dikkat
  • Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’ na sunulan tasarıyla; “Silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların mühimmatı, aksam, parça ve aksesuarlarının ithali, üretimi, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile bunlara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar” yeniden düzenleniyor.
  • Ateşli Silahlar Kanunu’ nda yapılması öngörülen değişiklikle ruhsatsız arbalet (Tatar yayı) kelebek bıçağı ve elektroşok cihazı taşıyanlar, bulunduranlar ya da nakledenlere hapis cezası verilecek. Yivsiz tüfeklerin üretim izni yetkisi, İçişleri Bakanlığın’ dan alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devrediliyor. Adli sicil kaydı bulunanlara silah ruhsatı verilmezken, yeni düzenleme ile hafif suç işleyenler için bu hükmün uygulanmaması sağlanıyor.  Silahların kullanımından üretimine kadar bir dizi yenilik getiren Kanun Tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 24 maddeden oluşan tasarıyla; silahların üretimi, kullanımı, satışı, ithal edilişi, imha edilişi gibi bir dizi uygulama yeniden düzenleniyor.Silahlara yeni düzenleme geliyor. Tasarıyla; “Silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların mühimmatı, aksam, parça ve aksesuarlarının ithali, üretimi, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile bunlara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar” yeniden düzenleniyor.
  Tasarıda, silah çeşitleri ve kullanım şekilleri ve hangi alan ve kuruluşlarda kullanılacağı da ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.
  Antika silah, devlet adamlarına verilen hediye silahlar, askeri silahlar, ateşli silahlar, demirbaş gibi silahların nerede nasıl ve ne amaçlı kullanıldığına dikkat çekilen tasarıda; ruhsatlı ve ruhsatlı silah kullanımı da yeniden düzenleniyor.
  ÜCRETLİ SİLAH EĞİTİMİ

  Tasarıda, her türlü silah ruhsatı alan kişinin iki aylık eğitimden geçirilmesi de zorunlu hale geliyor. Bu amaçla açılacak eğitim merkezlerinde uzmanlar tarafından ücretli olarak silah kullanma ile ilgili dersler verilecek.
  Ruhsatsız silah yakalatan kişilere verilen hapis ve para cezaları iki katına çıkarılacak ve para cezalarına çevrilmeyecek.
  SPORCULARA SİLAH VERİLECEK

  Gerekli şartları taşıyan sporcuların ve spor federasyonlarının, sporda kullanılmak üzere silah ithal edebilmelerine olanak sağlanıyor. Atış poligonlarına ruhsat verme işlemi İçişleri Bakanlığı`ndan alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce yapılacak.
  Tasarıyla; ateşli silahların bulundurulması ve taşınması sınırlandırılarak sahiplerine ağır sorumluluklar da getiriliyor. Halen 21 olan silah ruhsatı başvuru yaşı 25′e yükseltiliyor. Ayrıca eğitim düzeyi de, talep eden kişinin ruhsat almasında belirleyici rol oynayacak. Savunma amaçlı silah alımlarında, ruhsat talep eden kişinin başından geçen adli olay ve tehdit gibi faktörler değerlendirilerek, doğru olup olmadığı tespit edilecek.
  ÖZEL AMAÇLI SİLAH ALIMI KALDIRILIYOR

  Yeni düzenlemeyle; merak, hobi ve koleksiyon gibi amaçlarla kimseye silah ruhsatı artık verilmeyecek. Silah ruhsatı alma kriterlerine sahip kişiler, düzenli aralıklarla testten geçirilecek. Silah ruhsatı sahiplerinin düzenle eğitim ve kurslara katılması zorunlu olacak ve katılmayanın ruhsatı iptal edilecek.
  Silahların ruhsatlandırılmaları esnasındaki şartlara da yeni ağır yaptırımlar geliyor. Bu çerçevede; silahları satın alan ve kullananlara ait bilgiler de İçişleri Bakanlığı bünyesinde merkezi bir veri bankasında saklanacak. Gerçek silah görüntüsünü taklit eden, oyuncak silahların kamuya açık alanlarda taşınması da yasak olacak.
  Silah ruhsatları eski sistemde olduğu gibi bulundurma, taşıma, kamu görevlisi taşıma ruhsatı ve yivli av tüfeği ruhsatı olarak dört sınıfa ayrılacak. Ancak kamu görevlisi taşıma ruhsatları eski sistemde olduğu gibi kamu görevlilerinin bağlı bulunduğu kurumlar tarafından değil, İçişleri Bakanlığı tarafından verilecek.
  JANDARMA’NIN YETKİSİ ELİNDEN ALINIYOR

  Jandarma Genel Komutanlığı’nca emekli mensuplarına verilen silah ruhsatı uygulaması kaldırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen ve sayıları milyondan fazla olan yivli ve yivsiz av tüfekleri konusuna da böylece kontrol getirilmiş olacak. Yasayla Jandarma Genel Komutanlığı`nın yivli ve yivsiz av tüfekleri konusundaki yetkileri de İçişleri Bakanlığı`nı devredilecek. Av silahlarında ruhsatı verme yetkisi valilere verilecek.
  Tasarıda silahlar sınıflandırılıyor. Bu çerçevede; ateşsiz silahlar ile saldırı veya savunma silahı olabilecek aletlerle ilgili düzenlemeler de değişiyor. Bu çerçevede; belirli şartları taşıyan kişilerin imal, ithal, satış yapabileceği veya edinebileceği ve ruhsatlandırılabilecek silahlar birinci kategoride kanunda belirtilen haller dışında hiçbir şekilde imali, ithali, satışı ve edinimi mümkün olmayan askeri amaçlı silahlar ikinci kategori, ateşli silah olmamasına rağmen imali, ithali, satışı ve edinimi yasak aletler üçüncü kategori, imali, ithali, satışı ve edinimi yasak olmamasına karşın genel güvenlik itibarıyla taşınması ve nakli belirli bir usule tabi olması gereken aletler ise dördüncü kategori olarak sınıflandırıldı.
  KULLANIMI YASAK, ÜRETİMİ SERBEST

  Tasarıda bazı maddelerin gerekçelerinde şu görüşlere dikkat çekiliyor:
  “Askeri veya otomatik olarak atış yapabilen veya görünümü itibarıyla bu silahları andıran silahların bireysel olarak sivil kişiler üzerinde bulunması kamu güvenliği açısından sakınca doğurabileceğinden üretimi, mevcut düzenlemelerde olduğu gibi yasaklanmaktadır. Ancak, yerli sanayinin gelişimine katkıda bulunulabilmesi ve yapacakları yatırımların engellenmemesi için ihraç amacıyla ve ayrıca güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması bakımından, üretiminin yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.”
  Yüksek atış gücüne sahip silahlar ile şarjör veya haznesi onbeşten fazla fişek alabilen silahların edinimi, taşınması ve bulundurulması genel güvenlik ve asayiş bakımından sakıncalı ve yasak olması nedeniyle, bu silahlarda kullanılabilecek onbeş fişekten fazla alabilen şarjörlerin üretimi yasaklanıyor.
  Havalı silahların, ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda olduğu gibi, ateşli silahlardan kolayca ayrılmasını sağlayacak şekilde işaretlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  Düzenleme; ateşli silahların ithali belirli bir usule bağlanmış ve gerekli şartları haiz olmayanlar açısından ithalde yasaklama getirilmiştir. Bu usul belirlenirken mevcut sistem korunmuş ve günün şartlarına göre yeniden düzenleniyor.
  Mevcut sisteme göre, silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin sağlık şartlarının elverişli olup olmadığı hususunda sağlık kurulu raporu istenmekte iken, kişilerin ve sağlık kuruluşlarının işgücü ve zaman kaybının önüne geçilebilmesi için tek hekim tarafından verilen rapor yeterli görülüyor.
  İç güvenliğin sağlanması için yürütülen operasyonlar nedeniyle yaralanan görevlilerin bundan kaynaklanan fiziki sağlık problemleri nedeniyle silah ruhsatı alamama yönündeki mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.
  SİLAHLARA RUHSAT AYARI

  Silah ruhsatı alma şartlarını kaybeden kişilerin ruhsatlarının iptal edilmesi ve üzerinde ruhsat hakkı kalmayan bu silahını durumu uygun üçüncü kişilere devredebilmesi ve bu işlemler yapılırken silahın yetkisiz kişilerin elinde bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Kanuni süre içinde devredilmeyen silahların gereksiz yere süresiz bir şekilde muhafaza altında tutulmasının önüne geçilmesi için düzenleme yapılıyor. Silah ruhsatı almasına engel teşkil edebilecek bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturması devam eden kişilerin silah taşıma veya bulundurmaları genel güvenlik veya toplumun huzuru açısından sakıncalı olabileceğinden, bu kişilerin silahlarının tedbiren muhafaza altına alınması öngörülüyor.
  ARMAĞAN SİLAHLAR

  Armağan, hatıra ve antika silahların ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar da yeniden belirleniyor.
  Üst düzey kamu görevlileri ile silahlı görev yapan kamu görevlilerinin ölümleri halinde sahibi bulundukları silahların, hatıra silah olarak intikal etmesi amaçlanıyor.
  Silah taşıma izni bulunmayan kişilerin ruhsatlı silahlarını nerelerde bulundurabileceklerinin belirlenmesi ve bu yerlerin değiştirilmek istenmesi halinde usulün nasıl olacağı hükme bağlanarak silah naklinin idarenin bilgisi dâhilinde gerçekleşmesi amaçlanıyor.
  Kimlerin silah taşıyabileceği, taşınmasına izin verilmeyen silahların ne şekilde nakledilebileceği ile silahla girilemeyecek yerler belirleniyor.
  Mevcut düzenlemede silah taşıma, bulundurma ve yivsiz tüfek ruhsatları ayrı ayrı olmalarına rağmen yapılan düzenlemeyle silah ruhsatı teke indirilmiştir. Taşıma izni ve bulundurma izni belirli silahlar için ve belirli kişilere tanınan ayrı ayrı yetkiler olarak düzenleniyor. Buna göre, tabanca cinsinden silahlar için taşıma ve bulundurma yetkisi ruhsatta ayrı ayrı belirtilmesi gerekirken, tüfekler için böyle bir ayrıma gerek duyulmamış, verilen ruhsatların taşımaya da yetki vermesi ancak bu tür silahların meskûn mahallerde taşınmasının belirli bir usul dahilinde olması amaçlanıyor.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Yeni eğitim sistemi geliyor
 3. Çocuklarda Yeni Kardeş Geliyor Üzüntüsü ve Kıskançlık
 4. İstanbul Avcılar Öğrenci Yurtları Avcılar kız öğrenci yurdu Avcılar erkek öğrenci yurdu
 5. Yüzüklerin yeni Efendisi geliyor
 6. Anitika Silahlara Bazı Örnekler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş