Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Açık Liseye Nasıl Kayıt Olunur ve Açık Liseye Kayıt Olma Açık Liseye Kayıt Olma - Açık Liseye Nasıl Kayıt Olunur? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Açık Liseye Nasıl Kayıt Olunur ve Açık Liseye Kayıt Olma

  Sponsorlu Bağlantılar
  Açık Liseye Nasıl Kayıt Olunur ve Açık Liseye Kayıt Olma

  Açık Liseye Kayıt Olma - Açık Liseye Nasıl Kayıt Olunur?

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ
  1. Yeni Kayıt Tarihi ve Yerleri: Açık Öğretim Lisesi 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı II.
  Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 09 Ocak 2009 - 06 Şubat 2009
  Kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Okulları İrtibat Bürosu olarak
  görevlendirilen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
  2. Kayıt Evraklarının Gönderilmesi: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri almış oldukları
  kayıt dosyalarını kayıt işlemleri bittikten sonra sürat kargo ile Açık Öğretim Lisesi
  Müdürlüğüne gönderecek. Zamanında gönderilmeyen kayıt evrakları iade edilecektir.
  3. Katılım Bedelinin Yatırılması:
  Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt
  katılım bedelini yatırmak zorundadır.
  2009 yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen;
  — 40.00TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir
  şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına
  yatıracak.
  — 5.00TL’yi ise kaydını yaptıracağı halk eğitim merkezi müdürlüğün kırtasiye, personel
  ve diğer giderlerinde kullanmak üzere halk eğitim merkezi müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği
  banka hesap numarasına veya halk eğitim merkezi müdürlüğü okul aile birliğinin makbuzu
  karşılığında halk eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edecektir.
  Kayıt süresi dışında yatırılan ücretlerin banka dekontları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda bu tür belgeler olduğu tespit
  edilirse, belge sahibi öğrenci adaylarının kayıtları iptal edilecek ve yatırılan katılım bedeli kesinlikle
  iade edilmeyecektir.
  Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini İlgili bankaya yatıranların yeni kayıt katılım bedelini
  yatırdığına dair bilgiler sistem üzerinden görünmektedir. Katılım bedelini yatırmayan veya eksik
  yatıranların kayıtları sistem tarafından yapılmayacaktır.
  Açık Öğretim Liselerine kayıt başvurusu yaptıktan sonra kaydını iptal edenlerin ücretleri
  geri iade edilmez.
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası olmayan yabancı uyruklular Nüfus ve
  Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden vatandaşlık numarası alarak katılım bedelini bu numaraya
  yatırmaları gerekmektedir.
  4. Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?
  a) Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır
  b) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
  c) Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise
  programından ayrılanlar.
  d) Astsubay hazırlama okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu
  güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi
  türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel
  anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden
  ayrılanlar,
  e) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından gelen öğrencilerden; hazırlık
  sınıfları ile 9 uncu sınıflardan ayrılanlar ve 10. sınıfa geçip hiç not almamış olanlar,
  f) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olanlar veya Açık Öğretim
  Lisesinden tasdikname alanlar,
  4
  g) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname alanlar,
  (3. dönem notu olanlar alınmaz)
  h) Meslek liselerine kayıt yaptırmış; ancak hüküm giymiş olanlar,
  i) Meslek liselerine kayıt yaptırmış ancak yüz yüze eğitim yapamayacağını tam teşekküllü
  devlet hastanesinden “yüz yüze eğitime devam edemez” ibareli kurul raporu ile
  belgelendirenler,
  j) Meslek liselerinden tasdikname almış ancak yurtdışında ikamet ettiğini belgelendirenler,
  k) Yurt dışında öğrenim görmüş olanların öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri,
  yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim lisesine kayıt
  için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu
  mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki
  öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi, toplam kredisi ve alanlara göre kredisi
  ile döneminin belirtilmiş olması gerekmektedir.)
  Not 1: Açık Öğretim Lisesi tasdiknamesiyle tekrar kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin
  tasdiknamesinin aslı öğrenciden alınarak öğrenci dosyasına konulduktan sonra öğrenciye
  tasdiknameli Form C kayıt işlemi yapılarak evrakları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne
  gönderilecektir.
  Not 2: Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kayıtlı 1. veya 2. dönem öğrencisi olup da, Açık
  Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Mesleki Açık Öğretim Lisesinden
  tasdiknamesinin alınarak, Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını isteyen bir dilekçe ile
  müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat eden öğrencilerden öğrencilik durumu kayıt şartlarına
  uyanların tasdiknameleri yazmış oldukları dilekçeye göre Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından
  Mesleki Açık Öğretim Lisesinden alınarak kaydı Açık Öğretim Lisesine yapılacaktır
  5. Kayıt Başvuru Evrakları:
  a) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
  a) Nüfus cüzdanının fotokopisi
  b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık
  renkli fotoğraf,
  c) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı(diploması kayıp olanlar Diploma
  Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
  d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
  e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu
  (öğrenci tarafından imzalanacak.)
  b) Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;
  a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
  b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık
  renkli fotoğraf,
  c) Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler,
  tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)
  d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı ile.
  e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu
  (öğrenci tarafından imzalanacak.)
  c) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;
  a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
  b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık
  renkli fotoğraf,
  c) Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve
  toplam dönemi yazılı denklik belgesinin (karşılık geldiği okul ismi/genel liselere,
  5
  toplam dönemi, kredisi, sosyal bilimler, Türkçe matematik, fen bilimleri, yabancı dil
  alan kredilerinin yer aldığı denklik belgesi) aslı,
  d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
  e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu
  (öğrenci tarafından imzalanacak.)
  d) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak; öğrencilik durumu “silik” olanların
  başvuruları(Form C):
  a) Form C ile kayıt yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan
  sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);
  b) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.
  c) Not: Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri sistemden “silik öğrenci form C işlemi” ile
  kayıt yapacaklardır. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu öğrencilerle ilgili, belgesiz
  form C öğrenci listesi ve kayıt ücreti olarak bankaya yatırdıkları 40,00 TL’lik banka
  dekontu haricinde hiçbir dosya ve evrak gönderilmeyecektir.
  e) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli form c işlemi);
  a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
  b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık
  renkli fotoğraf.
  c) Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
  d) Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.
  e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu
  (öğrenci tarafından imzalanacak.)
  Not: Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim
  Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden tasdiknameleri kesinlikle istenecektir. Öğrenci dosyası
  düzenlenirken dosyanın öğrenci no bölümüne eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır.
  Öğrenci dosyası üzerindeki öğrenim durum belgesi altında bulunan, Açık Öğretim Lisesi
  tasdiknamesi (Form C işlemi) seçeneği işaretlenecektir.
  Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri sistemden “tasdiknameli öğrenci form C” girişinden
  işlem yapacaklardır. Veri girişi yapılan öğrencilere ait rapor alınarak öğrenciye
  imzalatılacaktır. Öğrenci dosyasının üzeri yazılıp içerisine yukarda sıralanan belgeler
  konulacaktır. Evrakı teslim alınan öğrenci aşağıdaki formattaki Belgeli Form C Listesine kayıt
  edilerek Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.
  ……………. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
  Açık Öğretim lisesinden Tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim
  lisesine kayıt başvurunda bulunan öğrencilerin listesi
  (Belgeli Form C Listesi)
  Sıra NO Öğrenci No Adı ve Soyadı Açıklama
  01
  f) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenci:
  a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
  b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık
  renkli fotoğraf,
  c) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
  d) Tasdikname belgesinin aslı,
  e) Halen Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak Açık Öğretim lisesinde okumak
  isteyen öğrencilerden, kayıt kabul şartları uyanların Mesleki Açık Öğretim Lisesinden
  kaydının silinerek Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair
  dilekçe,
  6
  f) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu
  (Öğrenci tarafından imzalanacak.).
  Not: Kayıt yaptıracak öğrencinin Meslekî Açık Öğretim Lisesinden almış olduğu
  tasdiknamedeki öğrenim dönemi 1 veya 2. dönem olacak. Dönemi 2 den fazla olan öğlecilerin
  kayıtları alınmayacaktır. Öğrencilerin durumu sistem üzerinden incelenerek öğrencilik durumlarının
  kayıt kabul şartlarına uyup uymadığı konusunda öğrenci bilgilendirilecektir.
  II. BÖLÜM
  KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER
  1. Denklik İşlemleri:
  Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;
  a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge
  sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi
  sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.
  b) Denklik işlemleri yurt içinde MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve illerde Milli
  Eğitim Müdürlüklerinin ilgili komisyonlarında, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri
  ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.
  c) Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik
  belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf
  öğrencisi olanların kaydı yapılır.
  d) Denklik belgesini kaybeden öğrencilerden denkliğini yapan kurumdan almış oldukları
  onaylı denklik belgesi alınır.
  2. Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
  a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit
  düşenlerin birinci dereceden yakınlarından,
  b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eşleri ve çocukları, bu
  mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından;
  c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
  d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,
  Durumlarını belgelendirmeleri halinde diploma harcı dışında, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim
  giderleri alınmayacaktır.
  3. Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
  a) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse,
  b) Kayıt ücretini yatırmış ancak halk eğitim merkezi müdürlüğüne işletmemişse,
  c) Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,
  d) Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,
  e) İnternet ortamında veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine birden fazla başvuru
  formu doldurulup verilmişse,
  f) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
  Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.
  ÖNEMLİ
  • Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine teslim edilen kayıt başvuru evrakları Açık
  Öğretim Lisesi kayıt kabul komisyonu tarafından Kayıt başvuru evrakları
  incelenmektedir. İnceleme sonrasında kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt
  7
  başvuru evrakları, eksikliği tamamlanmak üzere Halk Eğitim Merkezi
  Müdürlüklerine gönderilmektedir.
  • Bu durumdaki öğrenciye kaydının kabul edilmeme sebebi yazılı olarak
  bildirilmektedir.
  • Gönderilen yazıda belirtilen süre içerisinde, öğrencilerin kayıtla ilgili eksik
  evraklarını tamamlaması ve tekrar Açık Öğretim Bürolarına teslim etmesi
  gerekmektedir.
  • Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı
  alınmayacaktır.
  4. Askerlik Ertelemesi:
  • Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmamaktadır.
  5. Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:
  a) Özürlü öğrenciler kayıt formu üzerinde özür gruplarını işaretleyerek özürlerini
  belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Halk Eğitim Merkezi
  Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.
  b) Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak
  engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler,
  sınavdan önce İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda
  sınava alınacaklardır.
  c) Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına
  yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.
  d) Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam
  etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için
  Müdürlüğümüze yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler.
  e) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde
  belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
  f) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini
  cezaevi öğretmeni aracılığı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabilirler.
  6. Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:
  Aktif Öğrenci : Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için
  kullanılır.
  Donuk Öğrenci : Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.
  Silik Öğrenci :Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim
  Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.
  III. BÖLÜM
  ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ
  1. Öğretim Sistemi
  a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve
  seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur.
  Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
  b) Açık Öğretim Lisesinde tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi 2005–2006 eğitim
  öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.
  c) İlköğretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar 4 yıllık sisteme dahildir.
  d) Ara sınıf öğrencisi olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları
  tasdiknamelerinde yazan eğitim sistemine göre kayıtları alınacaktır. Tasdiknamesi 3
  yıllık sistemde kesilen öğrenci Açık Öğretim Lisesinde 3 yıllık sisteme tabi,
  tasdiknamesi 4 yıllık sistemde kesilen öğrenci ise Açık Öğretim Lisesinde 4 yıllık
  8
  siteme tabi olacaktır. (2005 – 2006 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere ve sonrasında
  örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden tasdikname alarak gelenler DÖRT
  yıllık sisteme tabidir. 2004-2005 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere ve öncesi
  dönemde örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden tasdikname alarak gelenler
  ÜÇ yıllık sisteme tabi olacaklardır.)
  e) Denklik belgesi ile kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları denklik belgesinde
  dönemi 7 ve üzeri olan öğrenciler 3 yıllık sisteme tabi olacaktır. Denklik belgesindeki
  dönemi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olan öğrenciler 4 yıllık sisteme tabi olacaktır.
  Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:
  • 1990–1991 eğitim öğretim yılına kadar (1990–1991 eğitim öğretim yılı dahil)
  tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
  • 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 ve 1994–1995 eğitim öğretim yıllarında
  tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.
  • 1995–1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN
  SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur.
  f) Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır.
  Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine
  erişmeleri gerekmektedir
  g) Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal
  Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Öğrenciler,
  istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler.
  h) Açık Öğretim Liselerine İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar yeni kayıt yaptıran
  öğrenciler sınavına girecekleri dersleri kendileri seçeceklerdir. Ancak bu öğrencilerin
  derslerinin çoğunluğunun ortak olması nedeniyle aşağıda verilen dersleri seçmeleri
  yararlarına olacaktır.
  i) Ara sınıf öğrencisi olarak Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınavına girecekleri derslerin
  nasıl belirleneceği OpenDNS adresinde duyurulacaktır. Öğrenciler
  yapacakları iş ve işlemleri OpenDNS adresinden takip edeceklerdir.
  2. Ortak Dersler:
  Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir.
  Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
  a. 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;
  • Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan
  dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar.
  Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
  b. 4 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;
  • Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan
  dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar.
  Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
  • Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf
  olunmaz.
  3. Seçmeli Dersler:
  Seçmeli Dersler, gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan
  derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği
  takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.
  9
  4. Alan Dersleri:
  a) 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde; Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim
  gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için alan derslerinden gerekli olan alan
  kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Genel Kültür Alanı hariç)
  b) 4 yıllık sisteme tabi olan öğrencilerde; Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim
  gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için 3 ve 3. dönemden sonra karşılarına
  çıkacak alan derslerinin tamamından sınavlara girmeleri ve mezuniyeti için gerekli
  alan kredilerini tamamlamaları gerekmektedir. (Genel Kültür Alanı hariç)
  5. Kredi:
  Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin
  kredisidir.
  • Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.
  • Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.
  • Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin
  haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak
  değerlendirilir.
  6. Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları:
  • Sosyal Bilimler Alanı
  • Türkçe-Matematik Alanı
  • Fen Bilimleri Alanı
  • Yabancı Dil Alanı
  • Genel Kültür Alanı
  7. Alan Tercihinin Yapılması
  • Açık Öğretim Lisesinden mezun olduktan sonra, öğrenimini devam ettirecek olan
  öğrencilerin yüksek öğrenim programı tercihlerinde, orta öğretimdeki mezuniyet alanı
  önemli rol oynamaktadır.
  • Açık Öğretim Lisesi öğrencileri alan tercihlerini sadece kayıt yenileme döneminde
  internet üzerinden değiştirebilirler. Bunun dışında dilekçe ile alan değişikliği istekleri
  kabul edilmez. (Batı Avrupa Programı hariç)
  • Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.
  8. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları
  a) Öğrencilerden 4 (dört) yıllık sisteme tabi olanlar,
  • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
  • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
  • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması (ortak derslerden 3 kez
  sınava girdiği halde başarılı olunamamışsa bunun yerine seçmeli derslerden
  gerekli kredi miktarında ders seçilir). Dil ve Anlatım dersinden muafiyet
  olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
  • Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç),
  • Alan derslerinin tamamının sınavına girilmiş olunması,
  • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması
  • Genel Kültür alanındaki öğrencilerin ortak derslerden 80 veya üzerinde kredi
  almaları,
  b) Öğrencilerden 3 (üç) yıllık sisteme tabi olanlar,
  • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması,
  • Toplam dönemlerinin en az 5 olması,
  • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım
  dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
  10
  • Bu öğrencilerin, toplam kredilerin en az 144 veya üzeri, Alan kredisinin 64 veya
  üzerinde olması (Genel Kültür hariç)gerekir.
  9. Ders Seçimi
  2008-2009 Eğitim - Öğretim yılında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına
  gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimiyle ilgili olarak www.aol.meb.gov.tr internet
  adresinde duyuru yapılacaktır.
  Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olan öğrencilerimiz kayıtlarını
  yaptırdıktan sonra sınavına girecekleri derslerin seçimini sistem üzerinden yapabileceklerdir.
  IV. BÖLÜM
  S I N A V L A R
  1. Sınav Şekli ve Tarihi
  Açık Öğretim Liseleri sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme
  Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi
  sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.
  Sınavlarda;
  • Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
  • Her soru 4 seçeneklidir,
  • Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
  • Sınavda başarılı olabilmesi için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap verilerek 45
  puanın alması gerekmektedir.
  2. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
  • Sınava Giriş Belgeniz www.aol.meb.gov.tr yayınlanacaktır. Bu adresten alacağınız
  bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir.
  • Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava
  gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.
  3. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
  • Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı.
  • Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi. (internetten alacağınız)
  • Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).
  • Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan
  öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama
  listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
  • Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
  • Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.
  4. Sınavların Değerlendirilmesi
  Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş
  optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli
  olunuz.
  Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim
  Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile
  değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği"
  kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz
  için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.
  5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
  Sınav sonuçları internet kanalıyla OpenDNS adresinden öğrencilere
  duyurulacak olup, sınav sonucuna göre bir sonraki dönem için kayıt yenilemeyi ve ders seçmeyi
  unutmayınız.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Liseye kayıt yapmak istiyorum
 3. (AÖF) Açık öğretim fakültesine kayıt nasıl yapılır
 4. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Nasıl Yapılır?
 5. Açık Liseye Kim Nasıl Başvurabilir?
 6. Açık Liseye Kayıt Olma - Açık Liseye Nasıl Kayıt Olunur?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş