Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Toplum ve Toplumsal Yapı Aöf Davranış Bilimleri - Toplum Nedir - Toplumsal Yapılar - Sosjolojik Analiz - Toplum Türleri Sosyolojik Analizlerin 2 Boyutu Vardır. MAKRO:

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Toplum ve Toplumsal Yapı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Toplum ve Toplumsal Yapı

  Aöf Davranış Bilimleri - Toplum Nedir - Toplumsal Yapılar - Sosjolojik Analiz - Toplum Türleri
  Sosyolojik Analizlerin 2 Boyutu Vardır.

  MAKRO: Sosyolojinin konusu toplumun kendisi, genel yapısı ve ilişkileridir.

  MİKRO: Sosyal etkileşim üzerinde durmaktadır.

  TOPLUM

  Toplum ve birey birbirinden ayrılamaz parçalardır. Toplumun birey üzerindeki etkisi daha fazladır. Toplum içinde yaşadığımız her şey öğrenilerek kazanılır. Toplum insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür.

  Toplumdan Söz Edebilmek İçin Belirli Şartlar Olmalıdır:

  Belirli bir toprak parçası

  Belirli idare biçimimini benimsemek

  Ortak kültür

  TOPLUMSAL YAPI:


  Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bir bütünüdür. Toplumun çerçevesidir.

  Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalar 6.tanedir:

  1. Kültür: Çevremizdeki insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir

  mirastır (dil, inançlar, değerler)

  2. Toplumsal Sınıf: Kalabalık bir insan grubu, sahip oldukları benzer gelir düzeyi eğitim ve yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle toplumsal sınıf olarak tanımlanır.

  3. Statü: Bireyin toplum içindeki pozisyonudur. Birkaç statüye sahip

  olunabilir. Bunlardan birinin önemli olması temel statü ve master statüdür.

  Bireyler toplum içinde statüsünü 2 biçimde elde ederler:

  a. Edinilmiş Statü: Bireyin doğrudan bir çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüdür. (yaşlı, genç, kadın, erkek)

  b. Kazanılmış Statü: Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla, gönüllü  Rol: Öğretmenlik, Meslektaşlık, Babalık, Araştırmacılık

  5. Gruplar: İnsanların bir grubu oluşturabilmeleri için aralarında kesin bir ilişkinin ve etkileşimin olması gerekir. Grup Üyeleri benzer değer, norm ve beklentileri paylaşırlar.

  a. Birincil Gruplar: Grup Üyeleri arasında yoğun bir biçimde ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duyguları ile bağlı insanlardır. (Aile, Arkadaşlık)

  b. İkincil Gruplar: Birbirleriyle geçici bir biçimde ilişki kuran ve çıkar amacı taşıyan gruplardır. (İşletmeler, siyasi partiler)

  6. Toplumsal Kurumlar: Toplumsal Kurumlar toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğudur. .


  Sosyologlar 9 Temel Kurum Tanımlamaktadır.

  1. Aile

  2. Din

  3. Hukuk

  4. Politik

  5. Ekonomik

  6. Eğitim

  7. Tıp

  8. Toplumsal Kurumlar

  9. Askeri


  Fonksiyonalist Kurama Göre toplumsal kurumlar 5 Temel Gereksinimi karşılar:

  ı. Yeni Üyelere sahip olmak

  2. Yeni Üyeleri toplumsallaştırmak

  3. Mal ve hizmetleri Üretmek ve dağıtmak

  4. Toplumsal düzeni korumak

  5. Yaşama bir anlam kazandırmak


  Çatışma Kuramı; bu temel fonksiyonları kabul etmekte ancak ortak amaç için uyumlu çalışmadıklarını ileri sürmektedir. Kurumların varlığını, zenginliğin korunması amacıyla küçük bir grubun elinde olması ile açıklar.

  Görevselciler ise sosyal kurumları; insan ihtiyaçlarını karşılamak için var olduğunu öne sürmektedir.

  TOPLUM TÜRLERİ (5 tanedir)

  1. Avcı ve Toplayıcı Toplumlar:

  40 kişiyi geçmeyen Birincil Gruplardır.

  * En önemli kurum ailedir.

  * Politik kurum yoktur.

  * Bireyler eşittir.

  * Göç olgusu yoğundur.

  * Her birey belirli süre kabile reisliği yapar.

  * En büyük zenginlik yiyecektir.

  * Statü farklılaşması fazla değildir

  2. Göçebe ve Çobanlık Toplumları

  Çobanlık Yaparak geçimlerini sağlarlarmış.

  * Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

  * Çatışma artmıştır.

  * Dini inançlar yaygın olarak yer alır.

  * Birkaç tanrıya tapılır. '

  * Nüfus artmaya, politik ve ekonomik kurumlar gelişmeye, toplumsal ve kültürel yapı farklılaşmaya başlamıştır.

  3. Tarım Öncesi Toplumlar (İlkel Tarım Toplumları): Yerleşik bir yaşam düzenidir. Geçim çapa kullanarak yapılan tarımla sağlanır. Bu toplumlar bahçıvan kültürü özelliği taşırlar.

  4. Tarım Toplumları:

  * Geçimi tarıma bağlıdır.

  * Şehirler kurulmuş ve sınıflar belirginleşmiştir.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Sivil Toplum Kuruluşunuz Hangi Toplumsal İhtiyaca Yönelik Olacaktır
 3. Soyadı Kanunu İle Atatürk Nasıl Bir Toplumsal Yapı Hedeflemiş Olabilir
 4. Şiirde Yapı Nedir? - Şiirde Yapı Nasıl Oluşturulur?
 5. Atatürk Yaşasaydı Bu Toplum Sorununu Nasıl çözerdi - Türkçe Bizim Atatürkümüz Var Günümüz
 6. Toplumsal hayatın düzenlenmesi, toplumsal yaşamın düzenlenmesi, Atatürk ve toplumsal yaşam
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş