Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Dili Final Sınavı 1 Aöf Sosyoloji Dersleri - Aöf Felsefe Bölümü Dersleri - Aöf Türk Dili Soru ve Cevapları 1) Her dilin tarihinde kimi

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türk Dili Final Sınavı Birinci Bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türk Dili Final Sınavı 1
  Aöf Sosyoloji Dersleri - Aöf Felsefe Bölümü Dersleri - Aöf Türk Dili Soru ve Cevapları

  1) Her dilin tarihinde kimi gelişim aşamaları ve evreleri görülür. Kimi sözcükler ölür, yerini yeni sözcükler alır. Bu, toplumun kültürel değişiminin dil üzerindeki doğal bir etkisidir.

  Bu yargı, aşağıdaki dile ait özelliklerden hangisiyle açıklanır?

  a- Bir işaretler sistemi olması

  b- Toplumsal bir kurum olması

  c- Ulusal bir kurum olması

  d- Canlı bir varlık olması

  e- Ortak anlaşma aracı olması

  2) Küçük gruplar halinde Litvanya ve Ukraynada yaşayan ve Musevi olan Türkler aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Karay (Karayim) Türkleri

  b- Nogay Türkleri

  c- Saha (Yakut) Türkleri

  d- Tatar (Kazan) Türkleri

  e- Tuva Türkleri

  3) Aşağıdakilerden hangisi ikileme değildir?

  a- Bulup Buluşturmak

  b- Azar Azar

  c- Bölük Pörçük

  d- Akşam Saati

  e- Köşe Bucak

  4) Dilin, insanların bir arada çalışırken vücut hareketlerinin doğurduğu refleks seslenmelerden doğduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Ünlem Kuramı

  b- İş Kuramı

  c- Güneş-Dil Kuramı

  d- Yansıma Kuramı

  e- Nesne Kuramı

  5) Dev kentte, gece gündüz hiç sönmeyen projektörlerin ışığı altında on beş milyon kişi çalışıyordu. Kenti çevreleyen fabrikaların dumanlarından kente hiç gün ışığı sızmıyordu. Demir köprülerin arasından görülebilen ve sürekli isli bir yağmur yağan kapkara gökyüzünde bazen kırmızı bir çember biçiminde ışıksız bir güneşin izi seçiliyordu.

  Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

  a- Betimleme

  b- Açıklama

  c- Öyküleme

  d- Tartışma

  e- Tanımlama

  6) Hiç kimseye söyleme benim oradan kaçtığımı. Cümlesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Bileşik Devrik İsim Olumsuz

  b- Basit Devrik Fiil Olumsuz

  c- Basit Düz İsim Olumlu

  d- Bileşik Devrik Fiil Olumsuz

  e- Bileşik Düz İsim Olumlu

  7) I. Son günlerde ilişkimiz iyice kördüğüm oldu.

  II. Sinemaya ailesinden habersiz gitmesi babasının köpürmesine yol açtı.

  III. Paramız olsa hemen düğün yapacağız.

  IV. Arkadaşının arkasından sinsice kuyusunu kazması ne kötü.

  V. Ahmet hem şık hem zengin bir çocuktur.

  Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  a- Yalnız III

  b- I ve II

  c- I, II ve IV

  d- II, III ve V

  e- III, IV ve V

  8) Senin yanında olmak, bu konuda senin

  ------------------------I

  düşünceni bilmiyorum, ama benim için dünyanın

  ----II--------------------------- III -------------------------------------------IV

  en büyük mutluluğudur.

  ---------------------------V

  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden ad yapan ek vardır?

  a- I

  b- II

  c- III

  d- IV

  e- V

  9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta ( ... ) konulmaz?

  a- Mutluluk için iki şey gerekir: sağlık, para

  b- Öyle acıkmıştık ki

  c- Toplantıya kimler gelmemişti ki, işçiler, memurlar, esnaflar

  d- Parkın iki yanında otomobiller, apartmanlar, marketler

  e- Masamın üstünde dergiler, kitaplar, fotoğraflar

  10) Aşağıdakilerden hangisinde kinin yazımı yanlıştır?

  a- Sorudaki inceliği anlayamadı.

  b- Teknikteki gelişmeler çok hızlı.

  c- Bende para yokki sana vereyim.

  d- Onun düşüncelerine benimki uymaz.

  e- Hasta, ilaçlarını düzenli alsın ki iyileşsin.

  11) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a- Düz cümledir.

  b- Eylem cümlesidir.

  c- Olumlu cümledir.

  d- Devrik cümledir.

  e- Basit cümledir.

  12) Elin haylazını elinden tutup adam etmek elimde değil.

  ------------I------------------------------- II------------------------------------------ III

  Bu cümleye altı çizili el sözcüklerinden hangisi/hangileri bir kimseye yardımcı olmak anlamı katmıştır?

  a- Yalnız I

  b- Yalnız II

  c- Yalnız III

  d- I ve II

  e- II ve III

  13) Deyim bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır; genel kural niteliğinde bir söz değildir. Deyimi atasözünden ayıran en önemli özellik budur.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir?

  a- Kurtlu baklanın kör alıcısı olur.

  b- İşleyen demir ışıldar.

  c- Bugünün işini yarına bırakma.

  d- Armut piş ağzıma düş.

  e- Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

  14) Aşağıdaki türlerden hangisi yaratıcı yazmanın alanına girmez?

  a- Roman

  b- Öykü

  c- Şiir

  d- Dilekçe

  e- Oyun

  15) Anlatım türlerinin en eski örneği aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Roman

  b- Destan

  c- Öykü

  d- Makale

  e- Tiyatro

  16) Aşağıdakilerden hangisinde Türk yazınında basılan ilk öykü kitabı ve yazarı doğru olarak eşleştirilmiştir?

  a- Küçük şeyler Sami Paşazade Sezai

  b- Nabizade Nazım Karabibik

  c- Mehmet Rauf Eylül

  d- Halit Ziya Mai ve Siyah

  e- Emin Nihat Bey Müsameretname

  17) Dünya yazınında anı türünün ilk örneği, aşağıdaki ulusların hangisinde görülür?

  a- Türk

  b- Fransız

  c- Yunan

  d- İngiliz

  e- Alman

  18) Kuşku etmek, dizayn etmek, empoze etmek gibi örnekler yardımcı eylemin yanlış kullanımından kaynaklanan örneklerdir.

  Aşağıdakilerden hangisinde benzer yanlış söyleyiş vardır?

  a- Yardım etmek

  b- Mutlu etmek

  c- Umut etmek

  d- Düğün bayram etmek

  e- Havale etmek

  19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  a- Peri bacalarının oluşmasında toprağın yumuşaklığının yanı sıra rüzgârın da rolü var.

  b- Dil, başkalarının düşüncelerini, duygularını öğrenmede temel araçlardan biridir.

  c- İş yerinden öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.

  d- Yayla yaşamının kendine özgü güzel yönleri de vardır.

  e- Göz alabildiğine uzayıp giden tarlalar su içindeydi.

  20) Çok aradım özledim

  Yeri göğü gözledim

  Aradım bulamadım

  Buldum insan içinde

  Bu dörtlükte konu aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Tanrıyı ararken insana ulaşma

  b- Dünyaya, mala mülke değer vermeme

  c- Kişinin kendini bilmesi

  d- İç dünyamızın zenginliği

  e- Duyguların düşünceye yön vermesi


  Cevaplar:

  alıntı

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Birinci Bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 4. Türk Dili Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 5. Türk Dili Bütünleme Sınavı ikinci bölüm
 6. İstatistik Final Sınavı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş